Fonds i.h.k.v. 400 jaar Turks-Nederlandse betrekkingen

2
2

Het jaar 2012 staat in het teken van 400 jaar relaties tussen Nederland en Turkije. In dit kader vinden voornamelijk tussen maart en november 2012 activiteiten plaats op het gebied van bilaterale overheidssamenwerking, handel en economie, en zijn er tal van culturele en maatschappelijke evenementen.

Om ruimte te bieden aan initiatieven vanuit de Nederlandse samenleving en de betrokkenheid van Nederlanders met een Turkse achtergrond te bevorderen, heeft de Rijksoverheid het zgn. ‘Klein Projecten-Fonds’ opgericht. Hieruit kunnen (kleinschalige) activiteiten worden ondersteund, die de maatschappelijke belangstelling in Nederland voor de relaties tussen beide landen en/of ontwikkelingen in Turkije een plek geven. Zo wordt de maatschappelijke diversiteit in het totaal aan activiteiten in 2012 bevorderd.

Voor het Klein Projecten-Fonds is een aantal thema’s centraal gesteld:
(I) jeugd/sport, (II) emancipatie en (III) diversiteit/burgerschap.
Het initiatief en de verantwoordelijkheid voor de inhoud van projecten liggen bij de organisatoren. De Rijksoverheid zal middels het Klein Projecten-Fonds een aantal van de ingediende voorstellen met beperkte financiële middelen faciliteren. Het beheer is belegd bij het Turkije Instituut.
Maatschappelijke organisaties in Nederland worden uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen. De voorkeur gaat uit naar projecten waarbij organisaties samenwerken, om zodoende een breed en divers draagvlak te waarborgen. Zie voor de selectiecriteria www.turkije-instituut.nl.
Voor het fonds is € 225.000 beschikbaar. Per projectvoorstel kan vanuit het fonds minimaal € 10.000 en maximaal € 20.000 worden aangevraagd. De projecten dienen tussen maart en november 2012 uitgevoerd te worden.

Informatiebijeenkomst 19 januari 2012 – Amsterdam
Op 19 januari 2012 vindt van 15:00 – 17:00 uur in Amsterdam een algemene informatiebijeenkomst plaats over het Klein Projecten-Fonds. Alle belangstellenden zijn uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Naast een uitgebreide toelichting op het doel van het fonds en de selectiecriteria, is er ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen en te netwerken. U kunt zich aanmelden via KPF@turkije-instituut.nl

Selectie & Toekenning
Geïnteresseerde partijen worden uitgenodigd om een projectvoorstel in te dienen bij het Turkije Instituut, conform het aanvraagformulier, te vinden op www.turkije-instituut.nl. De deadline voor het insturen van projectvoorstellen is maandag 6 februari 2012 om 12:00 uur. De definitieve toekenning vindt plaats begin maart 2012.

2 REACTIES

  1. IS DE VAL VAN 400 JAAR GELEDEN EEN RELATIE GEWORDEN? ZIJN HET NIT DE NEDERLANDERS DIE DE TURKEN BESCHULDIGEN VAN ZOGENAAMD GEBEURD ZOU ZIJN IN OOSTENRIJK EN TEGELIJKERTIJD 400 JAAR BETREKKINGEN HEBBEN ! STOP MET DE ONZIN OVER BETREKKINGEN ALS DE NEDERLANDERS DEGENEN ZIJN DIE JUIST DE TURKEN DISCRIMINEREN EN ALS DERDERANGS BURGERS BEHANDELEN . NIET TE VERGETEN DAT ZE IN EEN GERMAANSE VAL ZIJN GEZET OM ZO TEGEN DE ENGELESEN EN FRANSEN TE VECHTEN WAAR ALLEEN DE GERMANEN PROFIJT BIJ HEBBEN GEHAD ! ZE ZIJN ER WEL HEEL GOED IN AL IN INDONESIE MEE BEGONNEN. DUS OPDHOUEN MET BETREKKINGN ZE LACHT ER WAARSCHIJNLIJK WEL OM DIE KANKERWIJF VAN EEN BEATRIX LACHEN IN JE GEZICHT EN ONDERTUSSEN VALLETJES UITZETTEN OM ZO TURKIJE KAPOT TE MAKEN. ZIJN HET NIET DE DOOR DE NEDERLANDSE OVERHEID GEFINACIERDE INSTELLINGEN DIE DE PKK HEBBEN GEVOED?

  2. Wat een zielige figuur ben je Sami! Turkije is zielig en de ander heeft alles weer gedaan! Jullie blinken uit in de slachtofferrol en het is altijd de TURKEN über alles! Beledig onze Koningin niet.. want gelukkig woon je hier want in je geweldige turkije mogen wij geen woorden spreken over Ataturk zoals jij doet!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here