Obama en het G-woord [COLUMN]

40
6

Obama.Belt[Door Peter Edel/Istanbul] – In Turkije noemt men het de ‘de gebeurtenissen van 1915’, in de rest van de wereld veelal ‘de Armeense genocide’. Tussen die aanduidingen bevindt zich een enorme controverse.

Op 24 april herdenken de Armeniërs de dag waarop het begon, met de deportatie van Armeense intellectuelen uit Istanbul. Paus Franciscus nam afgelopen week de aftrap tot het internationale circus rond de herdenking door het G-woord niet uit de weg te gaan toen hij over ‘de eerste tragedie van de twintigste eeuw’ sprak.

Franciscus citeerde Paus Johannes Paulus II en dacht zo een confrontatie uit de weg te gaan. Naïef van de kerkvorst, want die vlieger ging uiteraard niet op. In Turkije leidde zijn uitspraak tot brede verontwaardiging. De regerende Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling (AKP) riep uit protest de Turkse ambassadeur bij de Heilige Stoel terug en sommeerde de vertegenwoordiger van het Vaticaan in Turkije.

Los van de centrale vraag bracht Franciscus het op een vreemde manier. Zoals hij het voor deed komen leek de tragedie van WOI zich voor hem te beperken tot de dood van Armeniërs. Alsof er geen miljoenen andere slachtoffers vielen tijdens die oorlog. Niet in de laatste plaats onder de moslims in het Ottomaanse Rijk, die eveneens zwaar getroffen werden.

Samenzwering
Voor premier Davutoglu waren de woorden van Franciscus genoeg om hem te betichten van betrokkenheid bij een samenzwering, waar volgens hem ook de Republikeinse Volkspartij (CHP) en de Koerdische georiënteerde Democratische Volkspartij (HDP) deel van uitmaken. Davutoglu verweet de paus, de CHP en de HDP verbonden te zijn aan een ‘buitenlands project’ om de AKP in de aanloop van de verkiezingen te beschadigen.

Er ontstond een wat genante situatie voor Davutoglu toen zijn adviseur, de Turks-Armeense Eyten Macupyan, ‘de Armeense genocide’ vervolgens ronduit erkende. ‘Wanneer wat in Bosnië en Afrika plaatsvond als genocide wordt beschouwd, dan is het onmogelijk om wat de Armeniërs in 1915 gebeurde niet zo te noemen’, vindt Macupyan.

Over de opmerking van de paus zei Macupyan dat het Vaticaan er ‘een honderd jaar oude psychologische last uit heeft gegooid.’ Hij vroeg zich af waarom daar zo lang mee werd gewacht.

Minister van Europese Zaken Volkan Bozkir noemde de uitlatingen van Macupyan ‘ongepast voor een adviseur.’

Ondertussen mengde ook de mufti van Ankara, professor Mefial Hizli, zich in de discussie. Volgens hem zal de transformatie van de Hagia Sofia in Istanbul tot een moskee in een stroomversnelling raken door de uitspraak van de paus. Overigens behoorde de Hagia Sofia tot de verovering van Constantinopel in 1453 tot de Grieks orthodoxe kerk en niet tot de Rooms katholieke kerk.

Medz Yeghern
Op 15 april accepteerde het Europees Parlement een resolutie over ‘de Armeense genocide’. Het was echter vooral Franciscus die een precedent neergelegde bij de Amerikaanse president Barack Obama. Die zinspeelde er tijdens zijn verkiezingscampagne op om ‘de Armeense genocide’ te erkennen, maar toen hij eenmaal president was ging hij het G-woord uit de weg. In plaats daarvan sprak hij van Medz Yeghern, Armeens voor ‘de grote catastrofe’. Zolang het woord genocide niet valt heeft men daar geen probleem mee in Turkije.

Nu Franciscus het beladen woord heeft uitgesproken kan Obama het als gezichtsverlies ervaren wanneer hij dat nalaat. De tijd lijkt er rijp voor. Obama heeft recentelijk historische stappen ondernomen ten aanzien van Iran en Cuba. Dat wordt hem zeker niet door iedereen in dank afgenomen, dus mogelijk redeneert hij dat dit er ook nog wel bij kan.

De gevolgen zouden niet van de lucht zijn. Om te beginnen in juridische zin. Wanneer de VS ‘de Armeense genocide’ erkennen ligt de weg vrij naar rechtszaken waarin Armeniërs land en andere eigendommen in Turkije claimen. Dat zijn nogal wat eigendommen. Er zijn historici die menen dat de economische basis van de Turkse Republiek voor een deel met geconfisceerde Armeense goederen werd gelegd.

Wellicht bevindt zich hier voor een deel de reden waarom Amerikaanse presidenten altijd zo terughoudend waren met het G-woord. Een NAVO-bondgenoot wil je nu eenmaal tegen een dergelijk pak problemen beschermen.

Onder de bezittingen die de Armeniërs kwijtraakten in Turkije bevindt zich een deel van het gebied nabij de stad Adana waar de door de VS gebruikte luchtmachtbasis Incirlik ligt.

Consequenties
De verstandhouding tussen Washington en Ankara is wel eens beter geweest. Er zijn zelfs geluiden hoorbaar dat de Amerikanen uitzien naar een nieuwe, of in ieder geval extra partner in de regio, om Turkije tot op bepaalde hoogte te vervangen. Daartoe zouden ze hun betrekkingen met Iran willen verbeteren. Dit zou Obama het zetje kunnen geven om te doen wat hij tot nu toe heeft gelaten.

Als Obama ‘het’ doet zullen er zeker ook politieke gevolgen zijn. Neem wat er gebeurde in 2011 toen een partij in Frankrijk voorstelde om het ontkennen van ‘de Armeense genocide’ wettelijk te verbieden. Het wetsvoorstel werd uiteindelijk niet aangenomen, maar voor Turkije was alleen de gedachte al voldoende om een streep te zetten door de militaire betrekkingen met Frankrijk.

Zoiets hangt de VS ook boven het hoofd mocht Obama de stap wagen. Er kunnen dan bijvoorbeeld gevolgen optreden voor de eerder genoemde luchtmachtbasis Incirlik, voor het op Iran en Rusland gerichte radarsysteem op Turks grondgebied en voor de samenwerking in crisisgebieden, zoals in Syrië en Irak.

SCO
Komt het zo ver dan is de afstand tussen Turkije en het westen opeens een stuk groter. En een stuk kleiner met de landen van de oosters georiënteerde Sjanghai-groep (SCO), waar president Erdogan zich sowieso al door aangetrokken voelt. Deze verschuiving binnen de internationale verhoudingen zou voor Turkije echter nadelige gevolgen hebben, omdat het westen in economisch opzicht nog altijd meer te bieden heeft dan de SCO-landen.

Er is de EU en de VS veel aan gelegen om een land met een in militair, politiek en economisch opzicht zo belangrijke brugfunctie naar alle windstreken, niet te verliezen aan het oostelijke kamp. Een overeenkomst met Iran biedt daar onvoldoende compensatie voor.

Als dat alles van een enkel woord afhangt lijkt de keuze voor Obama snel bepaald; ook als de prijs bestaat uit gezichtsverlies. Obama heeft de Turken echter nog niet gerustgesteld. Een woordvoerder van Witte Huis sprak het G-woord weliswaar niet uit, maar Obama moet er zelf nog over aan het woord komen. Binnen acht dagen zullen we weten wat hij besloten heeft.

Tegenzin
Mede gezien dat laatste kan het niet uitblijven dat ik later deze maand op ‘de gebeurtenissen van 1915’, c.q. ‘de Armeense genocide’ terugkom. Daar verheug ik me geenszins op, want het is niet mijn favoriete onderwerp. Erg moeilijk om er iets over te schrijven zonder dat een discussie op gang komt die nergens toe leidt omdat de standpunten veel te star zijn.

Emotie speelt daarbij een grote rol. Niet alleen emoties van culturele en nationalistische aard, maar ook rond de nazi-Holocaust tijdens WOII. Die draagt ertoe bij dat het woord ‘genocide’ in Turkije extra gevoelig ligt. Om dezelfde reden wil in West-Europa niemand met ‘ontkenning’ geassocieerd worden.

Door de emoties wordt te vaak uitgegaan van het bestaan van een overvloed aan bewijzen. Terwijl het daar nu juist aan ontbreekt. Met andere woorden, wie honderd procent overtuigd is en geen ruimte overlaat voor twijfel is verkeerd bezig.

Bovendien, voor een historicus kan het al moeilijk zijn om met volledige zekerheid te bepalen wat een maand geleden is gebeurd, laat staan wat honderd jaar geleden plaatsvond.

Door een gebrek aan onweerlegbare historische informatie komen standpunten al snel terecht op het vlak van geloven, waardoor de kwestie aan religie doet denken. Daarom is het ironisch dat de controverse onlangs door een religieuze autoriteit werd opgestookt, al verklaart het ook deels het fanatisme waarmee het gelijk wordt verdedigd.

Opinie
Ik kies ervoor om de opinie waar ik in deze zelf in geringe mate naar neig, in ieder geval deze maand, buiten beschouwing te laten. Of dat soelaas biedt valt te bezien, want aan beide kanten is de drang om bevestiging van het gelijk af te dwingen erg sterk. Te sterk wellicht om het uitblijven van een standpunt te kunnen accepteren.

Ondanks een berg tegenzin valt er voor een publicist over de Turkse politiek hoe dan ook niet aan het onderwerp te ontkomen. Niet alleen met het oog op de internationale consequenties mocht Obama het G-woord uitspreken, maar ook omdat de situatie een gelegenheid biedt aan de Turkse politiek om de nationalistische neuzen dezelfde kant gericht op te krijgen, wat dan weer van invloed kan zijn op de naderende verkiezingen.

Dus, wordt vervolgd…

Peter Edel/Istanbul

Van Peter Edel verscheen onlangs De diepte van de Bosporus, een politieke biografie van Turkije (Uitgeverij EPO, Antwerpen).

Volg Peter Edel op twitter.

40 REACTIES

 1. we hebben hoe dan ook 3e wereldoorlog nodig… de eerste wereldoorlog is nog lang niet afgesloten… nieuwe ottomaanse rijk vs westerse schijnheilige hypocrieten…

  • Geachte heer Cengiz, Zou u dit nader uiteen kunnen zetten? Moet ik bijvoorbeeld wat u het ‘Nieuwe Ottomaanse Rijk’ noemt begrijpen als wat binnen de AKP het ‘Nieuwe Turkije’ wordt genoemd? En waar zou die ‘derde wereldoorlog’ dan toe moeten leiden? Ik ben erg benieuwd naar uw opvattingen in deze.

   • dacht jij als westerling dat verlangens naar nieuwe ottomaanse rijk alleen bestaat uit akp stemmers.. de 1 noemt het ottomaanse rijk de ander noemt het een groot Turkse rijk.. de 1 richt zich op arabische wereld de ander richt zich op azie met Turkse volkeren.. hoe dan ook, een Turkse unie zal vroeg of laat komen..

    • Het neo-Ottomanisme in zuidelijk richting is een stokpaardje van de AKP, vandaar mijn vraag. Ik ben natuurlijk maar een westerling, maar het streven naar een Groot Turkije richting Centraal Azië is, met alle respect, toch een ander verhaal.
     Volgens u zal die ‘Turkse unie’ er vroeg of laat komen. Ik denk eerder laat dan vroeg, als het er ooit komt. In zuidelijke richting ligt de herinnering aan de overheersing van de Ottomanen nog te vers in het collectieve geheugen om er tot veel enthousiasme te kunnen leiden over een restauratie van de Ottomaanse periode.
     Republieken in Centraal Azië als Oezbekistan en Turkmenistan hebben nooit tot het Ottomaanse Rijk behoord. Het streven naar aansluiting daarmee, in het kader van een Groot Turkije, is gebaseerd op een overeenkomstige etnische oorsprong. Er onstond in Turkije veel hoop op nauwe banden met die landen nadat de Sovjet Unie uiteen was gebrokkeld. Toen bleek echter dat men daar weinig interesse had voor de in Turkije levende ambities. Daarvoor voelde men zich in Centraal Azië na decennia van Sovjet overheersing te nauw aan Rusland verbonden. Daar kwam bij dat die republieken erg seculier georiënteerd zijn en daarom weinig aantrekkingskracht voelen tot het in Turkije opkomende islamisme. Dat bleek toen volgelingen van Fethullah Gülen daar de ‘gematigde islam’ kwamen brengen. Tot hun grote verbazing kwamen ze er naar verloop van tijd als fundamentalistisch te boek te staan.
     Vrijwillig zal men in het midden-Oosten en Cenraal Azië dus geen Turks/Ottomaanse overheersing accepteren. Ik neem aan dat u dit begrijpt. Anders had u waarschijnlijk niet de optie van een Derde Wereldoorlog naar voren gebracht.

     • derde wereld oorlog zal zowiezo ontstaan doordat westerlingen macht gaan verliezen tegenover de zogenaamde 3e wereld landen.. dat gaat nog blijken.. wat jij over azie en Turkse volkeren praat is klinklare onzin.. die landen waren sovjetlanden en ja, je kan niet van de 1 naar de ander moment dingen veranderen doordat rusland nog een grote vinger in die landen heeft.. die landen leven in zware dictatuur en jij wilt mij wijsmaken dat die mensen liever in dictatuur willen leven dan vrij geheerst door Turks Islamitsche leiders? de enige reden dat Turkije het niet snel kan opzetten komt doordat rusland EN china steeds tegenwerken en een unie even opzetten is niet zomaar gebeurd, Turkije organiseert elke jaar een bijeenkomst om over zo’n unie te praten met al die landen en daar is erg veel belangstelling voor.. enige obstakel is rusland en zijn nuclaire arsenaal.. dat de Akp over ottomaanse tijden heeft, komt doordat erdogan de Turken niet laat vergeten wie Turken zijn en wie onze voorouders zijn, want we leven tegenwoordig in grote westerse/zionistische invloeden die van alles proberen om Turken zo klein mogelijk te houden..

     • Ik heb hierop een aanvulling. Dit waar je jullie het over hebben is het Pan Turkisme. Dit is wat de Grijze wolven ook nastreven. Enver pasja had die ideen ook totdat hij omkwam. Later heeft Stalin dit onderkend en er alles aangedaan om dit te voorkomen. Hij heeft bijvoorbeeld de meeste Krimtataren laten verbannen , die ook weer teruggekeerd zijn om vervolgens wederom onder de juk van de Russen te moeten( ik refereer naar de huudige situatie waarbij de krimtataren hun tv-kanaal uit de lucht is gehaald door Russia) leven. Tsjetjenen die overigens niet tot een Turkse volk toebehoren zijn ook redelijk uitgemoord en andere moslim kaukasiers die op de hand van de Turken zijn etc etc. Turkmenistan en kazachstan doen verder wel veel zaken met Turkije maar houden de Turken goed in de gaten. Azerbedjan idem, Kirgizie doet ook veel zaken. Oezbekistan heeft helemaal geen banden,die zijn bang voor Turkse invloed. Zo nu en dan hebben Kirgiziers en Oezbeken in sommige regio bonje metelkaar. Oezbeken zijn nauwer verwant aan de Mongolen en Tataren, krigiziers meer aan de Uygur( correct me if im wrong)

     • Wat neo – ottmanisme betreft ik denk niet dat de Arabieren en balkanvolkeren op een paar pomok moslim volkeren na de ottomaanse rijk terugwillen.Misschien zijn ze wel vriendelijk gezind maar daar houdt het wel mee op. Waarom sommigge mensen de Ottomanen terug zouden willen begrijp ik niet. Wie zou er dan de Khan/ sultan moeten worden? De ottomaanse dynastie is aan zijn eigen decadentie ten onder gegaan. Sterker nog de laatste Sultan was een verrader van het Turkse volk. Zijn voorganger Abdulhamid 2 was een paranoide gek. Die de tweede grootste vloot van de wereld die van de ottomanen naar de filstijnen heeft laten gaan. De vloot mocht niet uitvaren omdat de Sultan bang was dat ze een opstand zouden beginnen. Later hebben de britten de vloot helemaal kapot geschoten terwijl de vloot aan anker lag. De ottomaanse rijk was vanaf 1850 een speelbal van de westerse mogendheden. De Krimoorlog was meer een oorlog van de Britten en fransen tegen de Russen dan die van de Turken tegen de Russen. Wat alle monorchieen verbindt is de gedachte dat ze door God zijn gratie hun volk leiden. Daar geloof ik dus niets van. Misschien dat de beweegredenen van Osman gazi en Sultan Suleyman zuiver waren, dat van de laatste ottomanen zekers niet.

 2. Het is verschrikkelijk wat de Armenen is overkomen, geeen excuus voor. Voor de grote catastrofe nog. Historische feiten op een rij. Balkan oorlog 1 balkan oorlog 2= uitkomst catastrofe 11 en 12 russo- turkische oorlogen= uitkomst catastrofe voor Turken. 1ste wereldoorlog breekt uit in de krim worden moslims uitgemoord, kaukasus moslims uitgemoord, (begon al eerde). Dardenel offensief= meerdere naties vallen ottomanen aan. Frans , engels, canadees, anzac, common wealth onderdanen(fiji) onderdanen frankrijk afrikanen, gurkhas etc etc. Turken geven meervoud slachtoffers ondanksnoverwinning. Indertussen sterven sinds de balkanoorlogen in Tur kije hongersdood, epedimieen, miljoenen burgers dood. In de Arabische schiereilanden en jerezulam word Turken verdreven Rond deze tijden vind de catastrofe voor de Armenen plaats. Na de eerst wereldoorlog wie waren de bezetters Armenië, griekenland, Italië en de geallieerden. Wie zeuren het hardst al deze zojuist opgenoemden. Hoe hypocriet! Ik ben bang ja , bang . Als het westen werkelijk de moslims willen uitroeien dan gaan ze het doen ook. Armenië wordt hier gebruikt als pion. Alsof men om ze geeft. Armste land zo een beetje wat bestaat. Na de eerste wereldoorlog annexeerde hun broeder russen hun. Als een Turhet moet bekennen dan moeten we oo de knieën. De machten die het eisen zijn grotere moordenaars

 3. Dan heb ik het nog niet eens over de stigmatisering van een Turk. Onze zonde is Turk te zijn. Ze zullen altijd wat tegen de turken blijven bedenken. Vraag me werkelijk af of het de Armenen te doen is vanwege principe dat hun grootvaderen rustmoeten krijgen. Dat zou hupocriet zijn. Moet je enver pasja en talat pasja voor hebben. Talat pasja is overigens in duutsland vermoords door een Armeniër. Wie ander moet.nog rekenschap geven? De kemalisten hebben wel YEREVAN verdreven uit oost Turkije tijden Turkse bevrijdings oorlog. Ik denk dat de Armenen daar nog zwaar in de.maag mee zitten. Dat ondanks alles hun plannen op jammerlijk wijze faalde . Dit zijn de Armenen uit Armenie. Turkij was voor de oorlogen cosmopoletisch en nu nog steeds cosmopoletisch. Indanks dat veel Christenen na de bevrijdinsoorlog hebben moeten vertrekken. Maar dit geld ook voor alle Balkan , krim en kaukusus Moslims die ethnisch gezuiverd zijn. Turkije kan en mag dit nooit accepteren

 4. Dus dan bedoel ik Turkije mag nooit accepteren dat de Turken als enige verantwoordelijk zijn! Vaticaan moet zich schamen , het westen klapt in de handen. Imperialistisch gedrag dit. Weetje wat nog schandaliger is? Moslims vernederen en beledigen onder het mum van vrijheid. Ondertussen brand het hele midden oosten, moslims worden buitengesloten in politiekorpsen. Ik zie het somber in voor moslims en Turken. Fuck gesysteematiseer!

  • Eerlijk gezegd zie ik niet dat vreselijke beeld dat jij schilderd Izmir. Nogmaal.. mijn vrienden zijn van oorsprong Turks en de kreet vieze Turk met de intentie om te beledigen is nooit en nimmer een issue geweest of geworden. Ook onder hen zijn praktiserende moslimvrienden en niet praktiserende. Voor allen is dat wederom geen punt. We weten allen dat politiek stinkt vanuit alle richtingen en dat wij in het ootje genomen worden. Dat neemt niet weg dat wij elkaar hebben en mogen steunen. Ik zit er dan niet op te wachten dat één of andere onverlaat die mij als kaaskop en foute Westerling gaat betitelen. Ik ben namelijk van mening dat we een ieder zijn/haar leven moeten respecteren. Zoals jij het benoemd bang te zijn vind ik vreselijk. Neem van mij aan dat er een aantal zeer foute figuren op deze aardbol rondlopen maar in ons prachtige polderland zullen we elkaar beschermen tegen deze malloten. Neem dat maar van mij aan. Maar… er hoort wel een respectvolle houding te zijn naar elkaar en een open mind. Ik hoop dat je dat op kunt brengen.

 5. Amder voorbeeld: jarenlang hebben europese staten Turkije proberen te dwarsbomen bijv: doormiddel van pkk te steunen en controversiële politieke vluchtelingen op te vangen. Neem bijvoorbeeld Cemaalettin Kaplan genaamd: de kalief van keulen. Gevlucht ergens in de jaren tachtig naar duiysland. Heeft jarenlang haat kunnen spruien tehen het wesyen en Turkije, pas na 11 september werd hij eens een keer ingerekend. Of hij is uitgeleverd weet ik niet.

 6. Met andere woorden, wie honderd procent overtuigd is en geen ruimte overlaat voor twijfel is verkeerd bezig…Er heeft nooit G plaats gevonden in Anatolie…Het is puur de wraaklust die de Armenen erop na houden…Leugens verkondigen zijn ze goed in…Zielig Volk…’

   • Net een verklaring van Davutoglu gelezen. Hij zegt dat de Europeaanse standpunt over 1915 een reflectie is van Europa zijn Turken en Moslimhaat.(correct me if im wrong) Er wordt een klimaat gecreëerd waarbij het normaal is te discrimeren.

 7. Laten we ze niet zielig noemen. Niet alle Armeniërs ziin de Turken slecht gezind. Misschien zijn er andere naties die meer baat bij een eventuele knieval van de Turken hebben. De Grieken kunnem ook heel blind zijn voor hun daden etc etc. We moeten er maar zand erover gooien. Dit zal alleen maar tot oorlog leiden.

 8. Ach wij kunnen deze minister vragen waarom er nu dingen gebeuren die niet aan de orde komen. De indianen en aboriginalskwestie is gelijk aan de kwestie 1915. Op z’n Hollands gezegd “al die politieke figuren “hebben boter op hun hoofd” Ik ga geen van allen zitten verdedigen. Want deze man uit de Turkse politiek is niet kosher!

   • Wie wil dat weten? En dan nog op zaterdag vragen? humpie! En als je het echt wil weten vind ik dat een fout erkennen groots is! So?

  • Los van wat hij is. Heeft hij een punt of niet? Voorstanders van de genocide erkenning kennen vaak niet eens de geschiedenis van hun eigen land. Laatstaan die van het Ottomaanse rijk en van Turkije. Ik betitel de meelopers als onwetende Turkenhaters. Na de periode van ,, liever Turks dan paaps,, Brak er een periode aan van de Vieze Turk. Men schreef hekel verzen over de Turk en hoe barbaars de Turken wel niet waren zonder ze ooit te ontmoeten. Geef toe het woord Turk ligt als belediging lekker in de mond. Hoe makkelijk is het de Turk van genocide te beschuldigen. In mijn dagelijkse leven loop ik met een masker rond omdat ik omringd ben door fascitische Nederlanders. Geloof mij vroeger had ik ze een voor een op de bek geslagen de lafaarden. Maar ik weet hoe graag ze de kut-turk wel niet zouden willen ontslaan. Met mij zijn er meer Turken die met opgekropte haat zitten. Zoals de Hollanders vroeger ” lieverTurks dan paapst zeggen” . Er is geen vriend voor de Turk dan de Turk. Moge de mensen die andere mensen haten vanwege hun geloof en kleur DOOR DE BLIKSEM WORDEN GETROFFEN!!!!!!!!! Voordat ik weer te erg in mijn haat doorschiet. Ik heb heel veel liefdevolle Nederlanders om mij heen gehad. Ik koester nog steeds heel warme gevoelens voor ze. Vanwege omstandigheden zijn ze er helaas niet meer.

     • Moet ik dan ook concluderen dat de Paus RTE een plezier heeft gedaan op deze manier?

     • Ik denk het wel, maar niet alleen dankzij de Paus maar ook dankzij de Turken hatende westerse mogendheden. Tegenwoordig zijn de tegenstanders allemaal Islamologen met taqqiya dit en taqqiya dat. Totdat jij erover schreef had ik er nog nooit van gehoord. Wat betreft liegen tegen de vijand. Dat heeft odyseus ook tegen een trojaanse krijgsgevangen gedaan. Nadat de gevangene zijn informatie gaf doodden ze hem alsnog. Nu weet ik dat ullyses waarschijnlijk fictie is. Ik probeer aan te geven dat liegen van alle tijden en volkeren zijn. Zowiezo als je liegt ben je oneervol in mijn ogen. De ottomanen zijn zelfs vaak heel naief geweest, bij de belegering van malta dacht de Turkse commandant. Dat de ter plekke gevangengenomen Turken in leven zouden blijven, omdat de verdedigende christelijke ridders vrijgeleiden van de Turken hadden gekregen bij een andere belegering. Nu dacht de Turkse commandant dat ze zijn gevangen genomen soldaten in leven zouden blijven. Tegendeel bleek de ridders wierpen de onthoofde hoofden van de Turken iver de kasteelmuren richting de Turken.

   • Ik koester warme gevoelens voor Izmir (en nog meer voor de stad met die naam). Maar het gezegde ‘dat de enige vriend van een Turk een Turk is’ klinkt wat vreemd wanneer je deze site volgt waar de volksgenoten elkaar verrot schelden.
    .
    Overigens beweert Wilders in grote lijnen hetzelfde waarbij hij alleen de Turk door een Nederlander heeft vervangen. Waarmee ik maar wil zeggen dat gekken en fascisten helaas ruim vertegenwoordigd zijn, zowel in dit kikkerland als aan de Bosporus.

 9. Wat ik me afvraag en wat mij intrigeert is het volgende:

  STEL – ik zeg STEL met hoofdletters – dat Turkije de genocide erkent en vol door de knieën gaat, excuses maakt en spijt betuigt, zou Turkije daarmee niet enorm de wind uit de zeilen halen bij alles en iedereen die iets tegen Turkije heeft?
  Immers, we gaan toch lekker met zijn allen tegen Turkije tekeer inzake de Armeense kwestie, en het is zo’n fijne stok om mee te slaan voor de christelijke wereld.
  .
  Tussen haakjes, het zijn ook alleen de christelijken die uberhaupt een punt maken van de Armeense kwestie, waardoor je eigenlijk wel kunt spreken van een christelijk complexje, in plaats van een volkenrechtelijke of juridische kwestie.
  Ik heb nog nooit een Afrikaans land of misschien een Zuid-Oost Aziatisch land deze kwestie horen aanzwengelen.
  .
  Maar nu heeft Turkije schuld bekend. Now what?
  Gaat er dan een grote rechtszaak beginnen? Gaan de Armeense achterkleinkinderen allerlei claims bij de Turkse achterkleinkinderen neerleggen? En hoe gaat dat dan met de bewijsvoering en hoe zit het met ‘verjaring’?
  .
  Ander punt: Ik mag aannemen dat als Turkije erkent wat het volgens de christelijke landen zou moeten erkennen, dat vervolgens de christelijke landen aan de beurt zijn om ook een en ander te erkennen. Bijvoorbeeld hoe men de Armeniërs heeft gebruikt tijdens het samenspannen tegen het Ottomaanse Rijk, met name de Russen.
  Het lijkt me vervolgens ook aannemelijk dat Turkije claims neer kan leggen bij de (christelijke) landen die schade aan Turken en Turkse bezittingen hebben aangericht?
  Of hoeft dat dan weer niet?
  .
  Als je het mij vraagt denk ik dat het beter zou zijn om niet teveel in de stront te roeren, want dat gaat enorm stinken.
  Of om in termen van Cengiz te spreken: dat geeft oorlog.
  Naar mijn mening zouden wij als verantwoordelijke mensen (Turken) ons meer moeten focussen op de toekomst en ons af moeten vragen hoe wij samen met onze buren ervoor kunnen zorgen dat onze mensen een betere toekomst kunnen krijgen door meer samen te werken en de economie van elkaars landen te stimuleren. Dat levert uiteindelijk ook financieel veel meer gewin dan maar door te blijven etteren over dat onze opa’s elkaar de hersens in hebben geslagen.
  Dat lijkt me veel zinvoller dan allerlei domme rechtszaken vol met historische feitjes en archiefmateriaal tegen elkaar te gaan voeren. Het rijt alleen maar oude wonden open en is contra-productief voor de verzoening die we zo nodig hebben.
  .
  Stel je eens voor dat de Europese landen tot in het oneindige door zouden blijven emmeren over wat er allemaal fout is gegaan in WO II, dan zou er toch nooit iets tot stand zijn gekomen?
  Maar kijk hier eens: men besloot vooruit te kijken en het verleden te laten voor wat het is, omdat het toch niet meer veranderd kan worden. En zo ontstond er iets dat vandaag het grootste en rijkste economische blok ter wereld is: de EU.
  .
  Ik concludeer dat ook de Armeense kwestie in ieder geval gedeeltelijk wordt misbruikt om met name Turkije in een kwaad daglicht te kunnen zetten, waarbij onze Armeense buren het lijdend voorwerp zijn en als zieligerds worden weggezet.
  Armenen zijn in werkelijkheid overigens geenszins zielig te noemen. Ze kunnen zichzelf prima redden en over de hele wereld goed staande houden, niet in de laatste plaats in Turkije zelf. Armenen zijn doorgaans slimme mensen die zich zeer goed kunnen organiseren en een sterke lobby hebben.
  .
  Als ik spindoctor van de Turkse regering zou zijn, zou ik de knieval tactisch serieus overwegen. Het neemt de Westerse landen de stok waarmee geslagen wordt uit handen, en feitelijk hebben we niets te verliezen. Integendeel, dan kunnen we eindelijk met onze buren verder en een streep onder het verleden trekken.
  .
  Hiermee erken ik overigens de genocide NIET. Kan ik ook niet, want ik weet te weinig over het onderwerp en ik heb geen bewijsmateriaal.
  Ik zeg slechts dat het tactisch handig kan zijn om de genocide te erkennen.

 10. Overigens ligt het eigenlijk heel eenvoudig:
  De poging van Hitler om de Joden te vernietigen is een regelrechte genocide.
  Om de eenvoudige reden dat Hitler qua militaire kracht verreweg de bovenliggende partij was en de Joden zelf geen aanleiding hadden gegeven, in ieder geval niet in termen van oorlogsmisdaden als verraad waardoor Duitse levens op het spel werden gezet.
  .
  Aan het eind van de rit hadden de Duitsers 5 miljoen Joden een kopje kleiner gemaakt en was bijna geen enkele Jood erin geslaagd om een Duitser te doden.
  .
  Integendeel, Turkije was in die periode feitelijk de onderliggende partij dat een oorlog op vele fronten tegelijk moest uitvechten tegen een coalitie van vijanden.
  En dan heb je wel eens een gevalletje ‘colleteral damage’.
  .
  Als de Armenen werkelijk zo zielig waren en bij de getallen boven de miljoen slachtoffers blijven, dan mogen ze eerst wel eens met bewijzen komen en net als Turkije de archieven openen, zodat mensen die ervoor gestudeerd hebben gedegen onderzoek kunnen doen.
  Nu wil men (de Armeens-christelijke lobby) dat hooggeplaatste personen en landen een statement maken over iets wat niet eens onderbouwd kan worden.
  Net zoiets als Collin Powell die in opdracht van Bush en Cheney de VN voorloog dat Saddam toch echt chemische wapens zou bezitten. En iedereen geloofde dat, terwijl harde bewijzen nooit werden getoond.
  .
  Maar we weten allemaal dat in ieder geval Obama een wijs man is die echt niet onder de druk van de lobby gaat bezwijken.
  Het wordt pas genocide als het onomstotelijk genocide is.
  Armenië is aan zet…

 11. Als Armeniërs slim waren (blijkbaar niet dus) dan hadden ze het gearchiveerd.
  Het voorstel van Erdogan om gezamenlijk onderzoek in gang te zetten wordt al jaren afgewezen wegens het ontbreken van bewijs aan het Armeense kant.
  Zolang het niet bewezen kan worden is het erg zwak om Turkije als schuldige aan te wijzen. De afgeslachte Armeniërs ten tijde hebben het gebeuren aan zich zelf te danken. Onze opa’s hebben gedaan wat ze moesten doen: verdedigen van ons land en volk tegen het beest!

  • Maho,
   .
   Hoe moet je iets archiveren wat deels niet gebeurd is.
   Als je beweerd dat er 1,5 miljoen mensen dood zijn gegaan, maar het zijn er in werkelijkheid ‘maar’ 800.000 of nog minder, ga je de resterende personen er dan bij verzinnen? Die mensen moeten dan toch een naam hebben, en familie, ouders kinderen? Dat gaat dus niet zomaar werken, want wetenschappers zullen daar doorheen prikken.
   .
   Zowel de Joden als de Armenen zullen dit onderwerp altijd uit blijven melken om zielig gevonden te worden en zich daarmee in de underdog positie te werken.

   • Om over ‘Joden’ in het algemeen te schrijven vind ik stevig over het randje. Maar wat wil je nu eigenlijk precies zeggen? Dat ‘Joden’ de Armeense genocide accepteren? In Israël gebeurt dat dus precies niet. Een van de redenen waarom men daar weigert op de dood van Armeniërs in 1915 het etiket ‘genocide’ te plakken is omdat op die manier het ‘unieke karakter’ van de nazi-Holocaust zou worden aangetast. In het voordeel van Turkije en op het moment dus vooral van de AKP, dus ik zou maar wat liever zijn tegenover ‘Joden’.

    • Je moest eens weten wat ik allemaal ‘over het randje’ vind van wat jij allemaal schrijft. Maar jij schrijft wat jij schrift, en ik schrijf wat ik schrijf.
     .
     En als je wil weten wat ik nou eigenlijk bedoel, dan kun je eens beginnen met goed te LEZEN ipv te vervallen in je eigen suggestieve interpretatie van wat er gezegd wordt.
     .
     Schrijf ik ergens dat Joden de Armeense genocide erkennen? Nee toch?
     Het ‘onderwerp’ dat zowel Joden als Armenen uit blijven melken is uiteraard het onderwerp dat zij enorme aantallen slachtoffers hebben geleden gedurende oorlogen in de 20e eeuw.
     .
     Welk gedeelte snap je hier niet van of moet ik nader toelichten om te voorkomen dat jij het weer op professionele wijze uit zijn verband trekt?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here