Het Koerdische vredesproces: R.I.P. (COLUMN)

107
23

garf ist jps

Istanbul/Peter Edel (COLUMN) – Het in 2012 door de Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling (AKP) geïnitieerde Koerdische vredesproces leidde tot veel positieve reacties. Logisch, want roep na 35 jaar PKK-aanslagen en militair geweld ‘vrede’ en het moet raar lopen om geen bijval te krijgen. Ik ken een overtuigde medestander van de Republikeinse Volkspartij (CHP) die bereid was voortaan AKP te stemmen mocht die partij het klaarspelen een duurzame vrede te bewerkstelligen. Die hoop is ondertussen vervlogen, maar het zegt veel over de stemming van een paar jaar geleden.

Toch waren er vanaf het begin ook sceptici, en het moet gezegd dat ik daartoe behoorde. Ik hoopte dat mijn pessimisme misplaatst was, want vrede staat voorop. Dat ik toch een slag om de arm hield kwam door mijn wantrouwen jegens de AKP en haar intenties.

Tot 2007-2008 was ik gematigd enthousiast over de AKP, maar dat veranderde door het destijds onder die partij op gang gekomen Ergenekon-proces. Dat bij dit door de regering gesteunde tribunaal journalisten werden vervolgd op basis van vervalste bewijzen kon ik niet rijmen met de democratie die Turkije heet te zijn.

Vervolgens gebeurde er niets dat mijn vertrouwen in de AKP kon herstellen. In plaats daarvan werden mijn bedenkingen alleen maar bevestigd door repressie via censuur en buitenproportioneel politiegeweld.

Presidentieel systeem

Dat wantrouwen verklaart waarom ik me veel kon voorstellen bij kritische geluiden waarin de AKP het vredesproces aanging om de Koerden voor zich te winnen. Hun steun aan de partij moest een nieuwe grondwet mogelijk maken, waarmee de AKP nog meer macht naar zich toe kon trekken dan ze al had. Het streven van president Erdogan naar een presidentieel systeem, dat hem met veel volmachten tot een soort gekozen sultan zou maken, was daar een belangrijk onderdeel van.

De AKP eiste veel, maar bood weinig. PKK-strijders moesten zich zo snel mogelijk terugtrekken van hun posities en hun wapens inleveren. Op zich niet verkeerd als het om het bereiken van vrede gaat, maar de AKP wilde in ruil daarvoor niet verder gaan dan culturele rechten voor de Koerden. Zelfs de meest lichte vorm van autonomie, via gedecentraliseerd bestuur, was uitgesloten.

De ontwikkelingen sterkten mijn overtuiging dat ik het eerst allemaal moest zien gebeuren met het vredesproces voordat ik in alle euforie meeging.

Kobani

Erdogans manoeuvre om de Koerden massaal voor de AKP te winnen liep vorig jaar vast in zijn catastrofale Syrië-beleid. Nadat de regering koeltjes en goedkeurend had toegezien hoe de Koerdische stad Kobani in Noord-Syrië door IS werd ingenomen, hadden veel Koerden het gehad met de AKP.

Zelfs religieuze Koerden die eerder AKP stemden lieten de partij in de steek en stapten over naar de pro-Koerdische Democratische Volkspartij (HDP). Met die ontwikkeling geconfronteerd nam Erdogan voorafgaand aan de verkiezingen van 7 juni afstand van het vredesproces, in een poging stemmen bij de ultranationalistische Partij van de Nationale Beweging (MHP) los te peuteren. Aldus trachtte hij te voorkomen dat de AKP dusdanig stemmenverlies zou lijden dat de partij haar meerderheid in het parlement kwijtraakte.

Het mocht niet baten, want de HDP haalde met 13 procent de kiesdrempel. Daarmee was het niet alleen gedaan met de jarenlange meerderheid van de AKP in het parlement, maar kwam ook een virtueel einde aan het vredesproces, dat nu op sterven na dood is.

Immuniteit

Dwars door alle Koerdische frustratie over het vredesproces besloot de PKK om weer aanslagen te plegen. Een faliekant fout besluit, en niet alleen omdat geweld extreem zelden tot een positief gevolg leidt. Daarnaast verstevigt de PKK zo Erdogans argumenten om, voorafgaand aan de herverkiezingen waar hij op aanstuurt, wraak te nemen op de HDP. Het eerste signaal in die richting was de weigering van de AKP om de HDP uit te nodigen voor een bijeenkomst met de oppositiepartijen over de ontwikkelingen in Irak en Syrië. Daar bleef het echter niet bij.

Erdogan wil de parlementaire immuniteit van HDP-volksvertegenwoordigers opheffen, zodat de weg vrij ligt naar hun vervolging. Ze lieten er bij de AKP geen gras over groeien, want de partij diende een strafklacht in tegen de HDP bij het Hoger Beroepshof (Yargitay), dat daarop een onderzoek begon.

De beschuldiging is een oude bekende: ‘banden met een terroristische organisatie.’ Niemand kan ontkennen dat de HDP banden heeft met PKK-kringen. Al is het maar omdat PKK-strijders en HDP-betrokkenen vaak uit dezelfde dorpen komen en elkaar daardoor kennen. Maar maakt dat de HDP ook medeplichtig aan de aanslagen van de PKK? Dat HDP-leider Selahattin Demirtas vorige week nog een beroep deed op de PKK om zich koest te houden wijst op het tegenovergestelde.

Ironisch genoeg ontwikkelde de AKP tijdens de besprekingen in het kader van het vredesproces zelf banden met PKK via haar oprichter Abdullah Öcalan. De anti-Koerdische Partij van de Nationale Beweging (MHP) beschuldigde de AKP daar een paar maanden geleden ook nog van. Nu zul je MHP-leider Devlet Bahceli daar natuurlijk niet meer over horen, want hij vindt het maar al te mooi dat de AKP HDP-parlementariërs wil vervolgen. De AKP kan dan ook op de steun van de MHP rekenen bij het opheffen van hun onschendbaarheid.

Zelf zou Bahceli het liefst zien dat de HDP buiten de wet wordt geplaatst, maar de wijziging van de grondwet uit 2010 sluit dat uit. Die aanpassing kwam er in eerste instantie om de AKP te beschermen, maar nu kan Erdogan niet anders dan daaraan vast te houden.

Burgeroorlog

Met de steun van de MHP is vervolging van de HDP-leiding echter een reële mogelijkheid. Geen best vooruitzicht als teruggedacht wordt aan wat in 1994 gebeurde. De onschendbaarheid van vier volksvertegenwoordigers van een voorloper van de HDP, de Democratische Partij (DEP), werd toen opgeheven, waarna zij tot gevangenisstraf van tien jaar kregen opgelegd. Dit was destijds een van de belangrijkste redenen waarom de PKK het geweld opvoerde, wat er zeker toe bijdroeg dat de burgeroorlog van destijds nog jaren voortduurde. Een dergelijke escalatie dreigt nu wederom.

Erdogan & Co. zullen zich van dit gevaar weinig aantrekken. Met het oog op nieuwe verkiezingen geldt voor hen dat de HDP tegen iedere prijs afgebrand moet worden. Daartoe wordt alles uit de kast gehaald. Zo wil AKP-vicevoorzitter Süleyman Soylu om nog een andere reden dat de immuniteit van Demirtas eraan gaat.

Demirtas zei voorafgaand aan de verkiezingen dat de AKP een ‘fraudeteam’ had geformeerd onder leiding van Soylu. Daarmee overschreed Demirtas volgens Soylu de ‘grenzen van de vrijheid van meningsuiting.’

Zo tracht de AKP dus nog een basis tot vervolging van Demirtas te creëeren. Als ze daar niet uitkijken komt de HDP-leider nog in een slachtofferrol terecht, wat zeker averechts kan uitwerken. Dat moet Erdogan als geen ander begrijpen. De vier maanden gevangenisstraf die hij in 1999 uitzat voor het citeren van een islamistisch getint gedicht speelde immers zeker een rol bij de opkomst van zijn AKP.

Bahceli

Momenteel vinden er (nog) coalitiebesprekingen plaats tussen de AKP en de CHP. De kans dat die tot een nieuwe regering leiden wordt met het offensief van de AKP tegen de HDP echter nog kleiner dan ze al waren. Dat de CHP zich in een parlementaire commissie over de recente IS- en PKK-aanslagen aan de kant van de HDP schaarde, en zo tegenover de AKP en de MHP kwam te staan, is veelzeggend over de verhoudingen.

Die verhoudingen tonen verder dat de afstand tussen de AKP en de MHP kleiner is geworden. Daarbij valt op dat het presidentieel paleis in Ankara onlangs door een aantal MHP-parlementariërs werd bezocht. Zo leek een einde te zijn gekomen aan de (ook door CHP en HDP gevolgde) boycot van het controversiële bouwwerk door de MHP.

Bahceli sprak dat laatste tegen. Volgens hem bezochten zijn partijgenoten het paleis als leden van het parlement en niet namens de MHP. Klonk weinig overtuigend en kan als een aanwijzing beschouwd worden dat Bahceli in tegenstelling tot eerder nu wel tot een coalitie met de AKP bereid is. Erdogan lijkt zijn zinnen echter nog altijd op nieuwe verkiezingen te hebben gezet.

Laconiek

HDP-leider Demirtas reageerde laconiek op de onderneming van de AKP om zijn immuniteit op te heffen. Hij zei daar niet bang voor te zijn, stelde voor om de onschendbaarheid van alle tachtig leden van de HDP-fractie te beëindigen en daagde de andere partijen uit hetzelfde te doen. Dat was uiteraard aan de AKP gericht, waarmee duidelijk verwezen werd naar een mogelijk nieuw onderzoek over corruptie binnen die partij. Kort daarop diende de HDP daartoe ook een motie in binnen het parlement. Interessant om te zien hoe de MHP daarop zal reageren, want Bahceli zal de HDP niet willen volgen, al trok hij eerder fel van leer over de corruptie binnen de AKP.

Verder liet Demirtas zich uitgebreid interviewen, om daarbij PKK-aanslagen te veroordelen en zijn visie te geven op de mislukking van het vredesproces. Het begon volgens hem fout te gaan met de weigering van de AKP om een wettelijke basis te bieden voor het terugtrekken van de PKK-strijders, waarna de aanleg van nieuwe politieposten in Zuidoost Turkije voor meer argwaan aan Koerdische zijde zorgde.

Volgens Demirtas gaf Erdogan het vredesproces de genadeslag. Toen de president merkte dat de AKP stemmen verloor aan de HDP, trok hij de stekker eruit. Erdogans eerder beschreven opstelling van voorafgaand aan de verkiezingen, waarbij hij met het ontkennen van het Koerdische probleem MHP-taal bezigde, illustreert dat Demirtas het in ieder geval op dit punt aan het rechte eind heeft.

Vicepremier Yalcin Akdogan pareerde de volgende dag door de HDP verantwoordelijk te houden voor het falen van het vredesproces. De HDP offerde die kans op vrede naar zijn mening op om de kiesdrempel te halen en als partij tot het parlement door te dringen. Wanneer de HDP braaf het presidentieel systeem voor Erdogan had gesteund was er volgens Akdogan geen einde aan het vredesproces gekomen. Geen onverwachte uitspraken van Erdogans trouwe vazal. Dat het vredesproces zoals we dat de laatste jaren hebben gezien niet in aanmerking komt voor een herstart, staat echter als een paal boven water.

Noodzaak

Tegelijkertijd is de noodzaak van een vredesinitiatief om Koerden en Turken voor nieuwe catastrofes te behoeden echter levensgroot. Maar dat moet dan een vredesproces worden waarbij vrede voorop staat en niet de ambities van Erdogan.

Erdogan streven naar nieuwe verkiezingen is echter gebaseerd op het tegenovergestelde van vrede. Hij hoopt dat de AKP door chaos als gevolg van aanslagen en oorlog naar voren komt als de enige partij die stabiliteit kan bieden. Hij onderschat echter de wens onder de bevolking naar de vrede die hij de rug heeft toegekeerd. Daarom kan een herverkiezing ook neerkomen op een referendum over het vredesproces, waarbij Erdogan zich dan venijnig in de vingers snijdt.

Als ik in de schoenen van Demirtas stond zou ik geen gelegenheid voorbij laten gaan om me van de PKK-aanslagen te distantiëren…

Foto: Peter Edel

Peter Edel is schrijver van De diepte van de Bosporus, een politieke biografie van Turkije (2012, Uitgeverij EPO, Antwerpen)

107 REACTIES

 1. Weer een uitstekend en informatief verhaal van Peter Edel. Het is inderdaad te hopen dat de PKK haar gewelddadige activiteiten beëindigt of tenminste een moratorium instelt. Ook wanneer Erdogan met het oog op nieuwe verkiezingen of vanwege MHP-steun besluit om de omvang en het tempo van de provocaties op te voeren.
  .
  Wanneer de PKK zich gedeisd houdt, biedt dat bij nieuwe verkiezingen mogelijkheden voor een nog sterkere HDP. Ik neem tenminste aan dat er nog genoeg conservatieve Koerden zijn die op 7 juni j.l. de overstap van de AKP naar de HDP niet wilden of nog niet durfden te maken. Verder is het te hopen dat de koerswijziging (?) van de CHP (minder rigide kemalisme en een meer vreedzaam sociaal-democratisch gezicht) niet berust op een opportunistische eendagsvlieg.
  .
  Maar ook wanneer alles meezit betekent dat nog niet dat Turkije dan verlost is van sultan Tayip I. De kans dat hij (hetzij voor of na de verkiezingen) in zee gaat met de MHP-fascisten is levensgroot.

  • Inderdaad een verhaal zoals altijd! Een verhaal vol speculaties gebaseerd op de visie van een anti-Erdogan figuur. Zwartmakerij van begin verhaal tot aan het eind. Nog even en de terroristen worden als helden geprezen. Demirtas zus Demirtas zo… Rot op met die terrorist in een pakje. Snel vervolgen en opsluiten die mafketel en alle PKK’ers gelijk afschieten!!

   • @ Maho

    Gaap, gaap – zoals gewoonlijk is je reactie van armoedige kwaliteit. Niet omdat je het oneens bent met Edel (dat kan, mag en is wat mij betreft prima), maar omdat je geen enkel, maar dan ook geen enkel argument aandraagt waaruit zijn ongelijk blijkt. Probeer het nog een keer, maar dan wat intelligenter en creatiever. Een spoedcursus logica of een leergang ‘hoe maak ik brandhout van mijn opponenten’ kan ook z’n vruchten afwerpen.

   • Hopelijk staat vrede voor ons beide voorop. Voor iedere PKK-er die ‘afgeschoten’ wordt staat een jongen in Diyarbakir op om zijn plaats in te nemen. Daar bevindt zich de oplossing dus niet. Wel in onderhandelen. Maar dat gaat alleen met een echt vredesproces. Niet met een truukje dat in de eerste plaats het belang van een partij dient en wordt afgeblazen zodra daar geen sprake meer van is.

    • Voor iedere jongen in Diyarbakir die opstaat om terrorist te worden maken wij – voor de zekerheid – 2 kogels met zijn naam erop.
     Dan weet je dat Peter.
     En wij kunnen meer kogels maken dan dat er jongetjes geboren worden in Diyarbakir, dus wie delft het onderspit denk je?

     • Tot er geen Koerd meer over is? Typisch de reactie van een fascist. Ik weet dat je AKP stemt, maar je klinkt als een onvervalste bozkurt.

 2. het is algemeen bekend dat westerlingen de terroristen steunen.. zij voeren braaf de opdrachten uit wat de zionisten meesters van hen verlangen.. hoogste prioriteit van alle opdrachten is, eerst het ontkennen ervan en de rest gaat vanzelf..

   • alle westerlingen in het algemeen.. westerlingen hebben de koerden bewapend om zogenaamd tegen isis te vechten terwijl ze donders goed weten dat die wapens tegen Turkije worden gebruikt.. of je het nou leuk vindt of niet, we hebben een totale oorlog nodig om al ’t gespuis uit de wereld te ruimen.. dit alles omdat westerlingen andere volkeren financieel slaaf blijven willen houden en o.a de terroristen steunen om hun doel te bereiken..

     • Onder druk van hun NAVO-bondgenoot Turkije misschien? Je moet toch immers ook een beetje tegemoet komen aan de wensen van je bondgenoot als je gebruik wilt maken van de militaire infrastructuur van Turkije in diverse oorlogen die je voert in het Midden-Oosten.
      .
      Wat wilde je nou beweren dan? Dat die Westerse landen de PKK van harte met oprechte bedoelingen als terroristische organisatie kwalificeren? Nee toch? Het is best wel dubbelzinnig als je als Nederland zijnde de PKK als terroristische organisatie bestempeld, maar tegelijkertijd wel het in alle opzichten aan de PKK gelieerde Koerdische Parlement in ballingschap toestaat om zich in Den Haag te vestigen, nietwaar?

 3. Komt trouwens een nieuwe anti Ottomanen/turken Hollywood film genaamd the Promise. Weer een anti Turkije film erbij.
  Met in de hoofdrol Cristian Bale. Gisteren naar een aflevering van de documentaire reeks achter de bergen van Sotsji gekeken. De aflevering ging over Armenië een Amerikaanse Armeense vrouw zei letterlijk moge god de Turken straffen hopelijk krijgen ze zo dadelijk nog een aardbeving over hun heen. Dit is hoe de Armenen over de turken denken.

  Wat ben ik blij dat de heilige berg ararat aan de kant van de Turkse grens staat. Kunnen ze hun hele leven er naar kijken. Ik zeg de grenzen moeten noooooooooooooooooooit opengaan.

 4. Ben het met jou eens Cengiz. Het westen zijn Turken vijanden alleen ze waren het even vergeten in de koude oorlog.

   • luister eens peter.. de Navo heeft Turkije gesmeekt om bij hun clubje te komen om de dardanellen af te sluiten voor rusland.. ga niet dingen verdraaien zoals westerlingen dat altijd doen.. Turkije zat nog in de ataTurken tijdperk die eenmaal achter westerlingen aanhuppelden doordat er vol met zionisten zaten.. vroeg of laat Turkije gaat de Navo de rug keren kwestie van tijd..

    • Turkije had NAVO-lidmaatschap toch ook kunnen weigeren? Marshall-hulp was echter erg aantrekkelijk vond Menderes.

     Een aardige anekdote is overigens dat Menderes uiteindelijk toenadering tot de Sovjet Unie zocht. Daar bevond zich naar ik vermoed precies de reden waarom Washington er niet mee zat toen de militairen een einde aan zijn bestuur maakten.

     Verder: zijn ‘ataTurken’ geen Turken?

     Of Turkije de NAVO de rug toe zal keren? Ik meen dat de relaties van Turkije met een aantal niet tot de NAVO behorende buurlanden daar te slecht voor zijn. Daar verandert Erdogans flirt met de SCO niets aan. Als het puntje bij paaltje komt zijn die Patriots van de NAVO maar al te welkom. Ik zie daar zo snel geen verandering in komen. Maar goed, wat over een jaar of dertig gebeurt kan ik natuurlijk niet voorzien.

     • AtaTurken zijn geen democratische Turken. Eigenlijk hadden zij helemaal geen volmacht om dat soort beslissingen te nemen, want ook toen al stand de meerderheid van de Turkse bevolking niet achter dat soort beslissingen. Menderes was gekozen door het volk en werd door de legerhondjes van de in de minderheid zijnde AtaTurken afgezet en opgehangen, waarmee de stem van de meerderheid van het Turkse volk werd vermoord. Vervolgens werd Turkije lid van de NAVO.
      .
      Marshall-hulp had Turkije ook wel gekregen als het geen lid van de NAVO zou zijn geworden, daarvoor ligt Turkije te strategisch voor de VS.
      .
      Egypte is geen NAVO-lid. Enig idee hoeveel Amerikaans geld daar jaarlijks naar toe stroomt? Om maar een voorbeeld te noemen.
      .
      Patriots:
      Tsja, is dat nu je beste argument?
      Turkije is – helaas voor jou en andere Westerse landen die graag de baas spelen – niet meer dat armzalige landje dat niet in staat is om zelf een paar batterijen Patriots in te slaan. Desnoods bij de Chinezen. Ik ken een land (ik zal geen namen noemen, maar het is Nederland) dat niet genoeg munitie heeft om haar soldaten te laten trainen met geladen geweren. Nederlandse soldaten schijnen elkaar bij oefeningen achterna te rennen en heel hard ‘pang-pang’ te roepen.
      .
      Inderdaad, hoe de situatie over 30 jaar is kun jij niet overzien, maar die zal niet meer zo zijn zoals de Westerse landen hem graag zouden zien, zoveel staat wel vast.

   • Nou en? Dat zegt niks over hoe de Turken tegenover het westen staan of wel? Voelde je je aangesproken. Lekker Turken vernederen omdat Turken hulp bij het westen zochten? Dat deden ze omdat De Turken dachten dat de oude vijandigheden gestaakt waren. Kom Peter schijt maar op de tafel van een Turk na de veertigste dag omdat de Turk iets zei wat je niet beviel. Jullie zijn allemaal hetzelfde

    • ‘Kom Peter schijt maar op de tafel van een Turk na de veertigste dag omdat de Turk iets zei wat je niet beviel.’ Kun je dat uitleggen?

     • Overigens hoor je mij niet zegen dat de NAVO Turkije niet goed kon gebruiken aan de strategisch belangrijke zuidgrens van Europa.

 5. de broer van demirtas zit bij de pkk,vechten en plegen aanslagen in Turkije peter,moet demirtas niet eerst vertellen aan de Turkse regegering waar zijn broer zit???is dat juist??? laten we eerst maar met dat beginnen,pkk terroristen geloofen jullie wel, maar de Turkse regegering niet??? Jij bent een onrustzaaier,zeg dat demirtas zijn broer moet overhandigen aan de Turkse regegering en dan praten we verder

  • Is het zo vanzelfsprekend dat Demirtas weet waar zijn broer zit? Ik las trouwens dat die broer zwaar gewond is geraakt, dus dat uitleveren is wellicht niet helemaal meer nodig… Verder meen ik dat ik me in dit artikel voldoende van de daden van de PKK gedistantieerd heb. Ik meen alleen dat wanneer de HDP vervolgd wordt de enige partij wegvalt waarmee onderhandeld kan worden. En alleen in onderhandelingen schuilt een oplossing. Niet in verder bloedvergieten. Daarom hoop ik dat zowel de regering als de PKK bij zinnen komen. Maakt dat me tot een onrustzaaier?

   • De HDP is in het geheel geen gevolmachtigde onderhandelaar namens de PKK. De HDP heeft de PKK helemaal niet onder controle, eerder andersom.
    Natuurlijk hoeft Selahaddin niet te weten waar Nurettin uithangt, maar hij kan in ieder geval afstand nemen van alles wat zijn broer doet en hem in de ban doen, net zoals de familie Bin-Laden Usama heeft onterfd en verbannen.
    .
    Overigens schijnt Nurettin volgens de laatste berichten ergens in Noord Irak op zijn dooie rug te liggen, wat een erg goede zaak is. 10 bonuspunten voor het Turkse leger met een bloemetje erbij!

 6. Nog een vraagje aan Turan en Cengiz. Als Turkije na WOII niet tot de NAVO was toegetreden, had het dan lid van het Warschaupact moeten worden? Want vasstaat dat Turkije (ondanks de vreselijke belastingheffing voor minderheden tijdens de oorlogsjaren) te verzwakt uit de WOII en de periode die daaraan voorafging kwam om geheel om eigen benen te staan. Ik doe er geen uitspraak over wat de beste keuze was. Het gaat mij om de geschiedenis, die overigens in het geval Turkije geen NAVO-land was geworden wel een heel ander verloop had gekregen.

  • Mijn stelling was dat het het westen de Turkenhaat maar vanwege de wederzijdse belangen en de nato de haat in de ijskast hield. Nergens heb ik gezegd dat Turkije de nato maar moest verlaten of niet nodig heeft. Turkije heeft zich ernstig bedreigd gevoeld door de russen en wou b graag als beschaafde mensen opgenomen worden in de europese samenleving zonder vijandigheden(griekenland terzijde). Het is dus zielig dat al die haat gericht tegenover Turkije moet plaatsvinden. Als nederland het de laatste jaren economisch het niet zo moeilijk had gehad en alle handel welkom wasngeweest. Had nederland ook gewoon de genocide erkenning resolutie aangenomen zonder pardon. De PVDA had onde Bos al Turkse partijleden eruit gebonjourd omdat ze hier niet in mee wouden gaan. Nergens heb ik gezegd datbde Turken de Nato en het westen de rug moesten toekeren. Maar vrienden die hebben de Turken niet. Allemaal backstabbers zijn het. Jammerlijk genoeg hebben wij onze minder erge vijanden nodig en helaas zijn zij ook onze grootste handelspartner. Nee Peter een vriend van mij zei eens ooit. ” Als je een Turk bent dan ben je in Turkije de klos in het buitenland ben je nog meer de klos”

  • Turkije stond neutraal in wo2 en hoefde niet eens een keuze maken.. en rusland was communistisch waar Turkije zowiezo niets van moest hebben en rusland is en zal altijd vijand van Turkije blijven doordat ze Turkse volkeren tot op de dag van vandaag onderdrukken.. de keuze op de Navo viel doordat er teveel druk werd uitgeoefent door de westerlingen en russen waar Turkije niet in staat was om zich tegen te weren.. want Turkije was al zwak na al die oorlogen die ze in hun eentje voerden tegen de rest van de wereld.. sterker nog, Turkije liet alles maar over zich heen komen zolang de Turken maar niet schaadde.. de ongelovige ataTurk aanhangers waren eenmaal aan de macht en we hadden geen andere sterke leider die ons uit de zionisme praktijken kon houden.. met zionisme praktijken wordt bedoelt alles wat niet Turks was en niet Islamitsch.. westerlingen vergeten 1 ding bij Turken.. Turken zijn enige volk op aarde die nooit door anderen zijn geheerst en Turken zijn nr.1 met het stichten van grote rijken die eeuwenlang stand houden en de teller staat nog steeds aan, op naar de volgende wereldrijk..

  • Als Turkije lid was geworden van het Warschau-pact, dan was het nu lid geweest van de EU.
   .
   Ga die redenatie maar eens uitzoeken, en kom tot dezelfde conclusie…

   • Dat is te simpele gesteld. Behoort het islamitische karakter van Turkije niet tot de argumenten van tegenstanders van Turks EU-lidmaatschap? Geen enkel land dat tot het Warschaupact behoorde en nu tot de EU is islamitische getint.

 7. Hallo allemaal ik lees ff mee snap dat zionisme niet ataturk heeft toch Turkije gered zonder hem was er geen Turkije of wil jij terug naar de boerkatijdperk of ben je een is aanhanger heb respect voor de overledene held

  • ataturk heeft in zijn eentje als een tarzan Turkije gered ofniet? Turken vochten in vele fronten in oorlogen met de vlag van sahade aan hun zij.. Allah heeft ons gered en niet ataturk.. ataturk moest als generaal blijven en geen president worden die naar de pijpen van de westerlingen begon te dansen.. Turkije is door Moslims gered en de ongelovigen hebben het land overgenomen doordat er geen Islamitische leiders meer waren…

  • @Savas
   .
   Wat wil je hier nou beweren? Dat zonder Ataturk de Turken niet terug zouden zijn gekomen uit hun verlies?
   Waar was Ataturk dan in de tijd van de Mongolen? En in de tijd van de Ottomaanse overheersing?
   Waarom hemel je die dooie man zo oneindig en onterecht op?
   Alsof als we vandaag aangevallen worden, Ataturk ons dan gaat redden? Maar wat denk je nou, dat wij Turken ons zonder Ataturk zomaar gewonnen gaan geven? Er zal uit ons midden altijd weer een nieuwe Ataturk opstaan.
   Ik zeg niet dat wij nooit nederlagen zullen lijden, maar het zit niet in onze volksaard om op te geven en onszelf (langdurig) over te leveren aan de genade van andere volken. Beter dood dan dat.

 8. In Izmir, om precies te zijn in het stadsdeel Inciralte, heb je een tent waar je iedere avond kan genieten van Turkse nationalistische folklore. Volwassen mannen met harige benen, gestoken in korte broeken en kleine laarsjes, uiteraard met houten geweren en hangsnorren, gaan helemaal uit hun dak. Ze zijn verkleed als Ottomaanse soldaten uit WO I en marcheren de hele avond stampvoetend op een krakkemikkig podium onder de tonen van de Istiklal- en de Onuncu Yil Marsi. Lachen is streng verboden.
  .
  Ik moet hieraan denken toen ik de trits van bovenstaande reacties las. Wanneer ik het goed begrijp is de discussie inmiddels verbreed tot de vraag of Turkije meer te danken heeft aan Kemal of aan Allah. Alles verlucht met schizofrene MHP-slogans over ‘westerlingen’, ‘ongelovige Atatürk-aanhangers’, ’turkenhaat’, ‘zionisten’ en de belofte van een Turkse wereldrijk. Lachen is streng verboden.
  .
  Lieve mensen, ik heb een vraagje. Is er toevallig een psychiater in de zaal en kan hij even langskomen?

  • Ach Kees,
   Ik begrijp heus wel dat dit voor jou als belachelijke retoriek overkomt.
   Maar dat is niet zo vreemd voor iemand met de nationaliteit van een land waar Hitler in 5 dagen doorheen wandelde en nog eens een keer extra in zijn achteruitkijkspiegel moest kijken toen hij de grens met België overstak, omdat hij zelf ook niet kon geloven dat hij Nederland al weer uit was.
   .
   Jij woont nog niet lang genoeg in Turkije om Turken tot in de grond van hun aard te kennen. Jij denkt waarschijnlijk dat het altijd vriendelijke, gastvrije, goedlachse, wat goedaardige maar dommig ogende sukkels zijn en zullen blijven.
   .
   Natuurlijk zul jij een mening over Turken en hun nationalistische trots hebben.
   En zo heb ik dus een mening over Nederlanders en hun trots, of eigenlijk meer over het ontbreken daarvan.
   .
   Maar lach gerust verder.
   Het is bekend dat we – als het er echt op aan komt – toch niets hebben aan onze ‘bondgenoten’, waaronder Nederland.
   Zelfs niet als wij ze eraan zouden herinneren, dat zonder de Ottomaanse sultan er vandaag de dag helemaal geen Nederland, noch een Huis van Oranje zou zijn geweest.
   .
   Roep nu die psychiater er maar bij…

   • @ Stratenmaker

    Ik weet niet precies wat je bedoelt wanneer je zegt dat Turkije ‘niets heeft aan haar bondgenoten’. Wat zou je dan willen? Dat Nederland evenals jouw favoriete Erdogan stiekem wapens levert aan IS? Of dat we zijn regering steunen om nog meer dood en verderf te zaaien onder de Koerden? Kan je daar een rechtstreeks en ondubbelzinnig antwoord op geven?
    .
    Overigens denk ik niet dat Turken ‘dommig ogende sukkels’ zijn; dat zijn jouw woorden. Dat Koerden én Turken enige dagen geleden samen in Den Haag protesteerden tegen de terreurbombardementen op Koerdische stellingen die in Syrië de kolen uit het vuur halen, is bij mijn weten uniek. Het is hoopgevend en maakt duidelijk dat er steeds meer Turken zijn die niet meer trappen in de AKP/MHP-retoriek (die, sprekend over de Koerdische kwestie, in niets verschilt van de kemalistische ideologie die jij zegt zo te verafschuwen).
    .
    Goddank heeft in Nederland gewetensvrijheid het altijd gewonnen van nationale trots. De gewetensvrijheid, dát is nu juist de basis van de Nederlandse Opstand in de 16e eeuw en de daardoor verworven onafhankelijkheid. Dat diepgewortelde besef is na ruim 400 jaar tevens de reden waarom ik en veel Nederlanders er geen trek in hebben om de Koerdische vrijheidsstrijd als ‘terrorisme’ te betitelen (zoals dat ook geldt voor de Palestijnse zaak). Die gewetensvrijheid is ook de reden waarom wij geen belachelijke en kwalijke wetgeving kennen die ‘belediging’ van de ‘Nederlandse identiteit’ strafbaar stelt. En onze vrijheid (ook die van jou Stratenmaker) gaat nog veel verder. Wanneer een Turk zou zeggen dat Erdogan een halve gare is, krijgt hij in Turkije een proces aan zijn broek. Wanneer diezelfde Turk meent dat het ‘Huis van Oranje’ voor hem de pot op kan, wordt dat voor kennisgeving aangenomen – en zo hoort het ook. Kies jij maar voor de ‘nationale trots’ en onvrijheid van je büyükdede, dan kies ik voor een vrije achteruitkijkspiegel.

  • Sen Izmirin bokunu ye vlooienbaksel. Als jij geen trots hebt hoef je niet andermans trots kapot te maken nepsocialist mislukte nsb geschiedkundige

 9. Een dokter lost dit probleem niet op ..iedereen is van vlees en bloed je kan geen afkomst kiezen… Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen zoals een bekende Nederlander ooit zei hoop dat t beter word.

 10. @ Stratenmaker. Egypte valt buiten het NAVO-gebied en kon daardoor onmogelijk tot deze verdragsorgansiatie toetreden. Slecht voorbeeld dus. Maar Egypte werd (samen met Jordanië, Israël én Turkije) wel een van de landen die de benlangen van de Amerikanen in het Midden-Oosten vertegenwoordigen. Dat is tot op de dag van vandaag zo.

  Wat betreft Turkije en de NAVO: Menderes wilde breken met het buitenlandbeleid van Atatürk en ging zoveel mogelijk westerse betrekkingen aan. Toen Turkije vervolgens troepen naar Korea stuurde lag de weg vrij naar Turks NAVO-lidmaatschap. In de jaren die daaraan voorafgingen waren er overigens al heel wat contacten. Zo ging Bahceli’s voorganger Alparsan Türkes voor 1952 al naar de VS om kennis op te doen die hij later gebruikte voor het Turkse Gladionetwerk.

  • Even over het turkse nato lidmaatschap: Turkjje staat millitair gezien ergens onderaan de top 10 , een hele prestatie dankzij steun vanuit de NATO . Als ik de fantasten hier hoor zou Turkije wederom een wereldrijk kunnen worden , dit wordt ook geromantiseerd door AK ers en Erdogan .Hoe ze dat willen bewerkstelligen laten aan hun fantasie over want realistisch is het allerminst. Ze vliegen in hun fantasie naar de top , de realiteit is dat ze naar beneden vliegen naar de afgrond en hard ook …

   • nee jouw tokkie land en zijn tokkie leiders schrijven boekdelen ofniet.. als men wilt praten over andere landen, evenaar je als eerste met dat land voordat je je bek opentrekt, maar schuilen achter zionistenlanden is niet dapper maar achterlijk en slaafs

   • @Bliksemschicht,
    Misschien fantasie, maar feit is dat Turken het door de geschiedenis heen keer op keer hebben bewezen te kunnen heersen, en op grote schaal ook.
    Weinig andere volken kunnen Turken daarin evenaren.
    .
    Natuurlijk begrijp ik wel dat jij het niet ziet zitten om onder de huidige leider Erdogan een heersende rol in het Midden-Oosten te spelen, want als rasechte afgunstige Kemalist kun jij het een mede-Turk niet gunnen. Kijk, was het nou Ataturk die momenteel nog steeds Turkije leidde, dan zou jij er ineens heel anders in staan. Dán zou Turkije volgens jou gaan heersen over de hele wereld, en zou hij vervolgens gaan zitten te huilen, omdat er geen werelden meer over zijn om te overwinnen… Misschien de maan nog.
    .
    Beste vriend, we kunnen hier nog wel even over door gaan, maar onder de huidige omstandigheden is het denk ik beter om de rijen te sluiten en ons te focussen op het kwaad van vandaag dat PKK heet.

    • Stratenmaker: ‘Misschien fantasie, maar feit is dat Turken het door de geschiedenis heen keer op keer hebben bewezen te kunnen heersen, en op grote schaal ook. Weinig andere volken kunnen Turken daarin evenaren.’
     .
     Nou, wees daar maar trots op. Bovendien is het sterk overdreven, want alleen al het pietepeuterige Nederlandje (met een oppervlakte van het Europese deel van Turkije) heerste eeuwenlang over de Indonesische archipel; een gebied dat groter is dan Europa. En dan waren er nog West-Indië en Zuid-Afrika waar de Nederlanders lange tijd de lakens uitdeelden. Voor een volledig overzicht zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_koloni%C3%ABn
     Engeland had nog veel meer ‘bezittingen’ en haar imperialisme was spreekwoordelijk. Dat was in dezelfde tijd dat Turkije bekend stond als ‘de zieke man van Europa’. Daarmee zeg ik niet dat de Nederlandse en Engelse heersers ‘beter’ waren dan de Turkse, want als het er op aankwam deden ze in hun methoden niet veel onder voor schoften als Talat en Bayar in 1915/16.
     .
     Sprekend over het ‘Turkse wereldrijk’ moet nog worden bedacht dat de Turken, oorspronkelijk nomaden en afkomstig uit Centraal Azië, pas 1000 jaar geleden op het wereldtoneel verschenen. In wat nu Turkije is woonden de Armeniërs er op dat moment al 2500 jaar, de Koerden waren er al 4000 jaar gevestigd. Maar ja – veel Turken weten weinig van hun geschiedenis af of zijn en worden door de turkificatie vanaf de 19e eeuw tot op de dag van heden gehersenspoeld. Het is nog maar kort geleden dat de ‘Koerden’ door de kemalisten, even consequent als schaamteloos, als ‘bergturken’ werden weggezet.
     .
     Het verschil tussen veel (niet alle) Nederlanders en veel (niet alle) Turken is, dat wij ons voor dat verleden en de daarmee gepaard gaande oorlogen doodschamen, maar dat halve gare MHP-ers als Cengiz nog steeds neuzelen over een ‘Turks wereldrijk’. Ongetwijfeld zullen hij en zijn medestanders dit bericht wel weer, zoals gebruikelijk onbeargumenteerd, opvatten als ‘turkenhaat’. Daarom herhaal ik bij voorbaat mijn oproep voor een psychiater nog maar een keertje. Een historicus is ook welkom.

     • Turken zijn al veel langer dan 1000 jaar op het Europese toneel denk hierbij aan de Hungaren de Bulgaren zelfs de Finnen hebben linguïstische verwantschap met Turken.Maar ik begrijp je punt je bedoeld de Oguz Turken in Anatolie. De Armeniers worden door hun christelijke prestige vaak geromantiseerd in het westen.

     • De meeste Turken hebben geen keus gehad waar ze geborenvwouden worden, maar jij Kees gaat wel naar Turkije en praat zo? In mijn ogen ben jij ook een Turkenhater! Ik hoop dat je zo een vent in costuum tege het lijf loopt uit inciralti die dan jou de grens overschopt soysuz bitli kopek.

     • Ga maar lekker pkk Likken vuile kaaskop. Spoedig bestaat Nederland niet meer. Vuile kolonialist. Oege boegoe mensen onderwerpen ja daar waren de nederlanders goed in. Trouwens nog steeds vuile separatisten ondersteunende zwerver ben jij kees

     • Wie zit Jij geschiedenis te leren it. Siktir git ozaman Koerdistana als je zo van de Koerden houd stamboomloos kaffer. Ik neuk jou en je hele familie vieze blanke malloot. Wie ben jij? Heb je het verkloot in Nederlan dat je in Turkije zit lozer!! Ze gooien jou er spoedig uit vast vuile kolonialist. Zuig jij mijn Kemalisten lul maar. Was je jaloers dat jou stinkende ras nooit zo een man heeft geproduceerd?

     • O kopege dinleme Bliksemzicht o huzur bozucunun serefsizin teki. Niet voor niets hebben Nederland pkk jarenlang gesteund imdat ze Turkijebkapot willen zien gaan. Toen apo eenmaal in Nederland asiel aanvroeg. Wat zei Nederland? Wij willen onze banden met Turkije niet in gevaar gooien. Waarom zeiden ze niet? “terroristen geven wij geen asiel. Van twee wallen etende kolonisten natie. Toen de Duitsers kwamen leverden jullie je Joodse buren zonder pardon uit aanbde nazis.Nsb volk. Na de tweede wereld oorlog waren jullie ineens allemaal van de verzet en knokploegen lafaarden. De gezegde Joodse praktijken is niet door de Turken bedacht.

    • de rijen te sluiten? je bedoeld meedoen aan de criminele verraderlijke politieke agenda van Erdogan zodat hij het baasje kan zijn over jullie onderdanige zieltjes ? Jullie hebben de PKK bijna gelegaliseerd door met een veroordeelde crimineel te onderhandelen en nu schreeuwen jullie moord en brand!! Demirtas is een kans of a lifetime. Het zuidoosten is al veloren niet fysiek maar jullie hebben er lekker een zooitje van gemaakt. thx keep up the good work in Syria Irak Egypt Lybia and Europe. Ga stratemake van asfalt en vergeet daarbij niet de omgeving te verkrachten . Jullie Erduwan zal alleen schimmige types bezoeken de komende tijd ..

     • En dat maakt jou nou zo’n typische Kemalistische backstabber.
      Ok, prima, dan sluit je de rijen niet. Wat impliceert dat je nog liever met de andere kant samenwerkt, zolang het Erdogan maar de kop kost.
      En dat je het kind met het badwater weggooit… ach, who cares?
      .
      En wat is er mis om na verloop van tijd en 30.000 doden ook eens te proberen met je vijand te praten over een mogelijke vrede?
      Wat is jouw alternatief? Oorlog tot het bittere einde? Dat is goed, maar dan ga jij voorop met de vlag in je hand als kanonvoer.

     • Cok oldun bak Stratenmaker ik had jou vrirndelijk gevraagd niet meer over Kemalisten /kemalisme of Ataturk zelf te praten. De ware Backstabbers zijn jullie Domuz bagcilar. Kemalistler yine neyapti pezevenk. Siz siniz arkadwn vuran, rumlarla yunanlara yol gosteren. Gamaar lekker famillie huwelijk doen Nep Turken. Sizi Koerd zaadlari, ermeni tohumlari.Turk olmus olsaydiniz boyle konusmazdiniz pis pkk. Inteelt midden anatolier ga toch lekker een schaap neuken soysuz Akp kopek yalakalari. Insallah junta olup sizi sikerler amina kodum o cocuklari. Arap soyundan gelen it.

     • @?zmir
      .
      Jij mag met Blikkie om en om de vlag dragen voorop. Mag je je held Atagurk nadoen tegen de PKK.

     • Hè verdraaide auto-correctie op die smartphones… Ik wil steeds Atatürk schrijven, maar hij maakt er steeds Augurk van.

  • Het is geen slecht voorbeeld. Jij trekt het op een slechte (en domme) manier uit zijn verband en probeert het voorbeeld met slechte argumenten onderuit te halen.
   Ik schreef er bij Egypte nog expliciet bij ‘om maar een voorbeeld te noemen’.
   Ondanks dat ga je hier toch uiteen zetten dat Egypte niet tot de NAVO kon toetreden vanwege de geografische ligging.
   Doe je dit nou expres, of snap je echt mijn punt niet?
   In het eerste geval concludeer ik dat je probeert een beetje om mijn naar voren gebrachte punt heen te lullen, en in het tweede geval ga ik werkelijk aan je intelligentie (begrijpend lezen) twijfelen.
   .
   Ik beweerde helemaal niet dat Egypte wel of niet toe had moeten/kunnen treden tot de NAVO. Ik haalde Egypte aan als voorbeeld om aan te geven dat je ook zonder lid van de NAVO te worden toch aanzienlijke financiële steun (‘Marhall-hulp’) van de VS kunt krijgen.
   Want volgens jouw betoog moet je NAVO-lid zijn / worden om dat soort steun te kunnen krijgen, toch?

 11. @ Bliksemschicht

  Volgens historici bereikten de eerste Turkse stammen rond het jaar 500 (de periode die bekend staat als de Grote Volksverhuizing) Europa. En je hebt gelijk dat er linguïstische overeenkomsten zijn met Hongaren en Finnen. Maar ik doelde op de komst Alp Arslan die pas na de Slag bij Manzikirt in 1071 een Turkse machtsbasis wist te vestigen in Anatolië. Daarna zou het nog bijna twee eeuwen duren voordat Osman I (1258-1324) het Ottomaanse rijk stichtte dat tot aan de komst van de Republiek tot 1923 zou blijven bestaan.
  .
  Natuurlijk valt er in historisch opzicht nog veel meer over te zeggen, maar het is onbetwistbaar dat de Armeniërs en Koerden in Anatolië veel oudere kaarten hebben. De Koerden hebben zich trouwens nooit neergelegd bij de Ottomaanse overheersing en waren er gedurende de afgelopen eeuwen regelmatig opstanden.
  Ik denk dat je ook gelijk hebt wanneer je zegt dat de Armeniërs in het Westen, althans in bepaalde kringen, vanwege hun christelijke signatuur worden geromantiseerd. Dat Armenië de eerste staat was die het christendom erkende is daar niet vreemd aan, terwijl bij die sympathie de genocide van 1915/16 ook een rol speelt.
  Ik heb niets met die ‘romantiek’. In mijn ogen maken de Armeniërs zich (net als de Turken in de kwestie met de Koerden) evenzeer schuldig aan onverzoenlijkheid en dan met name in de zaak rond Nagorno-Karabach.
  .
  Wat ik eigenlijk alleen maar wilde zeggen is dat al dat extreme nationalisme tot niets leidt en dat de burgers in die regio uiteindelijk het slachtoffer zijn. Hoop dat we het daar over eens zijn.

  • Siktir pis Komunist. Hopelijk siktir je snel op uit Turkije. Separitisten steuner. Ik ben voor een onafhankelijk Friesland En Limburg pis rum tohumu. Moge de Turkse eten je de nek uitkomen vuile aardappelvreter. Dacht je dat wii niet wisten dat je het over Alp Arslan had sukkel. Geschiedens wird er met de paplepel bij ons ingegoten hoerenkind Turk dusmani defol.

  • Flikkers en cultuurlozen zoals jij zullen doorgaan totdat ze een wig hebben gedreven tussen volkeren pis fascist. Jezelf als socialist voordoen maar wel de vruchten plukken van de neo liberale economie van Akp Turkije serefsiz. Misschien hebbenbze wel werk voor jou als historicus whatever lozer. Vuile pisvinger eet jij de poep van de Turken maar op. Ga naat de imrali eiland om je in de achterste te laten nemen door bergzwijn Ocalan.

  • Nederlanders hebben historici nodig wij niet. Maar ja niemand gaf je een baan nutteloze hond. Inderdaad Kees jij bent een dusman. Je bent niet eens de spuug van Ataturk waard vuile hond. Moge je tong breken.

   • Ja, dat is schrikken hè, Izmir? Dacht jij dat je alles al wist en dan kom je op internet een Nederlander tegen die wel eens een boek over Turkije heeft gelezen en nu en dan Wikipedia aanklikt.
    Dan kan je twee dingen doen. Of je leest ook een boek (ja echt Izmir, een kitap), of je gaat door met vloeken en schelden.
    .
    Maar wanneer je voor het laatste kiest, blijf je last houden van een stinkende bek. Gelukkig is er een remedie, beste Izmir. Let op, de vertaling in het Turks krijg je er gratis bij – zie https://www.youtube.com/watch?v=cS5KaQY50vc

  • Bla Bla Bla gaaaaap. Leer eerst je eigen geschiedenis. Wij weten tenmimste wat wij zijn wat ben jij? Bataaf, bourgondier, klokbeker, hunnebedbouwer, zeven provincieen uitschot

   • Correctie:zeven piratenprovincieen uitschot, oegoe boegoe bevechters dapper hoor dapper. Twee engelse zee oorlogen veeg ik mijn reet mee af. De bevolkingen blrven toch bespaard in die neven oorlogen van jullie. Soysus herif

  • Extreme nationalisme weergeeft naar mijns inzien een minderwaardigheidscomplex van de persoon of groep in kwestie.
   Je geeft het zelf al weer Turken lopen al 800 jaar over de hooglanden van Anatolie als een baas:) Als we 100 jaar over deze laaglanden lopen worden we ook de baas:) . Wat ik wil zeggen is dat als een bevolking een paar generaties ergens woont is het zijn habitat en daar krijgen ze band mee. De Armeniers wonen al meer dan honderd jaar niet meer in Turkije, hun enige band is hun rancune, meer niet! maar westerse stromingen gaan graag mee in deze rancune , dat wekt wantrouwen en bij sommigen zelf paranoide gedachten 9
   ” het westen wil ons kapot maken e.d.” Karabag is daar ook een goed voorbeeld van, men is vol van de z.g. massamoorden in 1915 maar de huidige massamoorden ziet men niet. Nu Turkije hard opweg naar beneden is met de dictator in wording zal Turkije steeds vaker in kwaad daglicht stellen geschiedkundig gezien en zal de zg genocide steeds vaker klakkeloos worden aanvaard, Turkije steeds meer vervreemd van een democratische rechtstaat.Sorry ik ben echt pessimistisch

   • Niet zo pessimistisch Bliksemschicht. Ik heb geen vertrouwen in Erdogan, maar wel in Turkije en de Turken als geheel. Als puntje bij paaltje komt is het een natie die steeds laat blijken in staat te zijn om moeilijkheden te overwinnen – of het nu om verwoestende aardbevingen, economische crises en nog veel meer ellende gaat. Bovendien heb ik met eigen ogen gezien hoe men in een paar decennia grote zaken heeft verricht op gebieden als infrastructuur en andere grote projecten. Ook bloeit het culturele leven volop. In die zin is Turkse trots, maar ook bewondering van het buitenland wel degelijk gepast. Met dat soort nationalisme kan ik volledig instemmen.
    .
    Het voornaamste probleem vind ik de grote ongelijkheid en het gebrek aan democratie. Vooral wat dat laatste betreft maakt Turkije een moeilijke tijd door. Maar laten we eerlijk zijn: je kan veel kritiek hebben op Erdogan, maar vroeger was bepaald niet alles beter – met 1980 als dieptepunt.

    • Kees mischien heb je ook wel gelijk. En mischien heb ik Turkije wel te geromantiseerd en gedacht dat Turkije enorme sprongen vooruit zou maken staatkundig gezien.Mischien is dit wel het beste wat Turkije er de laatste 35 jaar eruit heb weten te halen. Hoe zal Turkije zich van dit recht systeem waarin journalisten worden opgesloten ontdoen of waarin een president het bestuurlijk systeem kaapt. 35 jaar is gelijk aan 1945 en 1980 , kijk wat Nederland heeft bereikt in die tijd en kijk eens naar Turkije Natuurlijk is dat niet geheel aan Erdogan toe te schrijven.

     • @ Bliksemschicht

      Ik ben het helemaal met je eens. Verder zou ik willen zeggen dat iedere beoordeling van een land, een gebeurtenis of een situatie die recht wil doen aan de waarheid, áltijd een enerzijds-anderzijds verhaal is. Waarbij nog komt dat ieder oordeel wordt gekleurd door een persoonlijke visie op mens en maatschappij. Dat geldt ook voor mij; ik redeneer nu eenmaal vanuit een links wereldbeeld. Dat is de reden dat ik nu en dan flink in de clinch lig met Stratenmaker, maar zijn bijdragen toch kan waarderen.
      .
      Sprekend over Turkije is enige kennis van haar geschiedenis onontbeerlijk. Daarbij gaat het niet alleen om boekenwijsheid. Mijn goede vriend Timur (66 jaar, een echte maar tegelijkertijd kritische CHP-aanhanger) heeft mij eens verteld dat in zijn kindertijd ‘Turkije nog geen speld kon produceren’ en dat de meeste industrieel vervaardigde goederen moesten worden ingevoerd. Of van slechte kwaliteit waren (dat laatste heb ik in de jaren ’90 zelf nog wel meegemaakt). Dat is nu heel anders en de Turkse economie – althans het westen en zuidwesten van het grote land – doet volgens mij niet onder voor de meeste Zuid-Europese economieën.
      .
      Zeker, er is sprake van een gebrekkige democratie waarin politieke partijen van de ene op de andere dag kunnen worden verboden. En waar ongewelvallige journalisten voor lange tijd kunnen worden opgesloten. En waar het beledigen van de ‘Turkse identiteit’ (wat dat ook moge zijn) strafbaar is. En onderzoeken naar corruptie worden verhinderd.
      Maar steeds meer Turken maken zich daar zorgen over. Ook op ander gebieden van democratie en mensenrechten worden waardevolle initiatieven ontplooid; denk aan de snel groeiende milieubeweging. En veel Turken zullen zoiets als een gayparade (nog) niks vinden, maar het zijn allemaal manifestaties van ‘onderop’, gericht op meer mensenrechten en democratie. Daarbij hoort ook dat je met een hoofddoek ongemoeid op je werk of op de universiteit kan verschijnen. Kortom, dat zijn hoopgevende ontwikkelingen.
      .
      De slechtste dienst die je Turkije en de Turken kan bewijzen is door te beweren dat het allemaal niet deugt of nooit goed is. Dat is iets heel anders dan op basis van zoveel mogelijk informatie te trachten om de gang van zaken in Turkije kritisch te volgen en te duiden. Dat is de belangrijkste reden waarom ik steeds weer uitkijk naar een nieuwe column van Peter Edel en de reacties daarop.

     • Het deugd niet beste Kees , ik zou willen kunnen zeggen dat het deugd. Turkije een land nog altijd op zoek naar een fundament , zolang er geen fundament is zal Turkije in de ban blijven van populisten. Jaren geleden was echt voorstander ven een presidentieel systeem omdat het Turkse volk nog steeds het democratische gedachtegoed niet echt heeft toegeëigend. Het is een prooi voor populisten. Je gaf in je vorige reakties aan over het terug gaan naar de jaren 80 . Ik moet constateren dat dit volk zulke militaire dictaten nodig heeft omdat ze domweg niet geschoold genoeg dus ook niet sociaal genoeg. Ik lees de columns van dhr Edel ook regelmatig , vind dat hij er kijk op heeft en verwoord dat vanuit zijn perspectief.

     • toch nog even het volgende : de AK jongens hebben Turkije gecashed ..insallah bogazlarinda kalir

 12. Sebrenica warriors/ bitches dat kan jouw soort voortbrengen met jou inbegrepen vuile loeder kees. Wat ben jij? Schooier! Hier lul je je niet meer uit op zijn eigen vlag pisser. Hoe kun je repect hebben voor een ander als je geen repect hebt voor je eigen.

  • Dat wordt straks weer excuses aanbieden en het verhaal over het korte lontje… Ik voel het aankomen.
   .
   Jij kan beter niet achter een pc gaan zitten na 70cc Rak? vriend.

   • Kortom kansloos, allemaal!
    De hamvraag is en luidt als volgt; is er uberhaupt wel democratie in de wereld?
    Antwoord; jazeker check Zionisme. Dus dwz demo cratione heeft nooit bestaan zeker niet in het westen.
    2e vraag is; is hoofddoel chaos kweken in Turkije? Antwoord; Ja is het begin van 3e wereldoorlog.
    Antwoord

   • Kortom kansloos, allemaal!
    De hamvraag is en luidt als volgt; is er uberhaupt wel democratie in de wereld?
    Antwoord; jazeker check Zionisme. Dus dwz demo cratione heeft nooit bestaan zeker niet in het westen.
    2e vraag is; is hoofddoel chaos kweken in Turkije? Antwoord; Ja, het begin van 3e wereldoorlog wat ook wel nodig is.

 13. ; Zonder Gazi Mustafa Kemal Pasa was er nu geen Turkije en allerbelangrijkste ook geen Islam in Turkije.

  Ne mutlu Turkum Diyene. Turkun Turkten baska dostu yoktur. Geen discussie mogelijk

  • Weer zo’n ‘unnamed’ bezoeker (maar volgens mij is het een nieuwe alias van Hayret) die neuzelt over ‘zionisme’ en zijn eigen geschiedenis niet kent.
   .
   In werkelijkheid had Atatürk een schurft aan religie en aan de islam in het bijzonder. Niet voor niets werden in 1924 het kalifaat afgeschaft en kloosters en medressen haastig gesloten.
   .
   Omdat Atatürk begreep dat je godsdienst niet kan uitroeien, hielden hij en zijn opvolgers de gelovigen via de Diyanet via de Diyanet stevig in de houdgreep. Wat Atatürk minder goed begreep is dat het beleid van hem en zijn seculiere opvolgers tot wrevel leidde. Het succes van de AKP is daardoor mede verklaarbaar. Maar om te beweren dat er zonder Atatürk geen islam zou bestaan is onzin. De waarheid is dat de godsdienst in Turkije ondanks Atatürk bloeit.

   • Rusland is toch ook alert over/op het feit dat IS wel erg dicht tegen Erdogan aan schuurt en uiteraard ook andersom. Hij heeft toch ooit gezegd dat democratie de trein is naar een totalitaire moslimstaat?!!

     • Was niet voor jou bedoelt shmuel. Maar ik waarschuw wederom iedereen hier dat ik geen onwaarheden over Ataturk accepteer. Door uitspraken die Kees maakt proveert hij alle groepen in Turkije tegen elkaar uit te spelen. Zijn mening over Ataturk en de mensen uit het westen van Turkije zit vol met vooroordelen en is vol met arrogantie. Wie vraag ik jou! Wie is dan wel goed voor Turkije?! De Grieken, Armeniërs of Koerden? Hou maar op over Ataturk. Geen Europees of westers leider jan in zijn schaduw staan. Kees had mij laatst braag gesteld of ik zijn mening ergens in onderschreef en heb ik geen feedback in gehad. Dus laat ook maar zitten.

     • @izmir
      Wat dacht je van Winston Churchill?
      Wat is dat toch met jou dat je zo’n ideaalbeeld hebt van Atatürk? Er mankeerde echt van alles aan die man hoor, en niet alleen het lijstje van Kees.
      Hoe meer jij die man onterecht ophemelt, hoe meer aversie je oproept.
      Kun je niet gewoon iets realistischer zijn?

  • Damne right, beetje gec kaldim cumhuriyetimiz kutlu olsun. Insallah birgun ulkemiz tum vatan hainler(Domuz bagcilar,gericiler be baska sozde dindarlar) ve dusmanlardan(Ataturk ve Turk medeniyet,uygarlik dusmanlari)kurtulur.

 14. Keesie ga jij mij vertellen over wat je hebt gelezen in boeken, welke geschreven zijn door anti turken? En jij noemt dat waarheid, lachertje. Wij Turken weten 1 ding zeker, Turkije zullen ze never nooit kapotkrijgen.
  Ataturk is een dahi en heeft samen met zijn turkse volk gevochten tegen separisten en anti democraten oa de europeanen. Jij ziet en begrijp het niet en zult het ook nooit begrijpen. Voorlezen kan iedereen Cheesie!

  Check NL, Door jarenlang terroristen te voeden en opleiden in nl kampen? Financieel Steunen van terror in elke vorm, Check eerst je eigen geschiedenis, is eenenal ramp= slavernij zegt genoeg, Democratie in europa heeft nooit bestaan is een fabeltje.

  • Wat te denken over de staatsterreur bij de kranten. Is dat de Turkse democratie?? Inderdaad jaren Turken voeden die de Westerling als zionist betitelen. Over primitief gesproken.

  • Tja ‘Unnamed’- volgens het bekende en doorzichtige ‘Hayret-concept’ ga je niet in op klinkklare feiten, maar ontken je die glashard en probeer je de discussie in een andere richting te leiden. Ik schreef niet over het slavenhandel van de VOC in de 18e eeuw, maar over de diepe afkeer van Atatürk tegen religie in het algemeen en de conservatieve islam in het bijzonder.

  • Fena olmaz.
   Ama sen istedigin kadar Hollanda hakkinda kitap yaz, bu demek degildir ki senin Ataturk sutten cikmis ak kasik.
   Yani iki yanlis bir dogru yapmaz. Uzgunum, ama Kees yazdiklarinda hakli, maalesef.

 15. Oncelikle dun guzel haber aldik, Tum Millete ve Vatanimiza hayirli olsun insallah. AKP tek basina iktitarda, ve goruyorsunuz ekonomi hemen duzelmekte, dollar/euro dusus

  @ Stratenmaker, tabiiki kimse dort dortluk degil. yanlislari olabilir, o zaman oyle gerekiyordu, 1 millet, tek vatan, birlik kurmak kolaymi o kadar darbeden icten ve distan. butun milletleri bir araya getirdi ve cumhurtiyeti kurdu, ama Inonu bazi seyleri sonraqdan saptirdi ve degistirdi. gerektiginde tum engelleri yok etti. Bir kere Ataturk dindar biriydi,Turkce cevirmesinin cok nedenleri vardi, ornek, O zamanlarda Islami, dinimizi saptiran cok Din bilgi (sahte) adamlari vardi bunlarin bazisi yahudi ve ermeni kokenli’idi. hangi gerceklere dayanarak soyluyorsun ve Kees’in dediklerini onayliyorsun ben anlam veremiyorum. Yazik, siz fransiz, Ingiliz ve gavur olmaliymisiniz.Ne mutlu Turkum diyene!

  Mustafa Kamal Pasamiz her savas’a citkiginda dua ederdi, bunu al cebine koy. Tum askerler dua Ederek, Kelime-i ?ehâdet getirerek dusmana saldirmistir.

  Asil soru biz Turklerin dusmanlari kimler?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here