Het Turkse kind van de rekening [COLUMN]

63
9

kind[Door Peter Edel/Istanbul] – Kinderen hebben het vaak niet eenvoudig in Turkije. Medestanders van de regerende Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling (AKP) zullen ongetwijfeld stellen dat de overheid veel voor hen heeft gedaan, maar onder de streep blijft hoe dan ook veel ruimte over voor verbetering.

Er worden nog altijd kinderen uitgehuwelijkt en kinderarbeid is evenmin uitgebannen. Heeft alles te maken met de armoede, die sinds 2007 niet meer daalt en nu zelfs weer toeneemt. De Stichting voor onderzoek naar economiebeleid in Turkije (TEPAV) constateerde in 2012 dat 40 procent van de Turkse kinderen in arme huishoudens leeft.

Gevangenissen
Armoede speelt vaak een rol wanneer minderjarigen in de gevangenis belanden. Volgens justitieminister Bekir Bozdag bevinden zich momenteel 1914 minderjarigen in gevangenissen, waarvan er 472 zijn veroordeeld en de rest in voorarrest zit. Daarnaast zitten 353 jonge kinderen samen met hun moeders achter de tralies.

De op strafuitvoering gerichte mensenrechtenorganisatie CISST vroeg Bozdag of er sinds 2002 kinderen in gevangenissen zijn overleden, en of er kinderen vastzitten om politieke redenen. De minister liet die vraag onbeantwoord, maar zei wel 71 brieven te hebben ontvangen met klachten over bedreiging, belediging, het ontzeggen van rechten, onverschilligheid ten opzichte van medische kwesties en fysieke mishandeling van jongeren in gevangenissen.

Marteling
Hoewel er zeker minder wordt gemarteld in Turkije dan voor het aantreden van de AKP in 2002 (wat zeker als een verdienste van die partij geldt), verschijnen er nog altijd berichten over martelpraktijken in gevangenissen. Ook kinderen worden er het slachtoffer van. Begin dit jaar klaagden minderjarigen in de Sakran-gevangenis in de provincie Izmir bijvoorbeeld omdat bewakers hen sloegen en sigaretten op hun lichaam uitdrukten.

Een sterk punt van de Turkse samenleving is dat dergelijke misstanden nooit zonder reactie blijven. Veertien maatschappelijke organisaties luidden de noodklok over de omstandigheden waaronder jongeren gedetineerd worden. Er werd zelfs aangedrongen op het sluiten van jeugdgevangenissen. Dat zal bij de AKP geen gehoor krijgen, want daar is men voornemens om tien nieuwe gevangenissen voor minderjarigen aan de reeds bestaande vijf toe te voegen.

Seksueel misbruik en moord
Seksueel misbruik van kinderen behoort tot de grootste sociale problemen in Turkije en nam de laatste tien jaar sterk toe. In 2002 kwamen er nog 8146 meldingen bij justitie over binnen, maar in 2012 was dat cijfer opgelopen tot 32.988; een toename van 400 procent. En dit is zeer waarschijnlijk maar het topje van de ijsberg, want vaak wordt van seksuele vergrijpen tegen kinderen geen aangifte gedaan.

Veel aandacht was er vorig jaar voor de moord op de negenjarige Mert Aydin. Na op 6 april vermist te zijn geraakt, werd zijn lichaam drie dagen later gevonden op een vuilstortplaats; verkracht, gemarteld en gewurgd. De dader was een vriend van Merts vader. Hij zei zelf slachtoffer te zijn van verkrachting.

Schokkend was verder de moord op de zesjarige Gizem Akdeniz. Na op 27 april als vermist te zijn opgegeven, werd haar dode lichaam twee dagen later gevonden. Ze was geslagen en levend in brand gestoken. De dader was een familielid dat een condoleancebezoek aan de ouders bracht en zelfs deelnam aan de zoektocht naar het kind. Hij zei tot zijn daad gekomen omdat de ouders van Gizem niet wilden dat hij met haar oudere zuster trouwde.

Doodstraf
Vooral in de eerste vier maanden van vorig jaar gaven moorden op kinderen aanleiding tot veel publieke verontwaardiging. President Erdogan reageerde: ‘dergelijke misdaden verdienden de doodstraf als we die niet hadden afgeschaft.’ Dat laatste lijkt Erdogan te betreuren. Twee jaar geleden sprak hij zich uit voor de doodstraf in Turkije.

Een herinvoering van de doodstraf zit er (gelukkig) niet in, maar de regering stelde wel zwaardere straffen voor op kindermisbruik. De straf op verkrachting van kinderen zou komen te staan op twintig jaar, met een aanvullende tien jaar als de dader een familielid is. Het wetsvoorstel werd echter uitgesteld, na de mijnramp in Soma.

Of alleen zwaarder straffen seksueel misbruik van kinderen terug kan dringen is sowieso de vraag. In de VS lukt dat niet. Daar blijft het ondanks de lange gevangenisstraffen een enorm probleem. In ieder geval is meer onderzoek nodig. Daar ontbreekt het aan in Turkije. Kinderpornografie en prostitutie worden niet onderzocht en wat er aan onderzoek wordt gedaan richt zich te weinig op de sociale aspecten van kindermisbruik.

Mazelen
Een probleem van een geheel andere orde dat kinderen in Turkije kan treffen is mazelen. Het aantal gevallen van die gevaarlijke kinderziekte is de laatste jaren sterk toegenomen. In 2005 waren er 1119 gevallen, in 2009 nog maar zeven, maar vorig jaar opeens 7405. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) was dat na China en Nigeria het hoogste aantal in de wereld. De toename wordt verbonden aan de komst van vluchtelingen uit Syrië. Vorig jaar zette een daling in, maar de situatie blijft zorgwekkend.

Minister van Volksgezondheid Mehmet Müezzinoglu maakt zich weinig zorgen. Hij houdt vast aan de daling en zegt dat ‘alles onder controle’ is. Mazelen ontbreekt echter op de lijst van te bestrijden besmettelijke ziekten zoals die voorkomt op de begroting voor 2015.

Aytug Atici, een kinderarts en volksvertegenwoordiger van de oppositievoerende Republikeinse Volkspartij (CHP) begrijpt dat laatste niet. Itici kent ook zorgen over vaccinaties, die volgens hem vaak alleen maar op papier worden uitgevoerd. Volgens Atici is de toename van mazelen tot vorig jaar daarom een voorbode van wat Turkije nog te wachten staat. Zo noemt hij het risico op een polio uitbraak.

Itici verbindt de gezondheidszorg aan het economiebeleid van de regering:

‘Het neoliberale gezondheidsbeleid heeft de mentaliteit van artsen veranderd. Ze zijn niet langer publieke gezondheidswerkers, maar vrijemarktdoktoren. De architect hiervan is de AKP-regering, met haar programma om de gezondheidszorg te transformeren.’

Babysterfte
Atici krijgt bijval van Cavit Icik van de Haceteppe Universiteit in Ankara. Ook hij herkent een probleem met vaccinaties. Icik bestrijdt dat de toename van mazelen alleen wordt veroorzaakt door Syrische vluchtelingen. Indien gevaccineerd, waren Turkse kinderen niet besmet geraakt, zegt hij.

Icik noemt verder de recente toename van de babysterfte met 0,04 procent, waarbij die onder Syrische baby’s niet is meegeteld. De babysterfte in Turkije is altijd hoog geweest vergeleken met landen met een vergelijkbaar BNP, maar daalde in ieder geval jaren achtereen gestaag. Tot 2012, want dat jaar constateerde het Turkse instituut voor statistiek TUIK dat de babysterfte weer toenam. In het licht van de veel gelauwerde verbetering van de gezondheidszorg in Turkije klinkt dat ongeloofwaardig.

Gezondheidszorg
Zeker, de gezondheidszorg is het laatste decennium verbeterd, maar niet in een mate die de sterke economische groei van de laatste jaren doet veronderstellen.

Volgens statistieken van de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OECD) gingen de uitgaven aan gezondheidszorg in Turkije fors omhoog gedurende de eerste AKP-jaren, met dertien procent van het BNP in 2006. In 2007 (in veel opzichten een keerpunt in het beleid van de AKP) kwam daar een einde aan.

Op een negatieve dip in 2009 na wordt er sindsdien weer meer aan gezondheidszorg uitgegeven, maar nog altijd een stuk minder dan voor 2007. In 2012 lag het op 5,4 procent van het BNP. Dat is het laagste percentage van de OECD-leden, terwijl Turkije onder die landen toen wel de snelst groeiende economie kende.

Culturele factoren
Van de EU-landen wordt alleen in Roemenië minder uitgegeven aan gezondheidszorg dan in Turkije. Tegelijkertijd ligt de babysterfte daar 50 procent lager dan in Turkije. Dat is een indicatie dat er naast problemen met de gezondheidszorg ook andere factoren spelen.

Jesko Hentschel, een econoom van de Wereldbank die Turkije bestudeerde, legt een verband met de achterstand van meisjes binnen het onderwijs. Essentiële informatie over gezondheid bij de zorg voor kinderen bereikt hen daardoor slecht of zelfs geheel niet. Dat laatste kan uiteraard niet los worden gezien van de geringe prioriteit die conservatieve Turken toekennen aan goed onderwijs voor meisjes.

Andere culturele factoren spelen eveneens een rol, zegt Ilkner Yuksel, een demograaf van de Haceteppe Universiteit. Yuksel verbindt de hoge babysterfte aan de afwijzing door conservatieve Turken van medische assistentie bij bevallingen, als daar noodzaak toe bestaat.

Onderwijs kan worden verbeterd, zoals culturele gewoonten kunnen worden bijgestuurd. Met een regering die eerherstel van conservatieve waarden voorop plaatst kan dat echter nog wel even duren. Ondertussen krijgen kinderen de rekening gepresenteerd.

Peter Edel/Istanbul

Van Peter Edel verscheen onlangs De diepte van de Bosporus, een politieke biografie van Turkije (Uitgeverij EPO, Antwerpen).

Volg Peter Edel op twitter.

63 REACTIES

 1. Uiteindelijk toch weer een column met als verwachte monotone conclusie: ‘Onder deze regering gaat het niet goed komen’.
  Ik denk dat Peter met zijn anti-AKP propoganda en Turkije-bashing toch echt uit moet gaan kijken zo langzamerhand, anders gaat hij om te beginnen ook een nachtje op het politiebureau doorbrengen, net als Geerdink.
  En dat zou uiteraard het laatste zijn dat ik zou willen…

  • Bij dit soort pogingen tot intimidatie ben ik gewend bepaalde vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid te informeren.

   • Intimidatie?…Want ben jijj toch een zielig mietje..kom op zeg! Stratenmaker wijst jou erop om voorzichtig te zijn met je gevoelige teksten, meer niet. Je woont immers in een land waar Schijn-journalisten vaak achter de tralies worden gezet. Beschouw het eerder als bezorgdheid!!

    • Laten we er nu eens vanuitgaan dat Stratenmaker mij met de beste bedoelingen probeert te waarschuwen. Maar geven hij, en jij, daarmee dan niet toe dat Turkije onder de AKP geen democratische rechtstaat is? Anders was die zo integere waarschuwing overbodig geweest. In een echte democratie hoeft geen journalist te vrezen. We hebben het daarentegen over een land, waar zoals de baas van het Constitutioneel Hof en Nobelprijswinnaar Orhan Pamuk stellen, een ‘klimaat van angst heerst’.

     • Dat geef ik toe ja. Dus kijk nou maar uit met je scherpe pen. Probeer eens wat meer in het gareel te lopen, dan leef je gelukkiger. Dat probeer ik je al jarenlang te vertellen, maar je luistert niet.

    • Ik ben bezorgd vanwege de domheid die jij laat zien. Maar dan alleen zorgen voor jouw familie! Laag IQ meen ik te mogen constateren.
     We hebben vandaag de ellende in Parijs kunnen zien. De oorzaak ligt in de waarde van de persvrijheid die door figuren zoals jij niet begrepen word.

 2. Zo jij durft je als een hufter op te stellen zeg! Eerlijk gezegd is er maar een monotoon aan het bazelen en dat ben jij. Het gedreig van jou klinkt eender als die van jouw Grote Leider Erdo en voegt niets toe behalve fascistoïde praatjes. Ik zou maar eens andere media gebruiken om je te laten informeren. Men is jouw club zo langzamerhand erg zat vanwege dictatoriale handelingen en jij blijft dit steunen!?
  Zoek even een arts op om te laten kijken waar dat vaatje in jouw hoofd is geknald!

 3. Sprekend over het hoge tokkie-gehalte van veel reacties op deze site ben ik intussen wel wat gewend. Maar wat Stratenmaker hier durft te schrijven overtreft alles. Dat is niet alleen een poging tot intimidatie, maar vooral een minne provocatie – en daar doet zijn hypocriete slotzinnetje niets aan af. De toon, inhoud en bedoeling van zijn boodschap verschillen in niets met die van extreem-rechtse Nederlanders die het gemunt hebben op mensen met een ander kleurtje, een niet-westerse achtergrond of een andere mening. Zeker wanneer het in hun ogen om ‘allochtonen’ gaat die (zoals Stratenmaker en zijn maatjes) de ’treurige moed’ hebben om kritiek te uiten op Nederland en Nederlandse politici.
  .
  Wanneer Peter Edel in Turkije verblijft en van daaruit publiceert, heeft hij natuurlijk te vrezen, maar dan vooral van provocateurs als Stratenmaker die Erdogan en zijn entourage op nóg meer slechte ideeën brengt.
  .
  Voor mij mag Stratenmaker zijn onzalig enthousiasme voor padi?ah Tayip I en zijn Yeni Türkiye vrij van de daken schreeuwen – maar hier heeft hij een grens overschreden. Wanneer Wilders vanwege zijn intimiderende provocaties (‘minder, minder, minder’) terecht wordt aangeklaagd, zou ook Stratenmaker zich moeten verantwoorden. Tenzij hij bij nader inzien over minimale fatsoensnormen beschikt en zich zonder voorbehoud verontschuldigt.

  • Dank je Kees. Maar laat je door dat laatste zinnetje van Stratenmaker niet misleiden. Die drie puntjes aan het einde daarvan zijn m.i. veelzeggend. Het betekent volgens mij dat hij juist graag zou zien dat ik in Turkije opgesloten word.

   In die veronderstelling word ik gesterkt door zijn eerdere bedreiging met aangifte in Turkije tegen mij. Dat deed hij toen ik in een artikel op deze website schreef over de afhoundende reactie van de AKP ten aanzien van brandstichtingen bij sjiitische moskeeën. Hij verweet me toen verdeeldheid te zaaien in Turkije (alsof dat land gezien de vele tegenstellingen nog verder verdeeld kan raken).

   Het was overigens een loos dreigement, want ik heb er niets van gemerkt. Logisch aan de andere kant, want ik publiceer (in tegenstelling tot Frederike Geerdink) niet op websites in Turkije, maar alleen in Nederland.

   Dus, als Stratenmaker en zijn AKP-vrienden iets tegen me willen ondernemen zullen ze dat bij een Nederlandse rechter moeten doen. Ik wens hen daar veel succes mee…(!). Sterker, ik nodig hen daar zelfs toe uit. Ik betwijfel echter of ze daar de moed toe hebben.

   Verder verdedig ik het recht om dergelijke opmerkingen te maken. In tegenstelling tot Stratenmaker verdedig ik namelijk wel het recht op vrijheid van meningsuiting.

   Dat ik de Nederlandse autoriteiten desalniettemin over dit soort intimidaties op de hoogte houd komt vooral omdat ik er voor de zekerheid rekening mee houd dat ze een inspiratiebron kan vormen voor het soort lagere levensvormen dat vandaag in Parijs actief was.

   • ‘Dus, als Stratenmaker en zijn AKP-vrienden iets tegen me willen ondernemen zullen ze dat bij een Nederlandse rechter moeten doen.’
    .
    Jij begrijpt nog altijd niet de ernst van de zaak. Turkije heeft schijt aan Nederland, Europa en de rest van de wereld. En terecht. Jij kunt wel denken dat je veilig zit omdat je op Nederlandse sites publiceert, maar internet is grenzeloos en is vanaf elke computer bereikbaar, dus ook vanuit Turkije. Als jij in je columns de Turkse samenleving aan het opruien bent en bewust op tweespalt aanstuurt, dan zou ik toch maar over je schouder blijven kijken als je in Istanbul op straat loopt.
    .
    Zelfs terwijl jouw minister Koenders nota bene in Turkije is schroomt de Turkse overheid niet om Nederlandse journalisten op te pakken en te verhoren.
    En jij maar wauwelen over Nederlandse rechtbanken…
    Wordt nou toch eens wakker en realiseer je dat je kansloos bent op dat moment.
    .
    Ja, inderdaad, Turkije is een land waar beperkte persvrijheid bestaat. Jij hebt er zelf voor gekozen om daar te gaan wonen, dus het is wel zo verstandig om te leven volgens de geldende regels in dat land, of je het er verder nou mee eens bent of niet.
    En als je er echt niet mee kunt leven, dan staat het je vrij weer te vertrekken, gelijk zoals je gekomen bent, niemand houdt je tegen.

  • @Kees,
   .
   Vat mijn tekst zo op zoals je zelf wilt. Er staat wat er staat, niets meer en niets minder.
   .
   Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten.
   En blijkbaar zit jij wel zo rancuneus in elkaar, dat je iemand die op een openbaar forum jouw mening niet deelt ook werkelijk alle slechts toewenst.
   Typisch wrede Hollandse opstelling.
   .
   Je begrijpt nog altijd niet hoe Turken in elkaar zitten.
   Inderdaad, wij nemen geen blad voor de mond en geven in harde bewoordingen onze mening. Maar aan het eind van de dag zijn we nog wel zo barmhartig dat we ook weer vrede met onze opponenten kunnen sluiten.
   Neem nog maar even als voorbeeld de Gezi-ongeregeldheden, waar na 35 dagen van extreme rellen waar miljoenen burgers aan deelnamen de balans werd opgemaakt met ‘slechts’ 5 doden, waarvan de meeste per ongeluk en onbedoeld.
   Ga dat eens in een ander land doen, bijvoorbeeld in het witte christelijke Oekraïne. Iedere dag tientallen doden als gevolg van clashes van Oekraïense burgers onderling.
   Dat toont wel de wreedheid en genadeloosheid van Westerlingen aan.
   .
   Al eerder toonde ik mij respectvol jegens Peter door hem te complimenteren voor 1 van zijn columns, omdat hij dat op dat moment verdiende. Maar omdat Peter een rasechte Hollander is en vastgerot zit in zijn rol van opponent werd mijn gebaar keihard op zijn Hollands afgeslagen en kreeg ik een trap na.
   Maar even goede vrienden hoor, geen probleem, ik weet wie het deed.
   .
   Ook nu weer wordt er weer uiterst nerveus en achterdochtig van alles en nog wat achter mijn waarschuwing gezocht. Ik hou het maar weer op de Hollandse mentaliteit die daar verantwoordelijk voor is.
   Jullie verdienen ook eigenlijk geen mededogen. Maar ja, laat ik maar ophouden voordat mij weer wordt verweten dat ik doodsverwensingen uit en Peter in Nederland aangifte tegen mij doet (huiver, tril…)

    • De gesprekken op deze site gaan hoofdzakelijk over onderwerpen in en rondom Turkije. Het heeft niets te maken met democratie in Nederland.
     De aanslag op journalisten in Parijs is verschikkelijk,laf en erg dom. Het had nooit mogen gebeuren. De uitlatingen van jouw Rotterdamse burgemeester is naar aanleiding van de aanslag in Parijs en gaat over democratie in Nederland. Weet waar je over praat en meng niet alles door elkaar. Door zijn uitlatingen ben jij geprikkeld en zie je kans om je ware (kwade) gedachten over buitenlanders hardop te delen.
     Op zich niets mis mee het is jouw mening maar kom er dan gewoon voor uit en verberg het niet.

     • ‘De gesprekken op deze site gaan hoofdzakelijk over onderwerpen in en rondom Turkije.’
      Goed, zullen we het dan eens over de inhoud van het artikel hebben dat hierboven staat. Want daar heb ik in geen enkele rectie nog een woord over gelezen. Terwijl het thema toch zeker niet onbelangrijk is.

     • Juist de vrijheid die de journalisten worden ontnomen worden door jou en stratenmaker evenzo ontkend en omzeilt met foute ideeën. Dat Peter zijn bevindingen hier ventileert staat jullie niet aan en ben ik zo vrij om de burgemeester te citeren. Want je niet voegen in democratisch denken en handelen is gelijk aan afwijzing en mag je “Oprotten” mijn vrienden zijn van Surinaamse, Molukse, Turkse en Macedonische afkomst en weten exact wat democratie betekend voor ons allen. Ik zie dit niet bij het clubje waar jij toe behoord. Sterker nog ik betitel jou en je maatjes als homofobe foute figuren.

     • @Sam
      .
      Ik omzeil helemaal niks. Ik geef ondubbelzinnig toe dat het triest gesteld is met de persvrijheid en vrije meningsuiting in Turkije.
      Ik ben daar echter, in tegenstelling tot jullie, helemaal niet zo rouwig om. Turkije heeft de afgelopen 2 decennia grote stappen vooruit gemaakt op weg naar een volwassen democratie, maar een volledige vrijheid van meningsuiting en een pers die maar wat raak mag schrijven is de allerlaatste stap in het democratiseringsproces. En aan die stap is Turkije nog niet toe. Op het moment dat je dat nu reeds toe zou staan bestaat het risico dat de fragiele democratie ook direct weer om zeep geholpen wordt omdat iedereen vrijelijk zijn propoganda – waar of onwaar – op de bevolking los kan laten. Dat leidt weer tot destabilisatie van de samenleving met het risico op ingrijpen van het leger. Op dat moment worden we als land en als democratische samenleving écht terug geworpen in de tijd.
      Om die reden mag het van mij voorlopig nog even blijven zoals het nu is, dat is echt het beste van 2 kwaden op dit moment voor Turkije.
      .
      En dat Turkije niet binnen 10 jaar is gaan voldoen aan jullie ideaalbeeld van een volwassen democratie, zoals dat in Nederland in een tijdperk van honderden jaren is ontstaan… tsja, sorry dat we niet aan jullie verwachtingen voldoen.
      .
      En kun je niet leven met de situatie zoals die nu is in Turkije? Dan zou ik eveneens de woorden van Aboutaleb willen herhalen: ‘Rot dan lekker op uit Turkije’.
      .
      @Peter,
      .
      Sorry, het onderwerp van je column is helemaal niet interessant om over te discussiëren. Ik vind het onderwerp waar we het nu wél over hebben veel interessanter.
      Doe je voordeel met dit gegeven en schrijf een column over ons huidige onderwerp. Wie weet wordt je dan ooit nog eens een echt populaire columnschrijver!

   • Stratenmaker jij bent echt van het laagste soort..Ga aan jezelf werken..enigste wat jij doet is onrecht plegen tegen de Mensheid…je maakt daarmee een grote zonde…en als Moslim moet jij dat toch weten..yaziklar olsun sana..”

    • Heel fijn, dan weten we ook weer hoe jij over mij denkt.
     Niet dat mij of iemand anders dat ook maar enigszins boeit ofzo.
     .
     Vertel liever WAAROM jij vind dat ik geen moslim zou kunnen zijn en ik een schande ben voor de islam.
     Of vertel ons eens hoe jij er zelf over denkt.
     .
     Het is zo makkelijk om hier alleen maar te komen schrijven dat anderen fout zijn en levenslang opgesloten zouden moeten worden.
     Dat is typerend voor Capulcu: anderen beschuldigen fout bezig te zijn, maar zelf niet met een beter alternatief voor de dag kunnen komen.
     .
     Verder verdenk ik je ervan er moeite mee te hebben om meer dan 2 goede Nederlandse volzinnen in een reactie te kunnen schrijven, dus wil ik je aanbieden dat je je reactie desnoods in het Turks post, want wat je tot nu toe hebt gepost heeft geen enkele inhoud en kun je beter voor je houden.

     • Waarom jij geen Moslim kan zijn zeg ik niet..je bent een Moslim,..voor mij en je vriendjes hier op dit forum ben en zijn jullie gematigde Moslims die het geloof links laten liggen…daarom ook mijn reactie werk aan jezelf,..Mijn intentie naar jou toe is van goede bedoelingen uitgaan…Wat jij en jou vriendjes incl Erdogan doet is een politieke, oorlogszuchtige ideologie er op na houden wat niks met de ware Islam te maken heeft…voor mij is er maar een Islam en die duidt op verlicht, open, vredelievend, een godsdienst van liefde, tolerantie en vrede,..wat jij doet en jou broeders is juist het tegen over gestelde en dat is,.obscuur en in jezelf gekeerd zijn sektarisch, fanatiek en oorlogszuchtig,..Als je De Koran leest moet je weten en erkennen dat de geboden van God alleen tot vrede oproepen en niet oproepen tot haat en onrecht plegen tegen de mensheid..Als je discussies gaat voeren moet je weten dat discussies moeten gebaseert zijn op waarheden en niet op leugens,…anders moet je zwijgen of mensen ervan kunnen overtuigen van de werkelijke waarheid.Wat jullie doen is onrecht plegen tegen Allah en zijn Profeet tegen de mensheid en vooral tegen jezelf,..dat noem ik geen ware Moslim zijn,Maar gematigde Moslim..en dat is zeker niet wat de Islam voorschrijft..

     • @ Ibrahim,
      .
      Dit lijkt er al meer op.
      Maar luister eens goed waarde vriend, ik heb niet de pretentie om op dit forum de ware Islam uit te dragen. Naar ik nu begrijp jij wel.
      Ik schrijf op dit forum omdat ik een bepaalde politieke voorkeur heb en die voorkeur wil ik hier verdedigen. Niet meer en niet minder.
      .
      Nu dat je duidelijk hebt gemaakt dat het jou puur om de zuivere islam is te doen zal ik je verder met rust laten, want je bent niet de gesprekspartner voor wie ik hier kwam.
      .
      Je hebt volkomen recht op jouw visie over de islam, maar dat is een onderwerp wat mij niet zo heel erg boeit.
      Je hebt goed geanalyseerd dat ik inderdaad slechts een gematigde moslim ben, of misschien is dat zelfs nog een te hoge kwalificatie. En nu dat we dat geanalyseerd hebben is er ook gelijk genoeg over gezegd wat mij betreft.
      .
      Mocht je het willen weten, ik ben aanhanger van de AKP vanwege de economische en maatschappelijke visie die die partij en haar leiders heeft. De islam is daar een klein onderdeel van, maar wat mij betreft mogen ze dat deel er net zo goed uit slopen, als de rest maar behouden blijft.

     • @Stratenmaker

      Ga vooral door vriend met het verdedigen van jou partij,…..Vergeet een ding niet vriend,..je hebt niet het eeuwige leven net zoals al die andere partijleden in welke partij dan ook….Ik zeg jou alleen dit,…“Als de mensen een onderdrukker zien en hem niet tegenhouden, dan is het zeer waarschijnlijk dat Allah hun allen zal betrekken in de bestraffing.” Bunu Unutma,..!

     • @Ibrahim,
      Ik zal dit zo weinig beledigend mogelijk proberen te zeggen en hoop dat mijn gematigdere visie kunt respecteren:
      .
      Als mensen het zelf niet meer weten, wordt al te makkelijk terug gegrepen op uitspraken als ‘God zal je uiteindelijk straffen’ etc.
      Naar mijn bescheiden mening is iedereen zelf verantwoordelijk voor zijn daden tijdens dit leven. En als er een volgend leven is waar jij in gelooft dan zien we dan wel weer wie wie ergens in betrekt.
      .
      Het is al te makkelijk om Allah te pas en te onpas bij de dingen die in dit leven gebeuren te betrekken op het moment dat je er zelf niet meer uitkomt. Allah is geen supermarkt weetje, waar je zo nu en dan als je het jou uitkomt even binnenloopt om te halen wat je nodig hebt.

 4. Niet ZEUREN,
  Stratenmaker uit gewoon zijn Mening, als het jullie niet uitkomt is het een bedreiging.
  Zielige figuren echt triest.
  Gelukkig mag ik ook zeggen dat Peter, Sam en Kees vuile racisten zijn Turken Haters EN Vooral Moslim Haters zijn.

 5. Nu een inhoudelijk reactie op het stuk. In de extramurale zorg kan enorme winst behaald worden. Dit vooral met preventie. En door voorlichting ( lees: onderwijs) is een geweldige stap voorwaarts te halen. De artsen met enig zelfrespect doet daar graag aan mee indien er een goede vergoedingsregeling tegenover staat.
  Terugkomend op preventie en onderwijs is te melden dat dit weinig kosten en hoge baten oplevert. Repressie is een slecht middel. En inderdaad zal er onderzoek moeten komen om te kijken naar een goed vaccinatieprogramma. Ook hier geldt dat de met goede preventie een enorme winst in kwaliteit behaald kan worden.

  • Wat zeg je nou eigenlijk?
   ‘De artsen met enig zelfrespect doet daar graag aan mee indien er een goede vergoedingsregeling tegenover staat.’
   .
   Hoezo? Artsen zonder zelfrespect doen er niet graag aan mee ofzo?
   Aan het einde van je zin zeg je toch dat er een vergoeding tegenover moet staan? Artsen die geen zelfrespect hebben en het alleen voor het geld doen zullen dus ook gewoon meedoen in dat geval.
   Wat bedoel je nou eigenlijk?
   .
   Hoe komt het toch dat je zoveel moeite hebt om jezelf duidelijk uit te drukken in een inhoudelijke reactie?
   Als het om een afzeik-reactie gaat ben je meestal wel erg duidelijk.
   Komt dat soms omdat je dat laatste erg vaak doet en er dus duidelijk beter in getraind bent?
   .
   Probeer het nog eens opnieuw en formuleer het even zo, dat er geen misverstanden kunnen ontstaan over wat je bedoeld, dan kunnen wij er misschien op reageren.

   • Over afzeiken gesproken.. hahaha…en mogelijk kunnen we hem duidelijk maken dat hij dat kleine snorretje onder zijn neus eens moet afscheren.
    Inhoudelijk kunnen we onze strassenmacher niet meer bereiken. Over en sluiten!

  • Ibrahim is een voorbeeld-moslim. Kijk allemaal naar hem en probeer te worden zoals hij, dan gaat het een stuk beter in de wereld.
   .
   Weliswaar worden we niet echt wijs uit zijn reacties waar hijzelf dan wel niet voor staat, maar aangezien hij keihard andere mensen met een mening even snel in de hoek zet, mogen we er vanuit gaan dat hij een halve profeet is die weet waar hij het over heeft.

   • Ten eerste ben ik geen voorbeeld hoca…Ik ben een jihad strijder..ik streef voor het goede…!jij bent een Dhalim een onderdrukker,een onrechtpleger een Tiran in woord en daad…’als jij correcte info verstrekt zul jij mij niets horen zeggen..Jou meningen moeten gebaseerd zijn op waarheden en niet op die vele leugens waar jij vanuit gaat…discussies moet gebaseerd zijn op waarheden en dat is nu juist bij jou je aanhang hiero en jou akp partij niet het geval…’wat jij doet is uitgaan van de media en kranten..leugens verkondigen en ook nog hoogmoedig erover doen tegen anderen..Wat jij doet je aanhang en jou leider Erdogan is het schenden van het vertrouwen van vele Moslims…ogllum jou hart is verzwakt en verziekt puur omdat jij en jou akp de waarheid achterhoud,…Volgens jou redeneringen uitlatingen en jou intolerante gedrag is alles wat de akp doet waarachtig,..terwijl jij heeeeel goed weet dat het niet zo is..je moet eerlijk zijn snotneus,en dat ben jij niet…’enigste wat jij doet is leugens verkondigen door wat je hoort en leest dat breng jij hoogmoedig over naar andere terwijl je weet dat het leidt naar buitensporigheid..en dat is nou juist wat de Islam niet voorschrijft…Geen enkel mens heeft recht op leiderschap als hij onrechtmatig handelt..zoals je vriend lover Erdogan..”het hele leiderschap van Erdogan heeft geleid naar een tirannieke oppressieve en corrupte regering die jammer genoeg tot op de dag van vandaag geprijst wordt door jou soort volgelingen…Wat jij doet is Moslims in het kwade daglicht zetten door jou uitlatingen die jij doet tegen de mensheid..Jahilsin jahil…

    • Duidelijk. Jihad-strijder dus…
     .
     Nou Peter, hier heb je een nieuwe vijand op dit forum, Stratenmaker tot de macht 4.
     Is kijken hoe je met hem wilt gaan discussiëren, want hier valt helemaal geen land mee te bezeilen. Na een avondje bomen met deze meneer kom je hard gillend bij mij terug of je alsjeblieft weer met mij mag praten.

   • Ik bepaal niks en ik ben ook niks..maar jij bent nog minder..kom ten eerst met je echte naam..angsthaas…”dan met mahomis’..jij bent een onrustpleger een leugenaar je moet je schamen lan..dan je eigen voordoen als Moslim..yuru git.. Met jou ga ik geen discussies voeren want ik zet je echt op je nummer snotneus..’Meeloper eerste klas meer ben je niet op dit moment in mijn ogen..”

    • Liever een ” gematigde moslim ” dan een jihad strijder die de Islam totaal verkeerd interpreteert en daardoor radicaliseert. De meeste van jou soort brengen de samenleving in gevaar en bezorgen de Islam een slechte naam.
     Je gaat zeker ook nog beweren dat je achter die krankzinnige IS staat…

     • Nee Maho …ik sta achter geen enkele groeperingen..Ik sta achter de woorden van onze Profeet..anladinmi yobaz..jahilsin snotneus,…kom met je echte naam schijtbroek..en leer eerst wat men bedoeld met Jihad.Ik interpreteer de Islam op een manier die staat beschreven zoals het hoort..Radicaliseren daar ben jij en jou aanhang mee bezig..en zich dan ook nog gematigde Moslim noemen..Oglusum sen hicsin bir bok degilsin..een huichelaar en meeloper eerste klas..

    • Oehh jij bent eng man. Mensen, dit is een echte hoor die Ibrahim, deze kan zo bij dat clubje halve garen dat deze week in Frankrijk die aanslagen pleegde.
     Dit is dus typisch zo’n ‘moslim’ met wie wij gematigde moslims niet willen worden geassocieerd.
     .
     Ibrahim, ik ben het met je eens. Jouw (fanatieke) islam is inderdaad niet de mijne, en ik zal er ook niet aan kunnen en willen voldoen. Hou die islam maar voor jezelf en je Al-Quaida vriendjes…

 6. @ Alsof ik nooit over de vrijheid van meningsuiting onder de AKP in Turkije heb geschreven! Verder kan ik geen respect opbrengen voor iemand die het lot van kinderen als oninteressant afdoet. Mensonwaardig, maar dit wisten we al over Stratenmaker.

  • Ach Edel, denk er het jouwe maar van.
   Waarom reageert dan niemand anders op je non-column, behalve hielenlikker Sam in wartaal?
   Ik zal de enige harteloze ziel wel weer zijn die niet opkomt voor die arme kindertjes.
   Wat ben je toch een goedheiligman hè? Laat een baard staan en zet een mijter op!

    • Vertel eens, wat heb je dan concreet ondernomen om het lot van die kinderen te verbeteren. Voor welke kinderorganisatie heb jij je vrijwillig aangemeld of ingezet? Bij wie heb je gelobbyd?
     En waarom denk je dat jouw lobby succesvol zou kunnen zijn, met alleen maar vijanden op invloedrijke plekken in Turkije?
     Kortom, behalve een stukje schrijven op onbetekenende fora heb je geen klap bijgedragen.
     Rest jij je case inderdaad maar, dan ben je er weer vanaf.

   • Zeg Adolf Strassenmacher jij kijkt echt niet goed om je heen of je bent een psychopaat van de eerste orde. Er is naar jou menigmaal toenadering gezocht en jij hebt telkenmale de keuze voor een arrogante reactie gemaakt. Dat je dan niet meer serieus wordt genomen is vervelend voor je. En dat je dan een aantal opmerkingen naar je hoofd geslingerd krijgt moet je maar zien als negatieve aandacht die je zelf hebt bewerkstelligd. 🙂
    Edoch dat je nu na de commotie rondom vrije pers niet heb gezien rest het de anderen om jou en je maatjes gewoon van harde kritiek te voorzien. En ja, ik vind dat Peter zijn stukken zodanig opschrijft dat er best discussie mogelijk is maar dan wel met empathie gelardeerd s.v.p. De toon die jij zet is, keihard naar hen die onze steun nodig hebben. Dus mag je je niet verwonderen dat je uitschijters krijgt.
    Om in jou trant te blijven.
    “Wie zoet is krijgt lekkers Wie stout is de roe”!

  • ‘Alsof ik nooit over de vrijheid van meningsuiting onder de AKP in Turkije heb geschreven!’
   .
   Dat waren dan ook de betere columns, met de nog betere discussies (die jij overigens altijd verloor omdat je je uiteindelijk klem lulde, waarna je niet meer met mij wenste te discussiëren, weet je nog?).

   • Dat ik eerder een vieze smaak in mijn mond kreeg door met jou te discussiëren kwam omdat mijnwerkers maar aan economische belangen opgeofferd moesten worden. Weet je nog?

     • Die vieze smaak in je mond – ik zal je helpen de oorzaak te achterhalen – komt van al de halve waarheden en suggestieve Turkije-bashende theorietjes die je continu uitkraamt. Iedereen draat de smaak in zijn mond van zijn eigen woorden. Mijn woorden zijn immers niet door jouw mond gegaan.
      .
      Mocht je het willen weten, ik heb altijd van nature een fris smaakje in mijn mond.

 7. ag man hiern in nederland is et wel goed dan ? mensen werken kapot om beetje geld te verdienen terwijl ze dan nog niet eens rondkomen ze laten onder andere bulgaren polen werken voor de halft van minimum loon en de egte bewoners van nederland blijft werkloos en dat soort dingen

  • en vooral die kleine leerlingen van de middel bare sgool wat ze moeten doen voor hun opleiding tijdens de stage ze krijgen het geeneens vergoed en dattt noemen ze stage he geen kinderarbeid

   • Jouw kritiek op de stageplekken is niet helemaal terecht. De ervaring en het opzetten van een netwerk is ontzettend belangrijk. Stagiaires krijgen een onkostenvergoeding en aandacht om ervaring op te doen. Ik weet van vele succesverhalen door de stages. Dat is punt één. Wat ik zo jammer vind is het feit dat jouw tekst zoveel fouten laat zien.Ik begrijp dat je de Nederlandse taal nog niet helemaal beheerst maar de mogelijkheid om het door iemand anders te laten lezen alvorens te posten heb je voorbij laten gaan. Jouw kritiek komt daardoor niet sterk over terwijl je wel een punt hebt! Jammer. Mijn kritiek op de stageplekken is het feit dat er ook veel stageplekken zijn die eigenlijk door een volwaardig geschoolde werknemer zou moeten worden uitgevoerd. De overheid vind dit blijkbaar goedkoper.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here