Speciale editie van Zaman Nederland

1
4

De Stichting Time Media Group brengt deze week een extra editie uit van het maandblad Zaman Nederland. Het op interculturele verhoudingen gerichte Zaman Nederland wil met deze speciale editie een positief kritisch licht laten schijnen over de huidige politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland.
Nu ons land in de ban lijkt van Geert Wilders’ film ‘Fitna’ is het des te belangrijker de nuance te zoeken. Diverse academici, politici, journalisten en auteurs hebben speciaal voor deze editie hun genuanceerde en gefundeerde mening op papier gezet, voornamelijk over de invloed van personen als Wilders op de interculturele verhoudingen in Nederland.

Zaman Nederland heeft een reguliere oplage van 50.000 stuks, maar van deze speciale editie worden 150.000 exemplaren verspreid. Gerenommeerde wetenschappers, politici, islamitische intellectuelen en andere vooraanstaande figuren binnen het maatschappelijk debat hebben een vrijwillige bijdrage geleverd aan deze belangwekkende editie.
Dit initiatief vormt een noodzakelijk tegengeluid nu er polarisatie dreigt te ontstaan tussen ‘nieuwe’ Nederlanders en ‘gevestigde’ Nederlanders. Nieuwe Nederlanders voelen zich beledigd door harde en generaliserende uitspraken, terwijl gevestigde Nederlanders door eenzijdige (des) informatie angstig worden voor de Islam en de nieuwe Nederlanders.

Polarisering levert een emotioneel debat op, waarin nuances vaak ontbreken. Dit werkt destructief voor het vertrouwen tussen mensen en heeft een negatieve uitwerking op de algemene beeldvorming. Het veelvoud aan belangrijke en interessante persoonlijkheden die een bijdrage hebben geleverd aan deze speciale editie biedt de lezer een breed spectrum van achtergronden en meningen. Zaman Nederland geeft hiermee vooral de lezer zelf de mogelijkheid zich een genuanceerde mening te vormen over een complex thema als intercultureel samenleven.

1 REACTIE

  1. wat zou het toch mooi zijn om nuance en inhoudelijke repliek te horen en te lezen. maar helaas, ook van zaman verwacht ik dat niet. iedereen denk inhoudelijk te kunnen bijdragen, maar vaak is het des te emotioneler en gekleurder. geen enkele religie, ook de islam is niet alleen vrede of oorlog. allemaal kennen ze oorog en vrede. Allmaal gelegitimeerd vanuit de eigen context. types als wilders moeten dan ook geen antwoord krijgen vanuit een religie of zogenaamd religieus gesanctioneerd standpunt, maar een puur menselijke, sociale antwoord, puur vanuit de praktijk van menselijke diversiteit en logica. wat dat betreft is zaman ook niet de uitgesproken partner voor het tegenwoord! helemaal niet!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here