Wanhoop als kiem voor een beter Turkije (COLUMN)

20
11

Istanbul/Peter Edel (COLUMN) – Volgens de Turkse premier Binali Yildirim moet de nieuwe commissie die klachten over de noodtoestand in behandeling neemt voorkomen dat Turken hun grieven hieromtrent neerleggen bij het Europees hof voor de mensenrechten (ECHR). Velen, waaronder ikzelf, begrepen dat eerder deze week al.

Het moet gezegd, het leek een slimme truc, die bij de Raad van Europa de indruk moest wekken van een ‘lichtere’ noodtoestand. Nu Yildirim zelf erkent dat het anders zit gaat die vlieger niet meer op. Fijn dat hij het zelf toegeeft.

Verder zei Yildirim dat de noodtoestand van kracht zal blijft tot de Gülen-bewgeing volledig is vernietigd. Dit betekent dat de noodtoestand nog lang zal duren, want het lijdt geen twijfel dat volgelingen van Gülen zich nog altijd schuil houden binnen staatsinstanties. Logisch, want de imam zal zo slim zijn geweest om een deel van zijn volgelingen opdracht te geven hun banden met zijn beweging verborgen te houden. Daardoor zal het niet meevallen om alle mollen te ontmaskeren.

Gezwel

Het zou gepast zijn wanneer Yildirim ondertussen ook degenen liet aanpakken onder wiens verantwoordelijk het Gülen-gezwel jarenlang zo ver door kon rotten binnen de Turkse staat. Dat zou echter betekenen dat zijn Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling (AKP) de hand in eigen boezem moet steken en dat is uit de aard van de zaak natuurlijk uitgesloten.

In plaats daarvan maakt de AKP het leven onmogelijk van Turken die niets met de couppoging van vorig jaar, of zelfs met de Gülen-beweging in het algemeen, van doen hadden. Zondebokken om het eigen falen te verhullen, niets anders dan dat.

Comfortabele basis

Het ziet er dus naar uit dat Turkije nog geruime tijd van de noodtoestand mag genieten, wat naar alle waarschijnlijkheid betekent dat het verwachte referendum over een nieuwe grondwet en een presidentieel systeem onder die situatie zal plaatsvinden. Dat klinkt verre van ideaal, maar president Erdogan denkt daar anders over. Hij noemde de noodtoestand een ‘comfortabele basis’ voor een referendum.

Wie een beetje nadenkt begrijpt dat het internationale wantrouwen ten aanzien van Turkije niet minder zal worden door een referendum onder de noodtoestand, vooral in de EU-landen. Hoe men daar nu al denkt over Turkije werd op 26 januari benadrukt toen een Griekse rechter zich uitsprak tegen de deportatie van acht Turkse militairen die na de staatsgreep naar Griekenland uitweken. De magistraat twijfelde er ernstig aan of zij wel een eerlijk proces zouden krijgen in Turkije.

Kwaliteit/loyaliteit

Niet zo vreemd, aangezien Turkse rechters en aanklagers de laan uitvliegen wanneer ze zich niet aan Erdogans wensen houden, terwijl de hielenlikkers promotie krijgen. Kwaliteit is volstrekt ondergeschikt geraakt aan loyaliteit ten aanzien van Erdogan, met als resultaat dat de rechtsstaat in Turkije tot het verleden is komen te behoren. Er is geen enkele reden om te verwcahten dat dit na de invoering van een presidentieel systeem zal veranderen, integendeel.

Zeker, Erdogan kan onder de door hem geprefereerde bestuursvorm ter verantwoording worden geroepen door het Constitutioneel Hof wanneer tweederde van het parlement daar aanleiding toe ziet. Alleen zijn verreweg de meeste rechters van dat hof door hem benoemd, waardoor de uitkomst in feite al vooraf vaststaat. Ergo, onder het presidentieel systeem kan hij onbeperkt zijn gang gaan en ligt alle macht in zijn handen.

Twijfel

Erdogans medestanders noemen een presidentieel systeem juist een garantie voor de rechtsstaat, maar het is overduidelijk dat zij de betekenis van het woord niet begrijpen. De voor de Turkse economie zo essentiële buitenlandse investeerders doen dat echter wel en bij hen slaat de twijfel met de dag meer toe.

Dat is een van de vele vege tekenen voor de toekomst van de economie in Turkije, maar voor Erdogan doet dat er geen jota toe. Voor hem telt alleen de absolute macht en als de economie van het land daaronder lijdt, dan moet dat maar.

2002

Erdogan herinnerde er aan dat de verkiezingen van 2002, waarbij de AKP voor het eerst aan de macht kwam, ook onder een noodtoestand plaatsvonden. Hij vergat er bij te vertellen dat die situatie toen alleen effect had op het Zuidoosten van het land.

Maar aardig dat hij de in de jaren negentig afgekondigde noodtoestand koppelt aan die van nu. Een link met deze periode legde ik zelf ook, Waarbij ik uitging van de toename aan mensenrechtenschendingen gedurende het laatste half jaar.

Erdogan zei verder dat de vorige noodtoestand werd beëindigd nadat de AKP het voor het zeggen had gekregen. Daarmee suggereerde hij dat het weer zo zou gaan als hij het presidentieel systeem krijgt, maar wie zijn premier aanhoort krijgt een andere indruk.

Raakvlakken

De geschiedenis valt zelden in herhaling, maar rijmt wel vaak. De situatie van nu kan dan anders zijn, maar kent daardoor toch raakvlakken met twintig jaar geleden, alsmede met begin jaren tachtig. Dat wil zeggen, met de mensonterende toestanden na de machtsgreep van 1980.

Massale arrestaties en het sluiten van organisaties en media, Turkije maakt het ook nu weer allemaal mee. Bovendien, destijds werd een referendum onder dubieuze omstandigheden gehouden en dat gebeurt nu weer.

Kiem

Het was weerzinwekkend in 1980 en in de jaren negentig, maar in een opzicht heerst nu een klimaat in Turkije dat zijn historische equivalent niet of nauwelijks kent. Kijk eens hoe het land erbij staat in psychologisch opzicht. Een groot deel van de bevolking leeft in een complex van angsten, veroorzaakt door onbewezen theorieën over een tegen Turkije gerichte internationale samenzwering. Er heerst een obsessie met het martelaarschap en de doodstraf. Tegelijkertijd zien we een massale depressie, waarbinnen velen vluchtgedrag vertonen door naarstig naar wegen te zoeken om het land te verlaten. Waar dit moet eindigen…

Laat me dit artikel echter positief afsluiten door de hoop uit te drukken dat met de wanhoop onder het publiek de kiem wordt gelegd voor een beter Turkije.

Dit gezegd hebbende maak ik me op voor een weekend waarin ik voornemens ben de Turkse politiek tijdelijk uit mijn systeem te weren. Want het me weer een week…

Volg Peter Edel op Twitter

Peter Edel is schrijver van de diepte van de Bosporus, een politieke biografie van Turkije (2012, Uitgeverij EPO, Antwerpen)

20 REACTIES

 1. We accepteren geen reacties met persoonlijk aanvallen of insinuaties over het privéleven van wie dan ook. Daarom hebben we een reactie geweigerd. Vanaf nu gaan we ook meer letten op reacties die we beledigend voor Turksnieuws of Peter Edel vinden. We hanteren regels die door vrijwel alle websites in Nederland gebruikelijk zijn en zien niet in waarom we daar een uitzondering op zouden moeten zijn.

  • Stel nu eens dat wij een leugen of een feitelijke onwaarheid in de teksten van de columnist denken waar te nemen, begrijp ik dan goed dat wij de columnist daar niet op aan mogen spreken, en als hij volhardt in zijn aantoonbare leugen hem dan niet als zodanig mogen kwalificeren?
   Het staat de columnist vervolgens vrij om zich verbaal te verdedigen, maar hij kiest er zelf voor om dat niet te doen, omdat hij ons reageerders kwalificeert als ‘het afvalputje van Turksnieuws’. Hij is nergens toe verplicht maar het getuigt van zwakte om jullie vervolgens een verklaring te laten optekenen waarmee jullie hem uit de wind houden, terwijl hij omgekeerd ons voor rotte vis (afvalputje) uitmaakt.
   Een ongelijk speelveld als je het mij vraagt en oneerlijk bovendien.
   Als andere websites dat ook zo doen, zijn zij net zo oneerlijk. Maar er is geen enkele website die dit zo doet hoor.

   • Wat zeur je nou man? Jouw reactie is toch niet verwijderd? En je kent de inhoud van de verwijderde reactie niet eens, dus je kan er niet over oordelen. Jij zou ook niet graag over jezelf lezen wat daarin over Peter Edel werd beweerd. Als we in het verleden reacties verwijderden met een van de pseudoniemen waar je gebruik van maakt (want we weten echt wel wie je bent), omdat je je niet aan de regels hield, kreeg Turksnieuws met allerlei aanvallen via internet te maken. Toevallig hoor. Overigens geen reden voor ons om niet wederom reacties van je te weigeren als je nogmaals over de schreef gaat. We houden de vinger aan de pols, begrijp dat goed.

    • Ik heb alle recht om te zeuren. Aangezien je dus zegt te weten wie ik ben, dan weten we dus allebei dat mijn oorspronkelijke account en op adres nog altijd geblokkeerd zijn. Dat ik hier nu onder een andere naam moet reageren om tegengas te kunnen geven aan de Turkije bashende teksten van de columnist is ronduit censuur.
     Ik heb niks te maken met reacties van anderen, ik praat namens mijzelf en zolang jullie niet gewoon mijn oorspronkelijke account en ip deblokkeren blijf ik hierover klagen en ‘zeuren’ zoals jullie het willen noemen.

 2. Heel goed redactie, houd de trollen buiten de deur.
  .
  Ik heb veel bewondering voor Peter Edel. Zijn Nederlandse nationaliteit mag hem wellicht enige bescherming bieden, maar inmiddels weten dat in het Nieuwe Turkije alles mogelijk is. Toegegeven, ik ben het bijna altijd met hem eens – maar ook als dat anders zou zijn, verdient Edel ieders respect. Daarbij moet worden bedacht dat iedereen op deze site – ik ook – anoniem reageert. Maar Peter Edel is minder laf en schrijft frank, vrij en gedegen onder eigen naam. Daarom zou ’t goed zijn wanneer hij door Nederlandse Turken én Nederlandse Nederlanders beter wordt opgemerkt en wat meer applaus krijgt.
  .
  In 1999 ontving de Turkse mensenrechtenorganisatie Insan Haklari Dernegi (IHD) de Geuzenpenning. Dat is een prestigieuze onderscheiding die sinds 1987 elk jaar in Vlaardingen wordt uitgereikt aan mensen of organisaties die zich op bijzondere wijze hebben ingezet in hun strijd voor democratie en tegen dictatuur, racisme en discriminatie.
  Ik stel voor dat de redactie van TurksNieuws Peter Edel voordraagt voor de Geuzenpenning 2017.

  • Kees
   Je bedoelt eigenlijk dat jij als Nederlander een andere Nederlander een Geuzenveer in de kont wilt steken, omdat hij zich tegen de door de meerderheid democratisch verkozen Turkse regering ageert en sympathieën heeft voor de Koerden (erger wil ik het niet maken, anders wordt het weer als ‘aanval op peter edel’ uitgelegd en wordt mijn bijdrage mogelijk niet gepubliceerd) en voor Griekse rechtbanken die verdragen schenden etc.
   Eigenlijk stel je hetzelfde voor als wat in Brussel gebeurde toen de PKK daar voor het EP een propogandatent op mocht zetten om aandacht te vragen voor hun (terroristische) zaak.
   Denk toch eerst eens na wat je zegt man.

   • Daar wil ik nog op aanvullen dat als die geuzenpenning ook daadwerkelijk zou worden uitgereikt de uitreikende instantie impliciet feitelijk zou bevestigen dat onze president en regering een dictatuur is.
    Kijk, ik weet wel dat jullie ontevreden zijn met de huidige regering en oppositie voeren en de situatie graag wat aandikken en over dictatuur spreken, maar je weet heel goed dat een echte dictatuur echt iets heel anders is.
    Dat je nu een Nederlandse organisatie aan wilt zetten om onze regering als dictatuur weg te zetten is stuitend.
    Er zijn veel echte dictaturen en misstanden in de wereld die veel meer aandacht nodig hebben en die zou je met je actie ook nog eens de aandacht ontnemen die het verdient.

  • Beste kees, je had het niet beter kunnen zeggen. Ik ben blij met de colum van peter edel. Zo kan ik door de bergen het bos blijven zien. Wij zijn zeer begaan met turkije, omdat wij daar jaren gewoond hebben. En zeer verdrietig hoe het daar nu gaat. Blijkbaar zijn er mensen die er waarschijnlijk nooit gewoond hebben, maar wel denken te weten hoe het daar is…

   • Ongelooflijk dat je verdrietig bent. Het ging de Turken nog nooit zo goed, nog nooit waren ze zo rijk, nog nooit hadden ze zoveel publieke voorzieningen tot hun beschikking…
    En jij bent verdrietig? Voor wie? Voor die kleine kemalistische minderheid die middels coups decennialang de meerderheid van de Turkse bevolking onderuit hebben, en die nu democratisch even een toontje lager moeten zingen?
    Of ben je verdrietig omdat het westen er niet in is geslaagd om Turkije een kopie van zichzelf te maken?
    Als je daarom verdrietig bent, dan moet je de schuld bij je Nederlandse en Europese landgenoten zoeken. Hadden zij Turkije niet 54 jaar aan het lijntje gehouden, dan hadden Turkije nu lid geweest van de EU en was het land werkelijk Europees geworden.
    Dan weet je nu bij wie je je beklag moet gaan dien als het huidige Turkije je niet bevalt.
    Niet bij ons.

 3. Mag ik meneer edel erop wijzen dat er na de coup van 1980, hoe vreselijk de situatie onder de noodtoestand direct erna ook was, gevolgd werd door een periode van ongekende voorspoed onder premier Özal (moge hij in vrede rusten).
  Volgens jou rijmt de toekomst op de geschiedenis.
  We mogen dus concluderen dat na deze noodtoestand er opnieuw een periode van ongekende groei en bloei zal komen onder de nieuwe grondwet, net als in de jaren ’80?
  Of bedoelde je dat niet?
  Of valt deze conclusie niet goed binnen je strategie tegen de AKP en onze geliefde president Erdo?an?
  #
  Overigens denk ik voor de verandering een keer dat je wél gelijk hebt en er door de grondwetswijziging ongekende nieuwe mogelijkheden ontstaan voor Turkije om versneld door te groeien in de wereld en dat dat ten goede zal komen aan al mijn landgenoten en hen een nog beter leven zal geven als dat ze nu reeds hebben.
  #
  Wij zijn onze president eeuwig dankbaar dat hij ons land heeft gepositioneerd zoals hij heeft gedaan en ons uit de eeuwigdurende en door de EU graag geziene underdogpositie heeft gehaald.
  Natuurlijk is de EU niet blij met het nieuwe en assertieve Turkije en worden bakken vuil over ons uitgestort, maar het zal ondertussen nooit meer worden als voorheen en iedereen zal Turkije voortaan als serieuze en gelijkwaardige partner moeten bejegenen, willen zij zaken doen met 80 miljoen sterke Turken.
  #
  En alle buitenlanders die de nieuwe Turkse situatie niet bevalt, mogen vertrekken. Niemand die ze dwingt in Turkije te blijven. Bye bye.

  • Ik zie eigenlijk keer op keer jouw reacties staan dat je tegen turksnieuws en hun redactie bent.
   Waardoor ik me afvraag waarom je uberhaubt elke keer weer terugkeert naar deze site?
   Vervolgens zeg je: En alle buitenlanders die de nieuwe Turkse situatie niet bevalt, mogen vertrekken. Niemand die ze dwingt in Turkije te blijven.
   Als je zo’n haat hebt op hoe Europeanen over Turkije denken, Waarom (hier gebruik ik jouw woorden) vertrek je dan zelf niet terug naar Turkije als het je niet bevalt?

  • Alle buitenlanders.. Er zijn gewoon Turken uit Turkije die willen vertrekken.. Vriend van me is al in Antwerpen gaan wonen, een echte soennitische turk.. Wat loop jij de hele tijd hier te mekkeren dat die man liegt. Het komt je niet uit, word je betaald door Berat om dit de hele tijd te doen. Peter Edel ik waardeer je stukken heel erg. Bedankt. Want ik zie het ook allemaal zo.

   • Oh, wat zal die vriend blij zijn in Antwerpen, zo ongeveer de meest buitenlander onvriendelijke stad in West Europa met N-VA burgemeester Bart de Wever. Goede keuze van die vriend. Wel bijzonder trouwens dat hij ‘zo maar even’ een verblijfsstatus kreeg omdat hij Turkije zat was. Een gewone Turk krijgt niet eens zo maar even een toeristenvisum.
    Of is het soms een PKK-terrorist, want daar zijn ze in België gek op. Die krijgen direct een verblijfsvergunning en dan mogen ze gelijk voor het EP in Brussel propogandatenten opzetten.
    Maar leg eens uit, hoe zit dat met die ‘vriend’? Of verzin je het stiekem ter plekke?
    En dan nog, hij zou een enorme uitzondering zijn. Netto is er sprake van remigratie.

 4. Nog iets, het zijn niet alleen buitenlanders in turkije die de nieuwe situatie niet bevalt, maar ongeveer de helft van de andere 80 miljoen landgenoten van jou en mij. Dus spreek niet voor die helft.

  • Wat wil je daar nou mee zeggen? Dat is in ieder land zo. Er is altijd een oppositie die het zelf anders zou doen.
   In de VS is er momenteel zelfs een meerderheid ontevreden met de nieuwe president.
   Dat is nog geen argument om te zeggen dat ik niet namens de Turkse meerderheid mag spreken.

   • Kerim,

    Na uw reacties op deze site te hebben gelezen kom ik tot de volgende conclusie:
    Iedereen die niet pro Erdogan en zijn AKpartij is, heeft het volgens u bij het verkeerde eind.
    I rest my case.

 5. Beste lezers,

  Is er ergens een in het Nederlands vertaalde versie van de voorstellen die onderwerp zijn van het Turkse referendum in april dit jaar ? Kortom de in het Nederlands vertaalde wetsvoorstellen. Ik hou mijn van harte aanbevolen.

  Martin

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here