De mijnramp in Soma, een duur horloge en een woedende premier [COLUMN]

133

mijn2[Door Peter Edel/Istanbul] – Het was weer een bonte week in Turkije. Maar net nadat ik daar een artikel over had afgerond verscheen het slechte nieuws over de mijnramp in Soma. Het lijkt me gepast daar eerst aandacht aan te besteden alvorens te beschouwen wat er in de dagen daarvoor gebeurde.

Op dit moment vallen meer dan 200 dodelijke slachtoffers in Soma te betreuren. Dat aantal zou echter fors op kunnen lopen, want er zitten nog honderden mijnwerkers vast en over hun situatie bestaat veel onduidelijkheid. Dat de meeste slachtoffers aan koolmonoxidevergiftiging bezweken doet het ergste vrezen.

Feitelijk was het een kwestie van tijd voordat er weer een mijnramp zou plaatsvinden in Turkije, dat een slechte reputatie heeft als het om ongelukken op werkplaatsen gaat. Niet alleen in mijnen, maar ook op bouwplaatsen en scheepswerven, alsmede in fabrieken, vinden regelmatig ongelukken plaats. Verleden jaar vonden in totaal 1235 arbeiders de dood op werkplaatsen, tegenover 872 in 2002.

De oorzaken van deze ramp zijn een explosie en een brand in een transformator. In 2012 meldde de eigenaar van de mijn trots dat hij de kosten per ton gewonnen kolen fors had weten te verlagen door eenvoudiger transformatoren toe te passen. Nu zien we de gevolgen van die bezuiniging…

De oppositievoerende Republikeinse Volkspartij (CHP) vreesde eerder al dat het pover gesteld was met de veiligheidssituatie in de mijnen rond Soma en drong aan op een parlementair onderzoek. Dat voorstel werd twee weken afgewezen door de regerende Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling (AKP) van premier Erdogan.

Dat veiligheid voor arbeiders een erg lage prioriteit kent voor Erdogan en zijn AKP maakt het begrijpelijk dat de voormalige voorzitter van de mijnwerkersvakbond Maden-Is de ramp in Soma omschrijft als ‘de zwaarte werkgerelateerde moord in de Turkse geschiedenis.’ Erdogan kondigde drie dagen nationale rouw af, maar omdat zijn regering waarschuwingen over onveiligheid categorisch in de wind slaat zal hij zijn verantwoordelijkheid niet kunnen ontlopen.

In de aanloop naar de presidentsverkiezingen in augustus is het Erdogan geraden anders te reageren dan na de mijnramp in 2010 te Zonguldak. Toen veroorzaakte hij veel verontwaardiging met uitspraken als ‘mensen in dit gebied zijn gewend aan dergelijke incidenten’ en ‘dit is nu eenmaal het risico van het beroep’. Protesten tegen de onveilige situatie in de mijnbouwsector deed hij toen hij af als ‘provocaties’.

Tot zover mijn reactie op de mijnramp in Soma. Ik sluit niet uit dat ik er later op terug zal komen, want het laatste woord is zeker nog niet gevallen over deze tragedie.

Duur horloge
Aan de ramp in Soma ging zoals gesteld een bonte week vooraf. Allereerst verweerden de eind vorig jaar, na beschuldigingen over corruptie, vervangen ministers Bagis, Bayrakter, Caglayan en Güler zich in het parlement.

In hun verklaringen vielen verwijzingen naar het geloof op. De een had een iftarmaaltijd (maaltijd na het vasten tijdens de ramadan) georganiseerd, de ander benadrukte dat hij op de hajj (voor moslims verplichte bedevaart naar Mekka) was geweest. De boodschap was duidelijk, goede moslims kunnen er niet van beschuldigd worden de kluit te belazeren.

Erg vermakelijk was voormalig economieminister Caglayan. Hij kreeg naar verluidt een horloge van Reza Zerrab, de Iraanse jongeman die via zwendel met de goud-voor-olie constructie tussen Turkije en Iran miljarden achteroverdrukte. Om dat gladjes te laten verlopen deelde hij miljoenen uit aan AKP-ministers. Of aan hun zonen, om het niet in de smiezen te laten lopen.

Caglayan kreeg zo zijn horloge. Geen klokkie van de Hema, maar een uniek model van de Zwitserse horlogier Patek Philippe. Zo’n protserig ding, van goud en met zoveel edelstenen dat Caglayan fysiotherapie moet hebben overwogen om het apparaat rond te kunnen torsen. Kosten? Zo’n 250.000 euro.

Caglayan wist van de prins geen kwaad. Ja, Zerrab had het horloge gekocht, maar Caglayan had het zelf betaald. Zijn naam stond op het garantiebewijs, zei hij. Maar Patek Philippe plaatst naar eigen zeggen nooit namen op garantiebewijzen. Caglayan beweerde dat hij het horloge wilde hebben nadat hij er een advertentie voor in een krant had gezien. Maar Patek Phillipe zei unieke exemplaren alleen in haar eigen tijdschrift te adverteren. Caglayan zwaaide met een rekening. Maar Patek Phillipe vertrouwde die niet. Uiteindelijk bleek de naam van de kapitein van Zerrabs schip erop te staan.

Kortom, er klopte geen moer van Caglayans verklaring. Maar zelfs als het dat wel deed…
In Turkije bevindt een groot deel van de bevolking zich onder de armoedegrens, waarbij kinderen tot arbeid worden gedwongen (de AKP verlaagde de minimum leeftijd voor zware lichamelijke arbeid, waardoor een van de dodelijke slachtoffers in de mijn van Soma slechts vijftien jaar oud was). Sommige ouders verhuren of verkopen hun kroost zelfs aan de seksindustrie buiten Turkije.

In dat Turkije, waar arbeiders dagelijks hun leven wagen voor een hongerloontje, had Caglayan als minister een horloge om zijn pols ter waarde van een aardige woning. Langs die weg beschouwd doet het er niet eens toe wie dat ding betaalde. Dat hij zich in het licht van zoveel armoede een dergelijke luxe meende te kunnen permitteren is op zich al schandalig.

Feyzioglu
De AKP-kliek blijft in journalistiek opzicht om van te smullen. Erdogan bevestigde dat afgelopen week, toen de baas van de orde van advocaten, Metin Feyzioglu, een toespraak hield bij de verjaardag van de Staatsraad (Danistay). Feyzioglu merkte op dat de door een aardbeving getroffen bevolking van de provincie Van meer steun van de regering had verwacht.

Stoute Feyzioglu toch. Ging er helemaal aan voorbij dat advocaten volgens een fatwa van Erdogan geen uitspraken mogen doen die hij als politiek interpreteert. Lastig, want zeg in Turkije maar eens iets wat niet op een of andere manier politiek uitgelegd kan worden.

Kritiek op de regering met Erdogan op de eerste rij is al helemaal uit den boze, want dat vat hij als beledigend op. Via een op Erdogan gerichte camera was te zien dat hij zijn emoties niet meer in bedwang kon houden tijdens de nogal lang uitgevallen toespraak van Feyzioglu.

Even dacht ik dat Erdogan een hartaanval zou krijgen. Tot hij in woede uitbarstte en een luide tirade tegen Feyzioglu afstak. Hoe president Gül hem vervolgens trachtte te kalmeren, door zijn hand vast te houden, maakte het tafereel hilarisch. Vervolgens brak Erdogan ook nog eens met het protocol door voor Gül de zaal te verlaten.

Feyzioglu mocht van geluk spreken. Turken die het wagen in de nabijheid van de premier een protesterend geluid te laten horen worden doorgaans gearresteerd.

De volgende dag herinnerde Erdogan eraan dat de vader van Feyzioglu in het Turkse parlement zat toen dat begin jaren zeventig instemde met de executie van drie linkse activisten. Opmerkelijk. Volgens Erdogan kan de huidige generatie kennelijk verantwoordelijk worden gehouden voor de daden van voorgaande generaties. Als we zo beginnen ken ik er nog een paar.

Verder moest ik er bij deze uitspraak van Erdogan aan denken dat onder zijn bestuur talloze onschuldige linkse activisten zijn vervolgd en dat hij zich een paar jaar geleden uitsprak voor herinvoering van de doodstraf. Een verwijt daaromtrent aan het adres van Feyzioglus vader gaat derhalve in de richting van de gotspecategorie.

Ook verschenen in AKP-kringen samenzweringstheorieën over contacten die Feyzioglu met Amerikaanse regeringsvertegenwoordigers zou onderhouden. Persoonlijk houd ik het erop dat de toespraak Feyzioglu vooral gezien moet worden in de context van de politieke ambities die deze advocaat er overduidelijk opnahoudt. Dat hij zich kort na de mijnramp in Soma vertoonde – nota bene voor Erdogan en Gül – wijst eveneens in die richting.

Voor Erdogan en zijn meute zit het uiteraard allemaal anders. Daar ligt aan iedere kritiek zo langzamerhand een samenzwering ten grondslag. Zeker als een rechtvaardiging gevonden moet worden voor gedrag dat je niet direct van een politicus verwacht, wordt snel naar een complot verwezen.

Buitenlanders zullen zich erover verbazen dat het Erdogan aan fatsoen ontbrak om te wachten tot na de toespraak van Feyzioglu om zijn ongenoegen te uiten. Maar ach, zoveel geduld heeft Erdogan nu eenmaal niet. Kan hij zich ook permitteren. Zijn aanhang vindt hem een ‘echte kerel’ wanneer hij als een olifant in een porseleinkast tekeergaat. Met dergelijk machogedrag compenseert hij voor het minderwaardigheidscomplex waar zijn conservatief religieuze stemmers na decennia van seculiere heerschappij nog altijd last van hebben. Dat Erdogan in dat opzicht verlichting biedt is voor hen erg belangrijk. Gezien de verkiezingsuitslag op 30 maart jl. kennelijk belangrijker dan de veiligheid op werkplaatsen…

Peter Edel/Istanbul

Van Peter Edel verscheen onlangs De diepte van de Bosporus, een politieke biografie van Turkije (Uitgeverij EPO, Antwerpen).

Volg Peter Edel op twitter.

133 REACTIES

  • Ik treur om de slachtoffers van Soma. Zoals ik treur om alle slachtoffers van gewetenloze neoliberalen. Dit in tegenstelling tot Erdogan, voor wie het afstraffen van tegenstanders op dit moment belangrijker lijkt dan het betonen van medeleven. Ik heb hem geen traan zien laten, terwijl hij daar als het bijvoorbeeld om Egypte gaat toch zo goed in is.

  • Op een dergelijk krankzinnigsamenzweringsdenken rekende ik eerlijk gezegd al. Ik begin mijn pappenheimers te leren kennen.

   • Toch moeten we constateren dat de CHP er maar al te dankbaar gebruik van maakt. Er wordt schaamteloos over de ruggen van de slachtoffers getracht munt te slaan uit de situatie. Via de vakbonden wordt het volk wederom opgeruid om de steden in vuur en vlam te zetten middels staking en protestmarsen en de situatie om te zetten in een politieke. Om de boel nog wat verder op te hitsen worden leugens de wereld in geslingerd van 15-jarige kinderen die in de mijn zouden werken, terwijl de vader van het gewraakte slachtoffer op televisie de ID-kaart van zijn zoon toont waarop staat dat hij van 1995 is.
    En dit alles gebeurd dus nog voordat de slachtoffers boven de grond zijn, laat staan netjes begraven.
    En dat is hoe de CHP en trawanten die u verdedigd te werk gaan in het Turkije van vandaag.
    Alles om Erdogan weg te krijgen, en daarbij gaan ze letterlijk over lijken.
    Het is niet netjes dat u dit soort praktijken hier hartstochtelijk verdedigd. U heeft gewoonweg niet in de gaten met wat voor type mensen u zich inlaat en voor wiens karretje u zich laat spannen.

    • Het gaat hier over families die hun dierbare kwijt zijn en jouw Erdogan zijn personeel schopt ze letterlijk op de grond in plaats zich in te zetten om hen te helpen en jij gaat hier even vertellen dat juist anderen over lijken gaan en durft een hufter als Erdogan verdedigen. Wat ben jij een eikel zeg!

     • U draait de zaken volledig om. Onterecht. Diegenen die u zo geweldig vind en volgens u de moderne Turkse democratie moet redden (de CHP dus) zijn degenen die over de ruggen van de slachtoffers hier politieke munt uit willen slaan. Zij gaan over lijken, ik herhaal het nog maar eens. Zij liegen en bedriegen alles aan elkaar om goedgelovige sukkels als u te laten geloven dat Erdogan in hoogst eigen persoon verantwoordelijk is voor alles dat fout gaat in deze wereld. Dat u dat niet inziet blijft voor mij een raadsel.
      Vandaag weer: De regering zou trachten om het officiële dodental laag te houden. Weer een complottheorie die de wereld in geholpen wordt via Twitter en YouTube door uw slag mensen die de Turkse samenleving willen ontwrichten.
      Ik vraag u: Hoe groot is Soma? Was er een mijnwerker aanwezig die niemand kende en die helemaal geen familie had?
      Hoe moeilijk is het dan, als je de officiële cijfers van de regering wantrouwt, om zelf een tegenlijst van slachtoffers te maken en daarmee naar buiten te treden? Als de ING, die de schulden van de overleden slachtoffers over zou willen nemen, erachter kan komen wie dan allemaal exact slachtoffer zijn, dan kan een willekeurige journalist – bijvoorbeeld dhr. Edel die toch veel te veel tijd over heeft en zich een slag in de rondte schrijft aan CHP-artikelen – daar ook binnen 24 uur achter komen.
      Maar nee, u kiest voor de makkelijke weg en papegaait anderen na, niet gehinderd door enige kennis van zaken of eigen onderzoek.
      Maar wel aan het eind van uw betoog scheldwoorden gebruiken, daar bent u dan weer wel erg goed in. Alsof ik bewezen ongelijk en u bewezen gelijk zou hebben.

     • Dat komt omdat er sinds 2002 meer werkplekken dan ooit zijn beste heer Edel… en waar gehakt wordt vallen spaanders.

     • Nee, in oktober van dat jaar verscheen zijn boek De schaduw van de ster, zionisme en antizionisme. In het Turks vertaald als Siyonizm ‘in Tarihi, Yildizim Gölgesi. Lekker blijven ontkennen hoor Alper. Lekker dom doen. zo kennen we je.

     • Ik overweeg een foto van mijn onbesneden geslachtsdeel op deze website te plaatsen. Zou Alper dan overtuigd zijn?

    • Nou doe mij maar wijlen ecevit dan een man die zich zelf nooit heeft verrijkt en kilicdaroglu is ook een man die zixhzelf niet verrijkt heeft met staatsgeld.

     • Beiden zijn / waren onzichtbare leiders die niets hebben klaar gespeeld en naar wie niemand luistert.
      Voor mij graag een sterke leider die ons sterke land weer terug op de wereldkaart zet en de belangen van alle Turken in de wereld behartigt.

     • Hoe kun jij Ecevit de Karaoglan niet krachtig noemen? Hij heeft mede dankzij minister Dervis de belastingstelsel verbeterd/ gerenoveerd. Hij heeft de invasie van Cyprus( of dat goed was?maar het gaat om de kracht aspect hier) goedgekeurd. Etc etc Je kunt niet ontkennen dat de Akp in hun eerste regeringsjaren enorm daarvan de vruchten hebben geplukt. Toen het met de economie beter ging, heeft de Akp de eer daarvan geclaimd. Ecevit werd altijd al gehaat door Islamistische kringen imdat hij een socialist/chpr was. Ik heb geruchten gehoord dat hij wel eens in de jaren zeventig de oliekraan naar sommige provincies zou hebben dichtgedraaid. Dit omdat deze provincies niet op hem gestemd zouden hebben. Veelal heb ik dit gehoord van Ecevit tegenstanders.

 1. Geachte heer Edel,
  Voor de verandering ga ik niet inhoudelijk op uw column in, ik zou in herhaling vallen over uw denigrerende uitlatingen en uw kleineringen richting een democratisch gekozen regeringsleider.
  Dit staat u natuurlijk vrij om te doen, maar u zou zich als columnist toch eens af moeten vragen of dit de manier is hoe u uw columns zou moeten schrijven. U stuit consequent een zelfde deel van de Turkse bevolking tegen de borst. Natuurlijk, als columnschrijver mag je iets meer dan een ander, maar het is niet leuk meer als je steeds weer dezelfde persoon en/of groep mensen op denigrerende wijze op de korrel neemt.
  Halverwege uw betoog was u mij kwijt, met name na ‘Stoute Feyzioglu toch’. Vanaf dat moment heb ik uw betoog niet meer inhoudelijk gevolgd, maar ben ik mij gaan concentreren op de passages waar u zich laatdunkend, subjectief en moraliserend uitlaat.
  Wat maakt het dat u denkt dat u overtuigender overkomt als u degene die u minacht ook zo overduidelijk kleineert in uw columns? Ook als u het woordje ‘fatwa’ weg zou laten is het voor ons lezers geheel duidelijk dat u niet op Erdogan zou stemmen, zou u Turks stemrecht hebben gehad.
  Door het in dit voorbeeld woordje Fatwa te gebruiken ridiculiseert u het onderwerp, maar toch vooral uzelf, want hiermee kunnen wij u niet meer classificeren als objectieve waarnemer / schrijver.
  Natuurlijk, een deel van de Turkse lezers zal in zijn vuistje gniffelen bij het lezen van uw teksten waarbij u de andere helft van de Turkse bevolking en haar leider wegzet.
  Maar de vraag is wat zij daar nu eigenlijk bij winnen, áls zij er al iets mee winnen…
  U staat op het punt uzelf te degraderen van columnist naar politiek schrijver.
  Probeer aub iets meer evenwicht te vinden in uw stukken, dan blijven we u columnist noemen.

  • het is petertje he..De haat zit hem helemaal in de genen. Deze man zal nooit genezen.
   Ik zou wel willen weten met welke typen hij in Turkije omgaat. Is hij getrouwd. Welk ideologie hangt zijn vriendin. Dat is wel belangrijk. Want als petertje de verkeerde denkwijze heeft, tja, dan is de kans groot dat hij voor de deur wordt gezet.

  • In dit artikel heb ik mij in mijn taalgebruik laten inspireren door de handelswijze die Erdogan regelamtig hanteert tegenover critici. Mede om AKP-aanhangers te laten merken hoe het is om door hem bejegend te worden. Ik kan me voorstellen dat die spiegel niet voor iedereen plezierig is.

   Verder: objectief? Als objectiviteit o.a. begrip voor misdadig beleid impliceert, kies ik voor subjectiviteit.

   Verder vind ik dat Stratenbmaker wel erg veel in herhaling valt om zijn punt te maken. Daarop reageren zou betekenen dat ik dat ook moet doen. Sorry, maar daar heb ik onder de gegeven omstandigheden geen tijd voor. Ik kan mijn tijd beter spenderen aan de informatie die via verschillende kanalen voortdurend binnenkomt over de criminele nalatigheid die tot de ramp in Soma heeft geleid.

   • Geachte heer Edel,
    Ik kan goed begrijpen dat u erg veel tijd nodig heeft om alle informatie door te nemen die tot u komt. Vooral omdat u erg veel ongeverifieëerde informatie die via kanalen als Twitter en YouTube tot u komen, en die u aanstoots aanneemt als zijnde waar. Althans, u hóópt dat die waar zijn, en daarom schrijft u soms iets te snel uw columns, zonder eerst te kijken of het wel klopt wat u schrijft. Wat ertoe leidt dat u vervolgens uw geschriften de volgende dag moet corrigeren (15 jaar blijkt toch 19 jaar ‘omdat een oom iets in een opwelling gezegd zou hebben’).
    Conclusie: u had beter even een dag alle voors en tegens, waaronder de teksten van Stratenmaker, even kunnen laten bezinken, om er op dag 3 een evenwichtiger artikel uit te persen.
    Had nou gewoon uw artikel over een duur horloge en een boze premier gepubliceerd, en niet zo hijgerig meteen als haantje de voorste gaan schrijven over Soma, waarvan u het naadje van de kous helemaal niet kon weten.
    Het is geen sport en u krijgt al helemaal geen medaille als u de eerste bent die ergens een mening over gevormd heeft en dat publiek maakt.

 2. Correctie: in het artikel schreef ik dat het jongste slachtoffer slechts 15 jaar oud was. Volgens de laatste berichten was hij 19 jaar. Het misverstand ontstond nadat een oom zei dat zijn neefje 15 was, omdat het joch er jong uitziet voor zijn leeftijd.

 3. Wie kan mij met fatsoen en serieus uitleggen hoe het kan dat Erdogan bij de vorige mijnramp zei dat dit nu eenmaal het risico is van het werken in de mijn en dan ook nog verbaast is dat mensen gruwelijk boos zijn omdat de veiligheid nog steeds achterloopt en daardoor meer dan 300 doden zijn gevallen? Ik kan dit niet rijmen…..?

  • Kunt u mij uitleggen waarom men Erdogan direct verantwoordelijk houdt voor de tragedie? Is die mijn van Erdogan? Is die van de overheid?
   Natuurlijk, de overheid moet toezicht uitoefenen op de veiligheid. Maar hoeveel toezicht er ook uitgeoefend wordt, er zal altijd een risico op bedrijfsongevallen blijven bestaan, en dat is wel degelijk het risico van het vak.
   Als er een vrachtwagenchauffeur omkomt in het verkeer, dan is dat de schuld van Erdogan? Een politieagent die terecht komt in een spervuur bij een overval? Een brandweerman die een brand bestrijd?
   Kom, wees eens reëel. Natuurlijk, het kan altijd beter, maar we mogen niet uit het oog verliezen dat Turkije nog altijd een land in ontwikkeling is, en dat het besteedbare inkomen van de bevolking nog achter loopt bij het gemiddelde inkomen van een EU-burger. Het is niet reëel te verwijzen naar de enorm hoge veiligheidseisen in bijvoorbeeld Europese mijnen. De enorm hoge kosten van een veilige mijn zijn de oorzaak dat er in Europa bijna geen kolenmijnen meer in bedrijf zijn.
   Wat doet een ondergrondse veiligheidskamer waarin 40 personen 30 dagen kunnen overleven a 250.000,00 USD met de prijs van een ton kolen?
   In deze mijn waar op het moment van aflossing van de shift bijna 800 mensen aanwezig waren zouden dus minimaal 20 van deze veiligheidskamers moeten worden ingebouwd: kosten: 5.000.000,00 USD.
   Gevolg: Turkse kolenmijnen worden onrendabel. Sluiting mijn. Gevolg: duizenden mijnwerkers werkloos en hun gezinnen zonder inkomen.
   Gevolg: de CHP gaat dankbaar gebruik maken van deze situatie om de AKP aan te vallen en verantwoordelijk te houden voor de oplopende werkloosheid.
   En zo is het dus nooit goed.
   Als we allemaal de hele dag in bed blijven liggen is de kans op ongelukken minimaal. Maar er komt uiteraard ook niets tot stand en wordt niets bereikt.
   Conclusie: wie iets wil bereiken of veranderen is genoodzaakt risico’s te nemen en daarbij kunnen slachtoffers vallen. Daarin heeft Erdogan dus 100% gelijk.
   U staat het vrij om deze feitelijke weergave van de werkelijkheid een politiek jasje te geven.

     • Jij diskwalificeert helemaal niemand want je stelt geen mallemoer voor en als ik wel en wim wel en iedereen die voor erdogan is niet als je verklaringen wilt kan ik je misschien het een en ander vertellen in Rotterdam geef et maar aan als je wil

     • Dit is geen dreigement. Dit is een uitnodiging om face 2 face te discussiëren. Dan diskwalificeer ik je in het echte leven. in plaats van op deze site.

     • Leg eens uit wat je face to face beter gaat uitleggen dan hetgeen je hier uitlegt? Ben je dyslectisch ofzo? Moeite met lezen en schrijven?
      Ik heb eerlijk gezegd niet zo’n behoefte aan een persoonlijk gesprek met jou. Als ik dat met alle tegenschrijvers hier op dit forum zou doen kan ik 20 keer hetzelfde gaan herhalen, terwijl hier iedereen tegelijk op de hoogte is van mijn inzichten.
      Voorstel verworpen.

 4. Goede column die de vinger op de zere plek legt.

  Turkije ligt helaas mijlenver achter op West Europa wat betreft veiligheid en preventie. Zeker op de werkvloer maar ook in het verkeer, gezondheidszorg en bouwconstructies. Daar liggen religieuze aspecten aan ten grondslag. Het is de onvoorwaardelijke onderwerping aan de islam dat ervoor zorgt dat mensen bijna alles aan Allah toevertrouwen, hetgeen naïviteit en argeloosheid in de hand werkt.

  • ‘Daar liggen religieuze aspecten aan ten grondslag’?
   Wat een vreemde kronkel maakt u daar.
   Zou het niet gewoon geldgebrek zijn, of gewoon een historisch opgebouwde achterstand op het gebied van veiligheid zijn?
   Ik maak uit de ondertoon van uw bericht op dat u iets tegen religieuze aspecten in de samenleving heeft, klopt dat? U kunt geen respect opbrengen voor het gegeven dat een groot deel van de Turkse bevolking gelovig is en in bepaalde gebeurtenissen de hand van Allah zien? U hoeft het daar niet mee eens te zijn, maar u kunt beter niet de klassieke CHP-fout maken om die mensen en hun denkwijzen te schofferen, anders komt u nooit meer aan de macht en zult u tot het einde der tijden in de Turkse straten molotov-cocktails moeten gooien om uw stem gehoord te krijgen.

 5. Prima stukje Peter Edel, niks mis mee. Stratenmaker (of zijn familie) stookt natuurlijk ook gratis kolen van zijn held. Zijn held die gisteren zijn handen niet kon thuishouden tegenover een lid van een van de getroffen families in Soma. Zijn held die de viering van 1 mei verbiedt, omdat hij bang is dat de bonden te mondig worden en de arbeiders meer geld en rechten krijgen om uit dat armoedecircuit te komen. De zogenaamde grote helft van het land die op Dhr Erdo?an gestemd hebben is ‘de kudde’ die veelal niet eens weten waarom ze op hem gestemd hebben. Jaaa, hij zegt Wan Minut, loopt weg uit zalen en heeft het volk stroop om de mond gesmeerd met infrastructuur en een charismatische babbel waarin hij voortdurend herhaald zodat dat wat hij zegt goed blijft hangen. Wie zegt dat een andere partij dat niet gedaan had? Hij heeft voortgezet wat Özal begonnen is, de tijd en de wereldeconomie is hem gunstig gezind geweest.
  De zwarte piet in Soma is ook al gevonden. Natuurlijk geen goedkopere trafo’s en nalatigheid van de uitvoerder. Nee, een arbeider heeft zitten lassen naast een schakelkast waardoor het ongeluk is ontstaan. Opgelost toch?

  • Dus jij gelooft dat 1 mei viering verboden is door Erdogan.???

   Dom wijf, je bent net als petertje afhankelijk van de BBC wat betreft berichgeving. Ga eerst je huiswerk doen voordat je hier je gehersenspoelde nep feiten komt verkondigen.

   Dus jij vindt ook dat alle AKP stemmers dom zijn. Kijk eerst zelf in de spiegel geit…

   • Alpers arrogantie is geen teken van grote intelligentie. Neem Erdogan… Verder was de 1 mei viering verboden op het Taksimplein. Het zou Alper sieren als hij zijn excuses aanbiedt aan Linda. Maar zoveel fatsoen zal hij wel niet hebben. Evenmin als Erdogan…

    • Kommunisten hebben niks te zoeken op het taksimplein. Dat plein is van iedereen. Ze hebben een plek toegewezen gekregen om te demonstreren.

     • als je in NL gaat demonstreren dan moet je daar toestemming voor vragen. Je krijgt een plek toegewezen. Hier in NL is dit ok. Als dit in TR gebeurt dan is het gelijk dictatuur. Stelletje kneuzen..wie proberen jullie voor de gek te houden.

   • Taksim heeft een herinnering levendig te houden. Daar zijn doden gevallen omdat ze opkwamen voor de arbeidersklasse. Er komen geen ongeregeldheden als de mensen daar hun 1 mei vieren.Niks aan de hand. Er komen ongeregeldheden als je de mensen gaat verplichten naar Yenikap? te gaan en het hele openbaar vervoer van de stad platgooit zodat er niemand meer naar zijn werk kan. Wie ben jij meneer Erdo?an dat jij zo met je volk omgaat? Wie ben jij dat jij overal je neus insteekt. Ben jij een leider voor het volk of een handige jongen die de ene helft van het volk stroop om de bek smeert en de ander helft de poten onder het lijf wegzaagt ter verering van jezelf?

    • Geachte mevrouw Linda, ik heb een vraag aan u: Heeft Erdogan of iemand van de AKP u wel eens kolen of rijst aangeboden?
     Graag antwoord op deze vraag, dan zal ik daarna uw hele pleidooi feilloos onderuit halen en aantonen dat uw complete verhaal is gebaseerd op verzinsels, hoop en napraterij van handige CHP-jongens die YouTube en Twitter misbruiken om naïeve en nijdige mensen zoals u voor hun karretje te spannen.
     Dus: heeft u zelf wel eens goederen aangeboden gekregen in ruil voor uw stem?
     Ik verwacht eigenlijk geen antwoord, omdat u waarschijnlijk te bang zult zijn om om het even welk antwoord dan ook te geven, want voor u bestaat er op deze vraag geen antwoord waar u goed mee weg kunt komen.
     Maar ik wacht het af…

     • dames en heren,

      zie link onder van petertje. Als hij niks van de BBC kan vinden, beland hij bij de kommunisten krantjes. Wie leest die marxistische krantjes nou petertje. Tjonge tjonge , je bent zo dom….

     • Beste Peter,
      Wat wilt u nu precies aantonen met onderstaand artikel in de aydinlikdaily?
      Wie zegt dan dat deze regering geen steun aan de allerarmsten uitdeelt? Het punt is dat u niet kunt bewijzen dat de steun wordt gegeven in ruil voor de onvoorwaardelijke toezegging dat men op de AKP zal stemmen.
      Het ontgaat u bovendien, dat deze mensen toch wel op de AKP zouden stemmen, ook als zij geen kolen zouden krijgen. Deze doelgroep is juist de traditionele achterban van de AKP. Ook kan ik u tegenwerpen dat de AKP tenminste iets aan bijstand doet voor de allerarmsten, daar waar de CHP decennialang alleen haar eigen zakken en die van haar handlangers en het leger heeft gevuld, zonder zich ook maar 1 seconde te bekommeren om de mensen in de provincie en de armsten in de samenleving.
      Mijn vraag: welk punt wilt u nu precies maken door aan te tonen dat de AKP bijstand verleent aan de allerarmsten? Dat de AKP uit slechterikken bestaat? Volgens mij mislukt hier wederom een poging om de AKP in een kwaad daglicht te stellen en helpt u alleen maar het positieve beeld van de AKP op te bouwen als een conservatief-liberale partij met een sociaal hart.
      Hoe veel beter kan het nog worden voor Turkije?

     • Ik ben niet actief op Twitter en gebruik You tube alleen voor mijn werk als mij dat gevraagd wordt. Ik ben daarnaast inderdaad wél benaderd door de AKP met een aanbod van TL 60,- als ik naar hun verkiezingsmeeting zou komen. Zowel hier in Istanbul als in Muratpa?a Antalya en Diyarbak?r. De dochter van mijn man is gewoon gebeld met een aanbod van ook 60 TL. Ik zie niet in waarom ik bang zou moeten zijn. Ik ben niet extreem, woon al jaren met plezier in dit land en daardoor ga je je uiteraard betrokken voelen bij de situatie. Kijk naar de buitenlanders in nederland, ook daar geven niet geboren nederlanders of later gekomen buitenlanders hun mening over het leefklimaat. En ook daar lopen de meningen uiteen. De kunst is echter op een dusdanige respectvolle manier met elkaar om te gaan dat ieder zijn mening kan geven zonder dat hij/zij daarvoor afgezeken wordt.
      En zeer zeker was het in 1999 onder CHP niet beter, als die op hun manier hadden doorgegaan had het ook een zooitje geworden. Maar! Groei is blijven verbeteren aan jezelf. En wanneer een directeur van een firma op den duur naast zijn schoenen gaat lopen wordt het tijd dat er eens een nieuwe bezem iets schoon gaat vegen. De nieuwe zal de gevallen steken van de AKP op gaan nemen en sommige overdone maatregelen temperen en zo werken we met zijn allen aan een nog beter Turkije.

     • @Linda
      Dank voor uw antwoord.
      Uit uw betoog wordt duidelijk dat u niet bepaald een aanhanger bent van de AKP. Toch werd u uitgenodigd door de AKP om naar een meeting te komen en u kreeg daarvoor een reiskostenvergoeding aangeboden. Blijkbaar nodigt de AKP dus niet alleen haar eigen aanhangers uit om het gesprek aan te gaan, maar ook mensen zoals u. Dat is eigenlijk best wel fair en haalt de stelling dat de AKP alleen vergoedingen aan haar zielsverwanten of domme mensen van het platteland uitdeelt meteen onderuit, want u behoort daar niet toe.
      Overigens ging het hier om een uitnodiging tot een gesprek en niet om het toekennen van een voedselpakket in ruil voor uw stem. Kent u iemand die zo’n pakket heeft ontvangen?

 6. Stratenmaker

  die mijn is inderdaad van Erdogan…:)
  Maarruuuhh wat maakt het uit, per slot van rekening is hij ‘democratisch’ gekozen…1 van zijn prive ziekenhuizen heeft hij verkocht aan een Maleis?er in ruil voor een verblijfplaats in Maleisie…dusss we weten allemaal wel hoe laat het is…

  • Mevrouw Olijfje,
   Ik heb 1 van mijn bedrijven in Turkije verkocht aan een Duits bedrijf.
   U schijnt nogal goed te kunnen beoordelen wat zoiets betekent. Kunt u de mensen eens uitleggen wat dat over mij zegt en hoe laat het nu is?

   • Ik denk beste stratenmaker, dat jij te hoog van de toren blaast. Jij hebt geen bedrijf en al helemaal niet verkocht. Het gebazel met “mijnheer en U” is ook te doorzichtig. Gewoon hete aardappel in je keel gedoe. En jouw Erdogan is toch wel de eerste die ontslag zou moeten nemen en zo zijn excuses aan de families van de doden aan te bieden. Dit heeft de huidige regering echt op zijn geweten en als jij dit steunt – onderschrijf je een zieke kliek.

    • Beste Wim,
     U doet het voorkomen alsof hetgeen ik vraag onmogelijk zou zijn, en u kent mij niet eens. Maar u mag denken wat u wilt. Alleen kenmerkt uw houding zich zoals de houding van de klassieke CHP-er: ontkennen van waarheden en verzinnen van onwaarheden.
     Bovendien begrijpt u mijn bericht niet. Ik heb wél een bedrijf in Ankara, maar ik heb het inderdaad niet verkocht.
     Wat ik hier probeer aan te geven is, dat er veel ondernemers in Turkije een bedrijf hebben en dat verkopen aan derden, en niet zelden is de koper een buitenlandse persoon of rechtspersoon.
     In dit geval heeft volgens Olijfje de privé persoon Erdogan een hotel verkocht aan een Maleisisch bedrijf. Zij suggereert daar op een vreemde manier een conclusie bij. Dus vroeg ik mij af, dat wanner ik mij in de hypothetische – maar niet onmogelijke – situatie zou bevinden waarin ik mijn bedrijf bijvoorbeeld aan een Duits bedrijf zou hebben verkocht, wat dat dan over mij zou zeggen volgens Olijfje.
     Mag ik die hypothetische situatie aan Olijfje voorleggen van u?
     Dank u voor het begrip.
     En ik zal JOU voortaan met JIJ aanspreken, dan voel JE JE er vast gemakkelijker bij als JE mij weer eens uit wilt schelden voor ‘eikel’, want dat staat toch wat raar, schelden in de U-vorm nietwaar?
     Jammer voor JE joh, maar Erdogan gaat helemaal geen ontslag nemen, zeker niet om aan JOUW beeld van een goede premier te voldoen. Wij gaan niet toestaan dat iemand die zoveel goeds voor Turkije doet zou gaan aftreden omdat er ergens in Turkije iets mis gaat, daarmee Turkije aan de onkundige minkukels van de CHP overleverend.
     JIJ gaat gewoon ermee leren leven dat er in Turkije dagelijks dingen misgaan en dat Erdogan de enige capabele persoon is die Turkije naar een hoger, veiliger en sterker niveau kan tillen.

     • Indien een Mark Rutte een meisje in het gezicht zou slaan zou er geen enkele steun meer voor zijn positie zijn. En de ongevoeligheid voor de medemens die jij laat zien is symptomatisch voor de je houding hier op de site.

     • Jammer voor JOU Wimpie, maar de steun voor Erdogan blijft, wen er nou maar aan. Misschien moet JIJ maar eens een briefje naar het Turkse leger sturen of ze JOU misschien van deze democratisch gekozen regering willen verlossen. JIJ lijkt me wel zon type die het niet zo nauw neemt met democratische beginselen als de resultaten ervan niet in JOUW straatje passen.
      JIJ bent zelf ongeïnteresseerd in wat de Turkse mensen zelf willen en dat is symptomatisch voor de Westerlingen in Turkije, die het traditioneel allemaal veel beter weten dan de lokale bevolking. Pas JE nou eerst eens aan vriend!

 7. @stratenmaker@Alper
  Jullie praten voor niks. Deze mensen zouden shit eten als dat mode was. Je kan beter tegen een ezel praten. Die zal jou niet begrijpen, maar zal op zijn minst geen onzin uitkramen. Mensen weten niet beter.

 8. Rustig he, anders krijg je een paar klappen. Luisteren doen jullie niet.

  O ja het economie groeit in Turkije dat zeggen de kranten. Maar 1 euro is nu 2.95 turkse lira??

 9. Eigenlijk wordt het niveau te laag in de commentaren om er überhaupt nog op te reageren.

  Vergeten wordt door de heren dat voor de vrijheid van meningsuiting veel doden zijn gevallen in de jaren 60/70 en 80. In een tijd dat waarschijnlijk de mamas en de papas van de scheldende bovenstaande personen het land verlieten om geld te verdienen in Europa. Terwijl anderen op 17 jarige leeftijd opgehangen werden of op het Taksimplein op 1 mei 1977 afgeschoten werden. Waarom?
  Omdat ze opkwamen voor de arbeidersklasse!

  En jullie? Jullie geven af op mensen vanuit je welvarende wereldje die het onrecht wat de arbeiders hier aangedaan wordt verdedigen. Als jullie Turk zijn mogen jullie je diep schamen.

  Mensen kilometers onder de grond sturen voor een loon van 1300 tot 1800 lira terwijl machines het werk ook kunnen doen. Turkije is 1 van de 3 landen ter wereld waar schuilkamers niet verplicht zijn in de mijnen. Calamiteitentraining is er niet. Onderaannemers buiten zwartwerkers nog meer uit. De mensen kunnen er niet aan ontsnappen want anders hebben ze niet te eten. Bonden krijgen geen kans en als je lid bent van een bond wordt je nergens aangenomen.

  En jullie keuren dit vanuit je kapitalistische fauteuil allemaal goed onder het mom van Gods wil en lotsbestemming?

  Bepaalde typerende overeenkomsten zie ik wel. Hier wordt ik een geit en weet ik al niet genoemd door sympathisanten van de AKP en de informateur van Hr. Erdo?an schopt een op de grond liggend famililid van de slachtoffers die toch al door 2 man in bedwang werd gehouden. De big boss himself deelt een oorvijg uit……Tja…

  Maak het verhaaltje verder af en kleur de plaatjes zou ik zeggen.

  • En u bent de reddende engel van Turkije mevrouw Linda? Heeft u al een politieke partij opgericht met een alternatieve route voor ons land? Of komt u net als de vele vele onbeschaamde CHP-ers alleen met een tegen-stem? U vergeet dat Turkije onder CHP-bewind ook onveilige mijnen had. Het is niet zo dat de schuilkamers onder CHP-bewind waren ingevoerd en onder AKP bewind zijn afgeschaft. Dus vanuit welke positie voelt u zich gerechtigd de AKP en Erdogan te veroordelen ?
   En wat doet u precies in Turkije? Waarom kwam u ook alweer naar Turkije? Omdat het goed geld verdienen was in ons land toch? Omdat de vakanties er zo lekker goedkoop zijn toch? Omdat het leven er goedkoop is toch?
   En waarom is dat leven dan zo mooi en goedkoop in ons land? Precies, omdat aasgieren zoals u er zo graag van prfiteren en dreigen het land te verlaten (lees: hun kapitaal terugtrekken) als het te duur wordt cq te onrendabel.
   Ons volk is daarvan de dupe, want zij worden gedwongen om voor een hongerloon onder onveilige omstandigheden te werken om het de rijke Westerlingen naar de zin te maken onder goedkope omstandigheden.
   Als iemand een voorstander is voor de meest veilige werkomstandigheden, dan ben ik het wel. Maar ik weet ook, dat als die omstandigheden eenmaal zijn gecreëerd mensen van uw kaliber zich massaal terug zullen trekken en de investering achteraf nutteloos zal blijken te zijn.
   Wie is er nu schuldig? Erdogan of uzelf?
   Gaat u daar nu eerst eens over nadenken voordat u uw onbescheiden mening komt verkondigen.

   • Bovenstaand stukje van je is typisch gevalletje van kortzichtigheid. Je hebt je een beeld gevormd van de Linda hier die kant nog wal raakt. Bravo! Dan weten we nu hier op welke waarde we je overige opstellen kunnen inschatten.

    • Uw inzichten spreiden anders ook niet bepaald een geniaal economisch inzicht ten toon.
     En als u mijn betoog persoonlijk op wilt vatten, dan mag dat, maar dan heeft u de boodschap duidelijk niet begrepen. Dus voor u nog even in Jip-en Janneke-taal:
     U weet precies hoe het allemaal moet en Erdo niet. U gaat mijnen veilig maken met de modernste technieken en veiligheidskamers. Turkse kolen worden te duur. Mijn wordt gesloten, want buitenlandse investeerder (uit het land waar u oorspronkelijk vandaan komt) vind de veilige mijn onrendabel. Soma veranderd in een regio zoals Zuid-Limburg met spook-mijnsteden. Wordt een achterstandsgebied met mega werkloosheid, want met olijfbomen alleen red je het niet.
     Mensen moeten rondkomen met 400 TL of minder, terwijl ze nu tenminste nog 1.300 TL krijgen.
     Maar mevrouw Linda heeft een sociaal hart en gaat met haar CHP de duizenden mijnwerkersgezinnen onderhouden van het belastinggeld dat de overgebleven Turkse ondernemers op mogen brengen. Alhoewel, hoeveel overgebleven ondernemers zouden er nog zijn? Want mevrouw Linda gaat natuurlijk ook de Turkse bouwsector op de schop nemen, dus die gaan het ook niet redden. En de industrie, tsja, die zal volgens mevrouw Linda naar de Franse 35-uurs norm moeten, dus daar blijft ook niets van over. Dan maar hopen dat de kleine middenstand op de been blijft. Maar daar zal mevrouw Linda wel iets van ‘zondagsrust’ voor in willen voeren? En op de overige dagen zijn er geen klanten met geld meer over om spullen te kunnen kopen, want alle bedrijven waar ze voor werkten zijn gesloten of failliet dankzij mevrouw Linda.
     Turkije zakt terug naar 2e rangs economie en onbetekenend landje, exact zoals het was in de jaren 60 na jaren van wanbeleid onder de CHP.
     Is het zo een beetje duidelijker?
     Schat mijn opstellen op de waarde die u wilt, maar bovenstaande weergave van de gevolgen van uw standpunten is niet hoe wij het willen in Turkije.
     En daarom zijn uw inzichten onjuist, ver bezijden de waarheid en daarom waardeloos.

     • Vervelend hè… zo’n correctie door een vrouw! Tsja emancipatie is moeilijk te verteren.

     • Beste Wimp,
      Hoezo valt het jou op dat de schrijver waar ik inhoudelijk op reageer een vrouw is? En hoezo zou de overwinning van een pennenstrijd zoeter smaken als die een vrouw toekomt?
      Je hebt het misschien niet in de gaten maar de enige die het onderscheid tussen man en vrouw benadrukt ben jijzelf. In Nederland stem je zeker SGP?

     • Ach Linda,
      Inderdaad is het voor dit soort figuren onverteerbaar en frustrerend een intelligent als er een recht-zetterje van een vrouw naar hen gericht is.
      In hun wereldje is men er niet aan gewend dat vrouwen gelijkwaardig aan de mannen zijn.
      Zullen we dan maar zeggen dat hij en zijn metgezellen ook onjuiste inzichten ventileren en kwalificeren als bezijden de waarheid, stupide en dus waardeloos!

 10. […] Peter Edel/Istanbul] – Tijdens het schrijven van mijn vorige artikel voelde ik de noodzaak al om later op de mijnramp in het Turkse Soma terug te komen. Het duurde maar […]

 11. Al die tokkies en sjappies die Erdohannetje aanbidden en beweren dat het in Turkije zo behaaglijk is dankzij hem, zijn achterlijke en kleingeestige leugenaars.

  Als het echt zo heerlijk vertoeven zou zijn in Turkije,dan waren ze er allang naartoe verkast.

  • U bent dan zeker geen tokkie of sjappie (wat dat ook wezen mag)?
   Mag ik u erop wijzen dat er sinds het aantreden van de AKP in 2002 er inderdaad een netto (re-)migratie vanuit West-Europa naar Turkije op gang is gekomen.
   En volgens uw stelling zou dat betekenen dat het in Turkije heerlijk toeven is. En dat klopt dus inderdaad. Dankzij de AKP, en niet dankzij CHP en Ataturk aanbidders zoals u, want uw soort is er juist voor verantwoordelijk dat Turkije in de jaren 60 en 70 in erbarmelijke staat terecht was gekomen en miljoenen Turken als gastarbeider Turkije ontvluchtten.

   • Ik snap echt niet uit welke krot jullie opeens zijn gekropen. Hoe durf je jezelf een turk te noemen Als je de grondlegger van Turkije haat . Ik zeg niet dat je hem moet aanbidden. Maar jullie gore ertohan aanbidders mogen wel wat respect tonen . Idioten die maar blijven door janken over de ottomaanse rijk Dat is al honderd jaar afgelopen en was het niet afgelopen zou het er nu net als afghanistan eruit zien. De zieke man van Europa zo werden we de laatste eeuw genoemd. Dat vinden jullie goed zolang we maar islamitische wetten hebben toch. Niet normaal meer jullie En als jullie de ballen ervoor hebben kom mij opzoeken Rotterdam Centraal Station afspreken. Kan ik jullie uitleggen hoe het echt in elkaar zit. reply op mij post aub Vooral jij stratenmaker en alper ook als die wil. gore arabieren dat jullie zijn.

     • Geweldige naam heb ik he. Maar ik weet niet waar je het geleerd hebt maar diskwalificeren kan jij niet doen. Want je stelt helemaal geen mallemoer voor. als je niks te zeggen hebt dan moet je niks zeggen. Want anders sta je weer voor lul Behalve dan voor die andere mafkees alper. Maar goed wij weten allemaal dat mensen zoals jij tijdelijk zijn. Over een jaar of 10 gaat Turkije failliet dan stappen jullie als hondjes weer over naar de 2 andere grote partijen. We moeten een voorbeeld nemen aan egypte waar ze de gevaren wel hebben kunnen voorkomen door al die hypocrieten tot slaap te brengen

     • Beste Amcik,
      Begrijp ik het nu goed? Je bedoeld dat er in Turkije net als in Egypte een staatsgreep gepleegd moet worden om daarmee een democratisch gekozen regering weg te sturen?
      Zeg eens ja of nee? Niet eromheen draaien beste Amcik.
      Dus jij denkt serieus dat er heel veel mensen in Turkije zijn die graag een staatsgreep gepleegd zien worden, en dat mensen zoals ik die democratie voorstaan geen mallemoer voorstellen?
      Ik waag te betwijfelen dat je gelijk hebt. Hoe komt dat over bij je beste handelspartner, de EU denk je? Heb jij nou serieus het beste voor met Turkije, of wil je ten koste van alles alleen maar dat jouw gelijkgestemden – al zijn ze in de minderheid – weer met geweld de macht in handen krijgen, zoals het vroeger ook ging?

  • Precies ze bestelen liever west europa eerst. Maken honderd inteelt kinderen die jog slechter nederlands spreken dan dw eerste generatie vanwege schotel tv. Biijdrage aan de maatschappij? Niks!!

   • hmmmm… wat hadden we ook alweer afgesproken over nodeloos grievende opmerkingen zoals ‘inteelt kinderen’?
    Uw stelling over schotels die de integratie hinderen is zeer terecht. Ik zou graag met u daarover van gedachten wisselen, maar omdat u toch weer een nutteloos argument als ‘inteelt kinderen’ toevoegt, kan ik uw bericht helaas niet meer als waardig beoordelen en serieus antwoorden.
    Bericht gediskwalificeerd.

   • haha geweldig ik durf te wedden dat hij niet eens een goede baan heeft misschien op 19 jarige leeftijd getrouwd. en daarna zn reet eraf werken bij een warenhuis of loods ergens

    • Dat overkomt alleen trieste lui zoals jij. Vandaar dat je het ook zo goed tot in detail kunt beschrijven.
     Ga jij nou eerst je auteursnaam even veranderen, dan mag je mee praten. Nu dienen je teksten alleen als harde-schijf-vulling.
     Gediskwalificeerd.

     • Wat een malloot joh.
      Altijd de vinger wijzen naar anderen. Het is een feit dat jullie soort op jonge leeftijd trouwen en daarna niks meer bereiken. En daarom stemmen ze ook akp logisch toch? Harde bewijs een van de akp zombies die ik ken die trouwens altijd van mening veranderd is geboren toen zijn moeder 13 jaar was. Vader zwaar verslaafd aan de gokken en toch zijn vrouw (meisje) opsluiten als een dier. Wat kom je nou doen net of het niet zo is. Dit kun je sowieso niet ontkennen. Paar wietverslaafde wannabe mocros ook dat zijn de mensen die meestal akp aanhangers zijn. En nogmaals jij kan mij niet diskwalificeren dat doe ik en de rest van de wereld bij jou.
      Hoe jij hier overkomt op normale volwassen mensen is treurig. Ik heb genoeg mensen zoals jij in mijn leven gezien en allen waren hypocriet. Jij bent een nietsnut en dat zal je blijven. Jullie schrijven altijd dat Ataturk mason is dit dat geheime groepjes enzovoort maar als je even goed nadenkt. Is dat het geval met erdogan dom mormel dat je bent gulen en hij werkten onder een hoedje maar ZELFS gulen zag gewoon wat voor leugenachtige man dat was er zijn zoveel dingen die zich afspelen achter de gordijnen in turkije en stinkmaker en alper zullen altijd te blind zijn om dit in te zien

     • En weet je waarom ik niet zo inhoudelijk als jou schrijf makker. Dat komt doordat ik een leuk leventje leid hahaha en niet 10 minuten wil schrijven om jou door onherstelbare letsels hoofd proberen wijs te maken dat erdohan een hond is. Dat doe ik wel even snel snel als ik helemaal niks te doen heb op mijn Relaxte baantje.

     • Beste Amcik, of Grote Amcik zoals je nu opeens genoemd wil worden,
      Ik zal het je nog een keer uitleggen, want het gaat er bij jou maar moeilijk in: Laat Ataturk nou eens lekker pitten in zijn graf. Haal hem er niet steeds bij, want hij kan niets meer betekenen voor Turkije, hij heeft al genoeg gedaan. Hij wil dat luie donders als jij aan het werk gaan en het land dat hij van de ondergang redde weer groot maken. Dat gaat niet door vooruit te lopen met je hoofd achterom gedraaid naar het verleden. Je klinkt net als een Christen: Jezus heeft voor ons geleden, dus wij mogen lekker zondig tekeer gaan.
      Zo werkt dat niet beste Grote Amcik, wij moeten Turkije zelf verder brengen en het verleden laten rusten.
      De nietsnutten die zelf niets tot stand brachten en iedere keer weer met de filosofieën van Ataturk op de proppen kwamen als ze zichzelf weer eens klem gezet hadden en niks beters konden bedenken zijn hopeloos door de mand gevallen. De Schapen zullen hen nooit meer toestaan het volk met die onzin zand in de ogen te strooien.
      Ga jij ondertussen nog even een betoog opstellen over 13-jarige moeders… lekker belangrijk.

     • Lees nu heel goed wat ik ga schrijven ja. want dit is de laatse post die ik ga zetten. Ga jij maar verder spelen hier zodat het lijkt alsof je een leventje hebt. Alles wat met erdogan en akp te maken heeft hoort gewoon net als in Egypte aangepakt te worden. En over 13 jarige moeders wil je niet praten. Waarom? komt het doordat jou moeder ook maar 13 jaar ouder is dan jou en het zeer doet om in te zien dat jullie barbaren zijn. Ik las vorige keer iets van alper of van jou dat mensen niet van hurriyet moeten lezen omdat het in de handen van de chp is. Maar waar halen jullie je informatie vandaan dan. Van de andere kranten en zenders die in de handen zijn van erdogan. Nou kleine vriend zo gaat dat nou eenmaal. Alles is politiek in Turkije. Grote Amcik Erdogan dat is mijn auteursnaam hier. Maar goed ga jij maar lekker verder hier. Doe net of je wat voorstelt op internet tegenover complete wildvreemden. Daar draait jou leven dus om. Nogmaals dit is mijn laatste post want dit was eventjes leuk geweest maar dit begint te irriteren mensen zoals jou gaan nooit wat bereiken in het echte leven. Misschien als je in een moskee wil gaan werken later ofzo kan je lekker geld en terroristen ronselen. En ik wil niet beledigen maar dit is een feit: iedereen inclusief erdogan zelf die wat met de akp te maken heeft ziet er niet bepaald modern uit en kunnen niet eens vergeleken worden met de snot van ATATURK. Enige reden waarom er zo weinig echte turken zitten op deze site komt doordat ze meestal een echte leven hebben. Begrepen kleine vriendje. En als je je afvraagt wat ik dan hier doe. Ik heb op dit moement helemaal niks te doen op mijn stage plek bij een van de grootste bedrijven van de wereld… Ik ga lekker verder met het versieren en seks hebben met mooie meiden. Wat jij nooit in je leven zult hebben ahhahahaha RIP Ataturk we zullen je visie weer voort zetten wanneer de turkse economie over 10 jaar een vrije val gaat maken en al deze ratten die uit het niets zijn gekomen weer naar hun hol gaan om hun vrouw te mishandelen. En als je ooit nog in de buurt van Rotterdam bent meldt het even dan. Want dan koop ik even een ticket naar je koerdische broeders in Lice Diyarbakir voor jou. Kan je daar even leuk doen. Maar ik weet wat voor lafaards jullie erdohan aanhangers zijn. Dus tot nooit en blijf vooral doorgaan met het aanbidden van een hond die liever een arab helpt dan jou als je ligt te janken om hulp als het niet meer goed gaat in Turkije.

  • Wat is dat toch dat u blijft dooretteren over inteelt en niet-liefdeskinderen?
   Bespeur ik daar een complexje?
   U bent zelf uitgehuwelijkt ofzo?
   Wilt u erover praten?

    • Vooroordelen… altijd weer vooroordelen bij Wim en de capulcu&Co.
     U moest eens weten hoe humaan ik wel niet ben.
     Maar u wilt het natuurlijk niet weten, zoals u geen enkele waarheid onder ogen wilt zien.
     Maar mijn aanbod blijft staan hoor, dus roep maar als u eraan toe bent.
     Ik zet u gewoon in de rij achter heer Edel, die volgens eigen zeggen intussen ook al een beetje psychotisch begint te worden omdat hij niet voldoende drogredenen meer kan vinden om de waarheden waarmee ik hem hier confronteer te bevechten.

  • @ de griek :
   waar heb je het over..

   Gaat het wel goed met je. Je schrijfwijze geeft aan dat je verward bent. wat heb je toch met inteelt kinderen. Ben je misschien zelf inteelt kind.

 12. oh oh blinde aanhangers van arablover erdogan
  jullie moeten je hier niet voordoen als turk maar als stinkarabier Waarom, nou dat zal ik je hier vertellen. Ten eerste jullie hebben de ballen in je mond van een man die huilt om arabieren ( SCHANDE) maar als er 300 Turken overlijden door nalatigheid zegt hij dat zulke dingen kunnen gebeuren En maar blijven janken over de economie. JA geld dus dat is wat jullie ( ik vermoed lelijke) hoofden laat op en neer laat gaan tussen zijn knieen. Deze man heeft zo vaak laten zien dat hij liever palestijnen en egyptische terroristen steunt dan jullie lelijke 47 procent die op hem stemmen. En ook altijd zeggen dat hij democratisch is verkozen. Zoek het aub op want een premier of president hoort te zorgen voor 100 procent voor zijn volk en niet alleen degene die hem likken. Wat israel doet met de joden Als erdogan dit deed met de koerden was het een prachtmens hahah stelletje walgelijke mislukkelingen in het leven

   • Ahaha gediskwalificeerd nee jammer man aah dat is toch zo jammer dat JIJ mij diskwalificeert. Maar het verschil hier tussen ons is dat ik tenminste wel serieus wordt genomen door de rest vab de wereld behalve akp trolls die op het internet leven maar buiten piepen ze meestal wel anders dat garandeer ik je. Het grappigste is misschien zelfs dat de arabieren waar jullie zo graag vriendjes mee willen worden omdat ze moslim zijn haha jullie niet eens serieus neemt en wegzet als kafir dat is toch GEWELDIG hahahahha de mensen waarvoor erdogan ging janken als een puppy met die caped crusader vrouw van hem schijten op zijn tranen Dus eigenlijk ben JIJ en de rest van je gore klikje gediskwalificeerd van de hele wereld. an kom aub niet gelijk weer blaffen over economie blaf blaf want leningen afsluiten kan iedereen maar terugbetalen over 10 of 15 jaar gaat een dikke probleem worden nietsnut stratenmaker

    • Eigenlijk wilde ik meteen alweer GEDISKWALIFICEERD schrijven vanwege alle scheldwoorden die u nodig heeft om op te vallen.
     Maar u schijnt toch nog ergens de bel hebben horen luiden, alhoewel u – zoals alle Capulcu&Co – vanzelfsprekend niet weet waar de klepel hangt (moet ik deze Nederlandse uitdrukking nog even voor u uitleggen? anders begrijpt u misschien niet waar het over gaat?).
     Leningen afsluiten dus.
     Heeft meneer Amcik misschien ook enig benul van de schuldenpositie van Turkije? In verhouding tot het BNP van Turkije? Want dat bepaalt immers of een schuld terugbetaald kan worden.
     Verder is er een verschil tussen de nieuwe schulden en de oude schulden.
     Ten eerste, beste Amcik, zijn de oude schulden inclusief die aan het IMF in zijn geheel afbetaald. Dat waren schulden over gelden die de CHP en trawanten hoofdzakelijk hebben uitgegeven aan hun legervriendjes om denkbeeldige vijanden te bevechten waarbij vele onnodige slachtoffers zijn gevallen.
     De nieuwe schulden die zijn aangegaan zijn onder andere aangewend om de vele vele projecten te realiseren voor het algemeen nut.
     En ondankbare honden zoals u zouden we eigenlijk verplicht over de hobbelige zandpaadjes moeten laten reizen zoals die onder de CHP werden aangelegd. U weet wel, die wegen die uiteindelijk veel te smal werden, omdat CHP-vriendjes allemaal van het budget snoepten en zichzelf schandalig verrijkten, natuurlijk ten koste van vele verkeersslachtoffers.
     Ja inderdaad beste Amcik, diezelfde CHP onderkruipsels die u hier staat te verdedigen.
     Weet u, beter gaat u weer met de spierballen rollen, want als u gaat proberen inhoudelijke dingen te bespreken maakt u zichzelf nog belachelijker.

     • hahaha hier bewijs ik gewoon weer wat ik altijd al gezegd heb altijd met die economie jaaaaaaaaa
      erdogan heeft prachtig werk verricht dat meen ik echt. maar waarom wil jij maar niet snappen dat erdogan zo jullie hersentjes heeft overgenomen zo simpel is het islam en geld dat zijn de 2 factoren die jullie als makke schaapjes achter zijn lopen.En trouwens ik verdedig helemaal niemand. Ten eerste ben ik Ultranationalist en kemalist voor de rest als het goed gaat mijn land ben ik de blijste turk die er bestaat MAAR als er een duivel aan de macht komt die echt niet eerlijk is en geloof gebruikt om “mensen”zoals jou te winnen. Dan is het gewoon natuurlijk dat mensen boos gaan worden. En tuurlijk ging het belachelijk slecht in turkije in de jaren 80 90. Maar omdat het nu goed gaat moet je hem niet zien als god. Datgene waar jullie kritiek op leveren aan mensen die Ataturkcu zijn. Zijn jullie zelf geworden stelletje slimmerds.

     • Jazeker, economie, daar valt of staat het mee. Wat heb je aan een volmaakte rechtsstaat als de mensen niet te vreten hebben?
      Je hoeft geen ‘Erdogan-schaap te zijn’ om de staat van de economie als belangrijkste leidraad te hebben bij de keuze in het stemhokje. Iemand anders (geen Turks Schaap) zei het al: ‘It’s the economy, stupid!’.
      Geloof is echt waar, geloof me, bijzaak.
      Wij zien Erdogan niet als een God. Van mij mag hij vandaag vertrekken, ik zie liever iemand anders, maar dan wel iemand die dezelfde visie mbt de toekomst van Turkije deelt. Voor mij is dat iemand uit de AKP. Maar dan graag iemand die met een schone lei kan beginnen. Gelukkig zijn er veel kundige en gematigde mensen binnen de AKP beschikbaar.
      Maar we zullen zien.
      Trouwens complimenten voor je eigen meer gematigde betoog. Het gaat goed komen.

 13. Edit Laatste stuk van mijn laatste post:
  Hiermee geef ik aan hoe hypocriet jullie zijn.
  Israel palestijntjes doden niet goed
  Zou Erdogan (keske) koerden doden wel goed
  Als erdogan zn gore bek nou effe dicht hield en alleen voor een goede economie zorgde en een sterk turkije dan was hij een held ook voor mij zelfs maar deze man is slim hij weet dat er genoeg idioten leven in turkije die niks anders begrijpen dan islam en als je islam zegt dan moet het wel goed zijn volgens hun en daarom stemmen ze op hem
  je hebt kans dat hij en zijn lelijke vrouw met die bijenkorf op haar hoofd niet eens zelf islamitisch zijn

   • Beiden gediskwalificeerd. Niet geschikt voor een volwassen discussie…
    Schelden kunnen ze wel erg goed, maar dat was al bekend.

    • ja, schelden kunnen ze heel goed de CHP aanhangers. Wat ze niet met verkiezingen kunnen winnen proberen ze via vandalisme. Ik heb medelijden met ze..

    • Zo zie je maar weer hoe zwak en dom erdogan aanhangerss als je de waarheid voor hun enge koppen houdt is het altijd wegwuiven iemand anders de schuld geve en andere mensen neerzetten als leugenaars

     • Beste Amcik, wat is dan volgens jou de waarheid? Dat Erdogan en zijn vrouw geen moslim zijn?
      Wat bedoel je nou precies met ‘als je ze de waarheid voorhoudt gaan ze het wegwuiven?
      Dat is nou precies jouw probleem mijn beste Amcik, de waarheid trek je in twijfel, en over iets wat niet bestaat fabriceer jij je eigen waarheid.
      En dan meen je serieus dat mensen jou serieus nemen?
      Amcik, Amcik, Amcik toch. Dit gaat zo niet goedkomen met jou he?
      Wel grappig dat Wim jouw wingman speelt, de Westerling die de Turkse samenleving komt vernieuwen (lees: ontwrichten).
      Dat is dus jouw team: alcoholisten, gokkers, westerlingen en jijzelf.
      Verlaag jezelf nou niet zo Amcik, het is nog niet te laat, kom in het Turkse team van de vooruitgang en de waarheid.

 14. Het zal niet lang meer duren en de economie in Turkije zal een vrije val maken. Overal waar kwantiteit voor kwaliteit gaat zal op termijn zorgen voor een onhoudbare situatie. Ok Erdogan is een hufter maar dat zijn, op een enkele na, ze allemaal in de politiek in Turkije. De droom van Erdogan, een groot en sterk rijk, zal niet uitkomen. Een groot volk willen zijn is een gevaarlijk idee. Turken die daar in willen geloven hebben waarschijnlijk een klein pikkie. We kunnen de economie een handje helpen door nog meer geld te lenen en nog een creditcard erbij te nemen. Heel islamitisch ook!

   • Loser. Waar ben je in de onderwijs? Zo een niets klaarspelende Islamistische school( Ik had eventueel seculier moslim school gewenst, maar ja dat is een fabel net als dat democratie bij islamisten werkt) Verbieden die hap. Jullie scheiden de sexen en volgen een niet natuurlijke manier van leven. Ik zal ngmaals herhalen dat strengemoslims veelal sexueel gefrustreerd zijn. In Egypte heb je middle aged maagden mannen lopen. Kunnen niet trouwen omdat ze de geld niet hebben.( komt in Turkije ook voor)Zelfs Gesluierde vrouwen kunnen niet veilig zich in openbaar wagen. Als je het eenoslim broeder vraagt: moeten ze maar niet de straat opgaan. Ik vraag jullie Akp lui is dit natuurlijk? Als jullie beginnen over dat het god zijn opdracht is, dan zijn jullie werkelijk dom. Jullie weten toch? Dat de Arabische schier eiland bewoners voor de koran. Sex, gokken , dochtermoord etc etc excesief deden.

 15. Stratenmaker, GOED van je, Peter hoor je niet meer, en Wimpie zit ook maar te schelden zoals altijd.
  JIJ hebt ze gewoon UITGELULD (ze houden ook van Lullen).

  Ga zo door!!!

  • Uitschelden zou bij mij ander taalgebruik zijn. Nee hoor… ik concludeer aan de hand van de onzin die ik telkens lees en geef daar dan een kwalificatie aan zoals ik de bovenstaande tekst van (ERDOGAN ECHTE ATATURK!!) als zielig en tegelijkertijd onbeschoft betitel. Misschien heeft Izmir gelijk als er een conclusie dat sexuele frustratie zichtbaar is bij de Erdo’tjes 🙂

 16. De reden dat de Demokratik sol parti van Ecevit werd weggestemd. De stelers en dieven van Turkije en niet belastinbetalers. Voelden de hervormingen en belastingmaatregelen van Ecevit heel erg in hun portomenee. Wat de oorlog in oosten betreft Stratenmaker. Het was eerst een oorlog van de Apocular tegen de koerdische grootgrondbezitters. Hier kwam nog geen Turkse leger aan te pas. Uit jou leugens concludeer ik dat jij ook een seperatist bent. Vroeger was ik voor niet delen van Turkije nu wel. Dan zijn we van jou soort verlost.

   • Smyrna zit vol met jou soort vrees ik, bij een eventuele afscheiding zouden er alleen maar meer van jou soort mijn kant oo willen komen. Izmir de echte Turkije en Istanbul moet jullie niet!!!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here