Toekomstige nieuwsberichten over land X (COLUMN)

4
11

Antalya/Ziya Özkedi (COLUMN) –

‘Als gevolg van de snel gestegen voedselprijzen is het aantal ramkraken op slagerijen en viswinkels sterk toegenomen. De regering in hoofdstad B. heeft daarom besloten slagers en vishandelaren de status van juwelier te geven, waardoor ze gemachtigd zijn verregaande beveiligingsmaatregelen te treffen.’

‘De verklaringen van de in de VS vervolgde zakenman Y. bevestigen dat president T.S.F. zich schuldig heeft gemaakt aan witwaspraktijken en corruptie. Het veelbesproken proces tegen Y. heeft geleid tot een internationaal opsporingsbevel tegen T.S.F.’

‘Een man die op een politiebureau aangifte wilde doen van diefstal is in hechtenis genomen, omdat politiefunctionarissen meenden dat hij president T.S.F. beledigde. De man wordt lidmaatschap van een terroristische organisatie ten laste gelegd.’

‘De afscheidingsbeweging O. is door westerse landen van de lijst van terroristische organisaties gehaald en wordt daar voortaan aangemerkt als een legitieme verzetsbeweging tegen het regime van president T.S.F.’

‘Een aanklager in hoofdstad B. heeft de doodstraf geëist tegen oud-president H., voormalig vicepremier B. en voormalig premier E. Justitie verwijt hen lidmaatschap van een terroristische organisatie.’

‘Land X heeft vandaag de laatst overgebleven westerlingen gedeporteerd. Per bus, omdat de nationale luchtvaartmaatschappij kampt met een gebrek aan vliegtuigonderdelen als gevolg van de internationale boycot.’

‘Het IMF stelt in een recent verschenen rapport dat de chaos in land X te wijten is aan onrendabele megaprojecten en de obsessie van de president met lage rente, waardoor de inflatie zo sterk toenam dat voedsel onbetaalbaar werd.’

‘Imam H. die sinds meer dan twee decennia in ballingschap in de VS woonde, heeft zelfmoord gepleegd. In een na zijn dood verschenen verklaring betuigde hij spijt over zijn aandeel in de neerwaartse spiraal waar zijn geboorteland in kwam te verkeren.’

‘President T.S.F. treedt steeds zwaarder op tegen de voedselrellen in land X. Hij heeft de strijdkrachten opdracht gegeven om met scherp op demonstranten te schieten.’

‘Het herdenkingsseizoen is begonnen in land X. Vandaag wordt herdacht dat het land uit de NAVO stapte. Volgende week vindt de herdenking plaats van het opzeggen van de onderhandelingen met de EU over toetreding.’

‘Volgens opiniepeilers is de steun voor president S.T.F. in de grote steden teruggelopen tot onder de twintig procent. Justitie bereidt een onderzoek voor naar de drie grootste steden wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie. Volgens de president heeft de nationale wil zich diep in de provincie teruggetrokken.’

‘Ook groentehandelaren krijgen nu de status van juwelier. Omdat niet alleen vlees en vis, maar ook groenten onbetaalbaar zijn geworden werden groentewinkels steeds vaker overvallen. Het is de eigenaars ervan toegestaan om hun nering met machinegeweren te beveiligen. Groenten worden voortaan in gekoelde kluizen opgeslagen en in vitrines van kogelvrij glas aan klanten getoond’

‘Soldaten hebben een menigte bijeengedreven om getuige te zijn van de openbare terechtstelling van voormalig politicus E. Justitie verweet E., die al jaren in een gevangenis leefde, zich tegen de alleenheerschappij van president T.S.F. te hebben gekeerd.’

‘Het geboortecijfer van land X is de laatste drie jaar met vijftig procent teruggelopen, terwijl het aantal zelfmoorden over dezelfde periode sterk is toegenomen. Negatieve toekomstverwachtingen onder de bevolking worden als oorzaak genoemd.’

‘De regeringen van Europese landen hebben besloten om voor iedere gedeporteerde medestander van president T.S.F. twee vluchtelingen uit land X op te nemen. De verhouding is ingegeven door de verwachting dat tegenstanders van de president van grotere maatschappelijk waarde zijn dan diens medestanders.’

‘Psychologen spreken tegen dat aanhangers van imam H., die eerder dit jaar zelfmoord pleegde, zich uit frustratie tot het atheïsme hebben bekeerd. In plaats daarvan wordt het een logische stap genoemd. H.M., een Nederlandse volgeling van H., verklaarde altijd al atheïst te zijn geweest.’

‘President T.S.F. heeft een vriendschapsverdrag getekend met al-Baghdadi, de leider van de Islamitische Staat. T.S.F. roemde al-Baghdadi vanwege zijn inzet voor de verspreiding van de doodstraf.’

‘De voedselrellen in land X hebben een nationaal karakter aangenomen. President T.S.F. zei dat hij de noodtoestand had afgekondigd als hij dat niet al jaren eerder had gedaan.’

‘President T.S.F. is met spoed opgenomen in een psychiatrische inrichting, vanwege acute krankzinnigheid. Zijn taken worden waargenomen door zijn zoon C.F.’

‘C.F. heeft zijn vader opgevolgd als president. Een woordvoerder van het presidentieel paleis verklaarde dat de wil van de natie nieuwe verkiezingen overbodig maken.’

‘Een woedende menigte trok vandaag op naar het presidentieel paleis in hoofdstad B. Soldaten en politieagenten die de voedselrellen de laatste maanden nog hard onderdrukten boden geen weerstand toen het paleis werd ingenomen. President C.F. is uit het presidentieel paleis vertrokken en op weg om het land te verlaten.’

‘Het Constitutioneel Hof heeft het verweer van de advocaten van oud-president T.S.F. verworpen. Zij deden namens hun cliënt een beroep op ontoerekeningsvatbaarheid, maar daar ging het hof niet mee akkoord. Daarmee komt de weg vrij te liggen naar een proces dat tot de doodstraf voor S.T.F. kan leiden. Hij is aangeklaagd wegens corruptie en misdaden tegen de menselijkheid.’

‘Oud-president S.T.F. is ter dood veroordeeld. De wereld verbaast zich over de ironie, omdat hij de drijvende kracht was achter de herinvoering van de doodstraf in land X.’

‘De eerder tegen oud-president S.T.F. uitgesproken doodstraf is omgezet tot levenslange dwangverpleging. De doodstraf is ook per direct afgeschaft. De Nederlandse publicist O.H. die jarenlang kritisch schreef over het regime in land X, maar uit humanitaire overwegingen campagne voerde om de terechtstelling van S.T.F. te voorkomen, reageerde opgelucht. Dat S.T.F. de doodstraf bespaard blijft noemde O.H. een overwinning voor land X. Tegelijkertijd toonde hij zich er zichtbaar verheugd over dat er een einde is gekomen aan het regime van S.T.F.’s en diens familieleden.’

4 REACTIES

  1. Grappig om het actuele nieuws in een toekomstig perspectief te plaatsen. Nog maar enkele dagen oud maar nu al zijn deze utopische voorspellingen voor enkele onderwerpen uit gekomen.
    De realiteit heeft het nieuws van morgen al weer tot geschiedenis gemaakt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here