Redacteur De Kanttekening: ‘clean executie’ voor Palestijnen (COLUMN)

2
37

Istanbul/Peter Edel (COLUMN) – Op 27 augustus jl. vroeg ik in het artikel Gebrek aan transparantie blijft een punt bij de Gülen-beweging of het ethisch te verantwoorden valt wanneer een journalist tegenover een geïnterviewde verzwijgt dat hij voor een met controverse omgeven krant schrijft.

Aanleiding was een interview met de Britse journalist Gareth H. Jenkins in de krant De Kanttekening. Journalist Hakan Büyük verzweeg voor Jenkins dat De Kanttekening sinds een paar maanden de nieuwe naam is van Zaman Vandaag.

De naamsverandering is onderdeel van een offensief waarmee Zaman Vandaag/De Kanttekening banden met de Gülen-beweging wil ontkennen. Hoofredacteur Mehmet Cerit blijft echter stellen dat hij zich door imam Fethullah Gülen ‘geïnspireerd’ voelt, wat de manoeuvre ongeloofwaardig maakt.

Gemme Burger

Mijn artikel viel niet in de smaak bij de redactie van De Kanttekening. Een redacteur daarvan, Gemme Burger, zag er aanleiding in om een campagne tegen mij te beginnen via de sociale media.

Burger is het woord journalist niet waard. Zo vond hij een stel malloten in Friesland die naar onafhankelijkheid van deze provincie streven en vroeg schaatsheld Sven Kramer vervolgens via Twitter aan welke kant hij staat wanneer de burgeroorlog uitbreekt. Welke zelf respecterende journalist zou dat doen?

In mijn geval greep Burger terug naar de kritiek op mijn in 2002 verschenen boek De Schaduw van de ster. Daarin beschreef ik de geschiedenis van het zionisme en de staat Israël – onderwerpen waar ik de afgelopen vijftien niet of nauwelijks nog aandacht aan besteedde, omdat ik tegenwoordig vrijwel uitsluitend over de Turkse politiek publiceer.

Laster

Op een dag na richtte Burger, die zichzelf erg grappig vindt, sindsdien dagelijks berichten aan me via Twitter. De laatste twee noem ik hier:

‘Peter, Ik wens je een zoetgevooisde (antisemitische) maandag toe, laat de swastikavlag maar wapperen!’

En de dag daarna:

‘Een zalige (antisemitische) dinsdag gewenst! Maak er een mooie dag van, lekker lezen in Mein Kamp bij het knipperende haardvuur’

Ik reageerde er tot nu toe niet op, wat mede kwam omdat ik op vakantie was. Maar nu is Burgers speelkwartier voorbij. Ik herinner hem er aan dat antisemitisme strafbaar is in Nederland en dat ik daar nooit voor ben aangeklaagd of veroordeeld. Als hij meent dat ik een antisemiet ben daag ik hem uit daar aangifte over te doen. Zolang hij geen bevestiging van zijn beweringen vindt bij een rechter plaats ik zijn aantijgingen in de categorie laster.

Verder daag ik hem uit een passage in De schaduw van de ster aan te wijzen waaruit blijkt dat ik sympathiseer met het nationaalsocialisme. Hoe zou ik dat kunnen als kind van een moeder die de misdaden van de nazi’s alleen kon overleven door vuilnisbakken uit te schrapen? Op dit punt doet Burger me sterk denken aan de Turkse president Erdogan die Nederlanders over een kam scheert door hen ‘nazaten van nazi’s’ te noemen.

Facebook

Maar heeft Burger mijn boek eigenlijk wel gelezen? Of velt hij er zoals zovelen een oordeel over zonder het gelezen te hebben?

Op 15 januari van dit jaar ontving ik een vriendschapsverzoek van Burger voor Facebook, waar ik positief op reageerde. Dat laatste maakte communicatie via Messenger mogelijk. Op 28 augustus vroeg ik hem langs deze weg of hij mijn boek heeft gelezen. De correspondentie die vervolgens ontstond is zo opmerkelijk dat ik die hier weergeef.

Ik heb over dat laatste getwijfeld, omdat het in principe niet correct is een persoonlijke correspondentie te publiceren. In dit geval meen ik echter dat het ontmaskeren van Burger, en de krant waar hij voor werkt, zwaarder weegt. Bovendien, Burgers collega Hakan Büyük schroomde er niet voor om zonder toestemming, en voor publicatie, een deel van mijn artikel op Twitter te plaatsen, dus wat dat betreft staat het bij deze 1-1.

De correspondentie met Gemme Burger

PE: …Heb je De schaduw van de ster gelezen? Zo ja, waarom doe je een beroep op de mening van anderen?

GB: …Ja ik heb dat boek natuurlijk gelezen.

PE: Noem eens twee van de belangrijkste bronnen, die ik ook in een apart hoofdstuk heb belicht.

GB: Maar wij zijn bij de Kanttekening extra gevoelig voor antisemitisme vanwege onze connectie met de Mossad… we hebben ook veel joodse columnisten zoals je waarschijnlijk wel weet.

PE: Zullen we het even serieus houden?

GB: hoe bedoel je= De lijntjes met de Mossad en Gulen zijn heel kort hoor…. en wij hebben dan af en toe contact met Gulen en dan horen we daar ook over… maar goed dat wordt altijd heel erg overdreven… er is hooguit 1 keer per maand contact met hem.

PE: Maar een antwoord op mijn vraag graag over een boek dat je zegt gelezen te hebben.

GB: oh weet ik zo niet meer.. is een tijdje geleden

GB: Mensen denken altijd dat Gulen een enorme vinger in de pap heeft over wat wij schrijven maar in de praktijk gaat het gewoon om de grote lijnen, 1 keer per maand hebben we een skype gesprek met hem en de hele redactie over de algehele koers. thats it

PE: Goed andere vraag over mijn boek. Hoe stond ik daarin tegenover een tweestatenoplossing?

GB: positief

GB: Peter Edel, ik zeg je 1 ding: Feto for life.

PE: Gemme. Nogmaals, heb je de schaduw gelezen?

GB: ja

PE: Maar zelfs over mijn standpunt tav een van de meest elementaire kwesties in dat boek, te weten de tweestatenoplossing, heb je het mis.

GB: oke

GB: ik heb hierin in ieder geval hetzelfde standpunt als Gulen. dus dat Isael de Palestijnen gewoon van de kaart veegt

PE: Dat zal wel, maar wat ik wil weten is of je de waarheid vertelt als je zegt dat je mijn boek gelezen hebt.

GB: natuurlijk Ik lees al jaren alles van je

PE: OK. Ik geef je nog een kans. Hoe sta je tegenover mijn opvattingen over roadmap naar vrede tussen Israël en de Palestijnen?

GB: ik?

PE: Ja

GB: beste is als de Isael de Palestijnen van de kaart veegt

PE: Dat is geen antwoord op mijn vraag. Je leest al jaren wat ik schrijf, dus mijn standpunt over een dergelijke belangrijke kwestie moet je weten.

GB: dat kan natuurlijk op verschillende manieren, maar gewoon clean executies lijkt mij het meest humaan

PE: Nogmaals, ik probeer vast te stellen of ik kan geloven dat je de schaduw gelezen hebt. Dus wat schreef ik over de roadmap. Als je dat niet weet ga ik toch echt aannemen dat je aan het jokkebrokken bent.

GB: prima. ik ga nu alleen slapen. goede nacht. i love you

De volgende dag voegde hij er nog een emoticon aan toe: een smiley die een kusje geeft aan een hartje.

Drie vragen

Zoals uit de correspondentie blijkt gaf ik Burger met drie vragen de kans om te tonen dat hij van de inhoud van De schaduw van de ster op de hoogte is. Hij had niet eens door dat er een strikvraag tussen zat. Ik heb namelijk nooit een woord geschreven over de roadmap naar vrede. Die ontwikkeling kwam pas na de publicatie van mijn boek op gang. Ook in artikelen heb ik daar nooit aandacht aan besteed. Sterker nog, in die tijd publiceerde ik niet eens meer over Israël.

Het enige antwoord dat ik van Burger ontving was op mijn vraag hoe ik in De schaduw dacht over een tweestatenoplossing. Echter, het verkeerde antwoord, want in de conclusie van mijn boek drukte ik me daar juist negatief over uit. Met name omdat ik een tweestatenoplossing geen haalbare kaart achtte. Vooralsnog heeft de geschiedenis me wat dat betreft overigens gelijk gegeven, want vijftien jaar later is er nog steeds geen Palestijnse staat.

Mossad

Wat Burger schreef over een ‘clean executie’ voor Palestijnen, contacten van Gülen met de Mossad en direct overleg tussen de imam en de redactie van De Kanttekening, nam ik voor kennisgeving aan zonder er verder op te reageren. Het was mijn bedoeling om te achterhalen of hij mijn boek wel of niet las en daar hield ik het bij.

Aanvankelijk nam ik wat hij verder schreef met meer dan een korreltje zout. Dat blijkt uit mijn opmerking ‘zullen we het even serieus houden.’ Ik nam aan dat hij me uit de tent probeerde te lokken, al tastte ik in het duister over de intentie daarachter.

In ieder geval beoordeelde ik zijn opmerking over ‘clean executie’ van Palestijnen op dat moment al als misselijkmakend en veelzeggend. Dat hij er de woorden ‘meest humaan’ aan toevoegde deed denken aan de nazi-misdadigers, die de Jodenmoord in precies dezelfde weerzinwekkende context plaatsten.

Maar hoe dan ook, een grond van waarheid bevindt zich in ieder geval in wat Burger schreef. Dat Gülen en zijn beweging nauwe banden onderhouden met pleitbezorgers van Israël en pro-Israëlische organisaties is een feit. Wat ik daar in de loop der jaren over schreef was veelal gebaseerd op Gülen’s Jewish Dialogue, van de Israëlische academica Efrat E. Aviv.

Aviv staat sympathiek tegenover de Gülen-beweging, maar houdt vast aan haar wetenschappelijk objectiviteit, wat bijvoorbeeld verklaart waarom ze Gülens antisemitische uitspraken niet uit de weg ging. Dat aanhangers van de imam tot het uiterste zijn gegaan om boeken van zijn hand met dergelijke uitlatingen uit de geschiedenis te verwijderen verzwijgt ze evenmin. Dat maakt Aviv tot een betrouwbare bron.

Aviv legde geen verband tussen de Gülen-beweging en de Mossad. Ik ken de geruchten in dat verband, maar een bewijs heb ik er nooit voor gezien, wat voor mij reden genoeg was om er niets over te schrijven.

Desalniettemin schreef Burger op dezelfde dag waarop ik contact met hem opnam op Twitter: ‘Volgens Edel zijn we van de Mossad.’ Ik neem aan dat hij met ‘we’ de redactie van De Kanttekening cq. de Gülen-beweging bedoelt.

Ironisch genoeg ben ik er door aanhanger van Erdogan overigens talloze keren van beschuldigd voor de Mossad te werken…

Extreem

Zoals ik al schreef nam ik wat Burger stelde aanvankelijk niet serieus. Dat veranderde toen ik naar zijn weinige Twittervolgers (82 zijn dat er) keek. Daaronder vond ik niet alleen de hoofdredacteur van de als zeer pro-Israëlisch bekend staande website OpinieZ, maar ook Eliezer Yair, de honorair consul van Israël in Nederland. Toen ik zijn tweets doornam schrok ik hoe extreem dergelijke figuren zijn geworden in de tijd waarin ik niet meer over Israël publiceer. Mede daardoor sloeg de twijfel toe of Burger wel echt de draak met me stak en moest ik er rekening mee houden dat de opvattingen die hij mij voorspiegelde wel degelijk authentiek zijn.

Wat blijft is dat hij schreef wat er geschreven stond.

Verder viel op dat Esther Voet, de voormalig CIDI-directeur en huidig hoofdredacteur van het Nieuw Israëlietisch Weekblad, me kort na het ontstaan van de confrontatie met Burger op Twitter begon te volgen. Kan toeval zijn natuurlijk, maar ik vraag me af waar die plotselinge belangstelling van mevrouw Voet voor mijn publicaties vandaan kwam.

Sinds 28 augustus heb ik geen contact meer gehad met Gemme Burger en las ik alleen zijn dagelijkse belediging op Twitter. In de tussenliggende tijd dacht ik na over de vraag of wat hij me schreef maatgevend is voor op de redactie van De Kanttekening levende opvattingen. Dat niemand hem een halt toeriep in de hetze die hij tegen mij begon beschouw ik als een bevestiging daarvan.

Kortom, De Kanttekening is een nog groter probleem dan ik eerder aannam.

Volg Peter Edel op Twitter

Peter Edel is schrijver van De diepte van de Bosporus, een politieke biografie van Turkije (2012, Uitgeverij EPO, Antwerpen)

2 REACTIES

  1. Historisch gezien (althans volgens de bijbelse overlevering) zijn zowel de Joden als de Arabieren semieten. Wie zoals Gemme Burger openlijk durft te schrijven over het ‘wegvegen’ of executeren van Palestijnen maakt zich schuldig aan een vorm van anti-semitisme die niet onderdoet voor de meest afzichtelijke jodenhaat. Goed van Peter Edel dat hij dit soort lui hard aanpakt.

  2. GülEN voormalig Cia agent van de Gladio stay behind netwerk woonachtig en beschermd door de USA. Aangezien de Cia en Mossad twee handen op een buik zijn zouden de korte lijnen met de Mossad best wel eens waar kunnen zijn. Klinkt plausibel allemaal. Alleen de kalifaat nastrevende Said Nursi aanhang heeft het niet door. Zouden zij het niet door hebben wat Fethullah Gûlen werkelijk is of geldt hier de vijand van mijn vijand is mijn vriend. Ach laat ook maar alles is een complot. F… them all!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here