Zicht op vrede en democratie in Turkije lijkt definitief voorbij

3
10

turparl index

De kogel is door de kerk (of in dit geval: de moskee)! Het Turks parlement heeft gisteren (21 mei 2016) ingestemd met een omstreden wetswijziging welke er toe moet leiden dat de immuniteit van parlementariërs kan worden opgeheven. Zo kunnen parlementariërs voortaan worden vervolgd. Van de 550 parlementariërs zijn er 376 akkoord gegaan om de grondwet aan te passen.

Het grootste slachtoffer van deze stemming is de democratie en in haar kielzog de enige partij in Turkije welke opkomt voor de democratie en minderheden, en tevens voorstander is van hervatting van het vredesproces, de HDP. Het wijzigen van de grondwet maakt de weg vrij om de HDP-parlementariërs “uit de weg te ruimen”, om zo weer een stapje te zetten richting een alleenheerschappij voor Recep Erdogan. Hiermee is ook meteen reden nummer twee genoemd waarom Erdogan deze wetswijziging dolgraag wil doorvoeren. Het opheffen van de parlementaire onschendbaarheid is volgens de HDP dan ook vooral bedoeld om de macht van Erdogan te verstevigen.

Ondanks dat deze wetswijziging werd verwacht, Erdogan zet immers zijn zin altijd door, kwam deze klap toch als een donderslag bij heldere hemel. Omdat hiermee de laatste hoop op vrede de grond is ingeboord en het laatste beetje democratie in Turkije de nek is omgedraaid. De HDP heeft inmiddels gereageerd door aan te geven dat zij de strijd voor vrede en democratie desondanks vanuit de gevangenis zal blijven voortzetten. Daarnaast heeft Selahattin Demirtas, co-voorzitter van de HDP, al aangegeven dat deze beslissing zal worden aangevochten bij het constitutioneel hof in Turkije en indien nodig door te gaan tot aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

De afgelopen 12 maanden heeft de HDP zowel de Turkse staat als de PKK opgeroepen om het vredesproces wederom te hervatten. Desondanks bleef Erdogan, die juist de belangrijkste actor is geweest voor het toenemende geweld, de HDP zien als de politiek tak van de PKK en bleef hij de leden van de HDP beschuldigen van terrorisme zonder ook maar enig bewijs aan te leveren.
HDP daarentegen heeft geweld altijd afgezworen en heeft getracht onder andere de democratie, de mensenrechten en de vrijheid van meningsuiting te bevorderen in een land waar deze rechten alleen maar afnamen gedurende het dictatoriale regime van Erdogan.

Cemil Bayik, lid van het uitvoerend comite van de KCK (Unie van Gemeenschappen van Koerdistan), gaf recent al aan dat de opheffing van de immuniteit een voorbode is voor de heftige oorlog die Turkije te wachten staat. Volgens Bayik wil Erdogan geen politieke oplossing van de Koerdische kwestie maar is Erdogan van zins de opstand van de Koerden in Noord-Koerdistan en West-Koerdistan (Rojava) de kop in te drukken.e oorlog waar Cemil Bayik op doelt, is vorig jaar al kleinschalig begonnen op bevel van Erdogan.

Na de verkiezingen in juni 2015 is het geweld in Noord-Koerdistan toegenomen als gevolg van de grote verkiezingsnederlaag voor Erdogan. Onder het mom de PKK definitief te vernietigen, valt Erdogan alleen maar onschuldige burgers aan. Diverse steden zijn door het Turkse leger met de grond gelijk gemaakt en er zijn al honderden burgerdoden gevallen als gevolg van het gewelddadige optreden van soldaten en agenten. In sommige gevallen zijn er zelfs chemische wapens gebruikt tegen burgers. Wanneer Erdogan alle oppositie in het gevang heeft gegooid, en alle macht naar zich heeft toegetrokken, lijkt het dus een kwestie van tijd voor hij de Koerden een totale oorlog verklaart.

Ondanks dat diverse westerse landen zich enigszins kritisch hebben uitgelaten over de grondwetswijziging in Turkije, dient men de situatie veel nauwkeuriger te volgen en harder te veroordelen.

De Koerdische gemeenschap wil hierbij nogmaals haar solidariteit betuigen met de HDP en haar strijd voor democratie en vrede en wil haar zorgen uiten over het toenemende geweld jegens de oppositie en de bevolking. Wij zijn nog steeds voorstander van vrede en roepen de Turkse staat dan ook de oorlog tegen de Koerdische bevolking te stoppen en de dialoog met de PKK weer aan te gaan. Zonder een dialoog, of enig andere vorm van democratie, zal er nooit vrede komen in Turkije en Koerdistan.
Tevens roepen wij de Nederlandse overheid, thans ook voorzitter van de EU, op om deze ondemocratische stap te veroordelen. De EU zal nu concrete stappen moeten ondernemen tegen Turkije en de vluchtelingendeal die zij heeft gesloten met Turkije. Wij zijn bang dat de 6 miljard euro welke Turkije is toegezegd, gebruikt zal worden om de oorlog tegen de Koerdische burgerbevolking te intensiveren.

DemNed Raad van Gemeenschappen uit Koerdistan (Fedkom) Federatie Koerden in Nederland is overgegaan in DemNed ( Raad van Gemeenschappen uit Koerdistan).

3 REACTIES

  1. Dit lijkt alsof de schrijver van dit artikel bevooroordeeld is en direkt wijs richting de overheid. Veel koerden veroordelen de PKK en HDP. De vernielingen in de steden komen door de PKK. Graag onpartijdig zijn en eerlijk de mensen informeren.

  2. Wat een bullshit, er is bewijs genoeg, zwart op wit dat HDP parlementsleden zich schuldig hebben gemaakt aan terrorisme of steun aan terrorisme. FedKom verspreid zoals gewoonlijk leugens en onzin. Ze blazen de boel op om aandacht te vragen, om steun te vragen bij EU. Hoe meer PKK terroristen uitgeschakeld worden destemeer de terroristen onschuldige Koerdische en Turkse burgers vermoorden. Leugens als chemische wapens, Koerdistan, en totale oorlog met de Koerden zijn verre van werkelijkheid. Het afzwakken van de PKK dwingt de PKK symphatisanten toe tot het verspreiden van dit soort leugens. Zij zijn degene die laffe bomaanslagen plegen, onschuldigen in de rug aanvallen..de oorzaak zijn van alle geweld tegen de Koerdische en Turkse volk…….en jij Peter, jij bent je hiervan bewust en door de PKK te steunen ben je mede schuldig aan alle geweld gepleegd door de PKK. Ik zie geen verschil tussen jou en Serefsiz Cuma (Cemil Bayik).

  3. De beelden op nieuwszenders geven toch zeker het omgekeerde weer.Dus dat PKK en HDP verantwoordelijk zijn voor de geweld in de regio. Op 23-5-16 werden de HDP parlementsleden zoals Idris Baluken verjaagt uit Sur door de lokale Koerdische volk. Wij wonen al 30-40 jaar in deze regio en hebben ons nog nooit bedreigd gevoeld door het leger,politie en door de regering. Wij hebben ons stem uitgebracht voor de HDP en wat krijgen we ervoor terug?…niets meer dan ellende.
    Dankzij hun steun aan de PKK hebben wij geen onderkomen, geen werk en geen inkomen meer. HDP nooooit meer!! Opmerkelijk dat Turksnieuws hierover niet bericht. Of het echt Turksnieuws roept bij mij in ieder geval veel vraagtekens op!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here