Ekim Alptekin had toch iets met het Israëlische Ratio (ANALYSE)

0
23

Istanbul/Peter Edel (ANALYSE) – Een Nederlander staat in de VS in het middelpunt van de belangstelling, omdat hij een campagnemedewerker van de huidige president opdracht gaf tot werkzaamheden die uitgelegd konden worden als in het voordeel van een buitenlandse regering.

Die werkzaamheden hadden betrekking op een rapport over, en een lobby tegen Fethullah Gülen, de imam die er door de in Turkije regerende Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling (AKP) van beschuldigd wordt het brein te zijn achter de mislukte staatsgreep van 15 juli 2016.

Amerikaanse/Nederlandse media

Logisch dat de Amerikaanse media volop aandacht hebben voor deze opdrachtgever: Ekim Alptekin, die weliswaar in Turkije geboren werd, maar in Nederland opgroeide en ook de Nederlandse nationaliteit heeft. In de VS verschijnt vooral de laatste weken iedere week wel een artikel over hem.

Omdat het een Nederlander betreft zou je verwachten dat de Nederlandse media daar volledig op inhaken. Maar niets daarvan. Er verschenen een paar korte stukjes over Alptekin en een waardeloos interview in NRC Handelsblad dat de indruk wekte door hemzelf geschreven te zijn. Verder hebben de Nederlandse media niet of nauwelijks aandacht voor Alptekins avonturen in de VS.

Ingewikkeld

Het moet gezegd dat het allemaal erg ingewikkeld is, wat mede komt omdat Alptekin er de ene na de andere tegenstrijdige uitspraak tegenaan gooit. Maar ook omdat, zoals uit dit artikel zal blijken, anderen een loopje met de waarheid nemen.

Mogelijk oordelen redacties in Nederland dat het te iets veel gevraagd is van de lezer om het nog te kunnen bevatten en doen ze er daarom maar het zwijgen toe. Voor de Amerikaanse krantenlezer is het echter niet minder ingewikkeld. Daarom blijft het vreemd, die mediastilte in Nederland over dit onderwerp.

Voor Nederlandstalige lezers die op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen rond Alptekin, en zich niet door redacties willen laten voorschrijven wat ze kunnen bevatten, zijn er gelukkig nog de Belgische website MO en uiteraard Turksnieuws.

Ratio

Een van de centrale vragen over Alptekin is waar het geld vandaan kwam dat hij voor de opdracht betaalde aan Michael Flynn, de campagnemedewerker van Donald Trump die het tot veiligheidsadviseur schopte, maar een paar weken later al zijn kantoor moest uitruimen, omdat hij loog over zijn contacten met de ambassadeur van Rusland.

Volgens Alptekin kwam het geld voor de lobby tegen Gülen voor een gedeelte van zijn eigen bankrekening – of die van zijn vrouw. Het andere deel kwam naar zijn zeggen van de Israëlische energieonderneming Ratio.

Die had, zo stelde Alptekin aanvankelijk, betaald voor een door Flynn op te stellen ‘geopolitiek rapport’ over Turkije, c.q. de Gülen-beweging. Deze inkomsten zouden naar de door Flynn vorm te geven lobby tegen Gülen zijn gegaan, waar Alptekin naar eigen zeggen zelf het initiatief toe nam.

Kort nadat Ratio voor het eerst was genoemd ontkende de onderneming in Israël banden te hebben met Alptekin. Dat ging via een tweet van de Israëlische journalist Nadav Eyal.

BuzzFeed

Op 20 juni jl. publiceerde de Amerikaanse website Buzzfeed echter informatie met betrekking tot een overeenkomst tussen Alptekin en Ratio. Die informatie bestond uit een brief waarin bevestigd werd dat Alptekin het exclusieve recht kreeg om Ratio in Turkije te vertegenwoordigen bij de afzet van Israëlisch aardgas.

Het leek overtuigend, compleet met briefpapier van Ratio en de handtekening van de bestuursvoorzitter Ligad Rotlevy. Een paar dagen later riep een journalist van de New York Times, Nick Confessore, echter dat een woordvoerder van Ratio hem had verteld dat de door Buzzfeed geplaatste brief een vervalsing betrof. Ratio bleef dus bij de eerdere ontkenning niets met Alptekin van doen te hebben.

BuzzFeed plaatste op 26 juni een nieuw stuk, waaruit naar voren kwam dat men daar de hand had weten te leggen op contracten en e-mails tussen Alptekin en Ratio, en zelfs op informatie over betalingsverkeer vanuit Israël naar Alptekins in Nederland gevestigde Inovo b.v.

Goeie vraag overigens hoe BuzzFeed aan die informatie kwam.

Namik Tan

Het meest overtuigend is de foto op BuzzFeed waarop Alptekin (midden) poseert samen met onder andere Namik Tan, de voormalige Turkse ambassadeur in Israël en de VS (links). Deze Tan heet bij BuzzFeed een ‘zakenpartner’ van Alptekin te zijn.

Op de foto draagt Alptekin een badge waaruit blijkt dat hij een energiecongres in Israël bijwoonde, als een aan Ratio verbonden bezoeker.

Er lijken dus ondanks alle ontkenningen wel degelijk banden te zijn geweest tussen Ratio en Alptekin, wat het aannemelijk maakt dat de eerder door BuzzFeed geplaatste brief van Ratio authentiek is. Daarmee is alleen nog niet gezegd dat Ratio wist van het geld dat Alptekin aan Flynn betaalde. Dat blijkt volgens BuzzFeed ook niet uit de informatie waarover de website zegt te beschikken.

Alptekin kwam waarschijnlijk tot het besef dat het niet meer vol viel te houden dat Ratio opdracht tot een rapport over Gülen had gegeven. In ieder geval zei hij uiteindelijk maar dat de opdracht tot het rapport over Gülen ook zijn eigen initiatief was geweest, en dat hij er ook zelf voor betaalde. Het was niet zijn eerste tegenstrijdige verklaring…

Kortom, tot wat voor overeenkomst Alptekin ook met Ratio kwam, met Flynn, een rapport over Gülen, dan wel een lobby tegen de imam en zijn beweging, had het zo te zien niets van doen.

Woolsey

Verder kunnen we echter tot de conclusie komen dat Ratio loog toen de banden Alptekin daar werden tegengesproken. Daarbij dringt zich uiteraard de vraag op over het waarom.

Een verklaring zou kunnen zijn dat Ratio schrok van de eind maart door voormalig CIA-directeur James Woolsey afgelegde verklaring over een ontmoeting waarbij hij aanwezig was tussen Flynn en de Turkse ministers Mevlüt Cavusoglu en Berat Albayrak – de schoonzoon van president Erdogan.

Volgens Woolsey sprak dit gezelschap onder andere over de optie om Gülen te ontvoeren. Voorstelbaar dat Ratio daar op geen enkele manier mee geassocieerd wilde worden. Ook niet via een contract met Alptekin dat op zich niets te maken had met Flynn of Gülen.

Volgens BuzzFeed ontbond Ratio de overeenkomst met Alptekin echter al op 12 februari 2017. Dus voor de verklaringen van Woolsey. En ook voordat Flynn zich begin maart bij het Amerikaanse ministerie van Justitie registreerde als werknemer van een buitenlandse regering.

Politico

Verder verscheen recentelijk een interessant artikel op Politico. Op 25 april schreef die website dat Alptekin, samen met de in Oekraïne geboren David Zaikin, nauw betrokken was bij het ontstaan van twee Turkse lobbyorganisaties in de VS, waaronder de Turkish Heritage Organization (THO).

Politico zei zich daarbij te baseren op drie goed geïnformeerde bronnen. Alsmede op de verklaringen van de adviseur John Moreira, die verklaarde door Zaikin te zijn benaderd om te helpen bij het oprichten van de THO.

In een reactie ontkende Alptekin dat hij Zaikin kende. Zaikin deed dat omgekeerd zelf ook.

Gezipark

De THO spreekt ieder verband met de Turkse regering tegen, maar toen de Turkse hackersorganisatie Redhack een stapel e-mails van de eerder genoemde minister Albayrak vrijgaf bleek dat hij in 2013 contact onderhield met de toenmalige directeur van de THO, Halil Danismaz.

Tijdens die contacten overwogen Danismaz en Albayrak hoe gereageerd moest worden op een door Turkse Amerikanen gefinancierde advertentie in een Amerikaanse krant. In die advertentie werd de harde onderdrukking van het protest tegen de afbraak van Istanbuls Gezipark scherp bekritiseerd, wat Albayrak geenszins beviel.

Brenda Shaffer

Begin dit jaar was de THO betrokken bij een bezoek van de Turkse buitenlandminister Cavusoglu aan de VS. In Washington kreeg Cavusoglu tijdens een door de THO gecoördineerd publiek optreden (kritiekloze) vragen voorgelegd door Brenda Shaffer, een academica met een belangrijke rol bij de contacten tussen Turkije en Israël. Zoals over de plannen om via Turkije Israëlisch aardgas naar de EU te transporteren (waaromtrent het ondertussen overigens erg stil is geworden).

Shaffer is verder verbonden aan The Atlantic Council, een Amerikaanse denktank die een jaarlijkse energietop in Istanbul organiseert en daarvoor ruime fondsen ontvangt uit Ankara.

Communicatie op Twitter suggereerde dat Shaffer en Alptekin elkaar kennen. Een goed geïnformeerde journalist in de VS bevestigde dat tegenover de schrijver van dit artikel.

Albanië

Op 25 april wist Politico al te melden dat de veronderstelde THO-oprichter David Zaikin betrokken was bij energieprojecten die hem in de nabijheid van kringen rond de Russische president Poetin brachten. Op 27 juni voegde Politico daaraan toe dat Zaikin betrokken was bij de verkoop van appartementen in gebouwen die toebehoren aan de ondernemingen van Donald Trump en zijn familieleden

Later liet Zaikin zijn belangen in de onroerend goed- en energiesector achter zich, om zich te vestigen als adviseur van regeringspartijen in Turkije, Macedonië en Albanië. Dat bracht hem op een terrein dat overlapte met dan van Alptekin. Laatstgenoemde is immers niet alleen voorzitter van TAIK, de aan het Turkse ministerie van Economische Zaken verbonden Turks Amerikaanse Handelsorganisatie, maar ook honorair consul van Albanië in Turkije.

De basis van Alptekins relatie met Albanië behoort tot de vele punten die nog verbonden moeten worden, maar het is uiteraard interessant dat Zaikins naam ook in verband met dat land valt; ook al ontkennen beide dan elkaar te kennen.

Naar aanleiding van het laatstverschenen artikel op Politico over Zaikin schreef Alptekin op Twitter:

‘Ik heb dhr. David Zaikin nooit gesproken. Hoe moet ik reageren ten aanzien van drie anonieme bronnen die ten onrechte stellen dat ik dat wel heb gedaan?’

Lena Baronoff

Politico brengt Zaikin verder in verband met de Russische Lena Baronoff, die naar eigen zeggen tot 1989 actief was voor de regering van Rusland als ‘cultureel attaché in de publieke diplomatie.’ Later vestigde Baronoff zich in de VS waar ze evenals Zaikin appartementen verkocht voor Trump.

Een Russisch tijdschrift plaatste een foto van Baronoff op de voorpagina met als onderschrift ‘de rechterhand van Donald Trump in Rusland.’ Op internet verscheen een foto waarop Baronoff te zien is met Trumps kinderen Ivanka, Eric en Donald jr.

Tijdens een reis naar Turkije in 2014 werd leukemie vastgesteld bij Baronoff, waar ze een jaar later aan overleed. Wat de reden was voor haar komst naar Turkije is onduidelijk, maar door Wikileaks vrijgegeven e-mails leren dat ze twee jaar eerder samen met Erdogans schoonzoon Berat Albayrak, en zoon Bilal Erdogan, betrokken was bij de aankoop van onroerend goed in Manhattan ter waarde van 28 miljoen dollar.

Toevallig toch al die connecties, maar het is een kleine wereld. Vooral in kringen waar macht en geld met hoofdletters worden geschreven.

The Hill

Verder is er nog het tegen Gülen gerichte artikel van Michael Flynn dat op de dag van de Amerikaanse presidentverkiezingen verscheen in The Hill. Een nogal onhandig artikel, omdat het de Gülen-beweging op een hoop gooide met de door Erdogan geliefde Moslim Broederschap. Het stuk zal daardoor, ondanks alle kritiek op de Gülen-beweging, niet lekker zijn gevallen in het presidentieel paleis te Ankara.

Alptekin distantieerde zich van het artikel, zei dat het geen onderdeel vormde van zijn opdracht aan Flynn en ook dat hij er vooraf ook niet van op de hoogte was. Later moest hij echter toegeven dat hij de inhoud al kende voor het verscheen.

Bijan R. Kian

Amerikaanse media noemden Hank Cox, een redacteur die opdracht kreeg om het artikel te redigeren. Cox was hogelijk verbaasd toen hij zag dat het later veel besproken stuk onder de naam van Flynn in The Hill verscheen. Omdat Cox niet beter wist dan dat het artikel geschreven was door Bijan R. Kian, de voormalige directeur van de Amerikaanse Ex-Im bank. Kian werd later directeur van Flynns Flynn Intel Group. En van Eclipse, Alptekins vliegtuigonderneming in de VS. Daarnaast maakte hij deel uit van Trumps transition team. Alptekin zegt Flynn via Kian te hebben leren kennen. Daar is geen bevestiging van geleverd, maar het zou goed kunnen.

Alptekin en Kian zijn beide verbonden aan de Nowruz Commission, een liefdadigheidsinstelling gericht op gezondheidshulp aan kinderen in Centraal-Azië. Kian is afkomstig uit Iran, wat mogelijk verklaart waarom de Nowruz Commission nadruk op dat land legt.

Robert Mueller

Dat Kian naar alle waarschijnlijkheid de schrijver is van het artikel dat onder de naam van Flynn in The Hill verscheen, suggereert dat zijn rol bij de door Alptekin nagestreefde anti-Gülen lobby in de VS, omvangrijker is dan tot nu toe werd aangenomen. Wat die rol precies inhield is een vraag die momenteel verschillende Amerikaanse journalisten bezig zal houden. En niet alleen hen, want voormalig FBI directeur Robert Mueller, die is aangesteld om de contacten van Trumps medewerkers met Rusland en Turkije te onderzoeken, is daar naar verluidt ook in geïnteresseerd.

Als Mueller toch bezig is, onderzoekt hij misschien ook waar de geruchten vandaan komen als zou Kian een bedrag hebben overgemaakt aan een moskeecomplex in het Turkse Urfa.

‘Captain’

Tenslotte nog iets over het contract dat Alptekin met Flynn aanging. Daarin staat eerstgenoemde vermeld als ‘Capt. Ekim Alptekin’. De Turks Nederlandse zakenman zei niet te weten waarom het contract hem ‘Captain’ noemt. Wij bij Turksnieuws evenmin, maar we vragen ons ook af waarom hij het zo liet staan toen hij het contract tekende. Er had immers eenvoudig een nieuw printje gemaakt kunnen worden…

Iedere nieuwe informatie over Alptekin geeft aanleiding tot nieuwe vragen, dat blijkt maar weer. Mede daardoor staat het nu al vast dat dit niet het laatste artikel over Ekim Alptekin op Turksnieuws zal zijn.

Volg Peter Edel op Twitter

Peter Edel is schrijver van De diepte van de Bosporus, een politieke biografie van Turkije (2012, Uitgeverij EPO, Antwerpen)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here