Een bericht uit Syrië

32
13

pater-danic3abl-maes-in-syric3ab

Syrië is een heet hangijzer, dat weet iedereen. In de VS en West-Europa, maar vooral ook in Turkije. Door de vluchtelingenstroom, maar ook vanwege de herhaaldelijk geleverde bewijzen dat de regerende Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling (AKP) heimelijk groeperingen van wapens voorziet die tegen al-Assad strijden; wapens die heel eenvoudig in handen kunnen komen van de meest griezelige jihadisten.

Doet er niet toe voor de AKP, want al-Assad is voor die partij nu eenmaal het kwaad waar tegenover het doel ieder middel heiligt. Is al-Assad eenmaal vertrokken dan zal Syrië volgens de AKP een wel gedijend land worden waarin bijvoorbeeld dezelfde maatstaven over democratie en persvrijheid van toepassing zullen zijn als in Turkije. Organisaties die de AKP consequent de hand boven het hoofd houdt, als het aan al-Qaeda verbonden Jahbat al-Nusra, zullen daar samen met de al even democratisch ingestelde Moslim Broederschap en clubjes die voor ‘gematigde rebellen’ door moeten gaan, zorg voor dragen. Syrië was nu al dat islamitische paradijs geweest wanneer westerse landen eerder meegewerkt hadden aan de door premier Davutoglu en president Erdogan zo begeerde verdrijving van al-Assad.

Dat niet iedereen er zo over denkt blijkt uit de e-mails die ik wekelijks ontvang van Daniël Maes, een Rooms-Katholieke priester die in een klooster in Syrië woont en werkt. Voor Maes geldt dat hij mogelijk nu bij zijn schepper was geweest als de regio waar zijn klooster is gelegen, niet door het regeringsleger was beschermd tegen aanvallen van door Turkije gesteunde jihadisten.

Voor die bescherming is Maes al-Assad erkentelijk en daar kan ik me iets bij voorstellen. Zoals ik me er iets bij voor kan stellen dat hij weinig op heeft met de regering in Ankara en haar neo-Ottomaanse dromen.

Daarmee wil ik niet zeggen dat ik het in alle opzichten met Maes eens ben; dat ben ik in heel veel opzichten zelfs niet. Arabische landen waren volgens hem eerder ‘vrije, moderne welvarende staten.’ Vrij? Echt? Ik meen daarnaast dat Maes wel erg simpel over de achterliggende beweegredenen van China, Iran en Rusland heen fietst. Bovendien bewierookt hij al-Assad veel te sterk naar mijn smaak. Dat was natuurlijk nooit een lieverdje, al kwam er dan voordat de jihadisten in Syrië begonnen te stoken en het neo-Ottomaanse vuur in Turkije werd aangestoken, geen massale vluchtelingenstroom uit Syrië zoals nu. Dat het destijds niet best ging met de mensenrechten in Syrië is een feit, maar kon zelfs bij premier Davutoglu en president Erdogan niet tot opwinding leiden. Hun families gingen toen nog met die van al-Assad op vakantie…

Ondanks dat ik me lang niet altijd kan vinden in de berichten van Daniël Maes, meen ik dat die aandacht verdienen. Iedere mening mag per slot van rekening gehoord worden – al ligt dat in landen als Turkije dan iets anders… Vandaar dat ik dit artikel besluit met een passage uit een mail die ik vorige week van Maes ontving. Wat me daarin mede opviel is zijn afkeer van westerse politici en westerse journalisten. Dezelfde aversie als bij de AKP en haar medestanders, alleen dan uiteraard vanuit een totaal ander perspectief…

Vorige week ontving ik een bericht van Daniël Maes waar onder andere het volgende in stond:

‘Dat er in Damascus een tweedaagse georganiseerd is van het Syrian Youth Congres zouden we niet eens geweten hebben als niet een Antwerpse student ons hierover een enthousiast verslag stuurde. Hij is al vanaf het begin van de oorlog een trouwe medestrijder, samen met andere jongeren van het Europese solidariteitsfront. Hij had ons graag komen bezoeken maar dat bleek niet mogelijk te zijn. Hij voegt er echter aan toe: “Maar wees gerust, mijn weg leidt me nog tot bij jullie!” Welkom.

Wel is hij tot in Ma’aloula geraakt en schrijft dat zijn hart weende bij het zien van zoveel barbaarse vernielingen. Anderzijds was hij verheugd dat de regering er zoveel aan doet om alles te herstellen. Verder was hij onder de indruk van de getuigenis van een christelijke soldaat van het Syrische leger, die zijn leven opofferde voor zijn volk. Dit jeugdcongres heeft ook een eindverklaring opgesteld, onder meer om de medialeugens te blijven ontmaskeren. En dat blijft een prioriteit omdat de meeste westerse politici en journalisten blijkbaar menen zich te moeten gedragen als een zak die door de wind in de heersende richting kan geblazen worden.

Ook onze Belgische eerste minister meent in de UNO te moeten verklaren dat de Syrische president weg moet. Tegen de wil van het Syrische volk in, heeft ook hij de pretentie te denken dat hij Syrië moet besturen. Wat zou hij er van denken indien bijvoorbeeld de president van Togo naar de UNO reist om te zeggen dat België dringend Michel moet afzetten? Onze Antwerpse vriend zat in een veel gezonder gezelschap in Damascus. Deze jeugd heeft al een volgende samenkomst voorzien in Moskou.

En uit Moskou komt nu nog goed nieuws. Het doel van de westerse leiders tot heden was: de regering van de Syrisch Arabische Republiek en zijn democratisch gekozen president omver werpen om chaos te scheppen en nieuwe machtsverhoudingen te krijgen. Verdeel en heers. Op een week tijd hebben alle westerse leiders, met tegenzin of niet, hun kap moeten keren. Ze hebben laten verstaan dat de afzetting van de president nu niet direct meer moet. We danken dit aan Poetin, de man die vanaf het begin consequent de soevereiniteit van het Syrische volk en land heeft verdedigd. Hij is in contact gebleven met allen die Syrië wilden vernietigen en is er in geslaagd volgens internationaal recht een coalitie te vormen die niet in schijn maar in werkelijkheid het terrorisme wil bestrijden en de lijdensweg voor het Syrische volk echt kan beëindigen.

Rusland, Iran, China, in samenwerking met de Iraakse en Syrische regering hebben nu een verbond bereikt, waarbij de vijanden van Syrië zich noodgedwongen zullen moeten neerleggen. Er is geen andere oplossing voor de crisis, zegt Poetin, dan samenwerken met de Syrische regering en haar bestuursorganen versterken. Tegelijk voegt hij de daad bij het woord, terwijl ook Iran en China hun hulp aanbieden. Hiermee willen overigens deze landen ook zichzelf verdedigen. Er zijn al 3.500 Chinese islamisten (Oeigoeren) in Syrië aan het vechten om daarna naar China te trekken in de moslimprovincie Xinjiang. Eveneens staan duizenden Russische islamisten klaar om aan de ontwrichting van Rusland te beginnen en in Oekraïne hebben ze al een goede uitvalbasis. In Oekraïne werd immers al een zogenaamde “regering van de Krim in ballingschap” opgericht. Het is de gewone tactiek om een land te ontwrichten. En denk maar niet dat ze van plan zijn Europa over te slaan!

Er is eigenlijk wereldwijd een strijd aan de gang tussen twee vormen van samenleving. Enerzijds de opvatting van een vrije moderne staat waar de verschillende etnische, religieuze en politieke groepen in respect voor elkaar samenleven. Anderzijds de ideologie van de moslimbroeders, die al vanaf het begin van de vorige eeuw streven naar het herstel van het Ottomaanse kalifaat, zogenaamd om de islam te verdedigen. Hun ideologie is evenwel een wetboek van gruwelijkheden, een “godsdienst” zonder God en zonder menselijke waardigheid. Het is een samenleving van polygamie, onderdrukking van de vrouw, slavernij en gedwongen kindsoldaten. Het is deze moslimbroederschap die door westerse machthebbers gebruikt en gesteund werd (wordt) om te vechten in Afghanistan, Joegoslavië en de “Arabische lente” te beginnen in Tunesië, Egypte, Libië, Syrië. De Arabische staten die nu de grote bondgenoten van het westen zijn, zijn allemaal polygaam. De Arabische staten die door het westen nu worden uitgemoord en vernield met behulp van deze moslimbroederschap waren eerder vrije, moderne, welvarende staten waar mensen voorheen in harmonie konden samenleven en waar vrouwen gerespecteerd worden.

De kans is groot dat het initiatief van Poetin de beweging van de moslimbroeders, door de westerse leiders gesteund, verder zal verzwakken. Er is hoop voor het Syrische volk. Laten we bidden opdat het westen op zijn stappen terugkeert en zich aansluit bij de nieuwe coalitie die werkelijk het terrorisme zal bestrijden. Voordat Rusland één bombardement had uitgevoerd werden er al tientallen video’s verspreid die wilden bewijzen dat Rusland burgers doodt. Zelfs de UNO is hierin getrapt maar heeft zich langs zijn woordvoerder later toch wijselijk verontschuldigt en toegegeven dat het medialeugens waren. Het is wel waar dat Rusland niet zo naïef is om onderscheid te maken tussen Daesh en de andere zogenaamde “gemodereerde” rebellen. Vandaar de panische schrik van het westen die hun dierbare rebellengroepen nu in gevaar zien komen. Een van de hardnekkigste vijanden van het Syrische volk, senator John McCain heeft gesmeekt om de “gematigde” rebellen van afweergeschut te voorzien om de Russische vliegtuigen neer te halen. Die tijd is nu echter, gelukkig voorbij. Zowel de Syrische als de Iraakse regering hebben al hun dankbaarheid en goedkeuring betuigd om de acties van Rusland.

Tegelijk blijft de pijn voortduren. Iedere nieuwe aanslag, ontvoering en moord voegt zich bij het lijden van een volk en een land dat al grotendeels uitgemoord en verwoest is. Telkens opnieuw vernemen we het pijnlijke verhaal van families en jongeren die, moe gevochten, zich gedwongen voelen om toch nog het land te verlaten. Ze zien voor hun kinderen nog steeds geen uitkomst in de nabije toekomst, terwijl de onveiligheid hun leven dagelijks blijft bedreigen. Zo komen ze er toe al hun middelen te besteden voor een vlucht uit het land, waarbij ze de immense risico’s er bij willen nemen. Zij voegen zich uiteindelijk bij de half miljoen vluchtelingen die dit jaar al naar Europa getrokken zijn. We kunnen de christenen alleen maar aanmoedigen om toch hier te blijven. Moge er vlug een ommekeer komen en de nieuwe coalitie snel de veiligheid herstellen.’

Aldus pater Daniël Maes.

Istanbul/Peter Edel

32 REACTIES

 1. Wat een kwats verhaal zeg, die Maes moet zich meer bezighouden met de praktijken in zijn klooster en geen onzin verspreiden. Wie geloofd nou zo’n eikel?

 2. Hallo Indrukwekkend verhaal mag ik vragen beste Peter hoe vaak of hoe lang heeft u vast gezeten of anders gezegd heeft u ooit vastgezeten in Turkije ?

  Vr.Groet.

 3. Eerlijk gezegd begrijp ik ook niet wat het doel is om het relaas van Maes in extenso te plaatsen. Dat Syrië van de regen in de de druk is gekomen wisten we al lang, maar dat Assad voor en tijdens zijn terreurbewind meer slachtoffers heeft gemaakt dan IS, staat eveneens buiten kijf. In die zin is het proza van de priester niet bepaald christelijk te noemen.
  .
  Met die opvatting schaar ik mij nog niet in de rijen van Maho en Dutchturk die het treurige verhaal van Maes aangrijpen om impliciet Erdogan te verdedigen. Zoals Peter terecht stelt waren hij en Assad ooit dikke vrinden – en toen draaiden de Syrische beulen ook al overuren in hun martelkamers. Bovendien vrees ik dat wanneer het op mensenrechten, democratie maar ook op machtsbelustheid en corruptie aankomt Erdogan zich wel gradueel, maar niet wezenlijk van zijn nieuwe vijand onderscheidt.
  .
  Iets anders. Gisteren hoorde ik dat de MHP begint te draaien en na 1 november een coalitie met de AKP niet uitsluit. Is dat waar? Een fascistisch-theocratische coalitie zoals ik steeds heb voorspeld? Arme, arme Turken.

  • @Kees. Is het niet zo dat het volk de Koning kiest? Het bijzondere vind ik nog steeds dat de geëmigreerde Turk nog steeds achter de repressie staat. En eigenlijk moet de term bijzonder vervangen worden door waanzin. Klakkeloos achter een figuur aan lopen en nog omhoog hemelen ook?!
   Uiteindelijk zie je wat religie met mensen doet. De mensen dom houden…

   • De geëmigreerde Turk mag zelf zijn politieke voorkeur bepalen. Waar haal jij het recht om dat te beoordelen? De meeste geëmigreerde Turken komen regelmatig in Turkije en zien de bevorderingen onder leiding van de huidige regering. Ze zien dat Turkije goed wordt bestuurd en vooruit gaat. In dit geval waarom zouden ze nog op een andere partij stemmen.Waarom zouden ze het goede bestuur verlaten en naar het slechte overgaan? Klakkeloos achter iemand aan lopen doen ze vooral hier, bijvoorbeeld jij. Je neemt klakkeloos aan wat Peter publiceerd. Zelf een beetje nadenken is bij jouw niet van toepassing.

    • Gewoon je plek hier afstaan aan de Syriër die het nodig heeft en dan kun je daar wonen en werken waar jij je schijnbaar thuis voelt (dus Turkije!)
     Jouw geklaag over NL noopt tot verhuizen joh! Doei!!

   • @ Shmuel

    Nee hoor, het klakkeloos achter figuren aanlopen en repressie verdedigen is niet typisch Turks. Je hoeft hier maar twee minuten de tv aan te zetten en je wordt gek van het misselijkmakend PVV-schorremorrie dat hun blonde Führer adoreert. En van lieden als Jeroen Pauw die dit soort lieden dagelijks een platform biedt in zijn ouwehoerprogramma.
    .
    En laten we wel zijn Shmuel, in Turkije mogen ze nog hun eigen ‘koning’ kiezen, maar wij zitten opgescheept met een ongekozen Willem Alexander die eergisteren massamoordenaar Kagame ontving en lachend met de ‘eregast’ op de foto staat.
    http://nos.nl/artikel/2061414-pers-belaagd-bij-rwanda-manifestatie-in-amsterdam.html
    Kritische journalisten werden eerder bedreigd en afgetuigd. Allemaal vanwege de goede handelsbetrekkingen tussen Nederland en Rwanda. Het neoliberale opportunisme is ook een vorm van religie.
    .
    Eigenlijk wil ik alleen maar zeggen dat ieder land zijn Maho’s en Hayrets heeft.

    • Even een nuance! Het volk, in NL en Turkije wordt dom gehouden. En ja politiek stinkt in beide landen. En ja Turkse Tokkies cq baardaap Startenmakertjes zorgen ervoor dat de PVV aan de bak dreigt te komen. De keuze een eigen leider kiezen is niet zo vrij als je wilt laten zien. Het koningshuis mag verdwijnen en ja Religie is gevaarlijk! Ook de rechts-extreme opvattingen van Erdogan en zijn eigen krant zijn niet voor de poes. Volgens mij glij je even uit de bocht?;)

 4. Ben het geheel eens met de webredactie. Anti-semitische smeerlapperij hoort niet thuis op deze site (op geen enkele site trouwens). Baardapen ook niet (al vind ik wel dat Shmuel die uitlating doet nadat hij zelf tot hij uiterste wordt geprovoceerd en beledigd). Bij herhaling zou de redactie eens de daad bij het woord moeten voegen en de IP-nummers blokkeren.

 5. Vind niet nodig elkaar te beledigen jullie lijken me best slim dus hoeven jullie jezelf niet te verlagen. als men er niet mee eens is leg t dan uit zodat anderen het wel snappen. En dan heb ik een vraag waar is Rusland mee bezig? Zelfs ik snap dat er link word gespeeld hoe reëel is een derde wereld oorlog? Enne vind dit best een leuke site vind wel dat als er gescheld wordt racisme facisme enzovoort verwijdert moet worden je hebt er niks aan geen toegevoegde waarde

 6. We storen ons al een tijd aan de reacties van Stratenmaker, omdat die overlopen van off topic en ad hominem. Dat stonden we toe, ook al zouden andere nieuwssites die al veel eerder hebben verwijderd. Gisteren ging Stratenmaker een stap verder door Hayret te verdedigen met tegen bevolkingsgroepen gerichte beledigingen. Daarmee is voor ons een grens overschreden en om die reden gaan we de reacties van Stratenmaker met terugwerkende kracht naar gisteravond verwijderen. We gaan daar voorlopig ook mee door, los van de inhoud. Er is verschillende malen gewaarschuwd, maar als daar geen gevolg aan wordt gegeven blijft ons geen andere keuze over dan maatregelen te nemen.

  De mogelijkheid om te reageren is er om een opinie geven over een of meerdere in een artikel beschreven onderwerp(en). Krtiek is mogelijk en zelfs welkom, maar wie reageert is te gast bij de redactie en de schrijvers en dient zich als zodanig te gedragen.

  We staan niet toe dat reacties een uitlaatklep worden voor persoonlijke frustraties, persoonsgerichte aanvallen of racisme en fascisme.

  Omdat we nu reacties verwijderen betekent dit dat we ook reacties schrappen die daaruit voortvloeiden. Dat is niet tegen de schrijvers daarvan gericht, maar om onduidelijkheid te voorkomen. Daar vragen we begrip voor.

  • Goed besluit, hoewel Stratenmakers uitlating ‘kromneus’ (zie boven, 7 oktober 2015 om 9:04 pm uur) nog steeds in beeld is. Verwijderen s.v.p. Wees en blijf alert, redactie.
   .
   Het is jammer en triest dat Stratenmaker zich evenals zijn epigonen Maho en Hayret aan anti-semitisme schuldig maakt, want zijn op fatsoenlijke toon geschreven bijdragen zijn vaak wel lezenswaardig.

   • Niet mee eens Kees, laat een reactie van mij zien waar antisemitische woorden aanbod komen. Één keer en daar heb ik een waarschuwing voor gehad.

  • Beste Redactie,
   Ik lees eigenlijk alleen mee normaal gesproken, en ik vind het niet nodig om mee te schrijven, want ik vind dat Stratemaker best wel altijd goed tegengas geeft. Daardoor blijft het gesprek in evenwicht, want ik ben het niet altijd eens met wat sommige mensen hier schrijven. Ook Peter Edel vind ik steeds vaker met een gekleurde bril schrijven, alhoewel hij ook wel vaak goeie dingen zegt. Maar als jullie nu actief schrijvers gaan blokkeren is voor mij het leerzame wel weg, want nu weet ik dat ik alleen lees wat ik dus mag lezen. Dus lijken jullie nu op bijvoorbeeld Joop.nl. Want die doen dat ook. En dan denk je dat je de opinie van Nederland leest, maar eigenlijk lees je dus maar de helft. Ik schrijf dit niet om vanaf nu terug te komen, dus stoort u zich verder niet aan mij, maar ik wilde het opnemen voor iemand die ik met plezier lees en die nu monddood is gemaakt. De parochie wordt zo wel klein.
   Met vriendelijke groet, Pieter Hagedoorn.

   • Nee hoor Pieter. Ik ken geen sites in Nederland die zó weinig worden gemodereerd als deze. Iedereen kan hier alles zeggen. Maar belediging en haatzaaiende opmerkingen aan het adres van bevolkingsgroepen zijn WIE HET OOK BETREFT amoreel, verwerpelijk en verboden bij wet.
    .
    Voor mij mogen de bijdragen van Stratenmaker, Hayret en Maho morgen zo weer worden geplaatst – MITS dat zij beloven om zich te onthouden van anti-semitische smeerlapperij.

 7. @ Maho

  Dat was dus één waarschuwing te veel. Feitelijk zeg je dus dat er een verschil is tussen anti-semitisch opvattingen (daar is niets mis mee) en anti-semitische uitspraken (kan je beter niet doen, want dan krijg je een waarschuwing).Bah.

 8. Even een korte reactie 😉 naar Strassenmacher. Voor het weekend wens ik een ieder een fijn weekend en zo ook kreeg/krijg ik goede wensen “salaam” van de ander. Niets mis mee zou ik zeggen. Echter kenmerkend in de discussies was de continue kretologie ten negatieve van de ander met name door jou kerel. Het heeft je behoorlijk geraakt zie ik dat de redactie paal en perk stelt. Terecht overigens. Toch bijzonder om te zien dat er bij jou verwarring is ontstaan. Misschien een start om respectvol te reageren naar de ander? Ik mag het hopen. En dat allemaal op de shabbat! Zo zie je ik ben niet zo’n fundamentalist maar liberaal ingesteld.

 9. Dat we momenteel reacties van Stratenmaker en Hayret weigeren is een tijdelijke maatregel die op voorwaarden zeker teruggedraaid kan worden. Wat we in ieder geval niet meer willen zien zijn beledigingen van bevolkingsgroepen of personen. Dat betekent in de praktijk geen antisemitisme en geen provocerende veronderstellingen over het privéleven van schrijvers. Wie zakelijk en to the point reageert is van harte welkom. Wie discrimineert, off topic redeneringen voert, of op de man speelt, is dat niet. Dit zijn huisregels die voor nieuwssites Nederland volstrekt normaal zijn, dus waarom zou dat niet voor Turksnieuws gelden?

 10. Ik probeer het nog één keer. En welgemeend. Vrijheid van meningsuiting is niet grenzeloos!
  De correlatie die gelegd wordt met de geheime diensten en vergoedingen van Israël richting columnist gaan alle perken te buiten. Ik zie hier alleen maar een poging in om deze man de mond te snoeren. Dan de terugkerende snerende verdachtmakingen met adressering jood- zionist zijn zo vermoeiend en niet terecht. Dit bestempel ik al politiek zwartmakerij. Indien je mijn commentaren leest zie je dat ik juist een multiculturele samenleving ondersteun, maar wel één met een wederzijds respect. Indien dat niet gebeurd komen er scherpe randjes in de taal en daar heeft deze redactie terecht op gewezen.
  Dat er een enorme kritiek op Erdogan of Rutte is, is de realiteit en mag gezegd zijn. Er zijn teveel mensen die lijden onder de huidige politiek zowel in Nederland als in Turkije. Wel mag gezegd worden dat ik momenteel liever in Nederland vertoef aangezien er hier nog enige bescherming van de wet is. Verder beste @Hayret wil ik je vragen om het Israël – het antisemitisme en het jood zijn te onderscheiden. Want niet alle Marokkanen zijn crimineel, en niet alle Surinamers zijn lui, niet alle Koerden zijn fout! Genoeg hierover!
  En nu even terug naar het onderwerp … waarom werkt justitie in Turkije niet mee??? Het geeft te denken nietwaar…
  Ik ben nieuwsgierig naar het vervolg!

 11. Stratenmaker, je blijft reacties plaatsen terwijl je toch goed begrepen moet hebben dat die op dit moment niet welkom zijn. Zo word je behoorlijk vermoeiend.

  Er zijn nu twee mogelijkheden.

  1. Je stopt met reageren en wacht tot wij menen dat je lang genoeg hebt na kunnen denken over de redenen achter ons besluit. Als we dat aangegeven hebben kun je vervolgens weer reageren en tonen dat je lering getrokken hebt uit deze situatie. Indien dat volgens ons niet het geval is gaan we gewoon weer verwijderen. Net zo lang tot je bergijpt dat het beledigen van bevolkingsgroepen en op de man spelen ook op Turksnieuws niet is toegestaan.

  2. Als je nogmaals reacties plaatst, voordat wij hebben laten weten dat die weer welkom zijn, klikken we simpelweg op spam en behoort reageren op Turksnieuws voor jou definitief tot het verleden.

  Aan jou de keuze. Dit geldt overigens ook voor Hayret.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here