Turkije en de paradox van de democratie [COLUMN]

42
9

janee[Door Peter Edel/Istanbul] – Afgelopen week sprak premier Erdogan met bezetters van het Gezipark in Istanbul. Beter gezegd, met een delegatie die merkwaardig genoeg deels uit televisiecoryfeeën bestond. Kort daarop werd bekendgemaakt dat de regering een referendum overweegt rond de toekomst van het Gezipark. Neerlands eerste correspondent Bram Vermeulen twitterde er verbaasd over. Alsof er niet eerder volksraadplegingen zijn geweest in Turkije. De laatste was 2010 en betrof een pakket aan grondwetswijzingen. De regering kreeg toen haar zin.

Een druppel op een gloeiende plaat
Of er nu weer een referendum komt moet nog blijken. Mogelijk zijn er staatsrechtelijke bezwaren. De uitslag staat in ieder geval vast, want op een paar stadsdelen na heerst premier Erdogans Gerechtigheids- en Ontwikkelingspartij (AKP) in Istanbul. De talloze conservatieve, religieus ingestelde inwoners die de provincie om economische redenen achter zich lieten en naar deze explosief groeiende stad trokken, hebben de AKP hier aan een meerderheid geholpen.

De AKP kan dus bij het omhakken van de mooie bomen in het Gezipark op steun van de bevolking rekenen. Bijkomend voordeel is dat het zo aannemelijk wordt dat de regering de democratie hoog heeft zitten. Toch is een volksraadpleging niet zaligmakend in die zin. Na de staatsgreep van 1980 besloot de militaire junta ook tot een referendum en dat was echt niet tijdens de hoogtijdagen van de Turkse democratie. Met een premier die de vrijheid van meningsuiting vaak naast zich neerlegt en streeft naar een vrijwel totalitair presidentschap dat hem veel machtiger zou maken dan een Amerikaanse president, is een referendum ook nu weer als een druppel op een gloeiende plaat.

Paradox
Turkije zit klem in de paradox van de democratie. Daar bedoel ik de situatie mee die ontstaat wanneer binnen een democratisch systeem een meerderheid stemmers een leider kiest die de democratische beginselen in het geding brengt. Of zelfs een compleet einde maakt aan de democratie. Geen theorie, want er zijn democratisch gekozen leiders geweest die zich tot absolute dictators ontpopten. Het meest beruchte en extreme voorbeeld zal ik hier maar niet noemen.

Zo ver gaat Erdogan niet, maar door de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen bruuskeert hij wel degelijk een pijler van de democratie. Bovendien heeft hij zich uitgelaten over een verdere beknotting van de democratie. Zoals over het opheffen van de scheiding der machten. De paradox is dat zijn stemmers hem langs democratische weg in staat stellen tot dergelijke antidemocratische tendensen.

Dat het electoraat soms geneigd is in te stemmen met ondemocratische strapatsen van dictatoriaal ingestelde leiders komt niet zelden door de aan hen toegeschreven verdiensten. Mooie autowegen, imposante bouwprojecten, een groeiende economie, een sterke munteenheid, een assertief buitenlandbeleid, meerdere dictators zijn erover de hemel in geprezen. Op den duur laat de roep om democratie zich echter niet het zwijgen opleggen.

Dus wat te doen wanneer een democratisch gekozen regering de democratie geheel of gedeeltelijk naast zich neerlegt? Dan bestaat de mogelijkheid om de democratie te beschermen. Het vervelende is echter dat de daartoe geëigende middelen in democratisch opzicht de schoonheidsprijs zeker niet verdienen. Er wordt immers inbreuk gedaan op de wens van de meerderheid. Ook al is die wens dan in essentie ondemocratisch.

Turken weten alles van deze paradox. Aan beide kanten. Erdogan beschermt de democratie tegen de restanten van het seculiere establishment dat het tot de komst van de AKP in 2002 voor het zeggen had. Maar daarvoor waren het de seculiere Turken die de democratie beschermden tegen religieus ingestelde landgenoten als Erdogan. Kortom, uit de naam van de democratie heeft Turkije nooit een echte democratie gekend.

Hoofddoek
De paradox van de democratie is in Turkije ook herkenbaar in de interpretatie van vrijheid. Neem de vrijheid voor religieuze vrouwen om in openbare gebouwen een hoofddoek te dragen. Was jarenlang een heet hangijzer, maar nu mogen religieuze studentes met bedekt hoofd naar een universiteit. Prachtig, sta ik volledig achter. Wie ben ik om te bepalen wat iemand op zijn hoofd zet? Evenmin vind ik dat regeringen daar iets over mogen zeggen.

Er zit echter een addertje onder het gras. Want vrijheid rond de hoofddoek impliceert ook het recht van echtgenoten, vaders en broers om hun echtgenotes, dochters en zusters te verplichten het hoofd te bedekken. En dan is er opeens eigenlijk nog maar heel weinig sprake van vrijheid. Zeker niet van individuele vrijheid. In plaats daarvan gaat het dan om de vrijheid om vanuit collectieve normen dwang uit te oefenen op het individu.

Het conservatieve milieu waarbinnen zich de AKP-achterban bevindt herkent hier geen bezwaar. Het individu is daar sowieso in tal van opzichten ondergeschikt aan de gemeenschap. Hier bewijst Erdogans hoofddoekbeleid dat Turkije onder zijn bestuur democratischer en vrijer is geworden – waarmee maar weer eens blijkt hoe rekbaar dergelijke begrippen zijn.

Het is om bovengenoemde redenen dat de oprichter van de Turkse Republiek, Mustafa Kemal Atatürk, de hoofddoek verbood in openbare gebouwen. Deed hij niet om vrouwen in hun vrijheid te beperken, maar juist om hen van sociale dwang op religieuze gronden te bevrijden. Reden waarom hij op handen werd gedragen door Turkse suffragettes.

Voor alle duidelijkheid: ik breek geen lans voor het kemalisme. Daarvoor kleefde er teveel bloed aan de handen van Atatürk en zijn opvolgers. Atatürk was ook een dictator. Maar evenals andere dictators had hij ook goede kanten. Zoals die andere democratische gekozen dictator die ik in dit artikel niet noem zelfs een sporadische goede kant had. Of zoals would be sultan Erdogan die nu heeft.

Partijbijeenkomsten
Tijdens de door de AKP georganiseerde partijbijeenkomsten in Ankara en Istanbul dit weekend zullen op de eerste rijen weer veel dames met hoofddoek staan. Om met vlaggetjes in de hand Erdogan toe te juichen. De hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken van de EU, Catherine Ashton, vindt het een slecht plan met zoveel spanning in het land. Het is ook de vraag of het zwaar gepolariseerde Turkije op dit moment veel opschiet met een accentuering van de tegenstellingen.

Erdogan houdt voet bij stuk. Een van zijn ministers sprak van de ‘wil van de natie.’ Dat het om 50% van die natie gaat (wie de laatste peilingen gelooft zelfs nog iets minder) doet er niet toe. Dat het indrukwekkend klinkt des te meer. Erdogan wil de wereld tonen dat zijn beleid door een meerderheid gesteund wordt en dus voldoet aan democratisch maatstaven. De eerder in dit artikel genoemde paradox zou roet in zijn eten kunnen gooien. Want het is discutabel of de meerderheid een legitiem argument is voor democratie wanneer die nalaat te waken voor een antidemocratisch beleid. Met andere woorden, door akkoord te gaan met Erdogans antidemocratische neigingen diskwalificeert de meerderheid zich als waarborg voor een democratisch etiket van zijn beleid.

Er is om verschillende redenen op de AKP gestemd. Ironisch genoeg voor een deel vanuit de verwachting dat Erdogans partij tot democratisering zou leiden. Anderen stemden op hem in de hoop op economische stabiliteit, of omdat hij het goed deed als burgemeester van Istanbul. Maar het leeuwendeel gaat nu toch voor hem omdat hij voor de islam staat en de seculiere Turken in de hoek heeft gedreven.

Dit weekend zullen ze hem toejuichen, zoals in de negentiende eeuw de dictatoriale sultan Abdülhamit werd toegejuicht. De van heinde en ver met bussen aangevoerde meute stroomt echter niet samen uit een passie over het kappen van bomen in het Gezipark. In het denkbeeldige geval dat Erdogan daarover na een boze droom van inzicht verandert, zal men hem klakkeloos volgen. Want het gaat veel meer om de man en zijn als charisma vertaalde arrogantie, dan om de details van zijn beleid.

Over Europese leiders kan Erdogan voor zijn achterban niet hoog genoeg van de toren blazen. Hij compenseert dan voor het gebrek aan zelfvertrouwen dat volgde op de teloorgang van de Ottomaanse grandeur. Was geen Turk van tegenwoordig bij, maar de sentimenten doen zich nog altijd gelden. Door met neo-Ottomaanse rethoriek op dergelijke gevoelens in te spelen eist Erdogan de status op van een onbetwiste en aanbeden leider wiens wil wet is. In alle opzichten de opvolger van de alleenheerser Abdülhamit.

Door de sterke neiging tot volgzaamheid onder Erdogans aanhang zullen de ongetwijfeld massale AKP-bijeenkomsten dit weekend van een heel andere orde zijn dan het pluriforme protest zonder duidelijke leiders dat Turkije de afgelopen weken zag. Een gepolariseerde samenleving ten voeten uit.

Peter Edel/Istanbul

Van Peter Edel verscheen onlangs De diepte van de Bosporus, een politieke biografie van Turkije (Uitgeverij EPO, Antwerpen).

Volg Peter Edel op twitter.

42 REACTIES

 1. Peter edel.. Na een paar zinnen werd het al zo eentonig dat ik maar besloot om te reageren zonder het af te lezen..
  In een democratie telt de mening van de meerderheid..
  In een democratie is het de mening van de meerderheid die de minderheid overheerst..
  In een democratie laat je het aan de volk over via een referendum indien er mensen om vragen!
  ..
  In Turkije zijn al verschillende keren referendums gehouden voor belangrijke aanpassingen.. Hoe vaak is in Nederland een referendum gehouden??
  ..
  Tjah.. Je kan de Koerden die met 2 vingers in de lucht o.a. roepen “Erdogan dictator” wel definiëren in het nieuws als Turken, maar de Turken weten dat het PKK aanhangers betreft.. Dus.. Aan wie is deze propoganda gericht?
  .
  Ook zoiets moois.. Jongeren die roepen alsof ze iets met de Turken te maken hebben terwijl ze niet eens weten hoe het daar 10 jaar geleden was!.. Ik weet het nog wel, hun blijkbaar niet!
  .
  Vraag maar eens aan de ouders wat er voor Erdogan gebeurde met demonstranten of ieder die iets had aan te merken op de overheid.. Tjah.. In naam van ataturk, en dan begon het!!
  Nee nee.. Ieder die spreekt over hoe slecht Erdogan het doet is of tegen Turkije, of ze weten niet hoe het er voor Erdogan was!
  .
  Dus jeugd, wake up! Volk als Peter Edel zijn de werkelijke schapen. Ze denken te te leven in een democratisch land terwijl ze als volk niets te zeggen hebben..
  Kijk maar naar de euro, 90 % die ik ken is tegen.
  Kijk maar naar de bezuinigingen, niemand die iets te zeggen heeft over de leningen aan o.a. Griekenland..
  Kijk maar naar Brussel, niemand zijn mening telt.. Brussel bepaald, niet het volk..
  .
  Dus Peter edel, ga aub terug naar Nederland en vind daar eerst democratie voordat je onze president die alsmaar referendums houd bestempeld als een dictator..
  Besef je dat Erdogan democratischer is als de dictators in de EU aangezien Erdogan referendums houd en de europesche landen absoluut niet!
  ..
  Besef je dat je in Nederland mag roepen wat je wilt omdat er toch geen gehoor aan gegeven word & in Turkije niet mag roepen wat je wilt omdat er WEL gehoor aan gegeven word..
  .
  Petertje, petertje, begin haast medelijden te krijgen met je.. Gaat het nog wel??

 2. Hoi Peter, lang verhaal weinig inhoud en natuurlijk heel veel negatieve accent ergens op.Ik begin jou schrijven inmiddels te herkennen. Ik ben een Turkse vrouw zonder hoofddoek maar dan nog zou ik deze man toejuichen, wat jij hierboven schreef is noncens en hij is zeker geen dictator en of in de buurt van. Vergis je niet er zijn genoeg andere Turkse vrouwen die hem ook zullen toejuichen. Ik ben blij dat Premmier Erdogan geen konten likker is van de eurolanden. Deze man heeft een eigen mening en hij staat ergens voor. Hij is eenmaal niet tactisch en of Politiek aangelegd hij is helaas recht toe recht aan met zijn toespraken en niet genoeg getraind als Balkenende en alle politici van Nederland die het vertikken om geen antwoord geven op gestelde vragen.

 3. Jou verhaal is Typisch Nederlands geschreven namelijk meten met 2 maten. Helaas kun jij hoofd en bij zaken niet van elkaar scheiden. Of jij hebt ggemunt op deze man of je schrijfwerk is inkomensafhankkelijk. Eu heeft stront gegeten en dat doen ze nog steeds misschien moeten ze uit de buur blijven van Turkije.

 4. Bedankt Peter, goed geschreven, maar ik denk dat velen het niet kunnen begrijpen en dat is jammer. Hoe wilt iemand aan de hand van vele kennis en ervaring die hij miste een oordeel geven en dit is ook het geval als hty onderwijs gegeven wordt onder bepaalde voorwaarden gevormt door gecreerde omstandigheden omdat iemand er belang bij had.

  Goed geschreven.

  • Dus jij bent van mening dat een buitenlander die daar enkele jaren is, het beter weet dan iemand die zijn hele leven daar woont.. Want dit zou natuurlijk een hoop verklaren..
   ..
   Tweede, hoe kan jij oordelen dat Petertje het beter weet dan o.a. ik, zonder eerst elkaars standpunten te overwegen!?
   ..
   Slot.. Als je spreekt over de velen.. Heb je het dan over de ruime meerderheid van de turkse bevolking die achter Erdogan staat of over de “buitenlanders” die zich bemoeien met wat Turkije wel of niet mag bouwen?
   ..
   De laatste x dat een buitenlander zich bemoeide met de “Yunus” kwestie was er veel ophef.. Vinden jullie je eigen niet hypocriet aangezien een buitenlander zich niet mag bemoeien met het binnenland maar het binnenland zich wel mag bemoeien met het buitenland..? Is dit jullie redenatie? Jullie logica? Jullie manier van oordelen? Dit zou natuurlijk nog meer verklaren!

 5. Peter, goed en evenwichtig stuk. Al denk ik dat veel Turkse jongeren zullen vallen over sommige typeringen. Zelfs als je alleen maar beschrijft wat de keuzes en acties en motieven van Erdogan zijn, was je er al geweest. A la minuut dat je zegt ‘dictatoriaal, sultan etc” vallen veel joingeren daarover. het is te simpel voor woorden maar je stuk was al perfect gheweest zonder het beestje een naam te geven. dat wat hij doet spreekt al boekdelen…

  en helaas, er zijn er onder deze mensen te weinig die beseffen dat zelfs Erdogan vlak na zijn verkiezing de garantie gaf voor een echte democratie; hij zei namelijk zelf dat een echte democratie er eentje is waarin ook naar de wil van de minderheid wordt geluisterd en ook wordt meegepraat met de mensen die niet op hem hebbenn gestemd…

  dus mijnheer/mevrouw Dekschip…zelfs Erdogan geeft toe dat jouw definitie van Democratie niet klopt!!! dat kan ookk nooit!!!

  verkiezingen en meerderheid-minderheid zijn slechts instrumenten binnen een democratie, net zo als inspraak, medezeggenschap en autonomie…zaken die Erdogan een paar jaar geleden beloofde, maar nu ook letterlijk op terugkomt door alle tegenstand te verklaren tot extremistisch en terreur!

  de wens om inspraak wegwuiven door te focussen op extremisme (en deze zelfs als het leugens blijken te zijn, vol te houden) is een beproefde methode!

  • Pfff.. Wat een onzin.. Beste lees de reactie van Hasan hieronder en klik op die link.. Maak jezelf nuttig en probeer te interpreteren wat deze man zegt.. Gaat het te snel, maak gerust gebruik van de pauze knop..

 6. Dus, erdogan is volgens jou een dictator die aan volksraadpleging doet.

  Waww, wat een moderne dictator. Ach, het is peter, hij moet toch ook geld verdienen om in leven te blijven in istanbul.

  • Hij weet dat Erdogan geen dictator is, net als heel Europa.. Waarom zie je hem niets schrijven over de toeval dat de demonstranten hetzelfde eisten als o.a. Duitsland & Engeland..
   ..
   Tjah.. Waarom eigenlijk Peter?

 7. Peter,
  Ik heb je stuk gelezen. Je mag kritisch zijn maar dat je hem vergelijkt als een dicator is onzin.

  Wat ik ook opmerkelijk vindt aan je artikel is dat je het volgende zegt.
  Er zit echter een addertje onder het gras. Want vrijheid rond de hoofddoek impliceert ook het recht van echtgenoten, vaders en broers om hun echtgenotes, dochters en zusters te verplichten het hoofd te bedekken. En dan is er opeens eigenlijk nog maar heel weinig sprake van vrijheid.

  Weet jij inmiddels hoeveel mensen er na Erdogans regering (2003) een hoofddoek zijn gaan dragen? Kun jij dit in getallen onderbouwen en aantonen dat dit onder dwang is?

  Ik bedoel hier in Nederland zijn er nog steeds plekken waar de dames absoluut geen broeken mogen dragen. Helaas ook van hun ouders niet. Ik heb het dan over de streng Gereformeerde bevolking hier in Nl. Wat is het verschil dan.

  Overigens is Erdogan al sinds 2003 aan het roer. Loopt iedereen nu met een hoofddoek?

  Overigens schrijft de koran dit voor aan de moslima.s. En aangezien Turkije schat ik voor 95% moslim is, is het logische zaak dat er heel veel mensen zijn die een hoofddoek dragen en hier zelf voor hebben gekozen.

  Over de verkiezingen.
  Het VOLK heeft Erdogan gekozen en geen apen en beren. Dit is op een eerlijke manier gegaan.

  Waar heb jij het dan over?
  Ik wil hiermee niet zeggen dat alles wat deze man doet goed is.

  Maar in ieder geval laat hij het volk en Turkije niet meer leegzuigen door andere landen.
  Kijk eens naar Nederland Peter. Nederland is niks anders dan het schoothondje van andere landen. Wat heeft Nederland te zeggen? Niks toch.

  Ik werk me hier rot en het wordt alleen maar duurder duurder en duurder. Nederlanders hebben toch zo,n grote bek. Ik hoor ze niet hoor. We accepteren en betalen inmiddels de schulden af van andere landen zoals bijvoorbeeld Griekenland. Terwijl we toch wel weten dat we dit geld niet gaan terugzien.

  Waar is het volk hier? Laten we ons dan eerst bemoeien met ons eigen land hier.

  Ik sta achter Erdogan. Hij heeft in tien jaar tijd heel veel gedaan voor het land en het volk. De economie van Turkije is ook gegroeid. Onlangs is een artikel hierover verschenen.

  Hoef ik jou niet te vertellen. Zul je vast gelezen hebben. De overige punten neem ik dan maar voor lief. Iedere regering heeft zijn voor en nadelen. Maar de voordelen van deze partij liggen hoger dan de punten die jij omschrijft.Hij laat zich in ieder geval niet meer naaien door anderen.

  Helaas kan ik dit niet over Nederland zeggen. Het enige waar Nederland heel goed in is, is het bezuinigen op het salaris van alle hardwerkenden. Alleen maar bezuinigen inderdaad op het volk!

  En Peter, ga eens aub een keer onderzoeken wat zich echt nu in Turkije afspeelt. Het gaat niet om bomen hoor. En ga daar eens een leuk artikel over schrijven. Je kunt je toekomstige Column dan ook bijvoorbeeld noemen. de waarheid achter de schermen. Een tip…

  Wat er nu zich aan het voordoen is het zelfde spelletje wat zich in de geschiedenis al een paar keer heeft afgespeeld in Turkije.

  Ken je het spelletje van de Amerikanen niet? Weet je nog met welke redenen ze Irak zijn aangevallen? Achteraf was het een sorry… maar inmiddels overheersen ze wel het belangrijkste daar ( olie ).

  Dan krijg je een punt van me.

  • Ow ja, gaan we het over Amerika hebben. Erdogan favoriete land, en Obama zijn heer en meester! By the way, als je het zo oneerlijk vindt in Nederland en het hier zo geweldig is, waarom kom je dan niet gezellig onze kant op. Ik moet zeggen, ik moet niet klagen heb het goed hier in Turkije, maar je gaat me niet vertellen dat het hier allemaal zo geweldig is. Makkelijk praten heb je. Simpel vb, mijn buurman wordt verschrikkelijk uitgebuit, werkt 60 uur in de week, ja je leest het goed, 60 uur p/w. Heeft de afgelopen 2 jaar geen vakantie mogen opnemen en kan niet zomaar een andere baan vinden, omdat dat niet zo eenvoudig is. Maak jij je druk over je het feit of je je kinderen straks wel naar een dershane/uni kan sturen. Hij wel. En dit is er maar 1 van. Dit probleem hebben we hier in Turkije altijd al gehad, rijken worden rijker, armen armer bla bla bla, maar waar ik me nu dus aan irriteer is het feit dat jullie klagen over NL!!! Kan echt niet hoor. Turkije verheerlijken en klagen over NL, nee kan echt niet….. Enne Turkije 95% moslim….Hmmmmm, verschrikkelijk dan wat wij moslims elkaar aandoen. Etenswaar waarmee knoeien (vlees, brood, rijst enz enz), vrouwen die elke dag vermoord worden…..
   Ben trouwens erg benieuwd op welke partij je stemt in Nederland. Durf je dat hier te vermelden??

   • Na vakantie ben ik gestopt met aandachtig lezen..
    ..
    Besef je wel dat jou buurman ten tijde voor Erdogan in een land leefde waar in de avond via de centrale, stroom werd afgesloten??
    Of dat 2 op de 3 benzinepompen geen benzine had??
    Of dat mensen heel vaak voor niets in de rij stonden voor een zak houtskool??
    Of dat mensen in Istanbul met mondkapjes rondliepen ivm stank??
    Besef jij dat de mensen daar extra werk hebben door projecten als deze centrum?
    Besef jij eigenlijk wel wat je zegt of ben jij er ook al zo 1 die zijn mening baseert op gevoel ipv feiten..??
    ..
    Ff over Nederland..
    Aan wie heeft het nederlandse kabinet ook al weer gevraagd hoeveel geld wij aan de Grieken moesten geven?
    Juist ja.. Ik zou zeggen ga zo door, volgend jaar hup voor de 4%.. Hup Holland!

 8. petertje petertje, Ik ben het helemaal eens met Dekschip en Senay. Dekschip begint nu medelijden te krijgen met je, maar die medelijden had ik allang en dat weet je.
  Allereerst heb je het over de referendum wat Erdogan in wil stellen en je komt dan met voorbeelden uit het verleden. LEES JE NOU ECHT NIET WAT JE SCHRIJFT PETERTJE!!! voor Erdogan was er geen AKP en jij gaat nu vergelijkingen maken met de AKP en het verleden.
  HOOFDDOEK??? Laat me aub niet lachen. Erdogan heeft dit probleem opgelost in Turkije. Wie het wil dragen draagt het, en wie dit niet wil doet dit niet. Zeg nou zelf, is dit nu democratie of niet? Nederland kan hier iig nog een puntje aan zuigenh.
  Waarom vertel je trouwens niet de waarheid over de referendum petertje? Erdogan wacht eerst alle gerechtelijke stappen af, en als de hoogste rechterlijke macht in TR beslist in het nadeel van Erdogan, zal Erdogan deze accepteren en zich erbij neerleggen. en nu komt het….”als de rechter beslist in het voordeel van Erdogan, dan zal Erdogan overgaan tot een referendum bij het volk en als het volk alsnog (wat ik niet verwacht) zich uitspreekt voor het behoud van Gezipark, zelfs dan zal hij afstand doen van zijn plannen. Dit heeft hij dus in de media zelf verkondigd. Is dit democratie petertje of niet?
  Je bent een linkse kei in het verwoorden van de wandaden van TR in het verleden petertje. Laten we eens even kijken naar die van NL. Jullie zijn erg goed met het wassen van jullie handen in onschuld. Denk maar aan de slavernij cq slachting NL Indie.
  Heb je de achterliggende gedachte van de demonstratie weleens uitgezocht petertje? Buitenlandse lobyisten? Top vd de financiele wereld in TR die zijn macht ziet krimpen? De demonstranten zijn de schapen van deze organisaties welke een chaos proberen te creeeren om de politiek van Erdogan te dwarsbomen onder de mom van “Erdogan maakt van TR een 2e Iran en daar moeten we tegenin gaan” Jij hoort ook bij de linkse schapen petertje.
  Je vrouw is Turkse zeg je.
  laat ze de link hieronder voor je vertalen petertje. Dan begrijp je wat ik bedoel met het laatste.
  http://www.youtube.com/watch?v=jfeqUSTAjRE

 9. Om een voorbeeldje te geven om aan te tonen hoe betrouwbaar jou vertaling is..
  Zou je dit voor me willen vertalen Petertje..?
  ..
  Nagmus..
  Onur..
  Seref..
  Gurur..
  ..
  Als je de vertaling hebt begrijp je misschien wat je te kort komt..

  • Zeg check jij eerst even je Turks. Nagmus????? Je schrijft het zoals je het uitspreekt he, ik bedoel een tikfout begrijp ik maar dit is gewoon misspelled!

 10. Even voor alle duidelijkheid: enig idee hoeveel mensen niet zijn gaan stemmen destijds die dit nu wel gaan doen. Enig idee hoeveel mensen op hem hebben gestemd en daar verschrikkelijk veel spijt van hebben die dat nooit meer zullen doen. Alhoewel, misschien kan Tayyip dit probleem oplossen dankzij de vele Syriers die de Turkse nationaliteit hebben gekregen…. En dan komt natuurlijk nog het feit dat deze mensen uiteindelijk weer onder hun eigen partijen verdeeld zullen worden. En toch….. Hebben jullie enig idee hoeveel mensen op dit moment de straat op zijn gegaan! Het einde is in zicht. Let op mijn woorden, misschien niet vandaag, misschien niet morgen, maar trust me hier komt echt een einde aan as always :))

  • Na een paar zinnen werd het weer zoo0o0o eentonig..
   Omdat de mensen spijt hebben wint hij 3 x achter elkaar.. Als je gaat zwetsen kunnen we het net zo goed hebben over die puist op je nek..

 11. Enne, referendum?? Pardon, en dat is te vertrouwen hier in Turkije. Hebben jullie gezien hoe dat eraan toging in 2003. Bussen met mensen die kwamen naar Ankara, zijn nog nooit in Kizilay geweest, je vraagt ze waar ze op gaan stemmen en het enige wat ze kunnen zeggen is, we zeggen ja. En waaarom zeg je ja; omdat Melih Gökcek dat wil. Uitgezonden door atv, nog voordat ze in handen waren van de akp. Hahahah….
  http://www.youtube.com/watch?v=Va-xWrwbKUo

  • Atv..
   De nieuwszender die een rechtszaak van Erdogan heeft verloren omdat ze bewerkte foto’s van gesloten winkels lieten zien als nalatenschap van Akp terwijl de winkel eigenaren nieuwe panden hadden gekregen..
   Die atv??
   Tjah, betrouwbaar hoor..

 12. Peter…

  Jij bent bij nader inzien toch de beste Nederlandse journalist die enigzins klein beetje positief kan zijn over Erdogan door zijn tegenhanger ook hetzelfde te noemen…maar jammer dat het weer de schuld is van de Turken en Turkije die het maar niet lukt echt democratisch te zijn…

  Ik vermoed, en jij hebt gelijk vanuit jouw perspectief….dat wil jij je brood verdienen jij zo moet schrijven…. anders kan een westerse journalist niet overleven…

  De westerse media is 100% dictatoriaal….

  Turkije is nu nog democratischer dan het westen….

  maar de Gezi Park bewijst dat Turkije zijn geheime dienst onbeperkt moet versterken om de organisatoren van de Gezi Park aan te pakken…. en in het vervolg onmogelijk moet maken.

  Tevens moet Turkije de gehele Turkse media onder zijn eigen controle brengen !!!

  66% van Turkse media is onder controle van de eigenaar van de Duitsae blad de Bilt !!!

  100% van alle reclame in Turkije is onder beheer van Amerikaanse Bedrijven die weer de bedrijven zijn van Amerikaanse Joden (met alle respect voor alle Joden).

  Turken en Turkije moet zichzelf bevrijden van de kettingen die hem vastbinden en zichzelf vrijvechten.

  Mehmet

 13. Beste Ankarali,

  Waarom ben jij eigelijk in Turkije gaan wonen? Je mag niet klagen als je niet klagen mag bezorg dan jou buurman ook maar een baan. Vergis je niet 10 jaar is maar kort tijd om heel veel te verwezenlijken. Turkije telt 80 miljoen inwoners 26 of 28× Nederland dus groter wij weten dat er heel veel meer moet gebeuren wat betreft infrastructuur zowel socialezekerheid en ikvind het aardig op weg gaan met Turkije wat betreft met dat doelstelling. Alleen helaas de hypocriete rijke Turken maken zich druk om hun eigen zak en uiteraard niet te vergeten dd buitenmachten en hun krachten. Verder daar heb je voedselschandaal ook daar is Erdogan druk mee bezig om het op goede banen te lijden.ik denk dag je vergeten bent dat ook nederlandse voedsel industrie misbruikt maakt van de consument wat dacht je van het Paardenvleesschandaal en vele kankerverwekkende stoffen wat wij in ons voedsel toegediend krijgen zonder dat wij verder daarvan op de hoogte zijn.Geef mij 1Reden waarom jij uit Nederland weg bent gegaan ???????

  • Ik wist nooit waar ik eigenlijk thuishoorde. En ik wil niet dat mijn kinderen dat ook meemaken. En wat je nu zegt slaat nergens op he. Kom op effe eerlijk zijn wat is dat nou voor n reactie: als je niet mag klagen bezorg je buurman dan een baan. Echt, gaat nergens over, ik wou dat ik rijk was dat is een ander verhaal dan had ik velen willen helpen. Geloof me, mensen weten heel goed dat er veel is veranderd in Turkije, maar dat laat nog niet weg dat continu overal een beslissing over genomen wordt ondanks dat het volk er fel op tegen is. En die hypocriete rijke Turken waar je het over hebt daar is Erdogan en zijn clan ook een deel van he. Enig idee hoeveel vette rekeningen hij in Zwitserland heeft! Zijn voorgangers vb Ecevit, Sezer hadden dat niet hoor. Die besteelden het volk niet. Enig idee hoe dom zijn dochter is maar wat zij ondanks dat verdiend! Hij heeft het over “ayyaslar” maar wist je dat zijn zoon de dood van een vrouw heeft veroorzaakt door onder invloed te rijden. Heb je daar verder ooit iets van gehoord? Nee! Heb je fragmenten gezien van zijn meeting vandaag met idioten die niet weten wat ze moeten brullen die opcommando rte roepen. Deze mensen kiezen niet bewust voor hem. Weet je dat artsen worden gearresteerd omdat ze hun beroep uitoefenen! Of deze demonstraties Erdogan bevalt of niet dit kan hij het volk niet aandoen. Ze liegen ontzettend veel, het wordt open en bloot op tafel gelegd maar niemand wil ernaar luisteren. Nu heb ik een vraag, geef asjeblieft eerlijk antwoord, ik heb t nl eerder aan iemand gevraagd maar kreeg er geen reactie: op welke partij stem jij in NL?

   • Weet jij dat je hier in Nederland als buitenlander achterna word gezeten door Nederlanders?
    Of als meisje je enigste recht de aanrecht is?
    Of een politieman een vrouw grondig mag fouilleren?
    Of in je blootje op de plein van een basisschool mag fietsen?
    ..
    Allemaal argumenten die je een Afrikaan in Congo gerust wijs kan maken!

    Verwar je onkunde niet met je wil! Kom met feiten! Hou je mening gevoed door je falen in bedwang & oordeel aan de hand van feiten!

  • Beste Senay,

   Ik heb gezegd dat ik niet mag klagen, omdat ik wist dat als ik zou klagen over het algemeen dat mensen dan meteen met vragen komen als: waarom ben je dan daar gaan wonen? Slaat nergens op he, jullie klagen ook over Nederland, maar vertrekken doe je niet. Jullie steunen Erdogan, maar onder zijn regime leven, doen jullie niet. Dus doe me nou een plezier en kom niet met opmerkingen als, als jij niets te klagen hebt, bezorg je buurman dan een baan. Kom op… Als het vinden van een geweldige baan iets was wat ik voor hem zou kunnen doen, dan had ik dat ook wel gedaan. Ik zou hier eigenlijk niet eens antwoord op moeten geven. Common knowledge…
   Vervolgens vergelijk je Turkije met Nederland (Nederland is klein, weinig inwoners, geen bergen blablabla, waarom? Je kan ook Duitsland als vb geven. Qua omvang hetzelfde, qua inwoners ook (misschien in Duitsland zelfs iets meer). De hypocriete Turken waar je het over hebt, daar hoort Erdogan en zijn clan ook bij. Enig idee hoeveel vette rekeningen hij heeft in Zwitserland! Enig idee wat zijn zoon en dochter allemaal verdienen?? Laten we het hebben over Erdogan en zijn gezeik over alcohol, wist je dat zijn zoon een vrouw heeft aangereden (die ook is overleden), omdat hij reed onder invloed! Het onderwijssysteem is chaotisch en het wil maar niet goedkomen. Er worden beslissingen genomen zonder rekening te houden met het volk. Ga asjeblieft niet weer beginnen over zijn 50% (iets minder zelfs), want dat begint nu ook te vervelen. Er zijn zooooooooveel mensen die NIET hebben gestemd, er zijn mensen zelfs hier in Izmir (daar woon ik dus, man is izmirli) die het eens een kans wilden geven die op hem hebben gestemd en die er nu verschrikkelijk veel spijt van hebben. Er zijn mensen die van chp zijn overgestapt op bdp, wat ook invloed heeft gehad. Mensen zijn omgekocht, verkiezingen zijn niet te vertrouwen, zakken met stemmen die zoekraken, pc’s die crashen enz enz. Maw er is nog altijd meer dan 50% die hem absoluut niet willen. Hij moet ook respect tonen voor deze percentage, maar dat doet deze dictator niet. Een dag nadat de politie het park is ingegaan en het er vreselijk aan toe was in het land, gaat hij gewoon doodleuk door met zijn meeting, welke president doet dit nou? Kun je je zoiets voorstellen? Hotels die als hospitaal fungeerden ook daar zijn ze aangevallen met traangas. Vrouw heeft een masker op en de politie rukt haar masker van haar gezicht af, waarom? Heb je de meeting gevold op tv, heb je gezien hoe dat eraan toeging? Erdogan heeft het over democratie, maar dan moet hij geen bussen (belediye) en veerboten inzetten van mijn belastinggeld om zijn aanhangers zijn kant op te laten komen. Als ze zoveel van hem houden dan moeten ze maar zelf ernaar toe gaan, gewoon op eigen houtje! Ze riepen leuzen op commando. Ze weten niet wat ze moeten brullen, vergeten hun tekst, de een zegt dat hij een evliya is en dat hij bereid is om zijn ouders voor erdogan op te offeren en weer een ander zegt dat ze zijn g..tünün kili is. Begrijp je wat voor niveau nou voor hem kiest. Mensen die onwetend zijn (niet gestudeerd of ongeschoold maak ik me niet druk om want dat wil nog niets zeggen, maar cahil is een ander verhaal he). Pffff er is zoveel, weet niet waar ik moet beginnen en waar ik moet eindigen. Dus ik ga maar afsluiten en geef antwoord op je vraag. Er zijn vele redenen waarom ik ben weggegaan uit Nederland. Mijn man wilde graag dat de kinderen zich ergens thuisvoelden en niet datgeen hadden waarmee wij zijn opgegroeid, Nederland is niet je land, maar Turkije is dat ook niet helemaal. Maar de laatste jaren deed Nederland me niks meer, alleen maar verveling en dat heb je hier niet. Klopt, niets loopt op rolletjes zoals in Nederland maar ken je dat gevoel dat je zegt dat je je niet helemaal lekker voelt en je kan je vinger er niet opleggen wat er nou eigenlijk aan de hand is, dat gevoel is helemaal weg hier. Heerlijk eten overal. Het weer is meestal goed. Ik loop de straat uit, steek over en wandel op de boulevard, lekker die zeelucht!!! Schoonheidssalon op elke hoek. Moet ik nog doorgaan? Dit is een geweldig land, alleen wil het politiek maar niet lukken he. Een ding geef ik ook absoluut toe, als Erdogan aftreed, hebben we weer een ander probleem, er is nu nl niemand die het even over zou kunnen nemen 😉
   Maar toch wil ik dat hij weggaat, Arinc en achteraan, Melih Gökcek eigenlij voorop (de grootste smiecht en leugenaar onder hun allemaal) en als laatst hun liefste poppetje Gül…..
   Blijkbaar hebben wij allebei een totaal ander mening, maar toch gegroet…

   Oh nog 1 ding: ik heb nl ook een vraag: zou graag willen weten op welke partij je stemt in NL? Of wil je dat hier niet zeggen? Zal je daarna uitleggen waarom ik dit vraag….

   • Pfff soww hey.. heel boek!
    Ff serieus.. heb je wel iemand om mee te praten, om je hart te luchten?
    ..
    Wat ik kon uitmaken uit de 1ste paar zinnen in je boek is dat het lot je niet echt toe lacht..
    ..
    Wat kan ik zeggen!
    ..
    Sommige zijn Herders.. Sommige schapen….
    Sommige handig, sommige onhandig..
    1 heeft potentie, ander niet..
    1 is knap.. Ander is lelijk..
    1 is slim, ander is dom..
    ..
    Zo wat ik heb kunnen uitmaken is dat jij jammer genoeg steeds het tweede bezit..

  • Beste Ankarali,
   Je schrijft een heel verhaal op met veel herhalingen. Wist jij dat Erdogan dat geld al had voordat hij de AKP leidde? De ruim honderdduizend toeschouwers die zijn speech hadden geluisterd zijn dus mensen die volgens jouw op commando roepen??? Dan hebben volgens jou de overgroote meerderheid van de TR bevolking OOK!! op commando gestemd op Erdogan. Sta jij nou echt niet stil wat Erdogan heeft gezegd over de Gezipark, of doe je alsof? Nogmaals!!! Erdogan wacht de uitspraak van de hoogste rechter in TR af en als die in het nadeel van Erdogan beslist legt hij zich erbij neer. Is de uitspraak in het voordeel van Erdogan, dan nog gaat hij een referendum houden zodat de volk zich er nog een x over beslist EN DIE UITSLAG ZAL HIJ RESPECTEREN!!! Waarom dan nog demonstraties??? 60% van de media in TR is in handen van buitenlanders. Dat er met traangas in een hotel wordt geschoten laat heel de wereld zien in hun beelden, maar laten ze ook de commisaris zien die met 2 kogels in zijn lichaam in het ziekenhuis ligt? Afgeschoten door een demonstrant? Hetgeen waar Erdogan vanaf wil is, af van de buitenlandse invloeden. Zij zijn juist degene die het volk ophitsen om te gaan demonstreren. Ja, en als daar ook Turkse artsen bij zijn die zelf lid zijn van die buitenlandse clan of (nog erger) in de val van die buitenlandse clans vallen, worden ze ook terecht opgepakt.

   • En iedereen weet allang dat het niet meer om die paar bomen of de AKM gebouw gaat. Nu is het onder de mom “Erdogan is een dictator die zijn wil oplegt”

   • Hasan, mijn tekst staat daar 2 keer, omdat ik eerst ’s naachts had gereageerd, de volgende dag zag ik daar geen reactie staan. Balen dus vandaar dat je alles herhaaldelijk ziet. Was niet de bedoeling. En wat jij allemaal neerkwakt vind ik niet interessant en vind je alleen maar een schreeuwlelijk. Zo kom je over, erwijl ik lees voel ik al hoe naar jij bent. Ik heb altijd respect voor de mening van anderen, maar naar jou wil ik simpelweg niet luisteren. Senay is de enige waarmee ik wil discussieren. Senay, ik hoopt dat het allemaal lukt voor jou en je gezin, want ondanks alles, is het hier geweldig…Havasi yeter beee….. Wat het stemmen betreft, ik wilde aangeven dat links altijd, waar dan ook, wanneer dan ook links blijft en vind het toch frappant dat een hoop Turken onder ons in NL links zijn ,maar in TR de andere kant op gaan?!!

    • Dus in wat jij schrijft zit inhoudt? En als iemand daar een reactie op plaats is het schreeuwlelijk?? Zegt iets over jou niveau Ankarali! Ik heb jou (gedeeltelijke) onzin gister ff gelezen en wilde stel op sprong reageren want ik had andere prioriteitend. Vandaar wat kortaf. Over uiting van mening gesproken? Ik heb WEL!! respect voor ieders mening in tegenstelling tot jou. Jij zegt nm dat je dat ook hebt, maar als ik je reacties lees op de voorgaande columns van petertje ben jij verre van dat. DURUST OL KARDESIM!!! YA OLDUGUN GIBI GORUN, YA GORUNDUGUN GIBI OL!!! SENIN GIBI AKLI ZAYIF VE HIC BIR BOKTAN HABERI OLMAYAN KISI’ILE TARTISMAK, BOSUNADIR INDERDAAD, EENMAAL EEN SCHAAP, ALTIJD EEN SCHAAP

     • Hij komt uit izmir..
      Haha!!
      ..
      Izmir is ook 1 van de weinige die op de chp stemt..
      ..
      Kan je zeggen, al kreeg ik een ton, vallah ik zou daar nooit niet wonen! Cesme, geen probleem, maar centrum izmir.. BAH!
      ..
      Ik als alcohol drinkende blowende turk, mijn vrouw daarentegen met hoofddoek die bid.. Ik heb respect voor haar, & zei voor mij…
      In izmir daarentegen hadden ze respect voor mij, maar niet voor mijn vrouw.. Zodanig dat er gewoon een discussie ontstond…
      ..
      Izmirin nesi mesurdur bilirmisin??
      Juist ja, kizlari! Vandaar dat ze daar chp stemmen.. Die willen daar geen lange rokken!
      ..

 14. partij van dieren. Alle andere partijen stellen regenwoordig weinig voor. Heb de pesthekel aan de Nederlandse politici gekregen. Mijn stem kan beter het naar het welzijn van dieren gaan gaan dan de hypocriete politicie hier in Nl.ook zij zijn zakkenvullers tot aan de justitie. Ik heb altijd gezegd dat ik geen Erdogan aanhanger ben maar zoals jij het toegeeft welk politici is wel goed en heb je er wat aan. Ik heb genoeg familie, vrienden en kenissen die niet voor hem zijn maar je mag hem ook geen onrecht doen vinden zij. Wat zijn zoon betreft mag hij van mij zijn straf uitzitten en wat zijn dochter betreft ik heb haar IQ niet gemeten dus ik kan ook niet weten in hoeverre zij intelligent genoeg is. Wat betreft mijn toekomst we zijn mijn man en ik zijn ook bezig om te Emigreren naar Turkije en als ik een kind krijg wil ik hem/haar een identiteit kunnen geven.

 15. Dus naar doel is een beter Turkije uiteraard dat willen we allemaa sonucta insanin vatani. Hic kimse vataninin kotuye gitmesini istemez. Wat ik op de tv zag en de relschopper dat spreekt ook niet bepaald respect uit. Democratie is niet met 2 maten meten ben tyrban takmiyorum takan taksin takmayan takmasin herkeze hak vermekte budur sonucta. TURKIYE YE GITMEKLE IYI BIR ADIM ATMISSINIZ INSHALLAH BENDE BIZDE 1 ICINDE ORADA OLUCAZ. INSHALLAH BENIMDE Vatanima bir katkim olsun isterim. TURKIYENIN KALKINMASINI kalbimden en icten isterim. Ama iste yapilacak daha cooook sey var.

 16. Peter Peter Peter…..

  Nog zo iemand die Erdogan een dictator noemt. Hoe gaat het hier binnen Nederland dan… volg je dat wel ? Allemaal zogenoemde bezuinigingen die worden doorgevoerd die eigenlijk alleen maar lasten verhogen voor mensen. Hoeveel heeft het Nederlandse volk te zeggen over iets in de EU ?

  * Over de zorg dat nog lang geen hoogtepunt heeft bereikt met de kosten; Oudere mensen mogen niet eens meer naar een bejaardenhuis, ze moeten maar langer thuis blijven om zo kosten te besparen…. Ga je echt zo om met je ouders ? Plus het feit dat mensen geen geld meer voor de zorg hebben omdat het gewoon te duur is geworden… : http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2013/06/u_heeft_geen_geld_voor_zorg.html

  * Over de belastingverhogingen ;
  * Over dat EU over Nederland beslist;
  * Over zijn/haar pensioen dat elke keer wordt ingekort.. LEES: http://www.powned.tv/nieuws/politiek/2013/06/pensioensleeftijd_naar_71.html

  en ik kan zo nog een tijd doorgaan.

  Wat doet het Nederlandse volk betreft het bovenstaande ? NIKS, want ze kunnen NIKS. Dan is de regering hier ook een dictator. Het enige wat het Nederlandse volk nog doet is vrolijk als slaaf doorwerken en thuis koffie met koekje doen. Maar hebben wel altijd de grootste mond dat het hier niet goed gaat. In Frankrijk wordt een kleine aanpassing gedaan en mensen gaan daar direct de straat op. Kan Nederland nog heel veel voorbeelden aan nemen.

  Nu is net aangekondigd dat er weer 6 miljard extra wordt bezuinigd in 2014, en wat is er gebeurd ? Je zult het raden.. helemaal NIKS. Ik kan wel uren doorgaan met jou, en aangezien ze doorgeven dat jou vrouw Turks is….. bekijk deze video en kom erachter dat de CIA achter deze protesten zit:
  http://videogaleri.stargazete.com/album/haber/691263/1/Guncel

  En nee niet alleen Turkije is een doel, Libie, Syrie, Egypte… allemaal landen die doelwit zijn geweest van OPTOR. Maar ik kan je 1 ding zeggen, in Turkije zal OPTOR nooit winnen 😉

  Een tip voor de volgende keer, eerst een goed onderzoek opzetten en uitvoeren. En als je zo moet schrijven om geld te verdienen om te overleven, geef dit dan aan… houden we er rekening mee.

 17. Goed geschreven nogmaals,

  maar ik zou je willen aanraden niet de persoon een dictator of aotocraat te noemen, maar zijn handelen…gelukkig weten we allebei dat dat op hetzelfde neerkomt, maar misschien zijn die blink trotse jonge turken dan eerder geneigd de inhoud te lezen en motieven en argumenten te lezen in plaats van alleen maar bedoelingen!

 18. voor op zijn minst 50% van de Turken is Erdogan een Dictator…

  En voor een meerderheid van de mensen in andere landen op de wereld ook…

  prima als je ervoor kiest dat niet als onderdeel van de realiteit te accepteren!

  de realiteit is namelijk jouw beeld en dat van de anderen bijelkaar!

  Kijk, Gandhi is goed, Mandela, voor 95%, en Hitler is voor 95% van de mensen slecht…Erdogan zit gewoon op 50/50

 19. Hahah het is ze niet gelukt in Turkije en dus nu op naar Brazilië maar k zal je wat zeggen Brazilië is geen Turkije en ze hebben niks te maken met Europa die president van Brazilië slacht de demonstranten

 20. Turkije is 1, Brazilie is 2.
  In Brazilie hebben ze de prijs van OV iets verhoogd en zie het resultaat. De aanwakeraars zijn hetzelfde als in Turkije. Het gaat dus niet om de verhoging, maar het gaat erom dat landen waar de economie booming, is te destabiliseren. En het zijn dezelfde buitenlandse organisaties die erachter zitten.
  LET OP MIJN WOORDEN!!!! ER VOLGEN MEER LANDEN.

 21. […] [Door Peter Edel/Istanbul] – Was het een door militairen gesteunde revolutie, of een door een groot deel van de bevolking gesteunde militaire staatsgreep? Hoe dan ook, de manier waarop Mohamed Morsi tot aftreden werd gedwongen in Egypte had niets met democratie te maken. Dat hij met zijn autocratische bestuur zelf bepaald geen democratische hoogvlieger was verandert daar niets aan. Hij kwam nu eenmaal via vrije verkiezingen aan de macht en we hebben met elkaar afgesproken dat daar de maatstaf ligt. Typisch gevalletje van wat ik onlangs nog de ‘paradox van de democratie’ noemde. […]

 22. […] uitslagen van de verkiezingen bevestigen eerder de paradox der democratie dan de democratie op zich. 30 maart 2014 doet zo een beetje aan 3 maart 1933 denken en dat geeft […]

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here