Bosporus Universiteit onderzoekt het ongeregistreerde aandeel van de Turkse economie

0
23

Bosporus uinvers index

Istanbul – Een aan de economiefaculteit van de Bosporus Universiteit in Istanbul verbonden onderzoeker heeft het ‘ongeregistreerde’ deel van de Turkse economie geanalyseerd. Met andere woorden, hij heeft het ‘zwarte’ percentage van de economie onderzocht.

Uit dit onderzoek blijkt dat 28,72 procent van het BNP in Turkije een ongeregistreerde basis kent. Daarmee staat Turkije bovenaan onder de bij de Organisatie voor Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) aangesloten landen. Op de tweede en derde plaats staan Estonia en Mexico (respectievelijk 28,70 en 28,1 procent).

De landen met het kleinste percentage ongeregistreerde economie zijn de VS en Zwitserland (7,95 en 8,07 procent).

Onder 161 onderzochte landen ligt het gemiddelde op 22 procent. Turkije bevindt zich daar dus boven. Het laat zich raden dat de Turkse staat daardoor veel belastinginkomsten misloopt.

Ooit was het percentage veel hoger. In de jaren vijftig lag het ongeregistreerde aandeel van de economie op vijftig procent. Tegen het einde van de jaren negentig was dat teruggelopen tot dertig procent, om sindsdien tussen 27 en 29 procent te schommelen.

Minimumloon

Het is niet uitgesloten dat het percentage van het ongeregistreerde aandeel in de economie in de nabije toekomst zal groeien. Het hogere minimumloon is daar debet aan. Ondernemingen die daaronder lijden overwegen nu geregistreerde werknemers op straat te zetten, om hen te vervangen door ongeregistreerde arbeiders die minder betaald worden. Daarbij moet dan met name gedacht worden aan Syrische vluchtelingen die bereid zijn om ver onder het minimumloon te werken.

Critici menen dat de invoering van het minimumloon vergezeld had moeten gaan van een wet die werkgevers ervan weerhoudt ongeregistreerde arbeiders in dienst te nemen.

Er worden overigens vraagtekens geplaatst bij het tijdstip waarop de regerende Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling (AKP) tot het hogere minimumloon besloot. Ook critici die deze loonsverhoging op zich een goede zaak vinden doen dat. Zij menen dat er aanmerkelijk minder kleine en middelgrote ondernemingen in problemen waren gekomen als de AKP tot een hoger minimumloon besloten had in de jaren waarin het de Turkse economie nog erg voor de wind ging.

Werkloosheid

Een verschuiving in de verhouding tussen geregistreerde en ongeregistreerde arbeiders kan gevolgen hebben voor het beeld van de werkloosheid. Zwartwerkers die hun baan verliezen worden niet in het officiële cijfer van rond de tien procent meegeteld, waardoor de werkelijke werkloosheid hoger ligt. Naarmate meer geregistreerde arbeiders hun baan verliezen en vervangen worden door ongeregistreerde zal het officiële werkloosheidspercentage stijgen.

Conclusies

Het onderzoek aan de economiefaculteit van Istanbuls Bosporus Universiteit heeft een aantal conclusies opgeleverd over het terugdringen van het percentage van het ongeregistreerde aandeel binnen de economie.

Er wordt vanuit gegaan dat politieke stabiliteit, lage inflatie en het bestrijden van corruptie de ‘schaduweconomie’ terugdringen. Hetzelfde geldt volgens het onderzoek voor groei van het geregistreerde deel van de economie.

Istanbul/Peter Edel

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here