Rechts van Erdogan (COLUMN)

27
9

Istanbul/Peter Edel (COLUMN) – Een nieuw jaar is als een onbeschreven blad, vervuld van hoop op hernieuwde onschuld, wat wellicht helpt bij de verklaring waarom het met zoveel feestelijkheden wordt begroet.

2017 was in Turkije nog maar anderhalf uur oud toen een afschuwelijke aanslag op nachtclub Reina in Istanbul – als gevolg waarvan 39 dodelijke slachtoffer vielen – een enorme domper op de feestvreugde zette.

De eerste woorden op het blad van het nieuwe jaar werden met bloed geschreven…

IS

Er zijn niet veel landen waar vanuit verschillende invalshoeken aanslagen worden gepleegd, maar Turkije behoort er zeker toe. Een eerste indicatie over de dader(s) bestaat uit de slachtoffers. Zijn dat militairen of politieagenten dan wordt aangenomen dat de verantwoordelijkheid zich bij Koerdische militanten bevindt. Of eventueel bij de DHKP/C, al laat deze radicaal linkse organisatie de laatste tijd weinig van zich horen.

Gaat het om willekeurige slachtoffers dan wordt de dader bij het jihadisme gezocht, waarbij dan in de eerste plaats aan de Islamitische Staat (IS) wordt gedacht. In Reina vermoordde de dader willekeurige slachtoffers, waardoor IS al snel werd genoemd. Meer precies, de als zeer extreem bekendstaande ‘Turkestan’ vleugel van IS.

Zo kwam het voor velen niet als een enorme verrassing dat IS twee dagen later de verantwoordelijkheid opeiste. In een opzicht verraste dat echter wel degelijk, want IS laat na aanslagen in Turkije lang niet altijd van zich horen. Na de aan IS toegeschreven aanslag van 28 juni vorig jaar op de Atatürk-luchthaven in Istanbul gebeurde dat bijvoorbeeld niet.

Kurtulmus

Er is nog een opvallend feit, want het ging dit keer niet om een zelfmoordaanslag, het handelsmerk van IS. Dat de dader zich uit de voeten wist te maken is niet helemaal uniek, want de pleger van de recente IS-aanslag in Berlijn ging er ook vandoor. Voor Turkije is het echter een bijzondere omstandigheid dat de dader van een door IS opgeëiste aanslag tot de meest gezochte misdadigers in het land komt te behoren. Overigens blijkt uit verklaringen van getuigen dat hij bij de aanslag zeer professioneel te werk ging, wat wellicht een richting aangeeft bij het opstellen van zijn profiel.

De regerende Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling (AKP) hield zich aanvankelijk tamelijk op de vlakte over de achtergrond van de aanslag. Regeringswoordvoerder en vicepremier Numan Kurtulmus wilde op 1 januari in ieder geval nog geen naam van een organisatie noemen. Opvallend, want doorgaans weet de regering al heel snel na een aanslag wie de schuldige is.

Een dag later werden door de politie in Istanbul acht personen aangehouden die iets met het bloedbad bij Reina te maken zouden hebben gehad. Zo gaat dat doorgaans na een aanslag; meestal hoor je daar nadien niet veel meer over en staan de verdachten na een paar dagen weer op straat.

Die aanhoudingen lijken vooral te worden gedaan om te tonen dat de politie er hard aan werkt. Of dat werkelijk gebeurt is echter de vraag. Anders zou er niet zoveel prioriteit zijn gegeven aan de opsporing van een aantal jongeren die de aanslag aangrepen om een pleidooi te voeren voor secularisme. Als gevolg daarvan werd al een persoon aangehouden. Maar goed, secularisme zal voor de AKP onder de noemer terrorisme vallen. Zoals alles waar de partij zich niet mee kan verenigen daaronder valt. Iedere diender die zich daar mee bezighoudt is niet betrokken bij de opsporing van de dader van de aanslag op Reina, wat winst is voor IS.

Context

Het is hoe dan ook van belang om de aanslag bij Reina in de context te beschouwen waarin deze gepleegd. Daarbij valt om te beginnen te denken aan de verschuivingen in het beleid van Turkije ten aanzien van Syrië. President Erdogan hield lang vast aan het vertrek van de Syrische president al-Assad, maar kwam daarover tot inkeer nadat ruzie met de EU hem in Russische armen deed belanden.

Erdogan nam nog een paar U-bochten, maar uiteindelijk kwam het er toch op neer dat hij aansloot bij de Russische wensen ten aanzien van Syrië. Tot verdriet van de meest fundamentalisten binnen zijn achterban, die zich goed kunnen herinneren dat hij eee paar jaar geleden nog aandrong op een soennitisch regime in Damascus.

Dezelfde kringen zijn ook teleurgesteld over het herstel van de betrekkingen van Turkije met Israël. Dat er vorige maand een einde kwam aan het proces rond de Mavi Marmara, het Turkse passagiersschip dat in 2010 deel uitmaakte van een konvooi met hulpgoederen voor Gaza en door Israëlische commando’s werd aangevallen, werd hier als een klap in het gezicht ervaren.

Kortom, rechts van Erdogan ontwikkelt zich de laatste tijd een bepaalde oppositie tegen hem. Het is misschien moeilijk voorstelbaar dat zich rechts van Erdogan iets kan bevinden, maar er zijn wel degelijk redenen om dat aan te nemen. Erdogan wist ook al heel vroeg dat problemen uit die hoek niet uitgesloten zijn.

Carsaf

Dit kon hij al ervaren bij verkiezingen in 1989, die hem in het parlement hadden kunnen doen belanden voor Refah, de partij waar hij destijds bij aangesloten was. Zijn tegenstrever, Mustafa Bas, kreeg echter meer voorkeurstemmen. De oorzaak van de tegenvaller voor Erdogan werd gezocht in het feit dat zijn echtgenote Emine niet het zwarte gewaad (carsaf) droeg waar ultraconservatieve Turken vrouwen het liefst in gehuld zien gaan. Bas’ vrouw droeg de carsaf wel.

Het lijdt geen twijfel dat de fleurige hoofddoek waar Emine zich mee tooit wanneer ze op pad gaat nog altijd een steen des aanstoots is voor dergelijke kringen. Zoals de stropdas van Tayyip hier evenmin tot enthousiasme zal leiden. Dat men hier bij verkiezingen tegenwoordig toch op hem stemt zal komen omdat er geen betere kandidaat wordt herkend.

Dat maakt hem hier echter nog niet de tot de ideale kandidaat en van dat gegeven zal Erdogan doordrongen zijn. Het is dus zaak voor hem om de meest conservatieve stemmers met radicale uitspraken te blijven verleiden. Dat doet hij dan ook met grote regelmaat. Als hij daarbij iets moet zeggen dat zelfs voor hem te ver gaat dan zal hem dat niet deren. Voor Erdogan staat het resultaat immers voorop.

Omtrekkende bewegingen

Anders gesteld, als er meer macht in het verschiet ligt zijn omtrekkende bewegingen toegestaan; in welke richting dan ook. Erdogan is daar ook heel goed in. Zo was zijn theaterstuk aan het begin van deze eeuw, waarmee hij de EU ervan wist te overtuigen een voorstander te zijn van democratisering en hervormingen, even magistraal als ongemeend.

Meer dan ten aanzien van de EU moet Erdogan wat betreft de rechter vleugel van de AKP-achterban echter uitkijken geen beloften te doen die hij niet gestand kan doen. Daar is het dan ook waar het scheefloopt, nu Turkije weer vrienden is met Israël en al-Assad mag blijven zitten waar hij zit als het aan Ankara ligt.

Daar dreigt met de kwestie rond de herinvoering van de doodstraf nog een ergernis bij te komen voor de islamistische hardliners, want of zij Erdogan aan zijn beloften daaromtrent kunnen houden is zeer de vraag.

Charmeoffensief

Alles bij elkaar opgeteld werd het de hoogste tijd voor de AKP voor een uitgebreid charmeoffensief naar rechts. Zoals ondertussen gebruikelijk voor de AKP werd daarbij voor een antiwesters (of in dit geval antichristelijk) thema gekozen.

Deze keer moest de nieuwjaarsviering het ontgelden, met als argument dat dit een christelijke feestdag is. Regeringsgezinde media kozen voor een aanval op de viering van de jaarwisseling en vond daarbij steun bij Diyanet, het presidium voor religieuze zaken van de Turkse staat. Er werden via de media zelfs bedreigingen geuit ten opzichte van hen die voornemens waren de jaarwisseling te vieren, waaronder woorden als ‘dit is de laatste waarschuwing!’

De opeenvolging van gebeurtenissen doet denken aan de haatcampagne voorafgaand aan de aanslag op de Armeens-Turkse journalist Hrant Dink in 2007, of aan de door islamistische media verspreidde propaganda over de Staatsraad in de periode die voorafging aan de aanslag daarop in 2006.

Saoedi Arabië

Hoe uitzonderlijk de campagne tegen feestelijkheden op 31 december/1 januari zelfs binnen de islamitische wereld is blijkt uit het feit dat in het aartsconservatieve Saoedi Arabië dit jaar zonder problemen een prachtig vuurwerk kon worden afgestoken. Aldus begint de veronderstelling zich op te dringen dat Turkije voorop loopt in de wereld van het islamitische fundamentalisme. Dat in de verklaring van IS waarin de aanslag op Reina werd opgeëist eveneens een verband werd gelegd met de nieuwjaarsviering is dan ook meer dan veelzeggend.

Zoals het veelzeggend was dat men zich aan de rechter zijde van Erdogan verheugd toonde over de aanslag. Premier Yildirim toonde zich daar verontwaardigd over. Mooi, maar de kringen die vooraf argumenten voor de aanslag leverden liet hij buiten beschouwing. Logisch, want anders had hij moeten erkennen dat de regeringsgezinde pers samen met Diyanet de ouverture orkestreerde naar de aanslag op Reina, om de AKP stemmende ultraconservatieve – tegen IS aanschurkende – minderheid in Turkije te behagen.

Teken aan de wand

Los van de vraag over wie of waarom kwam met de aanslag aan het begin van het nieuwe jaar beangstigend snel een teken aan de wand te staan over wat Turkije daarin te wachten staat. Want dat dit niet de laatste aanslag was weet iedereen ook nu weer.

Dit alles gezegd hebbende vind ik het erg moeilijk, en wellicht zelfs ongepast, om de lezers van Turksnieuws een gelukkig nieuw jaar te wensen. In de wetenschap dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn doe ik dat echter toch…

Volg Peter Edel op Twitter

Peter Edel is schrijver van De diepte van de Bosporus, een politieke biografie van Turkije (2012, Uitgeverij EPO, Antwerpen).

27 REACTIES

 1. Wij moslims willen vrije dagen met de Suikerfeest en offerfeest. Wij willen graag dat het Westen respect opbrengt voor onze heilige dagen. Wij mensen in de wereld zouden elkaars feesten moeten vieren van Chanoeka tot kerstmis en andere. Als dat onislamitisch is dan ben ik maar geen moslim! Moge de Ak partij met zijn stemmingmakerij jegens de kerstfeest en nieuwjaarsviering van de aardbodem verdwijnen. Moge de baardenmansen Isis aanhanger of niet en haatzaaiers zoals Yigit Bulut en Cubbeli nep hoca een voor een geellimineerd worden. AMIN!!!!

   • Klaag mij aan, i dear you! Turkije gaat donkere tijden tegemoet. In pre- revolutionaire Iran werden nachtclubs ook aangevallen een jaar voordat de islamitische revilutie kwam. Er is echter een groot verschil tussen Turkije en Iran. Turkije is veel meer verslaafd aan rijkdom en moderniteit dan iran uit 1978. De wereld is ondertussen ook veel kapitalistischer geworden met Turkije inbegrepen. We zullen zien hoe de toerisme in zomer 2017 zal zijn en of eu nog zijn subsidies zal doorbetalen. De economie zal inelkaar klappen als een kaartenhuis. Maar dan isnhet al te laat voor Turkije jullie nazis zullen wel Erdo?an reichskanselier hebben gemaakt. Niet huilen achteraf!

    • Turkije komen zeker donkere tijden aan, maar om nu gelijk erdogan de schuld geven slaat ook nergens op.Elke TURK (jij ook) weet wie achter PKK FETO en ISIS zit. Omdat erdogan niet volgens hun plan werkt komen deze aanslagen.Helaas moeten wij deze aanslagen doorstaan, als we buigen zijn we verloren.

     • Elke keer weer hetzelfe peop geven jullie mij hier. Gülen heeft een poging gewaagd met de corruptie onderzoeken en schoenendozen onderzoek. Dat was de coup van de G?len organisatie. De coup van laatst was een farce met enkele pantserwagens, tanks en enkele duizend soldaten. Dat tijdens spitsuur terwijl de voorgaande coups zich met hele divisies tegen de ochtend voltrokken. Er zijn nog veel meer merkwaardigheden. Nee zeg ik je de coup van Erdogan was tegen de laatste beetje Kemalisten die over waren gebleven uit de weg te ruimen en harde eisen stellen zodat Reza Zerrab terug aan Turkije word geleverd. Jullie geloven zeker ook de fabeltjes dat het de Gülen organisatie was die de russische straaljager neerhaalden. Denk maar niet dat Putin jullie geliefde leider vertrouwd.

     • Praat toch geen onzin vent. Zoiets is al lastig op te zetten als het om het echie gaat, laat staan dat je zoiets kunt ensceneren. Dit is niet iets wat je kunt repeteren, zodat je de afloop kunt controleren. Dit had alle kanten op kunnen gaan die nacht. Dat jij nog steeds al deze dommigheid op durft te schrijven.
      Denk even na:
      Stel jij zou een coup in scene willen zetten. Waar begin je? Wie vertrouw je? Hoe voorkom je dat het uitlekt? Hoe voorkom je dat sommige krachten die tegen jou zijn dit misbruiken om de coup wat extra kracht te geven en jou alsnog uit het zadel wippen terwijl dat niet jouw eigen bedoeling was? Denk je hier wel eens over na?
      Volgens mij denk jij uberhaupt niet heel erg veel en begint het bij jou bovenin pas te werken na een 70cc Raki in je giechel.

   • Ik trek mij geellimineer woord in en corrigeer het. Moge god bliksem en vuur doen regenen op haatzaaiers als Yi?it bulut Cubbeli, harun yahya(met zijn vol met botox dansende levensvrouwen), de andere baardenmansen en de overlopers naar de akp die een oog dichtknijpen.

 2. Mijn gedachten gaat uit naar de slachtoffers van de schietpartij en alle slachtoffers van daesh. Dit wil niet zeggen dat ik een fan ben van de oliestelende oorlogzaaiende regeringen van het westen. Als voormalige Kemalist (kemalisme is ook niet perfect) was ik nooit voor een compromis sluiten met de Koerden. Nu ben ik zover dat ik denk dat wij Turken eigenlijk de YPG zouden moeten helpen. Moet er een Koerdistan ontstaan? Nee nog beter, laat alle grenzen in de wereld, nationalisme verdwijnen en laten we als broeders en zusters leven. Allah tekdir Jedan bog.

 3. Ik ben het 3 x eens met Izmir. Hoewel de gang van zaken in de wereld niet bepaald hoopvol is, wens ik iedereen die deze site volgt een goed 2017 toe.

  • Het zal ook niet zo zijn.
   Ik wens jou in 2017 een coup in Nederland toe, dan weet je ook eens hoe dat voelt met je eeuwige wijsneuzerige gepraat vanaf de wal. Eens kijken of je dan een keer een toontje lager zingt.

  • Denk denk denk ik dacht in jullie een anti-rascistische partij te zien . Jullie zijn gehersengespoelde marrionetten van Erdo?an.

   • En jij bent een bij de westerlingen kontlikkende mislukte legerhufter. Wat maakt jou beter?
    Je bent nog te dom om te dansen voor de duvel. Die westerlingen die jij aanbidt moeten jou niet, al 53 jaar niet, jij bent vuil in hun ogen. Je landgenoten die jij hier omlaag haalt a la Ebru Umar zijn de enigen die jou, ondankbare hond die je bent, zullen redden als de nood echt aan de man is. Maar ga vooral zo door met je landgenoten belachelijk te maken, wat kan jou het schelen, je hebt immers de (tijdelijke) support van Kees. Hiephoi.

    • Heb ik een gevoelige snaar geraakt? De ware Turk en Moslim werkt met zijn eer en doet niet aan haatzaaierij. Laat dat maar over aan wilders en Erdogan. Ik heb Ebru Umar in harde bewoordingen veroordeeld hier. Verder hoef ik mij niet tegen jou te verdedigen. Have a nice miserable life.

   • Moet je bij partij Denk wezen niet bij mij.
    Dus zometeen zijn volgens jou de denk stemmers van marokaanse Surinaamse nederlandse allemaal gehersenspoeld door erdogan.
    Nog steeds dronken??

 4. Terwijl de.wereld vol zit met de oneervolle ***kinderen. Is het dan haram als ik wat raki drink?

  • Dat is zeker haram. 2 yanl?? 1 do?ru yapmaz. Je kan ook gewoon een colaatje drinken, of ben je in het gewone leven een chagrijn en heb je alcohol nodig om gezellig te worden?

 5. Ik heb zelfs gedacht om Denk te stemmen puur uit wraak op Nederland met zijn jarenlange pkk gesteun,altijd hun vooringenomen meningen tegen Turken, achterlijkheid benadrukken, pvda die turkse politici verwijderden vanwege hun mening over de Armeense kwestie(dat was nog in de tijden van Bos) niet in staat zijn fascistische politici de mond te kunnen snoeren. Maar ik ben beter dan dat. Ik ga niet stemmen op niemand en moge Allah ons beschermen tegen al het kwaad in de wereld. Fuck politics!

  • Tuurlijk, moge Allah ons steunen bladibla. En als hij ons niet beschermt heeft Allah het gedaan. Ga jij nou eerst eens doen wat je kan, in dit geval gewoon op DENK stemmen om die arrogante westerlingen tegengas te geven, gerisini ondan sonra Allah’a birak. Capulcu hareketlerinden vaz gec. Her zaman ‘onlar suclu, devlet suclu, Allah suclu’. Gewoon aan het werk en actie ondernemen.

 6. Ha Kerim – nog een gelukkig 2017 toegewenst. Wordt het trouwens geen tijd om weer eens een paar miljoen euro te dumpen om de lira en daarmee onze president te steunen? De lira staat op dit moment (10 januari, 16 uur) op 3,994 voor één euro. Intussen rijzen in het Nieuwe Turkije de prijzen voor een stukje vlees de pan uit en zien miljoenen armoelijders reikhalzend uit naar Kurban. Maar dat duurt nog maanden. Kortom Kerim – doe er wat aan!

    • Je snapt niet veel van de handel, zoveel is duidelijk.
     Als je in de handel veel liquide middelen hebt is dat een slechte teken, omdat je dan blijkbaar geen goede investeringsmogelijkheden hebt op dat moment.
     Leg ik je nog wel eens uit.

   • Op de valreep toch nog even 70.000 euro omgezet in lira’s afgelopen vrijdagochtend op 4,0694. Even nog wat speculanten uitroken.
    Ik weet het, het is niet veel deze keer, maar alle beetjes helpen. Meer kon ik zo snel niet vrijmaken.

    Waarom doe jij eigenlijk niet mee kees? Aangezien jij een pensionado bent die in Turkije van een dik pensioen geniet heb jij vast ook wel een dikke portemonnee, neem ik aan?
    Kan je een dikke duit aan verdienen, vriend.
    In plaats van dat zure gelul de hele tijd, profiteer er eens van en je zult zien dat je Erdo?an vanzelf een toffe peer gaat vinden.

 7. Wat een prietpraat Kerim. Ten eerste geloof ik geen woord van je zogenaamde valutawinsten (maar dat had ik al een keer gezegd). Ten tweede kan niemand voorzien op welk moment de koers van een munt stijgt of daalt, omdat dat afhankelijk is van heel wat factoren. Simpel DENKende mensen zoals jij hebben daar net zoveel invloed op als ik op het winnen van de Postcodeloterij.
  De kans is groot dat je binnen pakweg drie maanden vijf lira’s voor een euro vangt. Het kunnen er echter ook 4,5 of 5,5 lira zijn.
  .
  Maar stel nu eens dat ik me toch door jou zou laten verleiden door op een dalende of stijgende lira/euro/dollarkoers te gokken. En stel dat ik een keer geluk heb. Hoezo ga ik Erdogan dan een ’toffe peer’ vinden? Ik ben toch ook geen fan van Trump omdat door zijn getwitter de rente rond de jaarwisseling is gestegen en mijn pensioen op het nippertje niet is verlaagd?
  .
  Wist je dat er voor jou een mooi woord bestaat in het Turks? Palavraci. Kerim Palavraci. Klinkt niet gek en weet je wat ik heb ontdekt? De letters a, k en p springen er prominent uit. Onze president vindt mijn vondst vast heel leuk.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here