De AKP herovert de parlementaire meerderheid; repressie wint van vrijheid (COLUMN)

51
6

Turkish_general_election,_November_2015_map

Istanbul/Peter Edel (COLUMN) – Bij de verkiezingen van 7 juni wisten opiniepeilers de uitslag goed te voorspellen, maar op 1 november zaten ze er glad naast. Zeker wat betreft de Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling (AKP). Dat die de grootste partij bleef en meer stemmen kreeg was voorspeld, maar 49 procent (*) voor de AKP deed de monden openvallen. Zelfs de meest gunstige peiling voor de AKP zat ver onder de acht tot negen procent winst.

HDP

De meeste opiniepeilers waren het erover eens dat de Democratische Volkspartij (HDP) de kiesdrempel nogmaals zou halen. Daar slaagde de pro-Koerdische partij inderdaad in, al was het met 10,5 procent met de hakken over de sloot.

Daarmee snoepte de HDP toch de kers van AKP-taart. Want was de HDP buiten het parlement gebleven dan had de AKP (nog) meer zetels gekregen en zelfstandig een nieuwe grondwet kunnen formuleren. In die zin is de AKP niet in haar opzet geslaagd, al zal dat de feestvreugde in de partij er op dit moment nauwelijks minder op maken. Verder is de strategie van Erdogan om de coalitiebesprekingen na 7 juni te saboteren en het op nieuwe verkiezingen aan te laten komen immers met vlag en wimpel geslaagd.

Het geleden verlies zal hoe dan ook niet licht zijn gevallen bij de HDP. Het is duidelijk dat stemmen van religieuze Koerden die op 7 juni nog naar de HDP gingen nu voor de AKP waren. Dat de aanslagen van de PKK in de laatste maanden daar alles mee te maken hebben is ook duidelijk. Wat dat betreft mag de AKP een bedankkaartje naar de PKK sturen.

Naast de PKK-aanslagen speelde echter meer in het nadeel van de HDP. Zo werd de HDP na de aanslag in Ankara van 10 oktober jl. door zelfmoordterroristen van de Islamitische Staat (IS) danig in haar mogelijkheden tot campagnevoeren beperkt. In die zin kan het bedankkaartje van de AKP naar IS.

HDP-leider Demirtas raakte opgesloten tussen twee vuren. Aan de ene kant was er de AKP, die hem met gezien pro-Koerdische opstelling op een zwakke plek wist te raken door verbanden te leggen met de aanslagen van de PKK. Tegen dat propagandistische geweld waren de vele oproepen van Demirtas aan de PKK om de wapens neer te leggen niet bestand. Het andere vuur bestond voor Demirtas uit de PKK-vleugel binnen zijn partij. Mede vanwege dat laatste is het de vraag wat voor lessen hij uit de verkiezingsuitslag zal trekken voor de toekomst van de HDP.

CHP/MHP

Meer in de buurt zaten de opiniepeilers met de ruim 25 procent voor de Republikeinse Volkspartij (CHP). Daarmee was er enige winst, maar onvoldoende om meer zetels in het parlement te krijgen. De CHP blijft wel de grootste oppositiepartij.

Was de hoop van de CHP op meer zetels realistisch? Niet erg. De naoorlogse geschiedenis van die partij geeft aan dat ze op een uitzondering na nooit meer dan dertig procent van de stemmen haalde. De politieke werkelijkheid van Turkije door de jaren heen is dat circa tweederde van de stemmen naar rechts gaat en de rest naar (midden) links. Zo ging het ook op 1 november weer.

De Partij van de Nationale Beweging (MHP) presteerde ver onder de verwachtingen. Er werd weliswaar aangenomen dat de MHP stemmen ging verliezen aan de AKP, maar dat werd veel meer dan verwacht. Naast het verlies van de HDP is dit duidelijk een de punten waar de opiniepeilers zich op verkeken.

Extra pijnlijk voor de MHP is dat zij meer stemmen dan de HDP kreeg, maar toch minder zetels in het parlement zal overhouden dan die partij. Het vreemde verkiezingssysteem in Turkije is daar de oorzaak van. Dit verklaart ook waarom de AKP met net niet de meerderheid van de stemmen, toch 316 van de 550 zetels krijgt.

De redenen voor de winst van de AKP werden eerder al overwogen: naast de aanslagen van de Koerdische PKK en IS, waren dat de moeilijke positie van MHP-leider Bahceli in zijn partij, het verlangen onder de bevolking naar stabiliteit en het ontmoedigende vooruitzicht van nog een coalitieperiode zonder resultaat.

Uit de peilingen kwam het effect hiervan te beperkt tot uiting. Turkse opiniepeilers hebben hun reputatie van betrouwbaarheid die ze op 7 juni verdienden zo in een dag weten te verspelen. Daar zal bij volgende verkiezingen zeker aan worden herinnerd.

Paradox van de democratie

Deze uitslag is goed nieuws voor hen die mensenrechten en democratisering op willen offeren aan stabiliteit (of wellicht eerder de illusie van stabiliteit, want erg stabiel was het de laatste tijd niet in Turkije onder de AKP). Bijna de helft van de stemmers gaf aan dat democratie voor hen ophoudt bij de stembus en dat democratische fijnzinnigheden als vrijheid van meningsuiting in iedre geval voorlopig niet aan hen besteed zijn.

Turkije is daardoor langs democratische weg nog verder verwijderd geraakt van democratisering dan het de laatste jaren al was. Het is niet voor het eerst dat deze ‘Paradox van de democratie’ zich in de wereld manifesteert. Dat gebeurde eerder, en niet zelden met desastreuze gevolgen.

Vragen

Hoe zal het verder lopen? Wie zal de eer van de overwinning bijvoorbeeld opeisen? Mocht premier Davutoglu dat doen dan kan dat gevolgen hebben voor zijn verstandhouding met Erdogan. Of zal het premierschap verder een irrelevant ambt zijn, nu Erdogan met een parlementaire meerderheid voor de AKP de belemmeringen ziet wegvallen om een presidentieel systeem in Turkije als een voldongen feit te verklaren?

Die meerderheid is weliswaar te klein om op eigen houtje een grondwet samen te stellen die een presidentieel systeem mogelijk maakt, maar groot genoeg om Erdogan op ongrondwettelijke basis een superpresidentschap te laten beginnen.

Die situatie zou de ontevredenheid onder dissidenten als voormalig vicepremier Arinc en oud-president Gül echter kunnen aanwakkeren, waarmee een breuk in de partij nog altijd op de loer ligt.

Wat betekent deze verkiezingsuitslag voor de economie in Turkije? Zal de AKP nu de verkiezingen voorbij zijn wel aansluiten bij de visie van economen dat hervormingen essentieel zijn om verdere economische schade te voorkomen? Krijgt de Centrale Bank de vrije hand om de Turkse lira met een rentemaatregel te beschermen? Of zullen uit het islamisme voortvloeiende bezwaren tegen rente daarbij een hindernis blijven?

Daarnaast is er de vraag of de AKP zich aan haar verkiezingsbeloften houdt. Bijvoorbeeld over een hoger minimumloon. Gezien de grote inkomensongelijkheid in Turkije wordt dat voor velen hoogste tijd. Verder beloofde Davutoglu in zijn verkiezingscampagne partners te zoeken voor ongehuwde jongere mannen. Zal hij daarin slagen? Of krijgt de bestrijding van werkloosheid onder jongeren prioriteit?

PKK

Vragen te over. Hoe zal de confrontatie tussen Turkije en de Koerdische PKK van de laatste maanden zich verder ontwikkelen? Volgen er nieuwe aanslagen? In de week voor de verkiezingen kwam daar opvallend genoeg een einde aan, maar dat kan tijdelijk zijn.

Hervat de PKK de aanslagen dan kan de regering die met veel geweld trachten te voorkomen, wat neerkomt op veel doden onder de PKK-strijders. De PKK kan zo tot een wapenstilstand gedwongen worden om tot krachten te komen, maar een structurele oplossing is dat verre van. Het zal niet lang duren voordat Koerdische zonen, jongere broers en neven hun vaders, broers en ooms zullen wreken. Zo gaat het al decennia, en zo zal het blijven gaan zolang de vicieuze cirkel niet doorbroken wordt.

Dat laatste kan alleen via de politieke oplossing die door HDP-leider Demirtas wordt voorgestaan. Met andere woorden, met een nieuw vredesproces. Maar het vorige vredesproces werd door de AKP afgeblazen toen daar geconstateerd werd dat er geen winst uit te halen viel, dus is het de vraag in hoeverre daar bij Davutoglu en Erdogan nog interesse in zal bestaan.

Bovendien is een vredesproces, zoals Demirtas terecht stelt, alleen mogelijk binnen het kader van democratisering. En hoewel democratisering ooit een sterk punt van de AKP was, is dat ondertussen al weer jaren geleden en zijn ondemoratische tendesen er voor in de plaats gekomen.

Gaat de oorlog met de PKK door, dan zal Turkije zeker niet stabieler worden zoals de stemmers hopen die voor de AKP kozen.

En verder op het Koerdische vlak: zal de AKP doorgaan met aanvallen op de Koerdisch georiënteerde Democratische Eenheidspartij (PYD) – die gesteund door de VS en Rusland in Noord-Syrië tegen IS strijdt – om die tot een tegenaanval te provoceren? In dat geval zal Turkije verder van de supermachten vervreemd raken en kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.

Zwaar weer

Turkije is de laatste jaren sterk gepolariseerd geraakt. Als er na 7 juni een coalitie was ontstaan tussen de AKP en de CHP had dat proces teruggedraaid kunnen worden. Nu de AKP haar parlementaire meerderheid heeft geconsolideerd lijkt de hoop daarop nagenoeg vervlogen.

Dat politieke tegenstellingen tot rivaliteit leiden is geen ongezond gegeven, maar als het tot vijandigheid binnen de politiek en de samenleving leidt is het dat wel en zal het ook zeker instabiliteit in de hand blijven werken. De enige hoop schuilt in eerder genoemde AKP-dissidenten als Arinc en Gül die verklaarden polarisering als een dreiging van het landsbelang te beschouwen.

Toen de AKP vier jaar geleden de parlementsverkiezingen won richtte ik me tot de naar vrijheid en sociale rechtvaardigheid strevende Turken en schreef: bereidt u zich voor op zwaar weer. Dat zware weer kwam, met talloze repressieve maatregelen, een economiebeleid met ideologische oogkleppen, een nieuwe oorlog met de PKK en een buitenlandbeleid dat de burgeroorlog in Syrië binnen de Turkse grenzen haalde.

Nu richt ik me wederom tot hen die mensenrechten voorop plaatsen en schrijf: maakt u zich op voor noodweer.

Want de conclusie is duidelijk. Als het om stabiliteit gaat bestaat onder het Turkse publiek momenteel meer vertrouwen in repressie dan in vrijheid. De factoren die een samenleving hiertoe brengen zijn bekend en immer verontrustend. Maar het is niet anders; het is de werkelijkheid van 10 oktober 2015.

(*) De in dit artikel genoemde percentages zijn onder voorbehoud en bij benadering omdat de definitieve uitslag nog bekend moet worden gemaakt.

Volg Peter Edel op Twitter

Peter Edel is schrijver van De diepte van de Bosporus, een politieke biografie van Turkije (2012, Uitgeverij EPO, Antwerpen)

51 REACTIES

 1. Het Turkse volk heeft gesproken. Enige wat we zeker weten is dat Alparslan Turkes’ zoon een groot aandeel heeft gehad voor het AKP om stemmen te winnen vanuit het MHP. Die zoon riep MHP al meerdere keren op actief mee te doen aan coalitie vorming. Meneer Bahceli vond dit verraad en Turkes vertrok naar AKP.

  Maar jullie anti AKP berichtgeving vertelt het volk dat de mislukking van coalitie vorming de schuld van AKP was. Dus mijn hele verhaal zal wel weer worden gekenmerkt als gekleurd terwijl dit juist de feiten zijn.

  Verder feliciteer ik de Turkse bevolking met haar keuze. Ik vond het wederom zwak van meneer Demirtas om direct na de uitslag al aan te kaarten, zonder enige bewijs of gerucht, dat er fraude geweest zou zijn met de getelde stemmen.

  • Als u mijn artikelen van na 7 juni had gelezen wist u dat Bahceli daarin voortdurend naar voren kwam als degenen die geen coalitie wenste. Een coalitie met de CHP kwam veel dichterbij dan met de MHP. Maar ook daar werd uiteindelijk de stekker uitgetrokken omdat de CHP eiste dat Erdogan zich volgens de grondwet zou gedragen en dat er vervolging zouden komen vanwege corruptie.
   Het valt me vaak op dat van dat laatste in AKP-kringen een enorm punt van wordt gemaakt. Maar als de verdachte ministers zo onschuldig waren als gezegd werd, waarom bestond er dan zoveel angst voor een juridische procedure? Gaf juist de gelegenheid om hun blaam te zuiveren. Als ik van een strafbaar feit verweten wordt en onschuldig ben zou ik daarom juist uitkijken naar een procedure.

   Grappig, aanvankelijk verweet u mij niet neutraal te schrijven. nu worden ‘wij’ beschuldigd van anti-AKP berichtgeving. Zo komt uit de aap uit de mouw. Neutrale berichtinggeving bestaat voor u dus uit pro-AKP berichtgeving. Ach, niets nieuws, zoiets veronderstelde ik sinds uw eerste reactie al.
   Maar ik feliciteer u van harte, en dat geldt ook voor de andere AKP-medestanders die deze website bezoeken. Dat er maar veel anti-AKP kranten de nek omgedraaid mogen worden…

   • Dankjewel voor je oprechte felicitaties. Dat je dat op kunt brengen siert je dan weer, ondanks de enorme onderliggende wrok die uit je nabeschouwing blijkt.
    .
    Zullen we maar gewoon ophouden over de periode 7 juni – 1 november? Verloren tijd, en het heeft geen zin om nog te kijken wie wat deed. Enig juiste conclusie is dat alle actoren schuldig waren aan de ontstane situatie, en dat die situatie nu gelukkig in het voordeel van Turkije en alle inwoners van ons land recht is gezet.
    .
    Ik verheug me nu al op nog eens 4 jaar discussie met een verongelijkte Peter Edel die alles beter denkt te weten, en daarmee ondanks zijn felicitaties toch de wil van het Turkse volk volhardend zal blijven disrespecteren.
    Helaas voor Edel, in een democratie geldt maar 1 keiharde regel: de kiezer heeft gelijk.
    Of die kiezer nou voor de jou bekorende partij kiest of niet, doet er niet toe.
    .
    Ik vind het alleen wel kinderachtig dat je de huidige uitslag in verband brengt met Nazi Duitsland en op die manier lezers alsnog angst probeert aan te schrijven. Hitler had slechts 7 jaren nodig om een democratische overwinning om te zetten in zijn objectief, namelijk een totalitaire oorlog met de rest van de wereld.
    De AKP is nu al 13 jaar zelfstandig aan de macht en krijgt er nu nog eens 4 jaren bij. Als het doel van de AKP werkelijk met de Nazi’s te vergelijken zou zijn, dan is erdogan’s enige zonde dat hij verrekte langzaam naar zijn doel toe zou werken.
    Tenzij het door de columnist omschreven doel helemaal niet bestaat natuurlijk. Laten we daar maar vanuit gaan, omdat er geen reële en aantoonbare argumenten zijn die zijn doemscenario’s onderbouwen, behalve in zijn fantasie.
    .
    Maar blijf vooral publiceren ; hoe meer fantasieverhalen je schrijft, hoe sterker wij het gevoel hebben op de juiste weg te zijn.
    Ook jij krijgt van ons een bedankkaartje.

    • Dat is nu typisch Stratenmaker. Ik heb de nazi’s of Hitler nergens genoemd. Maar het zou hem zo goed uitkomen, dus fantaseert hij het er zelf maar bij. Voor zijn informatie, er zijn andere weerzinwekkende regimes langs democratische weg aan de macht gekomen. Mugabe in Zimbabwe bijvoorbeeld. Niet dat ik Erdogan daarmee wil vergelijken, maar het gaat niet op om maar direct te veronderstellen dat ik het over nazi-Duitsland heb alleen omdat ik schrijf: ‘Dat gebeurde eerder, en niet zelden met desastreuze gevolgen.’

     Verder wijs ik er nog op dat ik van de reactie begreep dat de gisteren verwijderde reactie blijk gaf van een weerzinwekkend antisemitisme en sympathie voor de nazi’s. Die reactie kwam van een AKP-medestander. Verder wijs ik er op dat de redactie ook al reacties van Stratenmaker en andere medestanders van de AKP heeft geweigerd vanwege antisemitische inhoud. Dus wie begint hier over nazi’s?

     • Kom nou toch Peter, draai er niet omheen.
      Vraag honderd mensen in de straat naar het meest bekende voorbeeld van democratisch gekozen leiders die dat naderhand voor slechte doeleinden gebruikten, en 99% van mensen die uberhaupt met een antwoord komen zullen Hitler en Nazi-Duitsland noemen.
      .
      Maar nee, Edel wil hier natuurlijk weer beweren dat iedereen Mugabe zal noemen? Toch?
      Wat is dat toch met jou dat je altijd het voor de hand liggende niet wilt noemen/erkennen – zelfs niet als iemand anders het voor je uit spelt – en altijd weer via een moeilijke omweg een verhaal een andere niet voor de hand liggende richting op wilt duwen?

   • Het punt is, meneer Edel, dat ik juist niet een soort rooskleurig beeld wil hebben van AKP zoals de kranten die u vaak aanhaalt. Ik wil juist een goed en sterk kranten artikel lezen waarbij er voor en nadelen worden gegeven. Ik kan dat helaas niet in Nederland vinden. Ook in Turkije zijn er geen kranten die niet gekleurd te werk gaan. Dit irriteert me mateloos. Ik heb ook veel commentaar op nieuws sites waar ze AKP kenmerken als een hemels partij dat alleen maar goed doet. Bij beide kranten lees je( komt die weer) halve waarheden. Om een duidelijk beeld te verkrijgen moet er weer gebruikt worden gemaakt van nuance en moet er informatie aangehaald worden vanuit de voor en tegenstanders. Als lezer moet er dan gekeken worden waar de waarheid ongeveer zal liggen. En dat is, meneer Edel, wel een feit.

    En mij wegzetten als een AKP voorstander lijkt me wederom weer een conclusie die op een fundering staat zonder hijpalen in west-Nederland. Ik ben meer een communist. Een linkse activist en tevens een lid van de Nederlandse Piraten Partij. Een combinatie die nooit zal samen kunnen gaan in uw wereld.

    • ‘Waarheid’ is wellicht een van de meest subjectieve begrippen. Mijn waarheid is gebaseerd op De universele verklaring van de rechten van de mens van de VN. Op basis daarvan keer ik mij tegen schendingen van mensenrechten. Bijvoorbeeld tegen repressie ten aanzien van journalisten. En dan bedoel ik ook repressie tegen journalisten waar ik het vaak totaal mee oneens ben.
     Anderen hanteren een hiervan afwijkende maatstaf. Zo zijn er voor wie mensenrechten ondergeschikt zijn aan de winsten voor een kleine, aan de heersende machten verbonden elite. So be it, maar ik schrijf columns en ik neem de vrijheid daarin het beeld van de waarheid te geven zoals dat voor mij bestaat. Als u het daar niet mee eens bent is dat uw goed recht. Maar zoals ik eerder al schreef staat u vrij mijn columns niet te lezen.
     U vraagt zich af dat kranten in Nederland negatief over de AKP schrijven. Daar kan ik u geen ongelijk in geven. Maar dat is niet altijd zo geweest. Tot 2007 bestond een vrij positief beeld van de AKP in de westerse media. De opstelling van de kranten in Nederland is m.i. niet veranderd. De verandering bevindt zich in Turkije.

     • Ach Peter. Verspilde energie! Democratie is een houding die bij hen nog niet geworteld is. en de “rechten van de mens” is nog niet aan hen besteed zolang ze beschermd in onze democratie kunnen wonen. Maar…. blijf schrijven kerel.

     • ‘zij’ ‘wij’.. Ik ben een Nederlandse staatsburger. Ik leef in dit land omdat ik leef in dit land. Ik voel me beschermt in dit land omdat ik dit land ook zou beschermen als dit zou moeten. Democratie is een recht van elke mens. Helaas wordt dit ontnomen. In Turkije is dit niet het geval, dus ik zie geen probleem om me, als ik er zou wonen, te willen verschuilen van dat land.

      U mag hoog of laag springen meneer Shmuel, maar u handelt zonder kennis en weten waardoor uw niveau steeds dichter op die van een gemiddelde PVV stemmer zit.

     • @Samuel
      Ik proef in deze reactie dat je jezelf boven ons verheven voelt? Dat Turken die op de AKP stemden minderwaardig zijn? Dat ‘jouw’ democratie meer waard is dan de onze? Dat we jou op onze blote knieën zouden moeten danken dat wij in Nederland mogen blijven wonen? Dat de bescherming in jouw democratie beter is dan in de onze?
      .
      Mag ik je erop wijzen dat in onze democratie bijna 80 miljoen mensen vrij wonen, werken en leven, en in de jouwe slechts 17 miljoen. Waarom zou jouw democratie beter zijn dan de onze? Wist je dat ‘jouw’ democratie zich al sinds 1963 niet aan internationale verdragen houdt, in dit geval het Verdrag van Ankara, waarin het vrij reizen in de Europese Economische Ruimte werd geregeld, maar waaraan ‘jouw’ democratie zich ondanks herhaaldelijke gerechtelijke uitspraken niet aan houdt?
      Wist je dat daardoor ‘jouw’ democratie impliciet discrimineert door onderscheid te maken tussen burgers die volgens een door henzelf ondertekent Verdrag gelijk zouden moeten worden behandeld?
      .
      Nee he? Wil je allemaal niet horen, want jouw democratie is perfect, maar de onze deugt van geen kant.
      .
      Trouwens, zei de columnist ergens dat hij overwoog om te stoppen met schrijven ofzo? Vanwaar dan de aanmoediging ‘blijf schrijven kerel’? Denk je werkelijk dat hij jouw aanmoedigingen nodig heeft? En als hij dat al nodig zou hebben zou dat een teken van zwakte zijn, die jij hem kennelijk toedicht.

     • Meneer Edel, dezelfde VN heeft verschillende ‘safe havens’ laten vallen, dezelfde VN heeft toe gekeken hoe Israel kinderen vermoordt gifgassen gebruikt/test, dezelfde VN heeft Rusland EN VS veto rechten gegeven waardoor alle grote krachtige en invloedrijke missies telkens worden afgeblazen en hierdoor daadwerkelijk mensen rechten worden geschonden. Dan bedoel ik niet het straffen van oproerzaaiiende ‘journalisten’. Deze zouden in Nederland eenzelfde krijgen. Maar daadwerkelijke oorlogsgebieden waarbij vrouwen worden verkracht, kinderen kindsoldaten worden, mannen massaal worden gemarteld en vermoord. Meneer Edel, hierbij kijkt diezelfde VN toe en doet er verder niks aan. Het is waar de belangen zitten. Waar de mensenrechten ‘criminelen’ bestraft kunnen worden door op de schandpaal genageld te worden. Het begrip dat u steevast heeft gebruikt dat VN uw bron is, doet mij denken aan de corrupte Platini die een gooi doet om als voorzitter te kunnen optreden voor Fifa. Het is een pot nat die enkel belangen behartigd van diegene die ze uitkiezen. Om wat voor reden dan ook.

      Maar er is ook goed nieuw meneer Edel:
      Waarheid voor ieder individu is anders. Een individu wilt een kans kiezen. Daarna zal deze individu alles wat binnen zijn wensenkader past, zien als de waarheid. Voor mij is er pas een waarheid als alle kanten en opties zijn gehoord. Daarom meneer Edel, lees ik ook uw kant van het verhaal. En ook uw kant creëert ten opzichte van vele andere nieuws bronnen een eenzijdig beeld van het gehele plaatje. Dat betekent niet dat ik uw column direct als geheel het prullenbak in wijs, absoluut niet. Ik zie het enkel een klein gedeelte van een groot verhaal. Waarbij er met regelmaat eenzelfde kleine gedeelte wordt aangekaart. Dit probeer ik u te vertellen meneer Edel.

      Een simpel schilderij zoals Mondriaan ze zou maken. Zelfs zo een schilderij kan met enkel de toepassing van woorden geheel uit een context geplaatst worden. Zo kan een geel, wit rood blok, gescheiden door een zwarte balk geheel misplaatst worden door enkel de rode blok op te noemen en Mondriaan weg te zetten als een mislukte kunstenaar die enkel een vel met een kleur zonder contrast vol verft.

  • Zeg Ali.. wanneer mogen we je uitzwaaien? Ik neem aan dat je nu als de wiedeweerga naar jouw leider’s land gaat? Heerlijk zo’n repressie die monddood maakt.. toch?

   • Mijn leider Rutte? Ik ben al in me land? Wil je zwaaien? 5 december met Sinterklaas. Of solliciteer als lid van het Koningshuis, als adoptie kind of iets dergelijks.. Kan je later veel zwaaien met Koningen dag.

     • In Turkije ook hoor. Ik zeg wat ik wil. Ik beledig alleen geen mensen opzettelijk en onder valse beschuldigingen, en daarom ben en blijf ik gewoon vrij.

     • Hier mag je trouwens beslist niet alles zeggen, net zo min als in Turkije. Bepaalde onderwerpen zijn in jouw NL verboden terrein. Begin maar eens over Joden bijvoorbeeld. Mag niet. Censuur valt je dan ten deel. Je kunt er zelfs voor veroordeeld worden. Daar hebben jij en je soortgenoten wel voor gezorgd. Grote kans trouwens dat dit bericht ook al niet door de code commissie van de website komt en niet zal worden gepubliceerd.

     • ‘Land van oorsprong’ volgens mij ligt mijn oorsprong in Nederland. Geen idee waar ik anders heen ’terug’ zou moeten.

   • Wanneer mogen we jou naar Israël uitzwaaien? Dat is ook zo’n fijn land met heerlijke democratie?
    .
    Zullen we anders maar gewoon ophouden met elkaar uit te zwaaien en ons beperken tot de inhoud? Jij hebt geen millimeter meer of minder recht om in Nederland te wonen dan wij, en jouw bijdrage aan de Nederlandse democratie is niet groter dan de onze.
    En daarmee heb jij geen gram meer recht om de Nederlandse democratie de jouwe te noemen en niet de onze. Hou daar dus mee op, anders trek ik nog even een blikje onderwerpen over Israël open waar de honden geen brood van lusten en zullen we het eens even intensief gaan hebben over wat jouw leiders allemaal voor stront uitstorten over deze wereld.

    • Heerlijk om te zien dat het primitieve reageren er nog steeds in zit. Toch stiekum anti westers en verschil in ras aantonen. Toch niet de her die je probeert te laten zien. Dat heet “door de mand vallen”

     • Israël hoort niet bij het westen, want het schendt consequent mensenrechten en VN resoluties. Als ik iets tegen Israël schrijf is dat dus niet tegen het westen. Het selecteren op soort, ras of politieke voorkeur, daar ben jijzelf en jouw volk vele malen meer ervaren in dan ik.

 2. @ Stratenmaker. Er zijn talloze regimes die lak habben aan mensenrechten democratisch aan de macht gekomen. Daarom heb ik niets specifiek genoemd.Ik had het bijvoorbeeld ook over Rusland kunnen hebben. Jij bent over een vergelijking tussen Erdogan en Hitler begonnen, ik niet.

  • Maakt het veel uit naar wie je nu eigenlijk verwees? Je verwees in ieder geval naar iets slechts, laten we het daar dan maar op houden, en dag bracht je in verband met de Turkse verkiezingsuitslag. Hoe dan ook smakeloos.

 3. Ik begrijp je aversie tegen deze respectlozen Shmuel maar wil je woorden zoals izz goed en etc etc buitenwege laten. Alsjeblieft? Ik blijf erbij dat de Eu zijn momentum heeft gemist destijds en maar bleef zeuren over dat er meer democratie moest komen in Turkije. Heeft Erdogan en zijn clubje heel goed gedaan. Nogmaals als je islamisten (achteruitgangers zoals wij kemalisten zeggen) een vinger geeft nemen ze je hele hand. Trots op Izmir, , Mugla en Trakya!!!

  • Izmir, de stad van de krotten. Hoe zou je daar trots op kunnen zijn?

   En respectloos? Volgens mij probeer ik mijn verhaal zodanig te formuleren dat alle aspecten erin kloppen en volgens Nederlandse normen en waarden zijn. Dat meneer Shmuel het elke keer weer flikt om te discrimineren zonder een basis te hebben om op te steunen en dat jij het dan in je hoofd haalt dat aan te moedigen is respectloos van jou voor je volk.

   Dus verwijt ons niet van disrespect als je zelf geen flauw idee hebt waar je over schreeuwt.

    • Gelukkig niet uit een zelfde gat als een land verrader die een racist steunt met het beledigen van naar zijn mening de ‘minderheden van Nederland’ een minderheid waar jij ook aan toebehoort ‘Izmir’. Geen idee trouwens waar hij die informatie vandaan haalt. Waarschijnlijk uit een zelfde bron die Wilders gebruikt bij zijn uitspraken.

     En het is een feit dat Izmir de grootste percentage krotten heeft staan in Turkije. Zoek het maar op. Aangezien je van Turks komaf bent, de Turkse rechtssysteem: schuldig tot het tegendeel beweert is.

     • Jullie en Wilders zijn hetzelfde, imtolerante fascisten. Blijven jullie maar dromen hoe democratisch jullie fascistische leider gekozen is.

     • Hoezo dromen? Ik was toch gewoon klaar wakker toen ik mijn democratische stem op Erdogan uitbracht, en niet op Ihsanoglu. Ook jij hebt je stem toen uit mogen brengen, of niet soms? Je zal waarschijnlijk niet eens zijn gaan stemmen zoals zoveel Capulcu, maar nu achteraf wel hier komen praten… klopt niet.
      En daarom moeten we je gebabbel maar het beste negeren en gewoon aan het werk gaan voor iedereen, zelfs voor jou (zo sprotief en vergevingsgezind zijn WIJ WEL)

  • Klein gebiedje eigenlijk hé, waar jouw medestanders resideren. Het is nog kleiner dan het gebied waar de HDP de meerderheid heeft.
   Kan je nagaan wat een kleine kleine minderheid je eigenlijk vertegenwoordigd. Heel eigenlijk hoor je niet eens bij Turkije.

   • Eigenlijk ben jij een ontzettende foute “penis aqua rosa” en heeft Izmir absoluut gelijk w.b. zijn oordeel over jou en je Erolletje. Enig respect voor de ander is jullie vreemd en het zelfingenomen masturberend gedrag geeft alleen windgevoelige poeder als resultaat. LOL

    • Waar baseer je je vaststelling ‘enig respect jegens de ander is jullie vreemd’ op?
     Is dat omdat ik weiger jouw mening aan te nemen? Omdat ik weiger naar jouw pijpen te dansen? Irriteert je dat, omdat je tot op heden gewend was dat de rest van de wereld naar de pijpen van Israël danste? Irriteert het je dat ik achter mijn leider sta, die jouw leider in Davos er eens flink van langs heeft gegeven, iets wat nog nooit iemand had gedurfd tot op heden? Irriteert het je dat door mijn leider jouw land mijn land zeldzame excuses heeft moeten aanbieden en door het stof moest?
     .
     Wij zijn zeer wel in staat om respect voor iemand op te brengen, als die ander dat respect op basis van gelijkwaardigheid verdient, en niet omdat die ander dat denkt te verdienen op basis van klassieke vastgerotte verhoudingen.
     .
     Jij zou mijn respect verdienen en ook krijgen, als je eens wat meer inhoudelijke argumenten naar voren zou brengen in plaats van huilebalkend mij als penis aqua rosa te kwalificeren.
     Je conclusie is bovendien incorrect. Ons zelfingenomen gedrag heeft ertoe geleid dat we genoeg mensen hebben kunnen overtuigen dat de gevoerde strategie de juiste is om ons land vooruit te helpen, wat tot een verkiezingsoverwinning heeft geleid.
     Dat is iets anders dan ‘windgevoelige poeder’. Jouw teksten zijn dat wel.

     • Ach Strassenmacher vor mir! Ik ben een NL-eren en jouw verwijzing naar Israël is te vergelijken met jouw zgn Turk zijn in NL. Onze Izmir is daarentegen een man naar mijn hart en hij weet wat het leven inhoud terwijl jij alleen met macht bezig bent welke zgn is gerelateerd aan ras. Fout, fout , fout! Als we het over fascisme hebben dan pas jij daar exact in. Het ontkennen van repressie gericht naar andersdenkenden, zoals journalisten en relateren richting joden en Westerlingen komt vrij makkelijk je strotje uit, Te zielig voor woorden.
      De ramp in de mijnen en haar doden heb je afgedaan als een ingecalculeerde risico en gebagatelliseerd. Dat was voor mij het punt waar je bij mij de grens van respect bent over gegaan en dus mijn aandacht hebt gekregen. Laat ik het je maar duidelijk maken. Ik blijf je lastig vallen! LOL of was het LUL!?

     • Sukkel!!!!!!! Erdo?an doet goede zaken met Israël idioot!!! Niet dat ik vijandig ben naar Israël.

     • @Izmir,
      ik zei toch ook niet dat er geen zaken gedaan zou moeten worden met Israël? Integendeel, hoe meer je aan die gasten kunt verdienen, hoe beter het is.
      Maar verder dan dat gaan we niet. We gaan al helemaal niet voor ze kruipen en door het stof.
      Ik weet, jij gaat graag door het stof bij westerlingen en gelieerde volkeren zoals Israël, maar wij doen dat niet meer. Dat is oude politiek van de Kemalisten. Slijmen bij het westen, en dan door hen afgezeken worden en er alsnog niet op gelijkwaardige wijze bij mogen horen. maar die tijden zijn voorbij.
      .
      Vanaf nu willen wij nergens bij horen en hoeven wij niemands goedkeuring te verdienen.
      Wíj geven onze goedkeuring voortaan aan anderen. Laat lui als Samuel daar maar eens aan wennen.
      .
      Voorbeeld: Samuel wil graag dat wij hem aanspreken als ‘Shmuel’, wat Hebreeuws is. Maar wij vinden het geen goed idee als wij ons aanpassen aan zijn taaltje, en dus noemen wij hem consequent Samuel, wat gewoon de Nederlandse variant is. De tijden dat het westen ons verteld hoe en wat we moeten doen is definitief voorbij, en Samuel gaat daar gewoon aan wennen, net zoals zijn Joodse leiders daar intussen ook aan zijn gaan wennen. Of Samuel nou wil of niet, hij zal wel moeten, want anders diskwalificeert hij zich voor de toekomst.
      .
      De irritatie over het nieuwe Turkse zelfvertrouwen werkt al aardig door bij Samuel en Edel, want het is algemeen bekend dat als mensen zich bedreigd voelen in hun positie ze krachttermen als ‘LUL’ en ‘penis aqua rose’en ‘sukkel’ etc. gaan gebruiken. in het geval van Edel is ‘Pinokkio’ al een behoorlijk grof scheldwoord, maar ja, als columnist moet hij zich natuurlijk een beetje inhouden, maar zijn underdog positie wordt er toch uit duidelijk.

     • Ach B… je draait als het erop aan komt er er omheen als het over de slachtoffers van de politiek gaat en probeert een rookgordijn te creëren. Wat Israël betreft, daar ben ik helemaal geen fan van laat staan dat ik dat ok de politiek van dat land zou willen verdedigen. Maar beste B…het valt toch wel op dat je telkens terugvalt op de jood en de westerling. Ik heb je toch erg zielig gezien toen je terecht werd gecorrigeerd door de redactie. Zo langzamerhand krijg je weer je foute teksten op de site. Maar ja..
      Ik zou zeggen laten we de tijd afwachten en zien wat de politiek teweeg gaat brengen. Ik zou toch maar eens voorzichtiger reageren en een slag om de arm houden.

     • Oh, gaan we weer de zielige underdog semiet uithangen, die niet beledigd mag worden? Telkens als je er met argumenten niet meer uitkomt ga je op die toer. Veel plezier zou ik zeggen, ik ga er niet in mee.

 4. Je blijft een onrustzaaier, zolang je in Turkije niks met terroristische organisatie s te maken heb, mag je alles in Turkije, in Europa mag je ook niks met terroristische organisaties omgaan.Israël steunt radicale Hdp partij

 5. Een volk dat alles slikt en geloofd wat een soort pop idool zegt verdiend dit. Erdogan (Turkije) zou zelfs vliegtuigen maken alleen niemand weet waar de fabriek staat lol.. Ik ga de komende jaren genieten van de onnozele , laffe maffia regering en hun maffialeider. Waar ik me waarschijnlijk aan zal storen is dat men in het buitenland niet de regering maar Turkije zal ridiculiseren. Mijn zoons zullen iig niet dienen in het Erdogan leger. Ik hoop van harte dat de pleuris uitbreekt .

  • @Bliksemschicht,
   De pleuris in het moderne Turkije is tot op heden alleen nog maar uitgebroken door of dankzij de Kemalisten. Dus stop met hopen en start met vorbereiden, daar zijn jullie goed in. Dan zullen wij jullie weer met harde hand de kop indrukken. En reken niet op je legervriendjes, die krijgen de kans niet meer, want dan halen we de EU, OVSE, VN en nog wat meer van dat ‘democratische’ spul erbij.

  • ‘mijn zonen’ Turks komaf dus? en je land de pleuris inwensen omdat ze stemmen op een ander politiek voorkeur als jou. Wat voor instelling is dat?

   • Dat is deze instelling:
    ‘Ik ben weliswaar een minderheid in Turkije, maar ik vind mezelf en mijn visie zo belangrijk, dat ik die zou moeten mogen opdringen aan de meerderheid van de mensen in Turkije, die ik eigenlijk minacht. En als dat niet gebeurd ga ik als een kleuter die in de supermarkt geen snoepje mag op de grond liggen spartelen, schelden en dreinen. En dan krijg ik óf mijn zin, óf ik ga de straat op om de binnenstad gewelddadig af te breken.’
    .
    …maar dat wist je waarschijnlijk al…

  • Ik zie uit je reactie hoezeer je teleurgesteld bent, geeft niet je hebt de komende vier jaar de tijd om het te verwerken.Turkije heeft mensen als jou niet nodig, laat je zoons maar uitschrijven incl. je eigen en blijf a.u.b. weg uit Turkije, mensen als jij blokkeren de vooruitgang en brengen het land schade toe. Schaam je voor je reactie vriend.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here