Over belediging en criminaliteit (COLUMN)

15
11

insult images

Istanbul/Peter Edel (COLUMN) – Voor pleitbezorgers van de in Turkije regerende Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling (AKP) ligt het duidelijk: belediging van het staatshoofd is strafbaar. Daardoor weet iedereen die president Erdogan beledigt wat hem of haar vervolging te wachten staat. Daar moet je niet over zeuren, vindt men.

Hierbij wordt eraan herinnerd dat in andere landen, zoals in Nederland, ook wordt vervolgd wegen belediging. Logisch dus dat dit in Turkije ook gebeurt, vindt men.

Nuance is hier ver te zoeken. Zeker, ook in Nederland is belediging strafbaar. Belediging van de politie bijvoorbeeld, waarover relatief vaak een strafzaak op gang komt. Vervolging wegens belediging van het staatshoofd, oftewel majesteitsschennis, komt in Nederland echter sporadisch voor. Tussen 1969 en 2013 kwam het daarover slechts drie maal tot een veroordeling.

Gül

In Turkije heerste voor 2014 een vergelijkbare situatie. Het was zeldzaam dat een president een klacht indiende wegens belediging. Dat veranderde nadat Recep Tayyip Erdogan het presidentschap op zich had genomen. Zoals bekend lopen momenteel bijna 2000 strafzaken tegen personen door wie hij zich beledigd voelt.

Deze toename kan verklaard worden met specifieke gevoeligheid bij Erdogan, wat wellicht volgt uit de consequenties van te lang en te veel macht. Aan de andere kant valt moeilijk te ontkennen dat hij vaker beledigend klinkende termen om de oren krijgt dan eerdere presidenten. Zijn voorganger, Abdullah Gül, die toch ook aan de AKP verbonden was, gebeurde dat vrijwel nooit.

Er bestaan veel verschillen tussen Gül en Erdogan. Eerstgenoemde hield zich aan de hoofdzakelijk ceremoniële taken die de Turkse grondwet aan het presidentschap verbindt. Hij trachtte als president een brug te vormen tussen verschillende groepen in de samenleving, wat inhield dat hij zich boven de partijen opstelde en zich niet bemoeide met de dagelijkse politiek.

Dictator

Erdogan doet dat heel anders. Door op te treden als een uitvoerend president legt hij de grondwet naast zich neer, terwijl onder zijn bestuur verschillende aspecten die onlosmakelijk aan een democratie zijn verbonden worden afgebroken. Dat gaat hem nog niet ver genoeg, want hij zou zijn volmachten graag uitgebreid zien in een nieuwe grondwet.

Zijn honger naar macht brengt veel Turken ertoe om Erdogan als een dictator te beschouwen. Wie dat in het openbaar zegt wordt aangeklaagd wegens belediging. Terecht, vinden zijn pleitbezorgers, omdat het staatshoofd van een land waar verkiezingen worden gehouden geen dictator kan zijn.

Dat is echter maar een uitleg van het woord. Het woordenboek Van Dale omschrijft een dictator ook als een ‘heerszuchtig iemand’. Dat Erdogan geen middel te ver gaat om zoveel mogelijk macht te vergaren, zorgt ervoor dat hij goed aan deze definitie voldoet. Dat maakt de uitspraak dat hij een dictator is eerder tot een beschuldigende constatering dan een belediging.

Dief

Iets anders ligt het met als beledigend geïnterpreteerde ‘dief’. Dat die uitspraak in zwang raakte kwam door het eind 2013 onthulde corruptieschandaal rond de AKP, in verband waarmee Erdogan en een aantal van zijn familieleden vaak werden genoemd.

Wanneer ik onterecht beschuldigd werd van een strafbaar feit zou ik uitzien naar een proces om mijn reputatie te zuiveren. Erdogan zette echter alles in het werk om de rechtsgang tegen te houden. Hij schoof de beschuldigingen weg als een ‘poging tot staatsgreep’ en greep in binnen het parlement toen een aantal AKP-leden akkoord dreigden te gaan met een voorstel over vervolging van vier van corruptie beschuldigde ministers.

Omdat geen rechter zich uitsprak over corruptie bij de AKP kan de uitspraak ‘dief’ als onterecht, en daarmee als beledigend worden beschouwd. Daar staat tegenover dat Erdogan de rechtsstaat hieromtrent frustreerde, wat als een impliciete schuldbekentenis kan worden opgevat.

Je zou kunnen zeggen dat het dus een beetje in het midden blijft hangen. Mede omdat Erdogan corruptie nooit expliciet ontkende, neig ik er zelf echter toe om de uitspraak ‘dief’ eerder als een beschuldigende constatering te zien dan als een belediging.

Los van corruptie bij de AKP komen uit Syrië overigens berichten die het gebruik van het woord ‘dief’ eveneens kunnen rechtvaardigen. Ik heb het over berichten dat de door de Erdogan en zijn AKP-regering gesteunde ‘gematigde oppositie’ (lees: al-Qaeda) in Syrië op grote schaal productiemiddelen in dat land ontvreemdde, die vervolgens naar Turkije verdwenen. Het is lastig om daar een ander woord dan diefstal voor te bedenken.

Böhmermann

Zolang uitspraken niet honderd procent als belediging kunnen worden gecategoriseerd vallen ze onder de vrijheid van meningsuiting, zoveel is duidelijk.

Er bestaat dan ook een wereld van verschil tussen uitspraken die in Turkije tot de beschuldiging van belediging leiden en bijvoorbeeld het beruchte gedicht van de Duitse satiricus Jan Böhmermann. Hij beledigde om te beledigen, al was dat dan in een context die meer met de Duitse politiek te maken had dan met die van Turkije.

In Turkije volgen aanklachten over belediging daarentegen vrijwel altijd uit beschuldigingen op basis van feiten die Erdogan en zijn medestanders uit het publieke debat willen weren. Anders gesteld, het woord ‘geitenneuker’ is van een totaal andere orde dan ‘dief’ of ‘dictator’. Dit is een belangrijk onderscheid.

Hürriyet

Ik betreur het dat de beledigingskoorts rond Erdogan zoveel aandacht opeist, omdat wetsovertredingen die een veel zwaardere tol op de Turkse samenleving leggen daar onderbelicht door raken.

Onlangs trof ik in de krant Hürriyet een schokkende opsomming aan van feiten omtrent criminaliteit in Turkije. Medestanders van de AKP zullen hier wellicht stellen dat Hürriyet een krant is die vijandig tegenover de regering staat en daardoor niet voor objectief kan door gaan. Sinds medestanders van de AKP het redactiegebouw van Hürriyet belegerden en een columnist mishandelden is echter veel veranderd bij Hürriyet. Al dan niet terechte beschuldigingen over fraude bij een van de ondernemingen van Hurriyet-eigenaar Aydin Dogan droegen zorg voor een verdere aanpassing van het redactionele beleid.

Dat de kritische columnist Emre Deliveli werd ontslagen en zo plaats maakte voor Erdogans spreekbuis Abdulkadir Selvi was een mijlpaal in de transformatie van Hürriyet. Het gaat misschien te ver om de krant al regeringsgezind te noemen, maar semi-regeringsgezind dekt de lading heel aardig.

Wanneer Abdulkadir Selvi Hürriyet goed genoeg vindt om voor te schrijven, zie ik niet in waarom ik niet mag verwijzen naar door die krant opgesomde feiten over criminaliteit in Turkije.

Criminaliteit

Daar gaan we dan:

– Dagelijks worden gemiddeld vier mensen vermoord in Turkije.
– Tussen 2011 en 2014 nam criminaliteit met 58 procent toe in Turkije.
– Het aantal bij misdaad betrokken minderjarigen steeg tussen 2013 en 2014 met 6,2 procent.
– Geweldsmisdrijven, aanrandingen en verkrachtingen vonden in 2014 veertien keer vaker plaats dan tien jaar eerder.
– Tussen 2005 en 2010 werden meer dan 100.000 vrouwen seksueel belaagd.
– Gedurende de laatste zeven jaar steeg het aantal moorden van vrouwen met 1400 procent.
– Vier van de tien Turkse vrouwen krijgen te maken met fysiek geweld.
– In 2009 werden 12.635 zaken in verband met seksueel misbruik van kinderen geopend. In 2014 waren dat er 18.104. Een toename van 43 procent.
– Tussen 2004 en 2014 steeg het aantal gevallen van seksueel misbruik van kinderen met bijna 350 procent.
– 25 procent van de meisjes tussen zeven en negen jaar oud wordt seksueel misbruikt.
– 55 procent van de mishandelde kinderen tussen vijf en tien jaar, en veertig procent tussen tien en zestien, wordt het slachtoffer van incest.

Morele degeneratie

Al deze cijfers hebben betrekking op de periode waarin Turkije onder het bestuur viel van de heer Erdogan. Volgens zijn medestanders ging het nooit beter ging met het land dan nu. Aan de hand van de feiten over criminaliteit zeg ik: zo goed gaat het dus.

Uit de cijfers komt naar voren dat vooral vrouwen en kinderen de rekening gepresenteerd krijgen. De hang naar conservatisme in de samenleving wordt daar vaak als oorzaak van genoemd. Erdogan is de architect van die tendens. Het zou het daarom sieren als hij zich wat minder opwond over belediging, om in plaats daarvan meer werk te maken van criminaliteitsbestrijding. Zit er niet in, want het kweken van ‘religieuze generaties’ is veel belangrijker voor hem. Hij lijkt zich er niet om te bekommeren dat dit vooral op ‘mishandelde generaties’ uit zal draaien als het zo doorgaat. Anders gezegd, Erdogan veegt de tranen van verkrachtte meisjes weg onder hun hoofddoek. Dat het lachen hen vergaat is irrelevant; lachen mogen ze sowieso niet in het openbaar.

Een meerderheid onder stemmers zwicht onder druk van religieuze en nationalistische propaganda, met als gevolg dat zij bij de stembus voor Erdogan blijven gaan. Dat heet dan democratie, maar is dat een reden om blij te zijn met de onder zijn gezag sterk toegenomen morele degeneratie in Turkije?

Volg Peter Edel op Twitter

Peter Edel is schrijver van De diepte van de Bosporus, ene politieke biografie van Turkije (2012, Uitgeverij EPO, Antwerpen)

15 REACTIES

 1. altijd hetzelfe gebrabbel van petertje.. heb het globaal gelezen en geen moeite waard om te reageren.. alleen over criminaliteit gesproken dan, als de welvaart toeneemt, dan neemt criminaliteit logisch ook toe.. kort en krachtig.

  • Hier hebben we warempel toch een nieuw inzicht. Welvaart leidt tot meer geweld tegen vrouwen en seksueel misbruik van kinderen. Leg dat eens uit Hayret.
   vaak een verband tussen criminaliteit en een gebrek aan welvaart, terwijl rechts criminaliteit verbindt aan een gebrek aan moraal. Laten we eens van dat laatste uitgaan. Wat zien we in Turkije? Daar is de criminaliteit gestegen in de periode waarin de AKP pretendeerde de moraal op te krikken. Daar rammelt dus iets, vind je niet Hayret?

   • wat ik weet is, dat jij altijd wel een tikkie overdrijft en klakkeloos propaganda overneemt van anti-akpers om het zo te laten lijken dat alles verkeerd gaat, terwijl het gewoon uitstekend gaat met hier en daar schoonheidsfoutjes zoals bij elke opkomende welvarende land.. de criminaliteit gaat zeer zeker omhoog als de welvaart omhoog gaat doordat mensen rijker worden en meer behoeftes krijgen, waardoor er ook problemen ontstaan doordat veel mensen niet met geld kunnen omgaan en zo alles verliezen wat tot criminaliteit leidt.. zoals prostitutie, inbraak, roofovervallen en zo ook huiselijk geweld jegens vrouw en kinderen.. mensen die ooit arm waren en ineens geld verdienen, kunnen er problemen ontstaan in hun leven en hiervoor moet de Akp goed naar kijken… en de anti-akp-ers gebruiken dit maar al te graag in hun propaganda… men verwacht dat de akp met een toverstafje alles ineens oplost.. zo werkt dat niet.. en Erdogan had aangekondigd dat er duizenden nieuwe politie agenten erbij gaan komen, dus ze zijn er mee bezig..

    • Zoals ik al schreef geldt Hürriyet sinds de komst van Abdulkadir Selvi niet meer als een anti-AKP krant. Als het dat zou zijn zou Selvi daar toch niet voor schrijven? Daar komt nog bij dat anti-AKP kranten in de praktijk vaak betrouwbaarder zijn dan de regerinsgegzinde kranten, die aantoonbaar leugens verspreiden. Bovendien zijn die cijfers gewoon feiten. Dat kan jij een schoonheidsfoutje noemen waar aan gewerkt wordt. Maar ondertussen is ondanks dat ‘werk’ de criminaliteit schrikbarend toegenomen. Dat werkt dus niet. Meer politieagenten werkt evenmin. Per hoofd van de bevolking heeft Turkije er al veel meer dan andere landen. Nee, het probleem bevindt zich in de morele degeneratie, die uit niets anders volgt dan de ambitie van Erdogan om de samenleving conservatiever te maken. Schoonheidsfoutjes…, mijn broek zakt daar van af. Leg dat eens uit aan de slachtoffers van criminaliteit die zienderogen in aantal toenemen. En dan: ‘mensen worden rijker’. Weet je hoeveel armoede er in Turkije bestaat? De verhoging van het minimum loon was wat dat betreft een druppel op een gloeiende plaat die ondertussen al nagenoeg door de inflatie is ingehaald.

 2. Mijn moeder die de Tweede Wereldoorlog aan de lijve heeft ondervonden zei altijd: ‘Door de rottigheid, de onvrijheid en de angst waren de mensen vaak boos en geprikkeld. Er was veel onvrede en over het minste of geringste werd ruzie gemaakt.’
  .
  Wanneer dat waar is begrijp ik waarom veel Turken boos zijn. Veel reacties op deze site lijken dat te bevestigen.

 3. dus jij beweert nu dat de achterban van het akp degeneratie veroorzaakt omdat velen conservatief zijn en daardoor meer criminaliteit ontstaat? en dan noem jij mij een facist… wat ik bedoel met dat mensen rijker worden, is niet hetzelfde als dat iedereen nu ineens een ferrari gaat rijden, maar dat mensen nu meer verdienen dan vroeger en meer uitgeven voor hun behoeftes.. ik koppel criminaliteit en de sexuele behoeftes aan de vele soapseries die in Turkije los is gebarsten doordat zij westerse levenstijl verheerlijken waar het normaal is om een groot huis, mooi auto en mooie vrouwen te hebben en de gewone mens daar naar begint te verlangen met alle gevolgen van dien.. begin maar eerst daarover te schrijven met het degeneratie ipv zomaar de achterban van het akp de schuld te geven..

  • Heel veel Turken moeten hun kinderen laten bijklussen om rond te komen. Daar schiet echt niets over hoor, hoe graag jij dat vanuit NL ook wilt denken.
   Verder: wie zijn gerief niet kan halen op een onbezorgde manier, doet dat door de kat in het donker te knijpen. Zie je zeker niet alleen in de islam. In het Rooms-Katholicisme weet men daar bijvoorbeeld ook alles van. In Turkije leidt seksuele repressie tot mishandeling van vrouwen en kinderen. Omdat fundamentalisme tegennatuurlijk is, met alle consequenties vandien. Daar bechuldig ik geen slachtoffers van, maar wel daders. De AKP weet heel goed dat religie langs fundamentalistische weg de perfecte onderdrukking is. Repressie begint in bed, en daarom begint bevrijding vrijheid daar ook.
   Btw, ik noem je geen facsist, maar een psychopaat. Dat heb je heel duidelijk gemaakt met je gebrek aan empathie en je angstaanjagende roep om een oorlog. Wellicht bevindt de beste therapie voor jou zich bij een seksuoloog. Wie weet joch wat je dan over jezelf ontdekt. Kom je van je frustraties af en en krijg je een heel andere blik op de wereld. Dat bedoel ik niet eens vervelend, maar als goed bedoeld advies.

 4. jij mag mij vinden wat je wilt, dat neemt niet weg dat ik keiharde feiten vertel over hoe het is en over hoe het moet zijn ipv raaskalken over Erdogan en zijn akp zoals jij dat doet.. dat er arme mensen zijn daar, dat snappen we, maar ik bekijk het gehele plaatje.. jij als hollander weet niet hoe die naar Turkije moet kijken en verneemt zijn informatie alleen uit anderen die toevallig het niet goed hebben en/of het ow zo geweldige verwesteren zien vergaan (alleen in gedachtes dan, want in Turkije is de verwestering nog in volle gang) en daardoor anti-akp zijn geworden.. Turkse bevolking zit moeilijker in elkaar dan welke andere volk dan ook.. als een Turk in Turkije even niet goed heeft, dan is de schuldige gelijk al gevonden en dat is de regering in dit geval de akp en ik als gurbeci die Turkije vanaf 3000km heb zien groeien en veranderen, heb ik totale andere kijk op de regering dan de bewoners daar doordat wij (de gurbeciler) moesten strijden om te worden wat wij wilden worden in een vreemd land en meer waardering hebben gekregen voor kleine dingen en de mensen daar in Turkije die alles als het ware in hun schoot geworpen kregen doordat de akp ineens alle kettingen van het arm houden van het land heeft losgebroken die de westerse zion stevig in hun greep hadden… doordat er in zo’n korte tijd heel het land veranderd is, dan weten mensen ook niet hoe ze ermee moeten omgaan..voorbeeld net als een arm persoon die ineens de jackpot wint en multimiljonair is geworden en uiteindelijk sterft door schulden, drugs, drank en parasieten om hem heen, zo’n vloek heerst er nu in het land.. dit probleem heeft niets met de regering te maken maar met de mensheid zelf.. de meeste Turken in het buitenland zijn niet ondankbaar als de Turken in Turkije.. en daarom houden wij van het akp

  • Hayret,
   Wanneer we het dan toch over feiten hebben. De heer Edel pakt de statistieken erbij en probeert daar duiding aan te geven.
   Jouw verweer dat de stijgende criminaliteit met een stijgende welvaart te maken heeft is ongefundeerd en werkelijk te gek voor woorden. Die link wordt door geen enkele zichzelf respecterende wetenschapper gelegd.
   Wanneer we in Nederland de statistieken erbij pakken valt het volgende op: Nederlandse Turken en Marokkanen zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit. Ja, ook wanneer het zedenzaken en geweldsdelicten betreft.
   Wanneer je leert dat een vrouw altijd ondergeschikt is aan de man en altijd beschikbaar moet zijn wanneer de man goesting heeft, terwijl er een taboe heerst op het bespreekbaar maken van seksualiteit en gelijkwaardigheid van de geslachten, dan is er per definitie sprake van bovenmatig misbruik in alle vormen. Hier is voldoende onderzoek naar verricht.
   Enige tijd geleden was er ophef in Turkije over een antwoord dat een moellah (bekendste islamitische geleerde) van Diyanet gaf op de vraag of het huwelijk in gevaar kwam wanneer je als vader opgewonden raakt van je dochter. Het antwoord van de moellah was dat er verschillend over gedacht werd of je mocht toegeven aan je lusten wanneer het om je dochter gaat. Het uiteindelijke advies was dat de man in ieder geval moest wachten tot zijn dochter negen jaar oud was.
   We hebben het hier over Diyanet, het presidium van godsdienstzaken van de Turkse overheid.
   Mijn advies aan u Hayret: Leer voor uzelf te denken i.p.v. het klakkeloos overnemen van dat wat u hoort in uw eigen kringen.

 5. Sprekend over de toenemende criminaliteit alsmede drank, seks en rock and roll geeft Hayret een treffend voorbeeld wanneer hij zegt: ‘Net als een arm persoon die ineens de jackpot wint en multimiljonair is geworden en uiteindelijk sterft door schulden, drugs en drank’.
  .
  Toen ik in 1992 neerstreek in mijn vakantiedorp aan de Egeïsche Zee kostte een fles raki nog 1,10 euro. Tegenwoordig betaal je voor diezelfde fles van (slechts 70cc) 78 lira, dus bijna 25 euro.
  Hayret heeft gelijk, om in Turkije dronken te worden moet je minstens de jackpot winnen. Dat geldt trouwens ook voor drinkwater (2 euro voor 20 liter) omdat je van het gechloreerde kraanwater aan de schijterij gaat. Aha – dát is dus de oorzaak van de toenemende criminaliteit! Of zouden de zionisten hier toch weer achter zitten?
  .
  Ik hoop met deze constatering niet premier Netanyahu, president Erdogan of de Turkse natie te hebben beledigd.

 6. Waarom hou je van de AKP. Je leeft toch hier. Wat een kwelling voor je elke dag die Westerse wereld met zijn pluspunten, en natuurlijk zijn minpunten, te moeten aanzien en beleven. Okay je hebt een afkomst (ik ook) en daar hoort het bij te blijven, dat is voor jezelf en thuis. Hoe kun je zo fanatiek het AKP gedachtengoed beleven en dan genieten van het leven in dit mooie land. Dat rijmt niet.

  Dat is nu het simpele van de “AKP” Turk in Nederland. In Nederland allemaal links stemmen op Groen Links/SP en met je 2e paspoortje stemmen op conservatief AKP. Ga dan ook voor de SGP in Nederland. Tis gewoon lachwekkend. Door mee te stemmen val je de Turkse Turk die 52 weken per jaar de AKP moeten verdragen lastig, terwijl je alleen eens per jaar op vakantie gaat naar het land van je afkomst………

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here