Openheid Turks-Armeense kwestie

11
6

Ilhan Akel pleit in een uitzending van de NMO voor een open debat over de Turks-Armeense kwestie. Hij is directeur van het Nederlands Centrum Buitenlanders en prominent Turk in Nederland. Het debat over de Turks-Armeense kwestie heeft in Turkije nog onlangs het leven gekost aan de journalist Hrant Dink.

De terreur van nationalistische Turken verplaatst zich nu echter ook naar Nederland. Akel wijst op de dringende noodzaak de Armeense kwestie grondig uit te zoeken. De Europese Unie, aldus Akel, zou de druk op Armenië moeten opvoeren om de archieven beschikbaar te stellen.

Ook socioloog Ton Zwaan, zelf met de dood bedreigd naar aanleiding van zijn colleges, vindt dat politici hun verantwoordelijkheid te licht nemen. Doodsbedreidingen zijn ontoelaatbaar in een open, democratisch debat. Het is de taak van de politiek de burgers hievan te doordringen

Uitzending 11-02-2007 van 12.00 tot 12.30 uur op Nederland 2
Herhaling 17-02-2007 van 10.30 tot 11.00 uur op Nederland 2

Na afloop is de uitzending te bekijken via een stream op www.nmo.nl

11 REACTIES

 1. Destijds is er over en weer gemoord. Turkse regering heeft vorig jaar publieke de Armeniërs uitgenodigd de archieven open te stellen zodat een derde onafhankelijke deskundige partij kan kan onderzoeken wat er precies gebeurd zou zijn. De Turken worden beschuldigd, men spreekt al over een “genocide”, maar het zijn wel de Turken die de Armeniërs uitnodigen de boeken open te gooien.

  Ik vind dat de Turkse regering ieder land moet boycotten die over een genocide spreekt zolang dat niet aantoonbaar is. Bovendien is het een kinderachtig spel van de EU tegen Turkije.

  Als Armenië niet mee wil werken dan moeten wij als Turken, iedere keer wanneer deze onderwerp aan bod komt, gewoon lachen en negeren.

 2. Wij Turken ontkennen zeer zeker NIET dat er Armeniers zijn gesneuveld toen zij ervoor hadden gekozen om aan de kant van de Russen te vechten. Ik ga ervan uit dat Armeniers ook NIET ontkennen dat er ook Turkse slachtoffers zijn gevallen. Ook hoop ik dat ze niet ontkennen dat er nog steeds Turkse diplomaten om het leven worden gebracht en niet te vergeten de genocide op de Azerbeidjanen. Enfin, waar ik dus wel even een probleem mee heb is dat men zonder dat er maar enig onderzoek is gedaan nr een historische gebeurtenis er van uit gaat dat er sprake is van een “genocide”. Met name “Europa” wil ons een genocide in de schoenen schuiven omdat de hele Europese geschiedenis is gebaseerd op genocide en slavernij en dus niet kunnen hebben dat de Turken zich daar niet schuldig aan hebben gemaakt. De Turkse soldaat zal alles doen om zijn land te beschermen, actie vraagt immers om reactie, maar hij zal er zeker niet voor kiezen om mensen systematisch uit te roeien( de reputatie van het Turkse leger is zeer hoog en wordt nog steeds in Korea en Australie geeerd) en dit is dan ook precies de reden waarom Turkije niet binnen de Europese Unie hoort. Turkije is namelijk beter…

 3. ,,Voordat ik mijn reis begon, was ik reeds Armenisch gezind’’, schreef een medewerker van het Algemeen Handelsblad, voorloper van NRC Handelsblad, in 1920. De krant publiceerde zijn lange brief op 25 mei van dat jaar, anoniem, omdat ,,de inhoud een anderen kijk geeft op de Armenische quaestie dan de in West Europa gebruikelijke.” De auteur heeft uitgebreid rondgereisd in het gebied waar Turken en Armenen met elkaar vochten. Hij vertelt van Turken te hebben gehoord dat miljoenen Armenen zijn afgemaakt, en krijgt daardoor de overtuiging ,,dat de Armenen onschuldig waren en de Turken alle schuld hadden”. Maar op zijn reizen hoort hij ook andere verhalen. Hoe Armeense troepen kleine Turkse nederzettingen die aanvankelijk door de Russen waren bezet, ,,tot den laatsten steen’’ hebben vernield. De Armenen ,,hoopten dat zij met den erfvijand zouden kunnen afrekenen tot den laatsten man, de laatste vrouw, het laatste kind”. Hij vertelt over massagraven vol gewurgde Turken en schrijft dan: ,,Is het een wonder, dat de Turken, toen zij weer overwinnaars waren, wraak namen, kwaad met kwaad vergolden?” De auteur ziet het als een soort lotsbestemming, omdat de beschaving in zijn ogen die regio’s nog niet had bereikt. ,,Bij de volkeren van het wildste Azië bestaat alleen haat en vernietiging … Zijn echter de Armeniërs minder schuldig, die ook hebben gemoord, zoodra daartoe de macht bezeten?” Lees hier de volledige tekst. >
  >

  http://weblogs.nrc.nl/weblog/wereld/2006/10/06/zijn-de-armenen-minder-schuldig/

 4. De Armeense genocide heeft niet plaatsgevonden. De Armenen hebben de genocide proberen te bewijzen door drie boeken te publiceren. Een daarvan was een biografie van een Armenier, waarvan nadien is gebleken dat die persoon nooit heeft bestaan. Ook hebben ze de genocide proberen aan te tonen door een schilderij van van schedels (zogezegd schedels van vermoorde Armeniers) te publiceren en ut te breiden. Nadien is ook gebleken dat de schilder van die schilderij al gestorven was nog voor de zogezegde genocide heeft plaatsgevonden.

  Turkije heeft onlangs Armenie ook uitgenodigd om de archieven te bekijken. De Turkse documenten bevinden zic in Turkije en staan open voor iedereen. Terwijl de Armeense archieven in Duitsland te bevinden zijn en de Armenen menen dat ze het geld niet hebben om alles te onderzoeken. Je ziet maar hoe ze er onderuit kruipen.

  Hoe verbazingwekkend, dat vele mensen zich met deze kwestie bemoeien..
  Turkije/Ottomaanse Rijk heeft geen ”genocide” op de Armenen gedaan… Het was oorlogstijd, de Russen beloofden dat de Armeniers een land zouden krijgen, dus die Armeniers sloegen op hol.. Vele Turken zijn vermoord door Armeniers..

 5. meltem: het probleem is nou juist dat er juist wel heel veel onderzoek is gedaan…jij zegt zonder ook maar enig onderzoek. dat klopt niet.

  het probleem met die onderzoeken is echter dat diegenen die tot de conclusie komen dat er een genocide is geweest zich basseren op enzijdig materiaal, veelal bestaande uit ooggetuigenverslgen van pristers, missionarissen en andere niet Turkn in Turkije, en dat diegenen die concluderen dat er geen genocide is geweest, de Turkse overheid in het bijzonder, zich helaas op weinig betrouwbare secundaire bronnen, zoals slachtoffers van armeense rebellen etc baseren…beide zijn ze dus wt mij betreft inconsequent me hun bonnengebruik. beide proberen hun visie op het verleden te bewijzen…en geschedkundig onderzoek is niet om een visie te bewijzen, maar ok uit te zoeken wat er is gebeurt…want bewijzen kan je altijd oor mddel van selectie…

  Dat het zover is gekomen heeft te maken met het feit dat in Turkije helaas tot ver in de jaren 90 het bijna onmgelijk was om hier vrij onderzoek naar te doen. wt Frankrijk n doet (beperken van vrijheid) doet Turkije al jaren andersom..nu pas sinds een paar jaar is er veel meer mgelijkheid om onderzoek te doen, maar ng teeds zijn er mensen en prtijen als mhp en kerincsi die zelfs wetenschappelijk onderzoek in Turkije willen belemmeen!

  in deze sitiatie betaald Turkije de tol voor jarenlang gesubsidieerd tijdscfrift wetenschap beoefening op unversiteiten. Als universiteit keeg je ge als je bewees dat er geen encide was en straf als je die vaag open liet en op open onderoek uit ging…dat is slecht geweest voor Turkije. wat Turkije nu met doen is bewijzen dat ze ook wetenchppelijk oderzoek kunnen doen…

 6. Serdar, er is wel degelijk onderzoek geweest, maar omdat die onderzoeken dus gebaseerd waren op eenzijdig materiaal zoals jij dat ook had omschreven heb ik gezegd dat er geen enkel onderzoek is gedaan, omdat ik dit soort eenzijdige onderzoeken geen onderzoek kan noemen.

  Stel je nou eens voor dat een onafhankelijk super team onderzoek gaat doen naar deze kwestie en tot de conclusie komt dat de armeense kwestie een fabeltje is…denk je nou werkelijk dat men dit zal gaan accepteren? Ze zullen net zo lang doorgaan totdat ze ons een “genocide” in de schoenen kunnen schuiven. En waarom is het onderzoek van Stefan Steiner die er notabene bij was NIET relevant??Hij is tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van “genocide”.Waarom wordt een onderzoeksverslag van iemand die er zelf bij was met een korreltje zout genomen en waarom worden al die andere onderzoeken die pas later hebben plaatsgevonden met als eindresultuaat dat er wel sprake is van “genocide” zomaar klakkeloos aangenomen door iedereen??

  Het probleem is niet of Turkije goed onderzoek doet of niet, en dat het in de jaren ’90 onmogelijk was om onderzoek te doen in Tr is ook geen argument voor wat er NU gebeurt. Feit is dat Tr al zijn archieven beschikbaar heeft gesteld voor onderzoek en Armenie niet..Waarom willen Europese politici ons maar al te graag een genocide in de schoenen schuiven zonder dat er ook maar enig FATSOENLIJK onderzoek naar is gedaan…? Dit vind ik pas een zorgwekkende situatie…

  Armeniers kunnen beter een onderzoek doen naar waarom er zoveel Armeniers in Indonesie wonen….Hint; het heeft te maken met de Russen…Is veel interessanter….

 7. meltem,

  we zijn het in grote lijnen eens, maar met de kanttekening dat ik kanttekeningen plaats bij ook de Turkse handelswijze…

  In Turkije is simpelweg niet veel onafhankelijkonderzoek geweest. Ahmet sarayli veya ASAm merkezli arastirmalar, bilimselden cok, siyasi birtakim raporlar ve metinler…

  maalesef bununla ciddiye alinamayiz…

  ermenlier iyi arastirma yaptimi yapmadimi beni ilgilendirmez…onemli olan, Turkiyeden dogru arastirma yapilmasi ve guclu bir lobbiyle bu sonuclarin dunyaya duyurulmasi!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here