Erdogan bruuskeert Europese politici

22
6

Recep Tayyip Erdogan was weer lekker op dreef in Straatsburg, waar hij een toespraak hield voor het parlement van de Europese Raad en vragen van leden beantwoordde. Toen het Franse parlementslid Muriel Marland-Militello een vraag stelde over de bescherming van minderheden in Turkije koos Erdogan ervoor geen direct antwoord te geven.

In plaats daarvan zei hij: ‘Wanneer iemand ergens niet van op de hoogte is, of opmerkingen maakt die nergens iets mee te maken hebben, dan zeggen we in Turkije dat die persoon uit Frankrijk komt (inderdaad een bekend gezegde in Turkije P.E.). ‘Mevrouw Marland-Militello komt duidelijk uit Frankrijk’ voegde Erdogan daar vervolgens aan toe. Oeps, foutje. De premier was er duidelijk niet van op de hoogte dat de roots van Muriel Marland-Militello in Turkije liggen. Het parlementslid had bovendien heel goed door dat het door Erdogan aangehaalde gezegde niet echt lekker overkomt in Turkije en toonde zich als gevolg beledigd. De opmerking van Erdogan was volgens Marland-Militello overigens niet representatief voor de Turkse natie als geheel, waar zij op zich veel respect voor toonde.

Erg vriendelijk was Erdogan evenmin tegenover het Nederlandse parlementslid Tiny Kox van de Socialistische Partij. Kox vroeg Erdogan waarom hij zijn belofte niet na is gekomen om de kiesdrempel van tien procent in Turkije te verlagen. Erdogan gaf ook nu weer geen direct antwoord, maar beperkte zich tot de opmerking dat Kox hem de les niet hoefde te lezen. Volgens Kox kwam Erdogan ‘agressief en te assertief’ over. Hij voegde daar aan toe dat het niet zijn bedoeling was geweest om Turkije de les te lezen. Hij vond het echter zeker niet ongepast om Erdogan te vragen waarom hij geen woord heeft gehouden wat betreft de kiesdrempel. Later deed Kox nog een poging om Erdogan te benaderen, maar die lachte alleen zonder verder te reageren. Kox toonde zich daar ontstemd over.

Het is duidelijk dat Erdogan de omgangsvormen binnen de internationale politiek aan zijn laars lapt. Hij begon daarmee tijdens het World Economic Forum in 2009 tegenover de Israëlische President Shimon Peres. Toen gedroeg hij zich al als een kabadayi (dat wil zeggen, de ruwe figuren die het vroeger voor het zeggen hadden in wijken van Istanbul als Kasimpasa, waar Erdogan is opgegroeid). Dat gedoe met Peres was vermakelijk, zeker, maar buiten alle normen. De vraag is uiteraard waarom Erdogan er voor kiest zich zo te gedragen. Misschien meent hij zo tot een grotere populariteit te komen bij het Turkse publiek. Is iets voor te zeggen met het oog op de komende verkiezingen. Maar de verkiezingswinst kan de AK-partij vrijwel niet meer ontgaan, dus echt nodig is het nu ook weer niet om op een dergelijke manier de cowboy uit te hangen.

Een andere mogelijkheid is dat Erdogan om redenen van pathologische aard niet in staat is om zich op een andere manier te gedragen wanneer hij met kritiek wordt geconfronteerd wordt. Amerikaanse diplomaten maakten ook al opmerkingen over zijn opvliegende natuur in hun berichten naar Washington. Dat bleek althans uit documenten die openbaar werden via Wikileaks.

Hoe dan ook, deze voor een politicus niet geheel gebruikelijke karaktertrekken bieden zekere voordelen. Voor de AK-partij, maar zeker ook voor de positie van Erdogan daarbinnen. Of het ook goed is voor Turkije is een andere vraag. Het openlijk beledigen van Europese politici zal de toetreding van Turkije tot de EU zeker niet bespoedigen. Daar zou je de conclusie aan kunnen verbinden dat Erdogan niet zo erg meer geïnteresseerd is in Europees lidmaatschap. In dat geval zou hij opmerkelijk genoeg aansluiting vinden bij het neonationalistische milieu waar Ergenekon zijn voedingsgrond kent, want daar moet men evenmin iets van Europa weten. Tegelijk is het niet onvoorstelbaar dat het opvliegende gedrag van Erdogan tot andere nadelen voor Turkije zou kunnen leiden. Zo worden buitenlandse investeerders mogelijk afgeschrikt door de negatieve opstelling van Erdogan tegenover de Europese politiek. Dat zal daar immers al snel als een aversie tegen het westen worden geïnterpreteerd. Kortom: op korte termijn ligt het voor de hand dat veel Turken Erdogan zullen waarderen om zijn populistische retoriek. Het is echter zeer de vraag of zij hem op langere termijn niet zullen vervloeken.

(Peter Edel/Istanbul)

22 REACTIES

 1. Beste Peter,

  In het westen wordt dit soort taalgebruik bestempeld als vrijheid van meningsuiting. Niet personen maar grote bevolkingsgroepen mag je zelfs beledigen, krenken en kwetsen. Zelfs kinderen wordt dit aangeleerd.

  De journalisten zouden dit toch moeten weten en niet zo zwaar moeten tillen aan de houding van Erdogan. Immers op deze manier komt Erdogan het westen tegemoet. Ook in de manier van communiceren.

  Of is dit geen onderdeel van de onmogelijke taak om opgenomen te worden in de Europese unie? Turkije zal het toch nooit goed doen in de ogen van Europa. Maar een hypocriete houding aan de kant van premier Erdogan zou enigszins goed zijn geweest. Dat wordt tenminste gewaardeerd, hier in het westen. Of niet?

  Ismail

 2. Peter, in Turkije wordt (zoals je waarschijnlijk all langer weet) door politicologen, sociologen en communicatiewetenschappers al jaren gedacht en geschreven over de omgangsvormen van Erdogan. In die zin klopt je artikel. Maar de conclusie die je er aan verbindt lijken een beetje te kort door de bocht. In die zin ben ik het ook (deels) eens met bijvoorbeeld Ismail in de reactie hierboven. Maar deels…Want zijn reactie impliceert weer dat je Erdogan moet vergelijken met een deel van de Europese parlementariers die populistisch, confronterend en voor menigeen kewetsende uitlatingen doen over hele bevolkingsgroepen.

  Ismail, waar wil je Erdogan mee vergelijken wat betreft zijn (naar jouw woorden vergelijkbaar en dus laakbaar) gedrag? met PVV parlementariers, met politici van het FN of van het VB? allemaal rechts populistische partijen die weinig op hebben met fatsoensnormen als het gaat om praten over hele groepen mensen…mooie vergelijking zou ik zeggen, dus ik vind het niet handig om Erdogans wijze van opstellen en communiceren in te bedden in de norm van europese politiek en daarbij deze voorbeelden (die ook voor Europa gewoon populistisch kwetsend zijn). Dat dat kan, mag en gebeurt heeft weer andere redenen. de regels van de democratie maken inderdaad dat op dit punt een discours is over meningsvrijheid binnen democratische samenlevingen. Maar ik zou Erdogans gedrag niet plaatsen in deze discours. Daar is Erdogan mijns inziens niet rechts, uitsluitend en of quasi racistisch genoeg voor. Ik heb erdogan nooit betrapt op uitsluitende gedachten tav bevolkingsgroepen. jij wel?

 3. Beste Hatice,

  In mijn visie is en was de houding van Erdogan geenszins laakbaar te noemen. Ik stoor me telkens weer aan het meten met 2 maten als het om Turkije gaat. Uit een volle mond en met een eensgezinde harmonie kan men in het westen opkomen voor hun eigen vrijheid van meningsuiting, ongeacht of men links of rechts, religieus of niet religieus is. Maar, o whee als iemand hen terecht wijst op hun fouten op een westerse manier die niet ongewoon zou moeten zijn. Dan is dit absoluut niet acceptabel en is men weer goed op dreef. Je bent dan aan het kwetsen en bruskeren van mensen. Wat een kromme, bekrompen en subjectieve beredenering!

  Waar zijn al die journalisten als bevolkingsgroepen in het Westen worden gekleineerd vanwege hun religie en afkomst. Is dit dan niet bruut en een niet te tolereren gedrag? Opeens valt dit dan weer binnen de kaders van vrijheid van meningsuiting. Men is dan muisstil en ziet nagenoeg genieted toe hoe de andere partij zich hiertegen machteloos probeert te verzetten.

  Turkije heeft een van de beste presidenten ooit. Premier Erdogan is zich al te bewust van het feit dat Turkije ook kan overleven zonder Europa. Het enige wat hij doet is opkomen voor zijn volk.

  Ismail

 4. Beste Dhr. Edel,

  het is misschien niet subtiel van Erdogan, maar ik kan zeker begrijpen waar zijn sarcasme vandaan komt. De toelating van Turkije tot de EU was voor mij persoonlijk het toppunt van integratie geweest. Dan had het woord “integratie” zijn ware betekenis gekregen.

  In deze tijd van toenemende problemen in de wereld zouden politieke leiders zich net als Erdogan wat minder moeten laten leiden door (zieke) zakelijkheid en ratio. Het wordt tijd dat Europese politici naar zichzelf gaan wijzen.

 5. Dag Gadamer,
  Het is uit puur praktische overwegingen dat ik het niet zo slim van Erdogan vind om zich zo op te stellen. Wat betreft het feit dat Turkije nog altijd niet tot de EU is toegelaten past veel kritiek richting de Europese leiders. Persoonlijk ben ik van mening dat (op zich terechte) argumenten als mensenrechten gebruikt worden om te maskeren dat men eigenlijk liever geen islamitisch land als EU lid ziet. Ik kan me ook goed de frustratie van Erdogan daarover voorstellen. Daar staat tegenover dat zijn boute uitsspraken zeker niet zullen helpen bij het vlot trekken van een situatie die m.i. momenteel wel erg vast zit. Groet, Peter.

 6. @Ismail
  Wat heb je toch een goede vertaling gegeven van de hypocrisie van journalisten en de Westerse politiek. Mijn complimenten.

  Toegegeven, ik ben een bewonderaar van Erdogan. En eigenlijk van de huidige Turkse politiek en zeker ook de president. Ik wil er niet over opscheppen, maar ‘nede olsa Kayseriliyim’. Ik ben nog nooit zo trots geweest op Turkije, als dan in de laatste 8 jaren.

  Nee, de Europese aanvoerde Sarkozy die op werkbezoek naar Turkije komt en al herkauwend de trappen afloopt. Dat is zeker stijl en respect hebben. Of Berlusconi die meer een soapacteur is dan een politiek leider.

  Peter, ik begrijp jou ook wel. Je bent natuurlijk uit het verleden gewend geraakt met het feit dat je in Turkije meer jaknikkers zag dan in de Arabische olievelden. Nee dit is Turkije die veranderd. Veranderen gaat nu eenmaal gepaard met pijntjes.

 7. Dag Peter,

  Ik merk uit jouw woorden op dat je van Erdogan verlangt dat hij weer eens een stapje terug doet of gaat buigen omwille het vlottrekken van de onderhandelingen.

  Je kan met deze gedachte van jou zo het EP in . Kan je ze dienstbaar zijn.

  Je komt de Turken niet tegemoet als het spel dat word gespeeld niet een spel van geven en nemen is. Turkije heeft jaren en jaren gegeven. Je verlangt nu dat Turkije blijft geven?? Kennelijk heeft Erdogan en het Turkse volk hier schoon genoeg van.

  De leugenaars in het EP (Europees Parlement) hebben Turkije jaren aan het lijntje gehouden door Turkije te natten en pap te houden. In de kwestie van Cyprus en Armenië idem dito. Laat dat gedraai dan vooral een Europese aangelegenheid zijn. Welk politiek leider kan nog Erdogan bekritiseren terwijl zijn eigen om zijn communicatiestijl terwijl heeft dan nog het recht van spreken als hij niet eens de

 8. Dag Hüseyin,
  Waarom moet er toch altijd vergeleken worden. Als Sarkozy en Berlusconi zich als een stel boerepummels gedragen binnen de (internationale) politiek dan is dat reden om hen terecht te wijzen en geen vrijbrief voor anderen om hetzelfde te doen. Zie verder mijn laatste reactie tav Gadamer. Groet, Peter.

 9. Aaarrggggghhhhh,

  Mijn vorige posting was niet eens af. Per ongeluk raakte ik de touchpad van mijn laptop. En krijg je van die halfgebakken zinnen.

 10. Beste Peter,

  Ik blijf het met je oneens. Je suggereert dat de onderhandelingen nagenoeg stilstaan omdat Erdogan boute uitspraken doet.

  Als Erdogan dat niet doet, dan is er kans dat de onderhandelingen wel op de minst belangrijke punten verdergaan?

  Dat is net hetzelfde als: kind als ze zoet blijft krijg je van mij snoep.

  Nee Peter, met alle respect, maar juist deze gekrompen gedachte van de EU om al 30 jaar te dreigen met het lidmaatschap zet geen zoden aan dijk.

  En kennelijk heeft Erdogan daar, net zoals ik, er schoon genoeg van. Stijl en leiderschap dienen naar mijn mening op alle fronten te worden tentoongesteld. Het kan niet zo zijn dat men van Turkije verlangt zich als heer op te stellen, terwijl het Westen de ruiten blijft ingooien.

  Groet,

  Hüseyin

 11. Wat betreft de opstelling van de EU ben ik het geheel met je eens. Wat dat betreft verwees ik al naar mijn laatste reactie tav Gadamer. Het punt is alleen dat ik de zo nu en dan nogal onvriendelijke opstelling van Erdogan daar geen verandering in zie brengen. Het is ook iets van stijl. Door zo te keer te gaan verlaagt Erdogan zich in mijn ogen. Geen gedrag dat een heer binnen de politiek betaamt. Als hij daar nu wezenlijk iets mee zou veranderen zou het iets anders zijn. Vooralsnog zag ik verleden week echter alleen maar een verkiezingscampagne. Zoals ik eerder al aan Gadamer schreef kan ik me de frustartie van Erdogan tav de EU op zich ook best voorstellen. Maar ik word ook wel eens kwaad op een politieke tegenstander, Dan weet ik echter dat het beter is om even tot tien te tellen en netjes te blijven.

 12. dat laatste is op de laatste opmerking van Gadamer

  maar hoe dan ook, ik sluit me aan bij enerzijdes de mening dat de EU wel erg besluitloos is tav Turkije en tijdens het spel de spelregels lijkt te veranderen…

  aan de andre kant, Turkije speelt het spel net zo hard mee en gebruikt ook de NAVO, CYPRUS en andere zaken als troef in het spel. Dan speel je het spel mee en stel je aan beide kanten de toetsbare criteria steeds weer uit…

  Verder begrijp ik steeds weer niet waarom mensen gaan vergelijken om het ene fout door het andere te beargumenteren en bijna te legitimeren…

  je hoeft geen fan te zijn van Erdogan om te zien dat hij het in eigen land politiek gezien goed doet.

  Echter, er zijn terecht vragen gesteld over religieuze vrijheden aan Erdogan. Je kan dat niet beantwoorden door te wijzen op wat een ander wel of nioet doet en daarin het ene voorbeedl wel naar voren halen en alle andere niet!

  En verder zeg je niet tegen een collega parlementarier dat men enigszins ‘kennisloos is of even ‘niet heeft opgelet’ op een toon zoals erdogan dat deed…

  Op het moment dat populistische partijen en foute politici (sarkozy, berlusconi etc dat doen, moet je daar maar meteen op wijzen. niet als het over jou of Turkije gaat, want je was daar nota bene om vragen te beantwoorden…te gast!

 13. Europese (rechtse) politici zijn ook zeer arrogant en dat mag allemaal , maar als Turkse dat doen, pas maar op!! dus peter edel voor je kritiek uit op Erdogan kijk eerst naar uw eigenland aub

 14. @Hatice,

  Met alle respect voor je reacties. Maar ik krijg het gevoel dat je maar schrijft om maar iets te schrijven te hebben. Je wilt je te pas en onpas vooral op de voorgrond houden lijkt het.

  Echt, wat een onzin schrijf je. Wat ben je toch snel vergeten dat Barry Badlener, Egemen Bagis schoffeerde. Wat een onzin dat je suggereert dat Erdogan niet direct is. Integendeel hij is juist wel direct. Davos, EP, Navo, stemming VN (Iran). Jammer dat je dit weer niet ziet. Dat je tussen de boeven weer de braafste van de klas wenst te lijken.

  Of je hebt geen verstand van internationale aangelegenheden en je schrijft maar wat, of je hebt er juist heel erg veel verstand van en je probeert a la Israel te bruskeren.

  Dat je meent dat Turkije met de NAVO, Cyprus en andere zaken het spel net zo hard speelt en daarmee dan toetsbare criteria steeds verder uitstelt is een bewijs hiervan. Dream on!!!

  Juist Europa heeft getracht onder leiding van Frankrijk en Duitsland (vooral Frankrijk) om een Europees militaire macht van de grond te krijgen met uitsluiting van Turkije. De bedoeling hiermee was om de NAVO in Europa op een zijspoor te laten belanden. Terwijl men in de Koude Oorlog dankbaar gebruik heeft gemaakt van Turkije. Dat nu onder Erdogan Turkije weer op de kaart is gebracht als een grote speler in het Midden-Oosten en een belangrijk land in de wereld is juist te prijzen.

  De kwestie Cyprus idem dito. Ik hou dit maar kort, omdat ik van je mag aannemen dat je de geschiedenis maar ook de recente geschiedenis betreffende Cyprus weet.

  Nee Hatica, je komt bij mij over als iemand die goed geletterd is. Maar je maakt bij mij geen sterke indruk als het gaat om internationaal commentaar.

  Nee jou moeten we zeker niet sturen naar de EU als onderhandelaar.

 15. @ Huseyin

  dit was mijn posting:
  het is misschien niet subtiel van Erdogan, maar ik kan zeker begrijpen waar zijn sarcasme vandaan komt. De toelating van Turkije tot de EU was voor mij persoonlijk het toppunt van integratie geweest. Dan had het woord “integratie” zijn ware betekenis gekregen.
  In deze tijd van toenemende problemen in de wereld zouden politieke leiders zich net als Erdogan wat minder moeten laten leiden door (zieke) zakelijkheid en ratio. Het wordt tijd dat Europese politici naar zichzelf gaan wijzen.

 16. Turkije heeft zo een president nodig. Geen schoothondje van koloniserende slaven drijvers. 200 miljoen ontwikkelingshulp geven aan Afrikaanse land en vervolgens 2 miljard aan mijn opties krijgen en de 200 miljoen komt nooit aan het was immers smeergeld.

  Schrijf daar eens over ipv over Erdo?an negativiteit te verzinnen. Turkse volk is bijna 100 jaar onderdrukt en nu vertel je het over politieke omgangsvormen en normen? Schande de hele Europese unie is een criminele instituut op bijna elke vlak zelfs eten laten ze niet ongemoeid. Toon berouw van edel en wordt moslim voor je heengaat en zult bestraft worden in de hel. Wordt moslim en wordt kritisch en wees niet onachtzaam in je werken.

 17. Hatice stelde je die vragen ook aan de overige partijen die turkije in de 90 afgelopen jaren hebben geruïneerd of geld die domme kritiek alleen op islamitische partijen. Religie woddt de huidige regerinh beschermt eerst niet je mog geeneens een hoofdoek op de u universiteit op vanwege bepaalde partijen deze doen hddendaags nog niets maar voor jouw zijn ze goed als ze maar drugs sex alcohol en atheïsme en zedenbederf promoten is het goed

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here