De overwinning kwam ook voor de AKP als een verrassing (COLUMN)

16
5

moped images

Istanbul/Peter Edel (COLUMN) – Er zijn er die zeggen dat ze vooraf al zeker wisten dat de Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling (AKP) de parlementaire meerderheid met grote overmacht zou heroveren op 1 november. Verraste hen geenszins, zeggen ze.

Neem de op de AKP stemmende verkoper van tweedehands brommers. Ik ken hem al langer. Na de aanslag in Ankara van 10 oktober jl. was hij ervan overtuigd dat de PKK daarvoor verantwoordelijk was, al verklaarde een aanklager dat dit bloedbad door IS-terroristen was beraamd en aangericht.

Eerder al was de handelaar in gebruikte tweewielers met een hulpmotor ervan overtuigd dat Turkije dit jaar schatrijk zou worden aan export naar het door een westerse boycot geplaagde Rusland, maar ook daarmee sloeg hij de plank dramatisch mis, want de export in die richting liep zelfs terug.

Nu vond de verkoper van tweedehands brommers dat de overwinning voor de AKP bij voorbaat een uitgemaakte zaak was. Niet dat hij dat voor 1 november al zei, maar later vertelde hij dat eerder al te hebben geweten. Zo wordt voorspellen een koud kunstje. Op die manier kon ik vorige week voorzien dat de Turkse luchtmacht vandaag voor het eerst na de verkiezingen weer aanvallen op de Koerdische PKK in Noord-Irak zou uitvoeren.

Bilal Erdogan

Als de handelaar in gebruikte bromfietsen het vooraf echt zeker wist moet hij een meester in de koffiedikkijkerij zijn, want ook in de hoogste regionen van zijn geliefde AKP kwam de overwinning als een volstrekte verrassing en lijkt de angst voor een nederlaag daar eerder overheerst te hebben.

Zo is er Bilal Erdogan, de zoon van de president. Kort voor de verkiezingen trok hij naar Italië, naar zijn zeggen om een studie af te ronden, al ging in oppositiekringen het gerucht dat hij op de vlucht was. Was niets voor te zeggen en ook een nogal overspannen reactie, maar dat zoonlief ijlings door pa terug werd gehaald in een kennelijke poging het gerucht te beteugelen was toch niet zonder betekenis.

Nadat de overwinning voor de AKP binnen was zei Bilal dat het als een ‘volledige verrassing’ voor hem was gekomen. Hij was niet de enige. Voormalig vicepremier Bülent Arinc toonde zich al even verrast. Toen hij eerder de voorspelling onder ogen kreeg van de enige opiniepeiler die meende dat de AKP met gemak de parlementaire meerderheid terug zou krijgen geloofde hij er niets van. Vicepremier Yalcin Akdogan uitte twee dagen later woorden van soortgelijke strekking.

Indien de verkoper van gebruikte brommers het vooraf echt wist had hij ongetwijfeld een vet betaalde baan als adviseur bij de AKP kunnen krijgen. Dan had hij zijn partij goed kunnen helpen, want die getrooste zich bij het trekken van stemmers moeite en risico’s die bij meer zelfvertrouwen achterwege gelaten hadden kunnen worden.

Brief

Zo was er de brief aan Turkse Nederlanders van premier Davutoglu, om toch vooral op de AKP te stemmen. De Wet Bescherming Persoonsgegevens werd met voeten getreden, maar de AKP was bereid het risico van een conflict met de Nederlandse regering als gevolg daarvan te riskeren. Geen signaal dat men vol vertrouwen de verkiezingen tegemoet ging. In plaats daarvan wordt de indruk gewekt dat in paniek alles uit de kast werd gehaald.

Een ander voorbeeld is de belofte van de AKP tijdens de verkiezingscampagne over een hoger minimum loon en betere pensioenen. Was duidelijk een uit angst geboren reactie op soortgelijke suggesties van de oppositiepartijen. Toen de AKP in 2011, zonder aantijgingen over corruptie en andere problemen, vol vertrouwen op de verkiezingen afging, liet men dat wel uit het hoofd. Terwijl de economische bomen, in tegenstelling tot nu, destijds nog wel tot in de hemel groeiden, waardoor het toen eenvoudiger was dergelijke beloften gestand te doen.

Deze verkiezingsbelofte van de AKP dient dan ook niet begrepen worden als teken van warme gevoelens voor de lager gesitueerde groepen, maar simpelweg als noodmaatregel tegen het verlies waarvoor gevreesd werd.

Kick

Als er bij de AKP zoveel twijfel bestond moet ik dan het boetekleed aantrekken omdat ik in de aanloop van de verkiezingen op basis van opiniepeilingen tot een verwachting kwam die achteraf beschouwd onjuist was? De verkoper van gebruikte bromfietsen vond van wel en deed zijn best om me daarin te hijsen. Viel te verwachten, want hij krijgt er een kick van om iedereen die niet onvoorwaardelijk achter de AKP staat te beschadigen. Nu rook hij zijn kans schoon en de omstandigheden waren hem gunstig gezind, daar draai ik niet omheen.

Toch blijf ik me afvragen in hoeverre me veel te verwijten valt als blijkt dat men bij de AKP al even verrast was. Ook daar ging men uit van peilingen, want dat is nu eenmaal de enige leidraad, zowel voor de journalistiek en de politiek. De meest positieve peiling voor de AKP liet ik buiten beschouwing, omdat de verschillende andere aan de AKP verbonden peilers op een lager percentage uitkwamen. Arinc, en kennelijk ook Akdogan en Bilal Erdogan, deden hetzelfde. Zelf ging ik uit van een gemiddelde van verschillende peilingen, omdat daarmee in juni het dichtst in de buurt van de uitslag werd gekomen.

Lering

Natuurlijk trek ik lering uit wat er gebeurd is. De peilingen voorafgaand aan de verkiezingen van 7 juni waren opvallend nauwkeurig, maar nu bleken ze op die ene uitzondering na een valkuil van de eerste orde. Dat heeft niet alleen implicaties voor volgende verkiezingen, maar ook in andere opzichten.

Twee dagen na de verkiezingen vond ik een opinieonderzoek over minderheden in Turkije. Interessant thema, maar laat maar, dacht ik. Jammer, want als er niet meer van opiniepeilingen uitgegaan kan worden blijft veel onduidelijk. Natuurlijk, je kunt als journalist met kennissen en mensen op straat praten, en op basis daarvan opvattingen trachten in te schatten in de verschillende geledingen van de samenleving. Maar duizenden mensen ondervragen kunnen alleen opiniepeilers die daar het personeel voor hebben. Worden daar fouten bij gemaakt dan zitten journalisten en politici met een probleem en dat is precies wat de laatste weken geschiedde.

Mea maxima culpa dat ik niet zelf een opiniepeiler ben…

Eerlijke verkiezingen

Ander onderwerp. Hoe lag het met het democratische gehalte van de verkiezingen? Medestanders van de AKP, zoals de verkoper van tweedehands brommers, brachten nadat de uitslag bekend was geworden een lofbetoon aan de Turkse democratie, maar zelf vond ik dat nogal wrang.

Nee, ik zal niet schrijven dat er gefraudeerd werd. Daar wordt weliswaar veel over gespeculeerd, maar een overtuigende bevestiging heb ik daar tot nu toe nog niet van kunnen vinden. Mocht dat veranderen dan zal ik dat de lezers van Turksnieuws uiteraard laten weten, maar daar ga ik vooralsnog niet vanuit.

Neemt niet weg dat er zaken in het oog sprongen. Zo werden er evenals op 7 juni weer veel mysterieuze auto’s zonder kentekenplaten gesignaleerd bij stembureaus. De sociale media stonden er bol van.

Verder is het de vraag waarom de overgang naar de wintertijd uitgesteld moest worden. Als dat op de dag van de verkiezingen was geweest had daar nog een verklaring voor geweest, maar het was een week eerder. Het is onmogelijk dat dit invloed op de verkiezingen kon hebben, wat tot de vraag leidt waarom tot deze beslissing werd gekomen.

Nochtans kan daarmee niet op enige manier tot de conclusie gekomen worden dat er werd gefraudeerd. Het illustreert slechts het bijzondere decor waar verkiezingen in Turkije kennelijk niet buiten kunnen.

OSCE

Dat er geen bewijs is voor fraude maakt de verkiezingen nog niet per definitie eerlijk. Waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking van Europa (OSCE), die naar Turkije kwamen om de verkiezingen te monitoren, hadden daarvoor te veel opmerkingen.

Voor de OSCE waren het vrije verkiezingen, omdat iedereen die eraan deel wilde nemen vrij was om dat te doen. So far so good, maar daarnaast constateerde de OSCE dat de aanslag in Ankara het onmogelijk maakte voor een aantal partijen om campagne te voeren. Zo werd door partijen die daar niet onder gebukt gingen een oneerlijk voordeel verkregen binnen een voor velen met angst omgeven verkiezingen, zo meent de OSCE.

Verder vindt de OSCE dat met de ernstige beperking van de mediavrijheid in Turkije evenmin sprake kan zijn van eerlijke verkiezingen. Dat diverse Tv-kanalen sinds enige weken niet meer ontvangen kunnen worden en dat een aantal kranten sinds vorige week onder controle van de overheid vallen, werd daarbij als voorbeeld genoemd.

Over de Tv-kanalen die nog wel ontvangen kunnen worden stelt de OSCE bovendien dat drie van de vijf, inclusief het staatskanaal TRT, op de hand van de AKP waren, hetgeen volgens deze organisatie ook al afbreuk deed aan eerlijke verkiezingen.

Overtollige ballast

Zal onze handelaar in tweedehands bromfietsen er zich veel van aantrekken dat de door de OSCE geconstateerde feiten bepaald geen compliment zijn voor de Turkse democratie? Weinig kans. Ik vrees zelfs dat hij verkiezingen diep in zijn hart beschouwt als overtollige ballast waar alleen ‘linkse relschoppers’ behoefte aan hebben.

In ieder geval houdt democratie voor hem op bij de stembus en zullen de ondemocratische toestanden waarmee de verkiezingen door de heersende machten omgeven werden hem een zorg zijn.

Is dit tekenend voor de bijna vijftig procent Turken die afgelopen zondag AKP stemden? Ik hoop het niet en geef er de voorkeur aan te geloven dat zij uit cynisme tot die beslissing kwamen.

Andreas Gross, de leider van de delegatie van de parlementaire assemblee van Raad van Europa (PACE) die eveneens naar Turkije kwam om de verkiezingen bij te wonen, riep president Erdogan op om een einde te maken aan de in de laatste vijf maanden ontstane polarisering en voor eenheid onder de bevolking te zorgen.

Erdogan is uiteraard de aangewezen man voor deze taak…

Volg Peter Edel op Twitter

Peter Edel is schrijver van De diepte van de Bosporus, een politieke biografie van Turkije (2012, Uitgeverij EPO, Antwerpen)

16 REACTIES

 1. Zoals meestal is het ook nu weer nodig dat de importeur van nieuwe motoren de columnist helpt bij het completeren van zijn incomplete verhaal en het beantwoorden van zijn open vragen.
  .
  Omdat de columnist zelden achter zijn bureautje in Istanbul vandaan komt, is hij zich niet bewust van de uitgestrektheid van Turkije en weet hij simpelweg niet dat de zon in Hakkari ongeveer 50 minuten eerder onder gaat en dat geografisch gezien oost-turkije eigenlijk in een andere tijdzone zou moeten liggen. Normaal gesproken is dit niet zo belangrijk, maar op een dag waarop verkiezingen zijn en de Turkse overheid verantwoordelijk is voor de veiligheid van de stemmers, heeft de overheid ervoor gekozen om de wintertijd 2 weken later in te laten gaan. Daarmee kunnen de stemlokalen op normale uren, dus tot 17:00 uur lokale tijd open blijven, en mensen veiliger in daglicht hun stem uit kunnen brengen. De maatregel heeft ervoor gezorgd dat er nergens in het land, ook niet in oost-turkije stemmers in gevaar zijn gekomen. Gezien de gespannen situatie aldaar is dat niet vanzelfsprekend. Maar dat kun je niet begrijpen als je alleen maar digitale informatie van Twitter en Facebook afhaalt en je niet in de dagelijkse Turkse samenleving mengt.
  .
  Wat de OVSE er verder allemaal van vind Is niet relevant. Alsof we een beloning of medaille zouden hebben gekregen als het allemaal 100% naar het zin van de OVSE zou zijn gegaan. Belangrijker is dat er tijdens de verkiezingen niemand gewond is geraakt.
  .
  De importeur van nieuwe brommers en motoren vind verkiezingen overigens het allerbelangrijkste democratische instrument, in tegenstelling tot de columnist, die het achteraf stenen gooien in de straat blijkbaar veel democratischer vind.
  Hoe dan ook hoopt de importeur dat het gehele Turkse volk inclusief de columnist en enkele linkse kemalistische schrijvers op dit forum de uitslag van de verkiezingen deze keer zonder gemekker zullen respecteren. Hopelijk zullen ze eindelijk erkennen dat ze nooit zullen kunnen winnen en voegen ze zich eindelijk in hun nieuwe rol en zetten ze hun misplaatste arrogantie opzij.
  .
  Tenslotte:
  In deze column hebben de lezers kunnen lezen wat er gebeurd als een ‘professionele’ columnist het qua kennis af moet leggen tegen een simpele importeur van motoren. Nijd, nijd, nijd…
  Niets menselijks is de columnist vreemd. En eerlijk gezegd zou ik waarschijnlijk net zo nijdig zijn, zo eerlijk ben ik wel om dat te erkennen.
  Aandoenlijk.

  • Over eerlijk gesproken! Telkens zie ik heerschap Stratenmaker fulmineren naar Peter Edel. Nou is Peter mans genoeg om alle geuite lulligheid van deze figuur te neutraliseren hoor. Maar ik blijf erbij dat er toch een ruime mate van psychopathologie te zien is en dat ik voor hem hoop dat er een therapie is die helpt. Maar ik vrees, gezien zijn hardnekkigheid …, van niet. Het zij zo..

   • @Samuel
    ‘Fulmineren naar Peter Edel’
    .
    Even een vraag aan jou Samuel:
    Wie denk je wie de ‘handelaar in 2ehands bromfietsen’ is waar Edel het steeds over heeft?
    Wie fulmineert hier nu tegen wie eigenlijk?
    .
    Gelukkig heb ik geen wingman van het type Samuel nodig om de fulminator te begraven onder zijn eigen teksten. Heb je ook niet nodig als je de waarheid, de stille meerderheid en het gelijk aan je zijde hebt.

     • En? Vind ik dat erg dat ik (volgens jou) onwetend ben btreffende democratie?
      Vind de meerderheid in Turkije dat erg?
      Misschien hebben Turken wel zo hun eigen opvatting over democratie. Wie ben jij om te denken dat jij een heel volk zou moeten leren hoe democratie opgevat zou moeten worden?
      Ga jij je nou met je eigen volk (of dat nou Israël of Nederland is boeit niet eens) bemoeien en je met je eigen democratische EU-problematiek bezig houden.
      Zullen we anders voor de grap eens vragen welk volk het meest tevreden is met de situatie waarin ze zitten: De Turken met hun AKP-regering, of de Europeanen met hun euro-parlement?
      We weten allemaal dat de meerderheid in Nederland tégen de eigen EU en haar regelgeving en bemoeizucht is. Terwijl we sinds afgelopen zondag weten dat een meerderheid van de Turken vóór de eigen regering is.
      Dus wie is hier nu gelukkiger, en wie mag zijn democratie nu succesvoller noemen?

     • Oh ja, een meerderheid van de Nederlanders is niet alleen tegen EU-bemoeienis, volgens actuele opiniepeilingen is de Nederlandse bevolking ook in grote meerderheid niet voor de huidige Nederlandse regering. Weliswaar heeft diezelfde Nederlandse bevolking zelf deze regering aan de macht geholpen, maar binnen enkele maanden na het aantreden had de verse regering het krediet al verspeeld en zakte het aantal zetels in de peilingen ruim onder de 75 zetels. ´Kiezersbedrog´ werd de VVD/PvdA regering genoemd, omdat beide partijen tijdens de campagne elkaar min of meer hadden uitgesloten. En toch lagen ze binnen de kortste keren met elkaar in bed.
      .
      Ik moet nog maar zien wat er van deze partijen overblijft bij de volgende verkiezingen.
      De geweldige Nederlandse democratie brengt nou niet bepaald mooie politiek. 15 splinterpartijen die bij iedere verkiezingen stuivertje wisselen qua ranking. Geen van de partijen heeft een beetje charismatische leider, waarbij Rutte het beste is dat we voort kunnen brengen.
      .
      En dit model sta jij voor en wilde je de Turken verkopen? Wat denk je nou? Wij hebben ’s werelds meest charismatische leider en we lachen jouw arrogante wijsneuzerigheid vierkant uit.
      Praat jij jezelf maar moed in.

  • Eerst probeert de AKP er alles aan te doen om de geweldsgolf te stimuleren en dan moet de winterijd opeens uitgesteld worden om de verkiezingen voor geweld te behoeden. Dat vind ik nu aandoenlijk.

   Tja, alsof het geweld van de laatste maanden zich alleen in de avonduren voltrok… De aanslagen van IS werden zelfs zonder uitzondering overdag gepleegd.

   Maar goed het is een verklaring, waar het publiek echter niet over geïnformeerd wordt. Dat er dan verbanden gelegd gaan worden is iets waar je op kunt rekenen.

   Nee, wat de OSCE ervan vond is natuurlijk irrelevant. Kun je gek vinden, maar dat verwachtte ik al van Stratenmaker. Voor hem telt alleen het resultaat en heiligt het doel de middelen.
   Zelf sta ik daar stukken genuanceerder tegenover. Maar nuance is nu eenmaal niet de grootste kracht van hen die voor een gebrek aan argumenten moeten compenseren met nergens op gebaseerde beschuldigingen. Met andere woorden, heb ik het gooien van stenen ooit verdedigd? Ik vond de acteur die in 2013 op Taksim in zijn eentje als een momument stilstond duizenden malen krachtiger dan de stenengooiers. De man werd aangehouden, omdat een dergelijk protest niet bij Stratenmakers rudimentaire definitie van democratie past. Over dat prachtige protest heb ik destijds al geschreven, maar ik herhaal het voor alle duidelijkheid nog maar eens. Jammer toch voor Stratenmaker, want hij had graag iets anders van me gelezen. Daarom fantaseert hij het er maar weer iets bij. Doet hij keer op keer. Zwak hoor.

   • Niet liegen heer Edel.
    U hebt de Gezi-protesten in het algemeen van het begin tot het eind hartstochtelijk verdedigd. Dan kun je wel zeggen dat je niet uitdrukkelijk hebt opgeroepen tot het gooien met stenen en molotov cocktails, afschieten van moeren met katapults en in de brand steken van stadsbussen en ander meubilair etc., maar het is steeds een onderdeel van de protesten geweest, iedere dag opnieuw.
    Je bent ervoor, of je bent ertegen. Of als je dan geen mening hebt blijf je stilletjes thuis en kalk je er niet iedere dag een column over vol.
    .
    De OVSE/EU kan mij inderdaad gestolen worden ja.
    Geef eens antwoord op mijn vraag:
    Stel dat de OVSE helemaal tevreden zou zijn geweest, wat zou dan de beloning zijn geweest?
    Mogen we dan ineens wél bij de EU? Geloof je dat echt?
    Worden we dan als volwaardige Europese democratie aangemerkt? Geloof je dat echt?
    Naïeveling.
    Inderdaad, het doel heiligt de middelen. Wat overigens een vrij gangbare houding is tijdens verkiezingen all over the world. Maar nee, wereldverbeteraar Edel zal dat wel even eigenhandig veranderen door er een paar columns over te schrijven.
    .
    Ik sta werkelijk verbaasd trouwens, dat je niet wist dat dat de reden was waarom de wintertijd 2 weken later werd ingevoerd. Jij, die altijd alles weet…
    Dit heb ik niet 1 of 2 keer ergens op een achterafzendertje gehoord, maar diverse keren uit/op verschillende media. Is toch algemeen bekend hoor.
    .
    ‘Nergens op gebaseerde beschuldigingen’
    Ik denk dat de enige nergens op gebaseerde beschuldiging in dit verband door jou wordt geuit wanneer je stelt dat ‘de AKP er alles aan heeft gedaan om de geweldsgolf te stimuleren’.
    Wat wil je hier nu stellen? Dat de AKP de bom in Suruc plaatste en liet afgaan? Of die in Ankara?
    Wilde je zeggen dat de AKP-regering is begonnen met geweld tegen de PKK?
    Serieus joh?
    Bevestig dit even, dan kan ik je weer schriftelijk klop geven, ik verheug me er nu al op!
    .
    Maar goed, volgens Edel hadden we vanuit veiligheidsoogpunt de verkiezingen beter midden in de nacht kunnen houden. De meeste aanslagen vinden immers overdag plaats.
    Edel, hoe meer je schrijft, hoe verder je zinkt, maat… Hou er nou maar gewoon over op.

    • Nee Pinokkio, je weet heel goed dat ik de vreedzame bezettingsactie van Gezipark steunde, maar dat ik het geweld dat daarop volgde veroordeelde. Let wel, aan beide kanten.
     Niet alleen omdat ik tegen geweld ben, maar omdat ik vond dat geweld precies was waar Erdogan op uit was. Kan hij uitstekend gebruiken om haat tussen bevolkingsgroepen te zaaien. Dat genoegen gun ik hem niet. Ik weet nog goed dat ik een jaar later mede om die reden de hoop uitsprak dat 1 mei geweldloos bleef.

     Mij hoor je niet beweren dat Turkije direct tot de EU toegelaten zal worden wanneer dat land verder democratiseert. Daar spelen nog heel veel andere factoren bij. Wel weet ik dat het Turkije niet verder van EU-lidmaatschap af zou brengen wanneer het democratiseert. Overigens ben ik zelf een voorstander van Turks EU-lidmaatschap.

     Nee, ik zeg niet dat de AKP achter de aanslagen van Suruc en Ankara zat. Je zou dat natuurlijk graag willen lezen, maar ik ben hier niet degene die ongefundeerde uitspraken doet, zoals ‘natuurlijk zat de PKK achter de aanslag in Ankara.’ Wel constateer ik dat het de AKP buitengewoon goed uitkwam dat de PKK vervolgens in de aanval ging, hetgeen zoals je weet ook door mij veroordeeld is. Ooit gehoord van een Erdogan die de PKK opriep om de wapens neer te leggen? Dat deed alleen Demirtas. En kijk eens wat er nu gebeurt. Drie weken geleden kondigde de PKK een voorlopig einde van de aanslagen aan. Viel te verwachten, want na oktober pleegt de PKK vrijwel nooit geen aanslagen meer. Simpelweg omdat ze zich dan in de bergen terugtrekken, waar dan zoveel sneeuw ligt dat ze er de rest van de winter niet meer uitkomen. Daarom slaat dat verhaal over die wintertijd ook nergens op. Nergens iets over kunnen vinden, en ik overweeg serieus dat je dat zelf hebt verzonnen. Zou niet voor het eerst zijn. Er was geen geweld van de kant van de PKK omdat het licht was in Hakkari, maar omdat de PKK al in de bergen zit.
     Maar wat gebeurt er nu de PKK geen aanslagen meer pleegt? De Turkse luchtmacht gaat braaf door met beschietingen. Pure frustratie aan de kant van Erdogan en zijn cronies in de strijdkrachten omdat ze niet meer kunnen vechten. Ze zouden ook even kunnen afwachten, om te zien of alles rustig wordt. Maar op rust zit men niet te wachten, gevochten moet er worden. Dat heet facisme B…, sorry, Stratenmaker, en dat is wat jij verdedigt. Want man o man wat ben je gek op geweld. Vind je het gek dat dit conflict al zo lang duurt. Je hebt het altijd maar weer over die kemalisten die zo slecht zijn, maar vooral in dit opzicht toont RTE geen haar beter te zijn.

     Verder ga ik niet in op je provocaties, want ik weet precies waar je mee bezig bent. Dat heb je immers zelf toegegeven. Het is natuurlijk allemaal erg moeilijk voor je, dat begrijp ik. Geen weldenkend mens in Europa is het met je eens, dus je moet wel hard schreeuwen. Maar neem van mij aan, je maakt er geen indruk mee. Alleen op je clubgenoten, maar voor zover je het niet wist, de wereld is een stuk groter dan zij. Eerlijk gezegd meen ik dat je zelfs vanuit je eigen perspectief verkeerd bezig bent. Maar je moet wel, je hebt per slot van rekening een dwangobsessie.

     • Vind je het eigenlijk prettig, nu dat je me bij naam en toenaam kent? Blijkbaar heb je (eindelijk) uitgevogeld wie ik ben. Was eigenlijk niet zo moeilijk te vinden na alle aanwijzingen die ik je gegeven heb, maar ik weet, voor iemand die moeite heeft om informatie te vinden over de aangepaste wintertijd regeling zul je jezelf wel een hele pief vinden.
      Zet volgende keer anders ook nog even adresgegevens en telefoonnummer erbij… mag hoor, ik zei al eerder tegen je dat ik niets te verbergen heb en dat je gerust langs mag komen voor een kop koffie. Niet alleen jij trouwens, iedereen is welkom voor een goed gesprek.
      Maar goed, het lijkt me nuttiger als je je wat meer met de inhoud van de discussie bezig houdt in plaats van het publiek maken van persoonsgegevens van forumbezoekers.
      .
      Inhoud:
      Dus volgens jou heeft de PKK zich terug getrokken in de bergen omdat het zo hard sneeuwt?
      Dan vraag ik me af wie het zijn die terug schieten op het leger/politie in steden als Yuksekova, Silvan en Diyarbakir?
      Zodanig, dat er een avondklok noodzakelijk is.
      Bovendien is de PKK niet de enige geweldsfactor in Zuidoost Turkije. Daarom is het wel degelijk veiliger om in daglicht te stemmen dan in de duisternis van de avond.
      .
      Edel schrijft: ‘Geen weldenkend mens in Europa is het met je eens.’
      Dat hangt ervan af wie bepaald of een persoon weldenkend is of niet. Jouw definitie van weldenkend is ‘mensen die het met mij, Edel, eens zijn’.
      Tja, dan ben ik snel uitgeluld.
      .
      Wat betreft je beweringen omtrent het ‘persé willen blijven doorvechten door regeringstroepen’.
      Wat wil je nou eigenlijk? Dat de PKK het ritme van de aanslagen en het geweld bepaalt, en het Turkse leger alleen mag reageren? Het wordt zo wel pijnlijk duidelijk met welke kant jij sympathiseert.
      Als ik het goed begrijp stel jij voor dat het leger even stopt met de PKK met wortel en tak uitroeien, zodat ze fijn even op krachten kunnen komen, zodat ze volgend seizoen weer op volle kracht dood en verderf kunnen zaaien in Turkije.
      Waarop jij dan weer fijn de nieuwe AKP-regering de schuld kunt gaan geven van het nieuwe geweld en de slachtoffers. Dacht je dat de AKP achterlijk was? Die PKK-gasten gaan de hele winter door bestookt worden zodat er in het voorjaar alleen nog maar as van ze over is en de veiligheid in Turkije weer hersteld is zoals die was voor juni 2015.

   • Nog even terugkomen op je aantijging dat de AKP verantwoordelijk zou zijn voor het geweld na 7 juni.
    .
    Ik vond http://www.mo.be een interview met een Turkse professor dhr. Murat Somer. Hij heeft soortgelijke ideeen als die jij er op na houdt. Het verschil is dat hij zijn inzicht netjes uit, daar kun jij nog wat van leren.
    Hij zegt: ‘Er zijn complottheorieën dat Erdogan die escalatie van geweld wilde omdat hij teleurgesteld was in de verkiezingsresultaten [van 7 juni, red.]. Daar zijn geen harde bewijzen voor dus ik kan als politiek wetenschapper niet zeggen of dat juist is of niet.’
    .
    Ook hij heeft geen bewijzen in handen zoals je kunt lezen.
    Iedereen denkt er het zijne van, maar er zijn geen bewijzen. Het is voor lui als julie misschien moeilijk om te erkennen, maar kan het ook zijn dat er geen bewijzen zijn omdat het simpelweg niet waar is?
    Moeilijk hè?

 2. Op 31 oktober onder de column annus horribillis schreef ik:
  ‘Om die reden denk ik dat de strategie van de AKP [zie opsomming in bovenstaande column] best nog wel tot iets kan leiden. Ofwel leidt het direct tot een overwinning met een absolute meerderheid in het parlement, ofwel leidt het indirect daartoe.’
  De columnist wil weliswaar niet erkennen dat ik de overwinning van de AKP vooraf heb aangekondigd maar het is simpelweg terug te vinden.

  • Op die manier geredeneerd zou je ook kunnen zeggen dat ik in Een verloren jaar; het Turkse Annus Horribilis voldoende ruimte open hield voor een overwinning voor de AKP, want daarin schreef ik immers het volgende: ‘…peilingen blijven peilingen en verrassingen blijven mogelijk…’

   Het was overigens aardig dat Stratenmaker in zijn reactie onder dat artikel toegaf dat de stemmers onder de dreiging van nog een uitzichtloze coalitieperiode en wederom verkiezingen, gechanteerd werden tot het stemmen op de AKP.

   • Nee vriend, hetgeen jij schreef ‘…peilingen blijven peilingen en verrassingen blijven mogelijk…’ is wezenlijk anders van wat ik schreef: ‘Ofwel leidt het direct tot een overwinning met een absolute meerderheid in het parlement, ofwel leidt het indirect daartoe.’
    Mijn versie gaat ervan uit dat HOE DAN OOK de AKP uiteindelijk een meerderheid gaat verkrijgen, terwijl jouw variant er vanuit gaat dat het BEIDE KANTEN op kan gaan, dus het zou ook maar ‘bij wijze van verrassing’ zo kunnen zijn dat per ongeluk de CHP als grootste partij uit de verkiezingen komt.
    .
    En wees gewoon eerlijk, dat was ook precies wat je bedoelde want je hebt op meerdere manieren uiteengezet dat een meerderheidsoverwinning voor de AKP niet mogelijk zou zijn op basis van wat je had bestudeerd (materiaal van anderen, want een écht geheel eigen mening durfde je gewoon niet te geven). ‘Misschien een procentje meer of minder’ beweerde je.
    .
    Ik krijg hier trouwens wel een deja-vu gevoel bij. Ik herinner me van vorige verkiezingen ook nog dat je vooraf steevast de lezers wilde doen geloven dat het ‘dit keer’ toch echt afgelopen was met de heerschappij van de AKP / Erdogan. Altijd weer zat je ernaast.
    Toegegeven, op 7 juni na, maar zelfs toen bleef de AKP de grootste partij en leed de partij haar grootste verlies niet eens vanwege overweldigend stemmenverlies, maar meer omdat de HDP de kiesdrempel haalde, waardoor de AKP vroegere reststemmen nu niet bij kon schrijven op het eigen conto en de meerderheid verloor.
    Maar je ziet, beste vriend, de AKP is zó sterk en wordt zó krachtig door het Turkse volk ondersteund, dat er maar 1 nieuwe verkiezing voor nodig is om ONDANKS het halen van de kiesdrempel van de HDP, de AKP alsnog de meerderheid in het parlement behaald, zij het dus in tweede instantie.
    .
    Tot slot, Edel verdraaid mijn woorden: ‘…dat de stemmers onder de dreiging van nog een uitzichtloze coalitieperiode en wederom verkiezingen, gechanteerd werden tot het stemmen op de AKP.’
    Ik heb het woord ‘gechanteerd’ nooit gebruikt en dat is ook niet het juiste woord. Dat woord denigreert de AKP stemmers, alsof het een stel hersenloze debielen zijn. De mensen die nu op de AKP hebben gestemd zien eenvoudigweg in dat op dit moment de AKP de enige krachtige partij is die alles in het land weer op de rails kan krijgen. Stemmers die bij de vorige verkiezingen waren afgedwaald of niet zijn wezen stemmen hebben ingezien dat we zonder experimenten door moeten gaan op de ingeslagen weg waarop we zaten de afgelopen 13 jaar.
    Deze mensen hebben gewoon nog eens alles goed heroverwogen na een gedegen evaluatie.
    Chantage is iets heel anders.
    Maar goed, noem het wat je wil, het resultaat is onomstotelijk en vooral jij als democraat hebt dat maar te accepteren.

 3. waarom denken westerlingen (zoals peter) dat als de vijand stopt met aanslagen plegen dan moet Turkije stoppen met bombarderen? wat is dit voor achterlijke westerse logica.. terroristen moet je met wortel en tak uitroeien en niet wachten tot ze na paar jaar weer beginnen.. en dit gebruiken de westerse tokkies maar al te graag in hun propaganda om naar Turkije te wijzen als excuus..

 4. Edel schrijft:
  ‘Viel te verwachten, want na oktober pleegt de PKK vrijwel nooit geen aanslagen meer. Simpelweg omdat ze zich dan in de bergen terugtrekken, waar dan zoveel sneeuw ligt dat ze er de rest van de winter niet meer uitkomen.’
  .
  Nu weet ik niet precies hoe ik dit op moet vatten, want ‘nooit geen’ = altijd. Maar dat bedoelde je vast niet.
  .
  Hoe dan ook, alweer blijkt binnen 24 uur dat Edel de reële situatie in Turkije gewoon niet goed in kan schatten en dat hij daar structureel in tekort schiet, dat moge intussen toch echt wel duidelijk zijn, en al zijn columns dienen dan ook te worden gelzen met deze wetenschap in het achterhoofd.
  .
  Zojuist verscheen het bericht in de media (ikzelf las het op nos.nl) dat de PKK het eenzijdige bestand op heeft gezegd en de wapens weer opneemt.
  Toch vreemd als ze de hele winter in besneeuwde bergen zitten.
  .
  Het lijkt erop dat Edel denkt dat de PKK nog altijd net als 30 jaar geleden een ongeorganiseerd samengeraapt zooitje ‘bergturken’ is die net als holbewoners in grotten leven.
  Hij heeft er geen idee van dat de PKK in feite een gesmeerde en goed gefinancierde terroristische organisatie is die er warmer bij zitten dan de columnist zelf.
  .
  Nog meer bewijs dat de columnist geen goede binding heeft met de mensen die ‘met de poten in de klei staan’.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here