“Waarom ik van Turkije hou” [COLUMN]

35

love[Door Peter Edel/Istanbul] – Wie regelmatig over een voor velen beladen onderwerp publiceert kan reacties verwachten. Die krijg ik dan ook. Ze verschijnen onder mijn artikelen, maar nog vaker ontvang ik ze via de sociale media. De positieve meestal via Facebook, de negatieve vaak via Twitter

EU
Een aparte categorie zijn de reacties waarin een artikel wordt aangegrepen om tot conclusies te komen waar ik zelf huiverig tegenover sta. Dat gebeurt wanneer mijn kritiek op de regerende Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling (AKP) als een bevestiging wordt beschouwd voor de stelling dat Turkije niet in de EU thuishoort. Daar heb ik het moeilijk mee, want ik ben een voorstander van het EU-toetredingsproces voor Turkije.

Turkije is een in strategisch en economisch opzicht belangrijk gelegen land; een brug tussen oost en west. Als gevolg wordt er van verschillende kanten aan getrokken. Enerzijds door Europa, aan de andere kant door landen in oostelijke richting; landen waar mensenrechten geen hoge prioriteit krijgen.

Wanneer het EU-toetredingsproces stil komt te liggen bestaat het risico dat Turkije zich op de normen over mensenrechten zal richten die maatgevend zijn in de lidstaten van de Shanghai Cooperation Organization (SCO), een samenwerkingsverband waar onder andere China en Rusland bij aangesloten zijn. Dat Turkije sinds enige jaren de observer status kent bij de SCO is een teken aan de wand.

Het definitief opgeven van Turkije als potentieel EU-land komt in dit licht al snel neer op het opgeven van de mensenrechten in dat land. Aldus zouden de tientallen miljoenen Turken die sterk aan een verbetering daarvan hechten in de steek worden gelaten.

Doorgaan met onderhandelen over EU-lidmaatschap is de enige manier om te voorkomen dat Turkije definitief in de greep van de SCO komt. Mensenrechtenschendingen en corruptie die nu al in Turkije plaatsvinden zijn geen geldige redenen om daarvan af te zien. Als daar de grens lag was de EU toch echt een stukje kleiner geweest. Neem Bulgarije en Roemenië maar.

Negatieve visie
Verder wordt me soms verweten misstanden in Turkije onder de aandacht te brengen zonder er begrip voor te tonen dat het om een land in ontwikkeling gaat. Natuurlijk kunnen op betrekkelijk korte termijn geen wonderen verwacht worden, maar wat van Turkije wel degelijk verwacht mag worden is dat het zich in de juiste richting ontwikkelt. Zoals ik onlangs schreef was dat in de eerste AKP-jaren het geval in Turkije. Het werd toen democratischer, terwijl de mensenrechten verbeterden. Bovendien nam de armoede af.

In hetzelfde artikel schreef ik dat deze tendens rond 2008 omsloeg. Daar is tot op heden geen verandering in is gekomen. De armoede groeide weer en het aantal ongelukken op werkplaatsen nam toe. Dat zijn geen ontwikkelingen in de goede richting. De onlangs ingevoerde wet die vrijheden op internet beperkt is dat al evenmin. Dat deze wet haaks staat op democratisering zeg ik niet alleen, mensenrechtenorganisaties doen dat eveneens.

Nep-Turken
Negatief reagerende lezers interpreteren kritiek op het AKP-beleid graag als een anti-Turkse opstelling. Voor het gemak wordt dan vergeten dat circa 50 procent van de Turken minstens zo afwijzend tegenover de AKP staat als ik. Zijn dat zelfhaters of zo? Onzin dus.

Bovendien, de vriendschapsverzoeken voor Facebook die ik ontvang zijn nooit afkomstig van Nederlanders die op anti-etnische gronden iets tegen Turkije hebben, maar hoofdzakelijk van Turken, of Koerden. Op basis daarvan heb ik al heel wat vriendschappelijke betrekkingen met Turken en Koerden in België en Nederland aangeknoopt.

Zou dat gebeuren wanneer ik in algemene zin iets tegen Turkije had? Nee, het ligt anders. Wat hier speelt is dat Turken die kritisch ten opzichte van de AKP staan niet als volwaardige landgenoten worden beschouwd door medestanders van die partij. Dat merk ik bijvoorbeeld wanneer Turkse critici van de AKP door aanhangers daarvan als ‘nep-Turken’ worden weggezet op internet. Zo valt eenvoudig vol te houden dat kritiek op de AKP Turkije als geheel treft.

Al even dubieus is het verwijt dat ik met mijn kritiek op de AKP een negatieve stemming rond Turken in Nederland zou creëren. Kan ik kort over zijn. Het zijn president Erdogan en zijn marionet premier Davutoglu die dat doen, niet de publicisten die hun beleid omschrijven. Don’t shoot the messenger!

Islam
Nog verder gaan zij die menen dat kritiek op de AKP volgt uit een negatieve opstelling ten opzichte van de islam. Lees ik gelukkig minder, maar dat maakt het nog niet tot minder grote onzin. 95 procent van de Turken behoort tot de islam en daar valt ook de 50 procent onder die afwijzend tegenover de AKP staat.

AKP-medestanders hebben daar een simpele verklaring voor. Alleen moslims die hun partij steunen zijn echte gelovigen. Een totale vertekening van de werkelijkheid, want zelfs de meest seculiere anti-AKP moslims in Turkije bidden vaak vijf keer per dag en doen niet zelden aan de ramadan. Toch heten zij door hun afwijzing van de AKP ‘ongelovigen’ voor medestanders van die partij. Kortom, hetzelfde proces van uitsluiting dat ik hierboven beschreef.

Vrijheid
Ik verdedig het recht voor een ieder om wat voor levensbeschouwelijke overtuiging dan ook te volgen. Dat recht ken ik niet ook, maar zelfs vooral degenen toe die leven op een manier waar ik me persoonlijk niets bij voor kan stellen. Dat heet vrijheid en daar valt niet aan tornen.

Individuele vrijheid eindigt echter waar die van een ander begint. Vrijheid voor religie is een schitterend beginsel, maar wanneer het tot dwang leidt heeft het niets met vrijheid te maken.

Daar is de schoen gaan wringen onder de AKP. Lang niet alle Turken vinden het vanzelfsprekend dat het geloof richting geeft aan het openbare leven. Zij houden religie liever binnen de persoonlijke sfeer en zien het als een keuze die in vrijheid genomen wordt. Die vrijheid komt in gevaar wanneer jonge kinderen op scholen zonder ontsnappingsmogelijkheid met eenzijdige religieuze dogma’s worden bestookt. De AKP-regering stimuleert die praktijk en werd daar onlangs nog door het Europees hof voor de mensenrechten (ECHR) voor op de vingers getikt.

Wie dergelijke kritiek in de anti-islamitische hoek plaatst weet niet wat vrijheid inhoudt. De achterliggende gedachte laat zich raden. In een wereld waarin velen met afschuw vervuld zijn over Geert Wilders en zijn vreselijke soortgenoten kan kritiek op islamistische politici eenvoudig in een kwaad daglicht worden geplaatst door het aan anti-etnische of anti-islamitische opvattingen te verbinden. Zoals kritiek op Israël maar al te gemakkelijk aan antisemitisme wordt verbonden. Maar of die strategie nu door zionisten of islamisten wordt gevolgd, het blijft ongenuanceerd en goedkoop.

Respect
Tijdens de laatste ramadan gebeurde iets dat me trof. Ik bezocht toen een Turkse kennis met wie ik soms een glaasje drink. Hij neemt het doorgaans niet zo nauw met de door de islam opgelegde verboden, maar tijdens de ramadan verandert dat en drinkt hij geen druppel. Hij verraste me door plotseling een glas whisky voor mijn neus te zetten. Om zo zijn respect uit te drukken voor de manier waarop ik leef. Ik kan me voorstellen dat zoiets in andere landen met een overwegend islamitische bevolking sporadisch voorkomt, maar in Turkije is het geen punt.

Een paar jaar geleden was ik in Turkije op een bruiloft. In een moskee, wat betekent dat het een erg religieuze bruiloft was. Ik kreeg de bruid ook niet te zien. De mannen namen me mee naar de gebedsruimte, waar ik geduldig probeerde de preek van de imam te volgen. Dit werd als een belangrijk teken van respect ervaren. Niemand wees me er op dat ik als atheïst een levenswijze volg die niet aansluit bij de islam.

Zo hoort het: respect beantwoordt met respect. Daar heeft de nadruk van de AKP op religie gelukkig niets aan veranderd in Turkije.

Geschiedenis
Tel hier de spreekwoordelijke Turkse gastvrijheid bij op, en het is goed toeven voor een buitenlander in Turkije. Maar er is meer dat me in dit land aantrekt. Dat is het voortdurende gevoel dat hier (nog) dingen kunnen veranderen. Een heel verschil met Nederland, waar de geschiedenis voorbij lijkt.

Op de inspirerende dynamiek die hiervan uitgaat heeft de AKP, met haar grootspraak dat ze Turkije tot het einde der tijden zal besturen, geen greep. De vaart waarmee die partij aan het begin van het vorige decennium opdook leert juist hoe snel alles hier om kan slaan.

Die andere kant van Turkije, waar ik zo van onder de indruk ben, komt met name ook tot uiting in de kunst. Die maakt hier een enorme opkomst mee. Als kunst de schaduw is die de toekomst voor zich uitwerpt, zoals Harry Mulisch schreef, is de geschiedenis in Turkije nog lang niet voorbij en heeft dit land de toekomst veel te bieden. Die belofte maakt het erg fascinerend om de ontwikkelingen hier te volgen, ook al gaan die momenteel in een minder positieve richting dan ik de Turken wens.

Peter Edel/Istanbul

Van Peter Edel verscheen onlangs De diepte van de Bosporus, een politieke biografie van Turkije (Uitgeverij EPO, Antwerpen).

Volg Peter Edel op twitter.

35 REACTIES

 1. Kees snapt niet dat ik Izmir/smyrna als geuzennaam gebruik. Zoals ajaxie te n zichzelf Joods noemen. Nogmaals als ik een nepturk ben zijn de Akp gespuis Arap/ Isis zaad. Izmirin daglarinda gul cicek acar. YASA MUSTAFA KEMAL PASHA YASA MUSTAFA KEMAL PASHA YASA. Bewijs dat stratenmaker een nep Turk is is dat hij de IZMIR MARS NIET KENT. Van oorsprong ben ik kaukasisch en Turkmeen maar ja. De akp barbaren kennen mij beter dan ik mijzelf, denken zij haha. Ik weet nog dat de toenmalige islamisten gespuis van de Fazilet of refah partij ik weet het niet meer precies, na de grote aarbeving in kocaeli/izmit. Met borden op straat liepen dat de Aardbeving god zijn straf was. Als god zulke landverradende achterlijke gespuis kan voortbrengen. DAN IS ER GEEN GOD!!!!! ATATURK akbar!!!!!!

 2. Kees ik zal mijn toon matigen tegen jou. Maar als jij uitspraken doet bijvoorbeeld zoals dat de seculieren Peter aanvallen op zijn geschreven werk. Dan kan ik jou niet helemaal serieus nemen. Wat de Akp gespuis betreft ik kan geen vrede sluiten met hun, heb het geprobeerd. Maar de woorsen wat uit hun vuile monden komt is onvergevelijk. Jullie moeyen vioral zo doorgaan jullie . Nederland zijn haters scheert jullie al over dezelfde kam als de Isis. Bir Turk tum dunyaya bedel? Yeah right. Dan waren de Turken wel baas van de wereld geweest. We hoeven het niet eens te zijn. Maar kom niet met kont stellingen. Ik kan er af en toe ook wat van met mijn felheid en dat schrikt soms af. Ga zo door Peter!

  • Ik find ook wel Smyrna gespuis. Want toon tegen Kees matigen maar wel Ataturkhuakbar zeggen, is niet konsekwent.
   Izmir mars is Folkslied voor Smyrna, hij gaat singen voor sijn kontmaatjes op de Anitkabir heuvel.
   Ik hoop ik ook ferfuilen so de HDD schijf van dese website een beetje…
   Ik find Smurfna erg lief, te lief voor dese wereld. Wort tijd dat hij vertrekt dus.

 3. Oh jah al mikn famillie lesen zijn moslim ik ook. Maar ik durf de Islam en zijn misstanden in twijfel te trekken. Wat andere geloven betreft dat zijn andere geloven die meestal niet door Turken wordt beleden dus.
  ..

 4. Peter, leuk dat je tegenwoordig via een omweg op mijn reacties reageert.
  ‘Negatief reagerende lezers…’
  ‘Nog verder gaan zij die menen dat…’
  etc. etc.
  Wat ben je toch een kinderachtige mannetje. Je kunt het gewoon niet laten te reageren op mijn berichten, geef het nou gewoon toe.
  .
  In je artikel val je trouwens alleen maar in herhaling, dus inhoudelijk reageer ik voor de verandering eens niet op jou.
  Het is wel duidelijk dat je geen spat verandert en de verpersoonlijking van het woord afgunst bent jegens alle grootse prestaties die de AKP heeft neergezet, en waaraan jijzelf nog nooit een gram aan bijgedragen hebt, integendeel, je enige doel is om het bereikte af te breken.
  .
  In het Turks hebben we een mooie benaming voor mensen zoals jij (naast Capulcu): Takoz.

  • Ja joh… het valt niet mee hè.. als er verstandige dingen worden opgeschreven of als iemand zijn of haar dingen op eigen wijze schrijft die niet overeenkomen met je eigen mening… ja dan is het moeilijk om fatsoen te houden.
   Inmiddels weten we wie wie is en hoe die reageert. Dus.. laten we je…
   O.ja… ik zou maar niet reageren joh..

   • Je kunt het niet laten he?
    Net als Peter.
    Het valt ook niet mee als je stellingen serieus onderuit worden geargumenteerd om dan niet uit alle macht toch je scheve standpunten overeind proberen te houden.
    Maar niets menselijks is jou en Peter vreemd, dus ik begrijp het best hoor, geeft niet…

 5. @ Izmir/Smyrna

  Nee hoor, ik heb niets tegen de naam waaronder je schrijft. Ik vroeg mij alleen af of je dezelfde persoon was die eerder onder Izmir schreef – en daar deed ik een beetje grappig over. Verder heb ik nooit beweerd of gesuggereerd dat jij een ‘nepturk’ bent. ‘Nepturken’ bestaan niet; je bent Turk of je bent het niet. OK, jij bent een Turk met een Turkmeense achtergrond of voor mijn part een 100% Turkmeen, maar daar is toch niets mis mee? Ik ben geen Turk maar een Nederlander die veel van Turkije houd en daar vier maanden per jaar woon. In meerdere opzichten beschouw ik Turkije een beetje als mijn tweede vaderland – maar daarom ben ik nog geen ‘nepnederlander’.

  Waar ik wel moeite mee heb zijn honende opmerkingen die gericht zijn tegen mensen van een bepaald ras of geloofsovertuiging. Dus ook wanneer het over joden gaat. Daarom moet je niet om mij je toon matigen Izmir, maar voor je zelf. Want mensen die racistisch opmerkingen maken doen niet alleen een medemens, maar ook zichzelf tekort.
  Dan schrijf je: ‘Maar als jij uitspraken doet bijvoorbeeld zoals dat de seculieren Peter aanvallen op zijn geschreven werk. Dan kan ik jou niet helemaal serieus nemen.’ Nou, volgens mij zijn er op deze site ook schrijvers met een kemalistische achtergrond die de verhalen van Edel lang niet altijd in dank afnemen. Of begrijp ik je nu verkeerd?

  Ik ben het met Edel eens dat Erdogan op een uiterst bedenkelijke manier handelt en dat het land steeds meer autoritair wordt geregeerd. Met de persvrijheid en vrije meningsuiting (b.v. blokkades op onderdelen van internet) is het niet al te best gesteld en zo zijn er nog veel meer zaken te noemen die van geen kant deugen. Maar het is niet zo dat het autoritaire bewind van Erdogan uit de lucht komt vallen, want corruptie en wat Edel ‘de diepe staat’ noemt bestonden al eerder en seculieren als Ciller, Yilmaz en Demirel hebben er in het verleden ook een potje van gemaakt. Iemand als Ecevit was eerder een positieve uitzondering; hij heeft in ieder geval nooit zijn zakken gevuld. In die zin hebben mensen als de Stratenmaker denk ik wel een punt.
  Volgens mij (maar iedereen mag mij tegenspreken) heeft Turkije altijd een autoritaire traditie gekend, zowel voor als na 1923. Verder heb ik het idee dat Turkije in veel opzichten een standensamenleving is. Vooral de allerarmsten (en daar zijn er veel te veel van) worden vaak met minachting bejegend – ik heb dat vaak van dichtbij gezien. Mijn grootste bezwaar tegen Erdogan is dat hij een typische klassenverrader is. Hoe kan een voormalig limonadeverkopertje zich zo verrijken en zijn miljoenen arme landgenoten zo klein houden?

  Dit gezegd hebbend ben ik mij er goed van bewust dat mijn beoordelingen niet los staan van het feit dat ik door een Nederlandse bril Turkije bekijk. Daar komt nog bij dat ik politiek links sta en SP stem. Vanzelfsprekend zijn mijn meningen door die achtergrond gekleurd en ik ga dat ook niet verhullen. Maar het moet wel mogelijk zijn om feiten en meningen van elkaar te onderscheiden. Alleen dan is het mogelijk om een zinvolle discussie met elkaar aan te gaan.

  Edel schreef over respect en gaf een paar mooie voorbeelden. Ik wil een voorbeeld geven van Turkse tolerantie waar veel Nederlanders van kunnen leren. In het Egeïsche dorp waar ik woon zie je op het strand moslimvrouwen die in een soort teletubbiepakjes met capuchon in zee baden. Arme moslimvrouwen gaan in hun dagelijkse kleding te water. Maar aan hetzelfde strand liggen ook vrouwen in bikini’s (nee, geen toeristen – maar Turkse vrouwen). In het zogenaamde ‘tolerante’ Nederland zou zoiets opzien baren; moslimvrouwen die gekleed de zee inlopen zouden honend worden nagewezen – maar in mijn dorp kijkt niemand van niemand op. En buyuk Türkiye!

  • Nou Kees, dank voor je respectvolle bijdrage in deze discussie. Plezierig om te lezen en je geeft de ander gelegenheid om te reageren zonder de ander af te vallen. “Hoed af” voor je!

  • Cengiz de fascist. Door mensen zoals jij breken oorlogen uit. Kees ik ben het met je eens wat klasseverschillen betreft. Voor de rest is er een communicatie fout geweest van mijn kant uit.

   • Communicatiefout ja, dat overkomt jou wel vaker he? Dat komt omdat je zo hard schreeuwt om je eigen gelijk dat je vergeet de tekst van een ander goed te lezen en tot je door te laten dringen.
    Ga er eens aan werken.

     • Ik blijf er bij dat Peter afgezien van een artikel wat met minderheden te maken had. Nooit kritiek van mij of andere vaderlandslievende seculieren heeft gehad. En al helemaal geen verwensingen of gescheld. Jou soort is daar mee begonnen nadat de gezipark demonstraties begonnen vuile hoerenzoon dat jij bent. Je bent de aanhanger van een zieke ideologie vuile bergaap!!! Jullie zijn lafaarden die kinderen verkrachten en mishandelen. Jullie soort doen kleine meisjes een hoofdoek om omdat dat jullie sexueel prikkelt. Hoe ziek moet je zijn? Als er een Allah is dan is het voor jullie een oneway ticket to Hell!!!!!!!!

 6. Kijk Cengiz, van schandalige opmerkingen als ‘wat verwacht je van Alevieten. Raar ongelovige volk, dat zijn geen Turken maar Iraniers die vergeten zijn waar ze vandaan komen’ moeten we dus écht vanaf.
  In grond van de zaak is religie niet de waarheid met een grote W, maar een mix van cultuur en een daarmee verbonden collectieve of persoonlijk beleefde emotie. Wanneer jij praat in termen als ‘raar’en ‘ongelovig’ laat je daarmee blijken geen enkel respect te tonen voor je medemens. De gevolgen van die houding zien we dagelijks op de tv: duizenden wanhopige en beschadigde mannen, vrouwen en kinderen die het slachtoffer zijn van criminelen die de islam misbruiken. Cengiz, wanneer ik gelovig zou zijn zou ik zeggen: bid Allah om vergeving.

  • Kees beste kerel jij schat toch de vaardigheden van Cengiz te hoog. Ik denk dat zijn mogelijkheden ophouden bij datgene wat er bij hem is ingepompt in eigen kring. En dat is blijkbaar erg beschadigend geweest zodat invoelen en compassie twee begrippen zijn die hij nog nooit heeft leren begrijpen.

   • Gezien de reacties van verschillende zijde heb ik mij voorgenomen niet meer aan de discussies deel te nemen.
    Er is geen opbouwende kritiek naar elkaar en er is eigenlijk een loopgraaf vol eigenheimers. Ik wens vooral jou Kees en natuurlijk de schrijver Peter die het van alle kanten te verduren heeft alles wat goed is toe.

    • En nog een missie volbracht zullen we maar zeggen.
     Peter hadden we al het zwijgen in de discussie opgelegd, nu jij ook weg, prima zo.
     Goede afspiegeling van de werkelijkheid trouwens; de Kemalistjes die 1 voor 1 het eeuwige zwijgen wordt opgelegd. Zowel via de stembus alsook via argumenten op alle fora. Uiteindelijk moeten ze allemaal wel erkennen dat ze overal toch wel heel erg naast hebben gezeten en zich terug trekken uit de discussie.
     Gezonde ontwikkeling zou ik zeggen. Gefeliciteerd Sam, je bent zojuist je ontkenningsfase voorbij. Nu gaan we werken aan een goede inpassing voor jou in de nieuwe Turkse samenleving, want we schrijven je natuurlijk niet helemaal af, ook jij zult best wel ergens bruikbaar en positief ingezet kunnen worden bij de nieuwe opbouw van ons prachtige land!

     • Gezien jouw reactie Stratenmaker kom ik toch maar terug! Het is schijnbaar nodig om psychopaatjes zoals jij te blijven voorzien van commentaar. Dus Kees “ik blijf”! 🙂
      En uiteraard mag gezegd worden dat jij Straatjongetje een geweldige kwal bent. De arrogantie druipt er bij jou af. Los van het feit dat je in de tijd van Hitler w.s. een baan had op het boekhoudbureau bij Eichmann. Of werk je er nu al bij Erdo in TR? Je ziet het dat ik nu geen enkele mededogen met jou zal hebben. 🙂 Dus jammer voor je! Ik ben terug en dat alleen door jouw commentaar!

    • Jammer Sam ik respecteer je en vind dat je een grote bijdrage levert. Maarik zou je gtaag willen verzoeken om alle artikelen van deze site te lezen en mij uitleggen. Van welke andere kant( kemalisten?) Peter kritiek heeft gehad dan de akp flikkers. Als ik ergens niet tegen kan dan is ergens van beschuldigd van te worden wat niet waar is. Als je gelijk hebt dan kus ik je hand. Dat geld ook voor de geachte heer Kees. Voor de reat heb ik niets tegen jullie maar ben ik af en toe heel erg fel. Daarvoor duizend maal mijn excuses. Je zult wrl gefrustreerd zijn geweest toen je schreef dat moslims zich niet uitlaten tegen de IS. Ik wil je graag benadrukken dat moslims sinds 11 september op terrorisme aangekeken worden en in een hoek gezet worden. De verdomde pvv lui claimen al dat 70 procent van Moslims achter de Isis staat. Hier en daar zullen er vast wel loze provocaties zijn. Tot mijn schaamte moet ik bekennen dat ik ooit op Ilse chat( fucking lang geleden) ooit als provocatie tegen een autochtoon heb gezegd dat wij Nederland kwamen overnemen en nog veel meer. Dit na herhaalde beledigingen en nadat ik eerst de boel heb proberen te kalmeren( voordat mijn felheid weer de kop opstak) dit was in de jaren negentig. Ja ik maak veel spelfouten en gebruik af en toe fout Nederlands. Dat van de spelfouten is haastig typen. Punten en kommas aanhalingstekens zou ik beter moeten beheersen. Maar fuck it als ik maar mijn punt kan maken. Ik ben maar een mens. Dat is jiet te zeggen van de pvv en akp. Misschien moeten ze maar een aliantie vormen de bastards.

     • Beste Izmir. Ik zal je nooit veroordelen betreffende spelling o.i.d. dat zou smerig zijn en moet je allereerst complimenteren met het feit dat je zo openhartig kan reageren. Vind ik goed! Wat betreft de reactie richting I.S. merk ik op dat er hier weinig tot niets over gezegd wordt. Dat vind ik jammer. In de media, zo ook op facebook daarentegen zie ik moslims en moslima zich fel uiten richting I.S. hetgeen mij goed doet. Overigens ben ik absoluut een tegenstander van Wilders en zijn aanhang hoor. Neen mijn vrienden komen uit alle lagen en zijn het ook niet altijd met elkaar eens op één ding na… dat een ieder zijn/haar eigen leven mag leiden en de ander respecteert.

 7. Wat zeg je? Val je op je directe neef? Jammer voor je dat homo familie huwelijk niet mogelijk is in Turkije,scheef neus van mij. Wat smyrna betreft jij kan niet eens de snot van een Izmirli zijn. Jammer dat de beren dansen verboden zijn. Had ik jou aan een ketting gelegd en laten dansen met ISIS gebler op de achtergrond. Hanzo

 8. Wat jammer Sam, dat je met dit forum wil stoppen. Afgezien van zo’n uitglijder als die van Cengiz heb ik juist het idee dat de laatste weken de reacties wat gematigder en opbouwender van toon zijn. Jij hebt daar beslist aan bijgedragen. Dat geldt ook voor Peter Edel, zijn laatste column maakt nog eens ten overvloede duidelijk dat hij – wat sommige reacties ook mogen suggereren – allerminst ‘anti-turks’ is, maar slechts bezwaar maakt tegen Turkse politici – waarbij hij niemand spaart. Wie Edel goed volgt kan trouwens weten dat hij ook niet mals is in zijn kritiek op Israël, op de VS en op kwalijke ideeën in Europa waar haatzaaiende lieden als Wilders en Le Pen aan kracht lijken te winnen.
  Vooral nu is het belangrijk dat dit forum een bijdrage levert,hoe bescheiden ook, tegen het marginaliseren van bevolkingsgroepen – of het nu minderheden in Turkije betreft of dat het om de positie van Turkse Nederlanders gaat. En dat er op een fatsoenlijke manier wordt gediscussieerd en geïnformeerd. Daarom hoop ik dat je je besluit herziet. Stemmen als die van jou zijn belangrijk voor dit forum.

  • Kees,
   Je hebt niet in de gaten dat Peter met deze column damage control probeert te bezigen.
   Overigens is alleen de titel positief over Turkije, daarna vervalt hij gewoon weer in zijn aloude rol van galspuier op alles wat los en vast zit.
   En wat zegt het, dat Peter ook zijn gal spuit over de VS, Europa, Israël en weet ik niet welke landen nog meer?
   Maakt dat goed dat hij leugenachtige complottheorieën bezigt die hij op geen enkele wijzen kan staven met hard bewijs?
   Het zegt alleen maar dat Peter in zijn diepe aard een enorme azijnzeiker is wiens glas altijd halfvol is, ongeacht over welk onderwerp het gaat.
   Dat type mensen heeft altijd een zuur gezicht, zijn altijd ontevreden en kunnen helemaal niet meer genieten van de kleine dingen in het leven. Zij hebben alleen nog hun onbereikbare obsessie om de wereld te verbeteren en gaan daarbij over lijken.
   Sorry, maar dat soort mensen krijgen niet mijn respect en hoef ik ook niet in mijn vriendenkring te hebben, want daar wordt je alleen maar depressief van.

   • Eerlijk gezegd lees ik de reacties van Stratenmaker lang niet altijd. Sterker, ik doe dat eigenlijk nog maar heel sporadisch. Ik zie natuurlijk wel dat er onder vrijwel ieder artikel van me een reactie van hem verschijnt.

    Wat zal ik daarvan zeggen? Kennelijk vindt hij mij belangrijker dan ik hem. Anders zou hij niet zoveel tijd aan me spenderen.

    Als ik de moeite neem om zijn reacties wel te lezen doe ik dat meestel snel en diagonaal. Om braakneigingen te voorkomen.

    Slechts een enkele keer is mijn maag sterk genoeg om echt tot me door te laten dringen wat hij schrijft. Zoals bij deze reactie.

    Daarin schrijft hij: ‘Zij hebben alleen nog hun onbereikbare obsessie om de wereld te verbeteren en gaan daarbij over lijken.’

    Het eerste wat ik me realiseerde toen ik dit las was dat ik weer wist waarom ik maanden geleden een punt heb gezet achter de discussie met hem.

    Ik bewonder degenen die daar op deze website mee doorgaan en dank hen bovendien voor hun bemoedigende woorden. Zij zouden er echter beter aan doen om onderling over hem te discussiëren in plaats van met hem.

    Vervolgens stond ik specifiek stil bij dat woord ‘onbereikbare’. Hoe zou het toch komen dat het ideaal om de wereld te verbeteren zo onbereikbaar is?

    Zou dat misschien komen door de Stratenmakers in deze wereld, die met hun gebrek aan respect voor menselijk leven blijk geven van een onvermogen tot empathie, om niet te zeggen van psychopathiesymptomen?

    Zoals de gewetenloze ondernemersvriendjes van Stratenmaker, die arbeiders werk laten doen in omstandigheden die zo gevaarlijk zijn dat er jaarlijks honderden doden vallen op werkplaatsen.

    Wie gaat hier over lijken? Zij die hun aandeel in een beter Turkije proberen te nemen door dergelijke misstanden aanhangig te maken? Of zij die daar verantwoordelijk voor zijn?

    Stratenmaker associeert zich met de AKP, maar ten onrechte. Ik ben geen fan van die partij, dat moge duidelijk zijn, maar Stratenmaker is erger.

    De AKP heeft, zoals ik in mijn laatstverschenen artikel schreef, onlangs tenminste nog een initiatief genomen om de veiligheid in de (mijn)bouw te verbeteren.

    Van Stratenmaker heb ik nog nooit een woord gelezen waarin hij de noodzaak van meer veiligheid voor arbeiders onderstreept, of anderszins voor hun rechten opkomt.

    Ik weet niet of Stratenmaker direct betrokken is bij de AKP, maar als ik Erdogan was zou ik hem royeren.

    Zulke duistere figuren kan zelfs die partij niet gebruiken.

    • OK Peter. Over hem discussie voeren is toch wel te veel eer aan deze malloot edoch waarschuwen voor dit soort gewetenloze figuren is ook belangrijk. Dus blijven we met een vol glas afzeiken. hahaha Blijven lachen mannen! grt

 9. Beste Stratenmaker, ik vind dat je nu en dan beslist een punt hebt en dat schrijf ik dan ook.
  Maar om Edel af te schilderen als azijnzeiker is zwak wanneer je niet aangeeft waar en waarom hij de plank mis slaat. Maak nou eens duidelijk waar hij – zoals jij zegt -leugenachtige complottheorieën bezigt en die op geen enkele wijzen kan staven met hard bewijs? Wanneer jij daar zo van overtuigd bent, moet het toch is het toch een koud kunstje om met tegenbewijzen te komen? Ga nou eens puntsgewijs in op de tekst van zijn column.
  En het is toch echt onzin wanneer je schrijft: ‘Dat type mensen heeft altijd een zuur gezicht, zijn altijd ontevreden en kunnen helemaal niet meer genieten van de kleine dingen in het leven. Zij hebben alleen nog hun onbereikbare obsessie om de wereld te verbeteren en gaan daarbij over lijken.’
  Van welke ‘kleine dingen in het leven’ geniet Edel niet en waar gaat hij over lijken? En nog wat: wat bedoel je met ‘damage control’?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here