Turkse economie in het derde kwartaal gekrompen (COLUMN)

0
10

Istanbul/Peter Edel (COLUMN) – Er werd al voor gevreesd, maar nu staat het vast: de Turkse economie is in het derde kwartaal van dit jaar gekrompen. Met 1,8 procent, meer dan werd verwacht.

De economie van Turkije kromp voor het laatst in 2009, toen de financiële crisis de wereldeconomie onder druk zette.

Cijfers

De cijfers liegen er niet om. De uitgaven van huishoudens liepen met 3,2 procent terug, terwijl die in het tweede kwartaal nog met 3,7 procent toenamen.

De export nam met 7 procent af, terwijl de import met 4,3 procent groeide. Verder kromp de agrarische sector met 7,7 procent en werd de industrieproductie 1,4 procent minder. De dienstensector nam met 8,4 procent af. Alleen de bouwsector groeide nog, met 1,4 procent.

Overheidsuitgaven

Overheidsuitgaven namen in het derde kwartaal met 23,8 procent toe. Daarmee werd een tendens van de eerste twee kwartalen voortgezet. Aangenomen wordt dat de economische groei in de eerste twee kwartalen voor een belangrijk deel gebaseerd was op uitgaven door de overheid. Dat wil zeggen, uitgaven voor militaire doeleinden, in welk verband het woord ‘oorlogseconomie’ viel.

Toen premier Yildirim vorige week een pakket maatregelen presenteerde om de economie vlot te trekken, verklaarde hij dat er volgend jaar fors gesneden zal worden in de overheidsuitgaven. Dat kan als een veeg teken voor de groei in 2017 worden beschouwd.

Simsek

Toch meent vicepremier Simsek dat de krimp van de economie van korte duur zal zijn. Dit leidt tot de vraag of er binnenkort werk zal worden gemaakt van hervormingen in de vorm waar economen, en ook Simsek zelf, al langer op aandringen.

Simsek wijdt de krimp in het derde kwartaal aan de teruggelopen wereldhandel en het feit dat er minder buitenlands kapitaal naar opkomende economieën vloeit. Daarnaast noemt hij spanningen in de regio, alsmede de mislukte staatsgreep van 15 juli jl. en terroristische aanslagen als oorzaken. Velen zullen daar de noodtoestand na 15 juli en de daarmee gepaard gaande afbraak van de Turkse rechtsstaat aan toevoegen, maar daar zei Simsek niets over.

Bijstelling

Eerder werd uitgegaan van een groei van 4,5 procent voor 2016, maar dat werd later bijgesteld naar 3,2 procent. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) hield het eind november op 2,9 procent, de Amerikaanse Morgan Stanley bank op 2,6 procent. Toen was het tegenvallende cijfer over het derde kwartaal echter nog niet bekend.

De cijfers over de eerste twee kwartalen zijn echter bijgesteld. Aanvankelijk stond de groei over het eerste kwartaal op 3,1 procent, maar dat werd gecorrigeerd naar 4,5 procent. Het tweede kwartaal ging van 4,5 naar 4,7 procent. Bij de correctie is naar verluidt uitgegaan van een door de EU gehanteerde berekening.

Het gevolg van de nieuwe berekening zal zijn dat de groei over het gehele jaar iets hoger uitvalt dan aanvankelijk werd berekend. Mogelijk compenseert de nieuwe berekening voor de tegenvallende 1,8 procent krimp in het derde kwartaal, al hangt uiteraard veel af van het cijfer over het laatste kwartaal.

BNP

Er werd meer gegoocheld met cijfers, want het BNP per hoofd van de bevolking over 2015 is van $9.310 verhoogd naar $11.014. Volgens vicevoorzitter van het Turkse bureau voor statistiek (TÜÏK) zijn dergelijke correcties normaal en worden ze in andere landen ook doorgevoerd.

Door de nieuwe berekening lijken de Turken ineens een stuk rijker, al merken ze daar in de praktijk uiteraard niets van. Volgens de oude berekening bedroeg het BNP per hoofd van de bevolking in 2015 $9.221, vergeleken met $10,389 in 2015 en $10.813 in 2013. Voor dat jaar steeg het nog, want in 2012 stond het op $10,469 en in 2011 op $10,399.

Handelstekort

Verder maakte de Turkse Centrale Bank bekend dat het handelstekort in oktober op 1,68 miljard dollar stond. 1,33 miljard meer dan vorig jaar.

Naast de lagere export wordt het teruggelopen toerisme als oorzaak genoemd van het gegroeide handelstekort. Van januari tot september bedroegen de inkomsten uit toerisme 17,3 miljard dollar. 7,6 miljard dollar minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Volg Peter Edel op Twitter

Peter Edel is schrijver van De diepte van de Bosporus, een politieke biografie van Turkije (2012, Uitgeverij EPO, Antwerpen)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here