Erdogan condoleert Armeniërs [Column]

43
9

erdo[Door Peter Edel/Istanbul] – De Turkse premier Erdogan kan verrassend uit de hoek komen. Op 23 april verbaasde hij vriend en vijand door zijn medeleven te betonen aan de nakomelingen van de honderdduizenden Armeniërs die tussen 1915 en 1918, in de nadagen van het Ottomaanse Rijk, werden gedeporteerd en/of omgebracht.

ITC
De beslissing om met de Armeniërs af te rekenen werd niet door de Ottomaanse regering genomen, maar door het driemanschap Enver Pasja, Cem Pasja en Talaat Pasja van het Comité voor Eenheid en Vooruitgang (ITC) dat destijds praktisch gesproken de dienst uitmaakte in het Ottomaanse Rijk.

Er bestaat veel onduidelijkheid over het exacte aantal slachtoffers. Schattingen variëren van een half tot anderhalf miljoen. In ieder geval vonden niet alle Armeniërs in het Ottomaanse Rijk de dood. Er waren er die zich wisten te redden door zich via een huwelijk aan een Turkse familie te binden. Daarnaast namen Turkse families Armeense kinderen in hun gezinnen op. Andere Armeniërs ontkwamen door te vluchten.

Tegenwoordig wonen er tussen de 40.000 en 70.000 Armeniërs in Turkije, veelal in Istanbul. Ze lopen daar geen gevaar, al bestaat op die regel een belangrijke uitzondering. De Armeens-Turkse journalist Hrant Dink, die over de moord op de Armeniërs in 1915 schreef werd aangeklaagd wegens het beledigen van de ‘Turkse identiteit’ en in 2007 door een Turkse nationalist doodgeschoten.

Ontkenning
De tragedie van 1915 is een gevoelig onderwerp waarover de meningen sterk verdeeld zijn. Veel – hoewel niet alle – gespecialiseerde historici buiten Turkije zijn ervan overtuigd dat destijds een intentie bestond om zoveel mogelijk Armeniërs de dood in te jagen. Dat maakt het voor hen tot de eerste genocide van de twintigste eeuw.

De deportaties worden aan Turkse zijde niet ontkend, en evenmin dat daarbij veel Armeniërs omkwamen. Dat het op genocide neerkwam wordt echter tegengesproken. Dit standpunt bindt de meest uiteenlopende Turken, van radicaal links tot extreemrechts en van seculiere tot religieus. Er zijn Turken die de definitie van genocide wel erkennen, maar zij zijn in de minderheid.

De meerderheid vindt het een onbehagelijk idee dat de Turkse geschiedenis met de zwaar wegende beschuldiging van genocide wordt bezoedeld en ontkent daarom. Anderen gaan verder en noemen de conclusies van historici een tegen Turkije gerichte samenzwering. Voor dat laatste bestaat een grote gevoeligheid. Een aantal Duitse stichtingen hoeft zich maar met Turkse milieuactivisten te associëren en het heet een complot tegen Turkije.

Afstraffing
De vaakst gehoorde Turkse argumenten zijn dat de Armeniërs tijdens de Eerste Wereldoorlog de kant kozen van Rusland en dat op het Anatolische schiereiland erg veel moslims de dood vonden. Het deporteren en doden van Armeniërs wordt in deze lezing een consequentie van de oorlog en mag daarom geen genocide genoemd worden.

Er werden inderdaad veel moslims gedood in wat nu Oost-Turkije heet. Bovendien droegen Armeense regimenten daar zeker verantwoordelijk voor. Veel Turken gaan zelfs zo ver om te stellen dat het daarmee de Armeniërs waren die zich schuldig maakten aan volkerenmoord, terwijl wat buiten Turkije de ‘Armeense genocide’ heet niet meer dan een verdiende afstraffing was.

Er werden tussen 1915 en 1918 echter ook vrouwen, kinderen en andere Armeniërs gedeporteerd en omgebracht die niets met de oorlog in het oosten te maken hadden. Dat de deportaties begonnen met het wegvoeren van Armeense intellectuelen uit Istanbul, duidt op zich al op een intentie die voorbij gaat aan oorlog.

In de catastrofale campagne tegen de christelijke Armeniërs was daarnaast ook de pan-Turkistische ideologie van de ITC herkenbaar over een groot Turks rijk voor uitsluitend soennitische moslims. Armeniërs waren ook niet de enige christenen die werden vermoord of verdreven. Hetzelfde lot trof Assyrische christenen.

Tribunaal
In 1919 hield de Ottomaanse regering een tribunaal in Istanbul waar de ITC-leiders (bij verstek) ter dood werden veroordeeld voor hun rol tijdens de Eerste Wereldoorlog. De systematische moord op de Armeniërs stond hier centraal.

De bewijzen tegen Enver, Cem en Talaat kwamen terecht in de verslagen van het tribunaal, die werden gepubliceerd in de Staatscourant (Takvim-i Vekai). Historici die de definitie van genocide bewezen achten wijzen daarop. Zij hebben een punt, al verliep het tribunaal van 1919 niet neutraal, aangezien het Ottomaanse Rijk destijds bezet was door de geallieerden.

Met het tribunaal van 1919 kwam een einde aan de ITC, maar niet aan het pan-Turkisme. Deze ultranationalistische ideologie bevond zich tevens op de achtergrond van de bevolkingsruil van 1923 met Griekenland. En later, in 1955, was het pan-Turkisme van betekenis bij de pogrom tegen Grieken in Istanbul, de enige plaats in Turkije waar tegen die tijd nog een Griekse gemeenschap bestond.

De geest van het pan-Turkisme overleefde tot op zekere hoogte in het neo-Ottomanisme van Erdogans Partij voor Ontwikkeling en Gerechtigheid (AKP), dat uitgaat van de vestiging van soennitische regimes in het Midden-Oosten die het leiderschap van Turkije in de regio erkennen.

Herdenking
Erdogan betuigde zijn medeleven een dag voor de herdenking van wat de Armeniërs ‘de grote ramp’ (Mez Yeghern) noemen. Volgend jaar zal die herdenking voor de honderdste keer plaatsvinden. Erdogan loopt daar met zijn condoleances duidelijk op vooruit.

Hij weet dat leden van het Amerikaanse Huis van afgevaardigden al jaren broeden op een genocideresolutie waarin Turkije er door stelselmatige ontkenning niet best af komt. Er bestaat vooralsnog geen kans op dat die resolutie wordt aangenomen, omdat president Obama (die de Armeense genocide als senator nog wel erkende) er niet voor te porren is.

Erdogans verstandhouding met Obama is snel slechter geworden de laatste tijd en het ziet er niet naar uit dat die tendens omkeerbaar is. Dat zorgt voor onzekerheid bij Erdogan, die maar moet afwachten of Obama zijn opstelling over de Armeense genocide volgend jaar niet radicaal wijzigt. Condoleances voorafgaand aan de honderdjarige herdenking kunnen dan het verschil uitmaken.

Ook in andere opzichten was Erdogan aan positieve publiciteit toe. Corruptieschandalen, antidemocratische maatregelen en een falend beleid richting Syrië (waar door Turkije gesteunde jihadististen twee maanden geleden de Armeense bevolking uit het dorp Kessab verdreven) berokkenden hem weliswaar weinig schade bij de verkiezingen op 30 maart jl., maar op een paar landen na is zijn reputatie buiten Turkije diep gezonken. Erdogans verklaring verscheen dan ook niet zonder reden in negen talen.

Verdere toenadering
Een positieve reactie kwam er inderdaad na Erdogans condoleances. Dat geen enkele Turkse premier daar eerder toe bereid was sprak zeker in zijn voordeel. Wil Erdogan verder gaan op deze weg dan zal hij echter het woord genocide over de lippen moeten krijgen, want op 23 april beperkte hij zich tot ‘gemeenschappelijk leed’.

Die woorden vond men zeker een stap voorwaarts in Armenië, maar niet voldoende voor normalisering van de betrekkingen met Turkije. Erkenning van de Armeense genocide stellen de Armeniërs nu eenmaal als voorwaarde. En niet alleen de Armeniërs in Armenië. De wijd verspreidde Armeense diaspora houdt daar nog sterker aan vast.

Zal Erdogan in de nabije toekomst toegeven dat de ITC zich onder de vlag van het Ottomaanse Rijk schuldig maakte aan genocide? Daar bestaat weinig kans op. In 2005 riep hij overheidsinstellingen op om van ‘de gebeurtenissen van 1915’ te spreken en niet van Armeense genocide. Hij kan sindsdien van inzicht zijn veranderd, maar eind vorig jaar gaf Ankara nog een subsidie van 3,8 miljoen dollar aan het Turks Historische genootschap (TTK), dat bijeenkomsten organiseert om de Armeense genocide te ontkennen.

Charlie Rose
Een week na zijn condoleances aan de Armeniërs werd Erdogan geïnterviewd door Charlie Rose van het Amerikaanse Tv-kanaal Public Broadcasting Service (PBS). Op de vraag van Rose ‘of de Armeense kwestie als genocide kan worden gedefinieerd’ antwoordde Erdogan:

‘dat is niet mogelijk, omdat er dan nu geen Armeniërs meer in Turkije zouden leven.’

Los van de vraag of er nu wel of niet sprake was van genocide, is dit een vreemde redenering. Je zou met evenveel (on)recht kunnen stellen dat de nazi’s onschuldig waren aan genocide omdat er tegenwoordig meer dan 100.000 Joden in Duitsland wonen.

Verder is Erdogan er kennelijk niet van op de hoogte dat het VN-verdrag van 1948 ‘inzake de voorkoming en bestraffing van genocide’ ook de intentie om een bepaalde bevolkingsgroep gedeeltelijk te vernietigen als genocide definieert:

‘handelingen, gepleegd met de bedoeling om een nationale, etnische, godsdienstige groep, dan wel een groep behorende tot een bepaald ras, geheel of gedeeltelijk als zodanig te vernietigen.’

Het lijkt er allerminst op dat Erdogan alsnog zal toegeven dat ‘de gebeurtenissen van 1915’ binnen de categorie genocide vallen, zoals de Armeniërs dat van hem verlangen. Toch vervalt daarmee niet het belang van het door hem betoonde medeleven. Zoals gesteld deed geen eerdere Turkse premier hem dat voor, waardoor het hoe dan ook een historische ontwikkeling blijft. Of de weg daarmee vrij ligt naar een verzoening met de Armeniërs is echter zeer de vraag.

Peter Edel/Istanbul

Van Peter Edel verscheen onlangs De diepte van de Bosporus, een politieke biografie van Turkije (Uitgeverij EPO, Antwerpen).

Volg Peter Edel op twitter.

43 REACTIES

 1. westerse schatting: 40 tot 70 duizend armeniers in Turkije.. Turkse feiten: 400 duizend en 100 duizend illegale armeniers in Turkije… westerse schatting: 1,5 miljoen dode armeniers, Turkse feiten, max half miljoen dode armeniers…. westerse feiten: miljoenen niet-Turken tegenover geen Turkse doden in oorlogen…. kortom, westerlingen zijn vieze zielige schijnheilige huichelaars waar Turken zich altijd gereed moeten staan om ze te bevechten…. Islam zegt niet voor niets erover, je kan met een ongelovige zaken doen, maar neem hen niet als vriend, want zij zullen je verraden als de tijd daarvoor is….

 2. Beste Dhr. Edel,

  Hartelijk dank voor uw artikel.
  Ik kan mij herinneren dat ik in 2007 zeer geinteresseerd was in dit onderwerp, daar ik werkzaam was op een school als docent. Op deze school werd en nog steeds de Armeense kwestie herdacht( ik zeg kwestie omdat onafhankelijke onderzoeken nog steeds niet hebben uitgewezen dat er sprake is van het met opzet en systematisch uitroeien van Armeniers..)

  Hoe kan het zo zijn dat een land als Nederland( een land van objectieve waarneming) waar zoveel Turken wonen zomaar kan spreken van een genocide? Waar onderzoeken van eigen bodem zoals die van Stefan Steiner naar Mars worden verwezen maar onderzoeken berust op subjectieve eenzijdige waarnemingen wel klakkeloos worden aangenomen? Hoe is dit mogelijk? ?s hier sprake van selectiviteit of heeft men zoiets van….ach de Duitsers waren verantwoordelijk voor de Joden, de Nederlanders voor de ?ndonesiers op de Banda eilanden, de Australiers voor de aboriginals, de Amerikanen voor de Afrikanen en ?ndianen, de Britten voor de ?ndiers en dus laten we Turkije dan ook maar ff in dit rijtje stoppen, omdat het nou eenmaal normaal is om verantwoordelijkheid te nemen voor je daden…….toch? Maar is het normaal om een land een genocide in de schoenen te schuiven gebaseerd op selectiviteit? Dit is niet alleen hypocriet maar ook best gevaarlijk moet ik zeggen……..

  Ik kan mij niet voorstellen dat een Turkse soldaat met opzet en systematisch mensen heeft uitgeroeid. No way………..!

  • Het zal u niet verbazen dat ik mij met u opwind over het bij voorbaat classificeren van een geschiedkundig voorval, waar niet voldoende onderzoek naar heeft kunnen plaatsvinden.
   Curieus detail hierbij is dat Turkije enige jaren geleden aan Armenië aan heeft geboden om de Staatsarchieven van beide landen open te stellen voor een ieder die onderzoek wil doen naar dit voorval, maar dat Armenië dit destijds heeft afgewezen en vooralsnog geen aanstalten maakt om alsnog in te gaan op het aanbod.
   Je zou toch haast gaan denken dat Armenië zich wel prettig voelt bij het huidige evenwicht, waarbij het algemene sentiment in hun voordeel uitvalt. Het is natuurlijk best handig om je als klein en arm land met weinig mogelijkheden tot economische ontwikkeling middels het verleden af kunt zetten tot je grote buurman.
   Allen zijn dat natuurlijk wel oneigenlijke motieven en het heeft niets met waarheidsvinding en het vormen van een eerlijk oordeel te maken.
   Ik hoop dat we uiteindelijk ook met de Armeense regering overeenstemming zullen bereiken, zodat beide volken als goede buren verder kunnen.
   En als het een genocide was, dan noemen we het zo. En als het oorlogsslachtoffers waren, ook goed, dan krijgt het beestje die naam. Heel eerlijk gezegd zie ik het belang ervan niet eens zo in. Ik vind het veel belangrijker dat we koste wat kost voorkomen dat we in de toekomst ooit nog met elkaar in oorlog geraken. Iets wat in het verleden is gebeurd kunnen we toch niet meer veranderen, maar voor onze gezamenlijke toekomst zijn we zelf verantwoordelijk…

   • ‘waar niet voldoende onderzoek naar heeft kunnen plaatsvinden’. Als dat zo is, hoe kan dat in bijna 100 jaar? En hoe kan het dat zoveel landen genocide bewezen achten zonder onderzoek? Dat onderzoek is uitgebreid uitgevoerd, door talloze onafhankelijke onderzoekers. En de uitslag is bekend.

    • Het tot nu toe gepleegde onderzoek is gebaseerd op halve waarheden, heel veel aannames en subjectieve getuigenverklaringen. De officiële Turkse en Armeense archieven inzake dit onderwerp zijn nog nooit eerder opengesteld geweest en Armenië heeft het recente Turkse aanbod beider archieven voor alle onderzoekers ter wereld open te stellen afgewezen.

     • Het archief in het Topkapi paleis is een oncategoriseerde puinhoop, dus dat kan sowieso nog wel even duren. Maar het is ook niet nodig. Zoals ik al schreef bieden de tijdens het tribunaal van 1919 overlegde bewijzen voldoende reden om aan te nemen dat Enver, Cem en Talaat zoveel mogelijk Armeniërs wilden vermoorden. Getuigenverklaringen vormen wat dat betreft voor mij niet meer dan aanvullend bewijs. Zo subjectief zijn die verklaringen overigens niet. Alleen omdat ze uit verschillende richtingen kwamen. Het punt is dat het reeds bestaande bewijs rigoureus opzij wordt geschoven in Turkije.

    • Moet je wel toegeven Peter dat veel van die landen voormalige vijanden van de Ottomanen waren. Lawrence of Arabia haatte de ottomanen, churchill haatte de ottomanen, Fransen haten de Turken nog steeds. Ten tijde van eerste wereld oorlog was Usa zelfs tegen de ottomanen. Nogmaals biij de sevres verdrag warrn de Ottomamem niet eens uitgenodigt voor de onderhandelingrn. Anatolie zou verscheurd worden en de turken zouden een slaafvolk zijn geworden. Ataturk met zijn imperfecties heeft niets meer dan een piece of the pie voor de Turken bemachtigd. Dankzij Ataturk heten de Turken Turken. Zelf was hij van Turkmeens afkomst. iedereen die aanhanger van de akp is zou zichzelf geen akp mogen noemen. In de ottomaanse rijk was het woord turk een belediging.

 3. ‘Of de weg daarmee vrij ligt naar een verzoening met de Armeniërs is echter zeer de vraag’…
  Wie stelt deze wederkerige vraag? U? Indien u dat zichzelf afvraagt, dan heb ik – gezien uw standpunten en veroordelingen jegens premier Erdogan en zijn AKP-regering – al zo’n donkerbruin vermoeden welk antwoord u uzelf gaat geven. Premier Erdogan zal er weer niet te best vanaf komen ben ik bang.
  Natuurlijk zit er weer een complot achter. Obama heeft ermee te maken en premier Erdogan is uiteraard weer bezig om een aankomende verkiezing van het een of ander veilig te stellen.
  Geachte heer Edel, in 1 van onze vorige discussies hebben wij zijdelings gesproken over de verzoeningscampagne van deze regering gesproken. U antwoordde dat er enkele jaren gelden inderdaad een begin was gemaakt, maar dat er niet veel meer van over is gebleven.
  Waarom bent u van mening – of beter: hoopt u – dat het in verval geraakte initiatief van enige jaren geleden van de AKP regering onomkeerbaar is? Zou het niet gewoon kunnen zijn, dat de intenties oprecht zijn en bovendien in het verlengde liggen van de verzoeningspolitiek?
  Zou het niet gewoon zo kunnen zijn dat de achterban van premier Erdogan gewoon in vrede wil leven in Turkije, met zijn buren en met de wereld en dat Erdogan als hun leider dit in daden om wil zetten? Al was het alleen maar vanuit economisch motief.
  Kan het niet zo zijn, dat de huidige Turkse bevolking de Turkse Armeense minderheid en de Armeniërs in Armenië respecteert en een gezamenlijke sterke toekomst op wil bouwen?
  Waarom toch steeds weer spijkers op laag water zoeken?

  • ‘Of de weg daarmee vrij ligt naar een verzoening met de Armeniërs is echter zeer de vraag’… Lijkt me logisch zolang Armenië erkenning van de genocide als eis stelt en turkije dat weigert. Zeker, Erdogan probeerde een paar jaar geleden tot een Armeense opening te komen. Tot hij trachtte de MHP onder de kiesdrempel te krijgen en daartoe de nationalistische kaart speelde. Toen was het snel gedaan met de Armeense opening. Het beleid van Erdogan verandert nu eenmaal met de dag en is vooral gebaseerd op opportunisme in het voordeel van zijn eigen positie.

   • Hij probeert nu alsnog toenadering te zoeken tot de Armenen. De MHP bestaat nog steeds en komt in veel plaatsen boven de kiesdrempel uit.
    Is volgens u Erdogan’s eigen positie vandaag de dag minder belangrijk geworden?
    Uw argument houdt geen stand.

    • Zoals ik in mijn artikel al schreef had Erdogan een veelvoud aan redenen om zijn medeleven met de Armeniërs te betonen. Een aantal daarvan hadden zeker met eigenbelang te maken. Ik wil dan ook niet uitsluiten dat hij wederom rechtsomkeerts maakt als hem dat uitkomt.

     • Vooralsnog dient u hem het voordeel van de twijfel te gunnen, als u eerlijk bent. En mocht hij geen rechtsomkeert maken zoals u verwacht, dan kunt u in ieder geval uw zegeningen tellen en misschien voor 1 keer positief zijn over de man.

 4. Turkse/ Moslim / pomok doden na de eerste wereldoorlog en balkan oorlogen.3 miljoen soldaten + MILJOENEN ANATOLISCHE DODEN =van 5 tot 8 miljoen Turkse doden. Wie komt voor ons op!!!!!!!!! Nu zijn de Turken ool nog eens verdeeld met idioot Erdogan en zijn schapen volgelingen. Spoedig zullen de haters hun zin nog krijgen. Ach ach ik heb Turkije opgegeven. VERDEEL EN HEERS. VROEGER WERD ik bespuugd door mensen op straat door autochtone Nederlanders en de anderen Turken noemen mijn soort vergavurde Turken. Leve de ANTI-FASCISME, LEVE ATATURK !!!!!!!! VRIJHEID OF DE DOOD!!!!!!!!!

  • ‘idioot Erdogan’…
   Jaja… lees je eigen tekst nog even terug zou ik zeggen, dat is pas idioot.
   Blijft u vooral iemand vereren die al 75 jaar dood is en niets meer voor u kan doen.

   • Mag ik u erop wijzen dat Erdogan ook vereerd word door huidige niet zelfdenkende mensen. Dat Izmir kennelijk door lieden als u beschimpt is maakt blijkbaar geen indruk. Mag ik stellen dat u enigszins arrogant overkomt hetgeen u telkenmale anderen verwijt.
    En dan…Docent Olijfje!

    “Ik kan mij niet voorstellen dat een Turkse soldaat met opzet en systematisch mensen heeft uitgeroeid. No way”

    Nee meid, die soldaat stond te wachten om andermans schoenen te poetsen! wake up!

    Ik denk overigens dat Sen goed laat zien hoe de stand van zaken is met de volgende woorden

    “kortom, westerlingen zijn vieze zielige schijnheilige huichelaars waar Turken zich altijd gereed moeten staan om ze te bevechten…. Islam zegt niet voor niets erover, je kan met een ongelovige zaken doen, maar neem hen niet als vriend, want zij zullen je verraden als de tijd daarvoor is….”

    Verdraagzaamheid en respect kan ik niet ontdekken?

    • Beste Wim,
     Izmir is niet door mij of door mensen zoals ik beschimpt. U zult in mijn teksten zelden of geen scheldwoorden tegen komen, en dat is exact zoals ik mij in het werkelijke leven ook uit. Wanneer ik zeg dat ik denk geen scheldwoorden nodig te hebben, omdat ik voldoende normale argumenten denk te hebben om een mening als die van Izmir te bestrijden, dan mag u dat arrogant vinden klinken, maar dat is dan meer uw mening dan de waarheid.
     Verder zou ik u uit willen dagen uw standpunt ‘dat Erdogan ook vereerd word door niet zelfdenkende mensen’ iets meer toe te lichten.
     U kunt niet simpelweg deze zin na-papegaaien en daarna snel op een volgend onderwerp overspringen. U zou zich er nog uit kunnen redden door te schrijven dat u het woordje ‘ook’ gebruikt in deze zin, waardoor dit feitelijk weer correct wordt. want inderdaad, er zal vast wel ergens iemand op Erdogan gestemd hebben die zelf niet goed na kan denken, naast al die miljoenen mensen die dat wel kunnen.
     Maar dan geldt net zo goed: ik zou u erop willen wijzen dat Kilicdaroglu OOK vereerd wordt door niet zelfdenkende mensen.
     En dat klopt dan ook, en dus staat het 1-1, en bent u terug bij af bij het maken van uw punt.
     Feit blijft dat het ridicuul is om Ataturk die al 75 jaar dood is te vereren als het grote voorbeeld voor de toekomst van Turkije.
     Net zo ridicuul als het zou zijn als wij hier in Nederland vandaag de dag zouden willen leven als Willem van Oranje.
     Beiden krijgen een standbeeld en daarna over tot de orde van de dag…

     • Stratenmaakster… waarom maak je er een vrouwelijke vorm van, vindt u dat denigrerend?
      Hij kan teveel argumenten opnoemen om te zeggen dat hij geen zelfdenker is, waarom is hij wat jou betreft geen zelfdenker en jij wel?

   • En blijf jij maar vooral iemand vereren die op zijn eigen moeders graf zou spugen als hij daarmee stemmen kon winnen. Hij speelt met mensen zoals jou. Die alles via media krijgt te horen. Inderdaad erdogan is een IDIOOT. En diegene die al 75 jaar dood is. Heeft het voor jou mogelijk gemaakt om met jou miezerige leven als moslim of wat dan ook en TURK door te brengen. Het was in die tijd vrijheid voor iedereen zodat turkije mee kon met de rest van de wereld. Wat daarna met Turkije gebeurde is 0 procent zijn schuld stelletje debielen. Vanwaar al die kritiek op onze enige leider. Ik kan een paar verklaringen voor vinden ten eerste ben jij geen turk maar een arabier of iets in die gore richting. 2. je houdt niet van vrijheid. 3 je bent een prostituee die door geld (economie) al zijn eer heeft weggedaan.

    • Als ataturk er niet was geweest dan waren jullie nu koerden arabieren grieken of atmenier. Ataturk is mijn god. Ik vereer hem en geloof in hem. Ataturk Akbar!!

 5. Ik voorzie dat Wilders klopjachten op alle Aziaten en Moslims zal beginnen. Dan zuj wij allemaal de lul!!! Liberale, seculieren, conservatieven, fundamentalisten, ongelovige moslims, wil zich Nederlander voelen Turken= DE LUL!!!!!!!!!!!

  • U bent een angstig mannetje. 1 Turk dunyaya bedel. Wie is Wilders? Waar maakt u zich toch zo druk over?
   Wij Turken zijn vriendelijk voor iedereen die zich vriendelijk opstelt. Wat niet betekent dat vijandige mensen vrij spel hebben. En maakt u zich geen zorgen, u zult zien dat wanneer u bedreigt wordt er geen 1 Turk zal zijn die u aan uw lot over zal laten. Wij mogen het onderling over veel dingen oneens zijn en van tijd tot tijd felle discussies voeren, op het moment dat er dreiging van buitenaf komt zullen wij de rijen altijd weer sluiten.
   Beschouw onze actuele meningsverschillen maar als een luxe probleem in tijden van vrede…
   Wilders… Pfff!

 6. Wat de Grieken betreft met alle respect verder, hebben zij hun wraak niet gehad met het bezetten van Anatolie destijds. Ze zijn erger tekeer gegaan dan 400 jaar lang overheersing van de Ottomanen in Rumelie. Ga lekker Darwin aanhangen allemaal. DEFINITIE VAN DARWINISME naar mijn mening. De superieure rassen( blank) zullen de anderen uitroeien. De superieren zullen overleven en de anderen vernietigen. WASP = WHITE , Anglo Saxon Protestant. Als de Armeniers zielig willen blijven doen , waar zijn hun wasp en christelijke broers om hun economie uit de slop te helpen ? Ze hebben een econimie van niks, waarom verspillen de Weaterlingen hun enerhie om Turkije te laten bekennen? JULLIE WILLEN ONS KAPOT MAKEN!!!!!!! Net zoals de wereld valse medelijden toont aan de ter dood veroordeelden in Egypte. ISLAM ZIN ENIGE REDDING= MODERNISEREN EN VERLICHTING!!!!!!

  • Ach ach ach, Izmir toch… te veel hoofdletters en uitroeptekens. Wanhopig wordt u ervan nietwaar? En Turkije heeft u ook al opgegeven lees ik nu.
   Maar voor alles is een oplossing: mensen met uw mentaliteit passen naadloos bij de christelijke Grieken. Alhoewel ik de zeer beleefde en aardige Grieken toch eigenlijk liever niet met ondankbare schreeuwlelijkerds van uw kaliber opzadel.
   Overigens kom ik zo langzamerhand tot de conclusie dat u de vleesgeworden ziel van de CHP-doctrine bent. Hoe klassiek is niet uw Pavlov-reactie ‘Jullie willen ons kapot maken’ en ‘iedereen is de vijand van Turkije’? Jarenlang heeft de CHP en hun legervriendjes het Turkse volk met deze mentaliteit geïndoctrineerd en grote delen van het Turkse rijksbudget verspild voor eigen gewin. ‘Iedereen wil Turkije kapot maken!’ en dus hebben we een sterk leger nodig. En dat leger kan en passant ook af en toe onze reet redden (lees: coup plegen) als we door de meerderheid van de Turkse bevolking weer eens democratisch onder de voet dreigen te worden gelopen.
   Al dat geld had aangewend kunnen worden om constructief bezig te zijn, zoals de AKP nu bezig is: infrastructuur bouwen, vriendschappelijke relaties aangaan met de buren, het leger en hun macht tot normale proporties terug brengen overeenkomstig Europese eisen en normen.
   Nee, beste Izmir, u dacht dat de AKP aanhangers echt dom zijn en tot in lengte van dagen in uw paranoia verzinsels van draken en spoken zullen blijven geloven.
   Terzijde: als iemand in Turkije de bevolking dom heeft gehouden en heeft voorgelogen, dan is het de CHP wel. Zij hebben het meeste baat bij een domme en bange plattelandsbevolking, niet de AKP, integendeel.

   • petertje, lees dit laatste stukje nogmaals door. Het wordt tijd dat jij je marxistische ideeën loslaat en je sociaal , democratisch, islamvriendelijk opstelt.

  • Volgeling van Adnan Oktar? Verwar Darwinisme trouwens niet met sociaal Darwinisme, want dat doe je hier.

 7. izmir jij moet beter niet praten want je stelt geen reet voor met je neppe uitspraken. echt zo’n chaos maker tussen eigen volk. landverrader als het je uitkomt en zogenaamde landverdediger als het je uitkomt. zulke trieste figuren horen ergens op een afgelegen eiland

 8. Mag ik hier iets hierover vertellen? Of passen jullie hier ook censuur toe zoals nujij.nl ?

  Ik heb berichten geplaatst over de Armeense Kwestie, op NUJIJ.nl.
  Mijn berichten waren goed onderbouwd en ik kwam met bron informatie en website links.
  Helaas kreeg ik een BAN. Ik kan niet meer inloggen op NUJIJ.nl, omdat ik niet klakkeloos de ‘Westerse Media’ opvolg.
  Een ander persoon die letterlijk een ‘hater en anti Turkije’ is en vaak de Turken en Turkije pest op NUJIJ.nl mag doorgaan met zijn propaganda op NUJIJ.nl
  Hij plaatse zelfs een bericht met de titel; ”Genocide ontkenners hebben hier niets te zoeken”. Meteen erna werd ik geblokkeerd en kreeg een BAN. Ik heb vaker het gevoel gehad dat de betreffende persoon een medewerker van NUJIJ.nl is.
  Mogen de Turken geen eigen mening hebben? Waarom niet dan?

  NUJIJ.nl meet met dubbele maten. Dat was al algemeen bekend en overduidelijk, maar om het nu zelf mee te maken is toch wel kwetsend en pijnlijk.

 9. Ik betreur de censuur die nujij.nl toepast! Dat is niks anders dan racisme!
  Nujij censuur moet ophouden.
  Met smoesjes ons de mond snoeren zal de Armenen niet helpen, omgekeerd ook niet.

  We moeten er over kunnen praten.
  Dus ook de Turken moeten erover kunnen praten zonder dat o.a. Nujij.nl de Turken met een mening verwijderd.

  Bent U saamhorig en nieuwsgierig? Wellicht heeft U meer aan de volgende website links met bron informatie, bewijzen en uitleg in begrijpelijke taal;
  http://armeensegenocidedebat.wordpre…-genocide-was/
  http://www.armandsag.nl/artikelen/Ar…%20uitleg.html
  http://www.armandsag.nl/artikelen/De…Opstanden.html
  http://www.dearmeensekwestie.nl/
  http://www.armandsag.nl/artikelen/Tu…commissie.html

  http://www.armandsag.nl/artikelen/He…0probleem.html
  http://www.armandsag.nl/artikelen/Tu…erzoening.html
  http://www.armandsag.nl/artikelen/Op…e%20lobby.html
  http://www.armandsag.nl/artikelen/Ar…resolutie.html
  http://www.armandsag.nl/artikelen/WO…20Osmanen.html

  http://www.youtube.com/watch?v=jip-sm8-Mik Premier Erdogan; ” Armenië, open uw archieven zoals wij dat ook doen en werk mee aan een Internationale onderzoek”

  ——–Armeense Kwestie – Een SAMENVATTING ———
  De feiten van de Armeense Kwestie; een gebeurtenis in 1915 waarbij duizenden Armeniërs en Turken zijn gestorven.
  In 1915 bestormden in het Osmaanse Rijk (het latere Turkije) gewapende Armeense bendes (zoals Ta?nak en H?ncak) Turkse dorpen in Oost-Anatolië om ze geheel uit te moorden. Het doel van deze opstandelingen was het helpen van de Russen, Engelsen, Arabieren en Fransen die tegen de Osmanen en Duitsers vochten tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). De Russen en Fransen hadden de Armeniërs woonachtig binnen het Osmaanse Rijk, namelijk een “Groot-Armenië” ten koste van het Osmaanse Rijk beloofd. Door deze Armeense Opstanden tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) zijn ongeveer 523.000 Osmaanse doden, veelal Turken en Koerden, gevallen. Als reactie besloten de Osmanen (waaronder Talat Pa?a) om de opstandelingen te reloceren of verplaatsen van het Oostfront (waar Osmanen tegen Russen en Armeense bendes vochten) naar Syrië, dat toen nog onderdeel van het Osmaanse Rijk was. Door ongeorganiseerdheid en chaos vielen er tijdens de relocatie vele doden door vermoeidheid, ziektes, voedselgebrek en hongersnood.
  Het aantal Armeense doden is niet precies bekend, maar volgens de Osmaanse volkstelling van 1914 (dus een jaar voor de relocatie) leefden er ongeveer 1,2 miljoen Armeniërs in het Osmaanse Rijk. De claim dat er 1,5 tot 2 miljoen dode Armeniërs waren, lijkt dan ook zwaar overdreven. De schattingen van historici Justin McCarthy, Bernard Lewis en Andrew Mango dat er ongeveer 200.000 tot 300.000 Armeniërs stierven ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog (inclusief de doden door vermoeidheid, ziektes, voedselgebrek en hongersnood tijdens de relocatie) lijken realistischer.
  Sommige mensen bestempelen de Armeense Kwestie nu als een “genocide”, “massamoord” of “volkerenmoord”, maar dit is onjuist.
  1.Moord is altijd met voorbedachte rade en dat was hier niet aan de orde. Het bevel was als volgt: “Reloceer de opstandige Osmaanse onderdanen aan het Oostfront naar Syrië”. Dat er vele doden gevallen zijn, is een betreurenswaardig ramp; maar meer ongeorganiseerdheid dan een “genocide”.
  2.Een genocide moet georganiseerd zijn van bovenaf; dus door de Sultan, het parlement of de overheid. Anders is het per definitie geen genocide. Verder moet het tegen een hele etnische bevolking gericht zijn en totaal vernietigend zijn.
  In het geval van de Armeniërs kloppen deze drie punten niet.
  – Het had geen vernietiging maar een relocatie/verplaatsing als doel.
  – Er is geen bevel van bovenaf tot “vernietiging”, enkel tot relocatie/verplaatsing;
  – Het was alleen gericht tegen de opstandige Armeniërs in Oost-Anatolië, de overige in het Osmaanse Rijk (zoals Istanbul, Ankara en Izmir) bleven ongedeerd;
  Daarom leven er nu nog bijna 100.000 Armeniërs in Turkije, inclusief de Armeens-Gregoriaanse Patriarch, en honderden van hun kerken en scholen. Verder zijn er 29 pa?a’s (hoogste legeraanvoerder), 22 ministers (waaronder van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken), 33 parlementsleden, 7 ambassadeurs en 11 consuls (diplomaten) van Armeense afkomst in dienst van het Osmaanse Rijk en later Turkije geweest. De Armeense terreurgroep ASALA heeft echter vanaf 1973 systematisch Turkse diplomaten vermoord.

 10. Werkende website links;

  http://armeensegenocidedebat.wordpress.com/2008/07/17/bernard-lewis-legt-uit-waarom-de-armeense-genocide-geen-genocide-was/
  http://www.armandsag.nl/artikelen/Armeense%20Kwestie%20-%20uitleg.html

  http://www.armandsag.nl/artikelen/De%20Eerste%20Wereldoorlog%20-%20Armeense%20Opstanden.html
  http://www.dearmeensekwestie.nl/

  http://www.armandsag.nl/artikelen/Turks-Armeense%20onderzoekscommissie.html

  http://www.armandsag.nl/artikelen/Het%20Armeens-Azerbeidzjaans%20probleem.html

  http://www.armandsag.nl/artikelen/Turks-Armeense%20verzoening.html

  http://www.armandsag.nl/artikelen/Opleving%20Armeense%20lobby.html

  http://www.armandsag.nl/artikelen/Armeense%20Genocide-resolutie.html

  http://www.armandsag.nl/artikelen/WO%20I%20en%20de%20Osmanen.html

  http://www.youtube.com/watch?v=jip-sm8-Mik Premier Erdogan; ” Armenië, open uw archieven zoals wij dat ook doen en werk mee aan een Internationale onderzoek”

  ——–Armeense Kwestie – Een SAMENVATTING ———
  De feiten van de Armeense Kwestie; een gebeurtenis in 1915 waarbij duizenden Armeniërs en Turken zijn gestorven.
  In 1915 bestormden in het Osmaanse Rijk (het latere Turkije) gewapende Armeense bendes (zoals Ta?nak en H?ncak) Turkse dorpen in Oost-Anatolië om ze geheel uit te moorden. Het doel van deze opstandelingen was het helpen van de Russen, Engelsen, Arabieren en Fransen die tegen de Osmanen en Duitsers vochten tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). De Russen en Fransen hadden de Armeniërs woonachtig binnen het Osmaanse Rijk, namelijk een “Groot-Armenië” ten koste van het Osmaanse Rijk beloofd. Door deze Armeense Opstanden tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) zijn ongeveer 523.000 Osmaanse doden, veelal Turken en Koerden, gevallen. Als reactie besloten de Osmanen (waaronder Talat Pa?a) om de opstandelingen te reloceren of verplaatsen van het Oostfront (waar Osmanen tegen Russen en Armeense bendes vochten) naar Syrië, dat toen nog onderdeel van het Osmaanse Rijk was. Door ongeorganiseerdheid en chaos vielen er tijdens de relocatie vele doden door vermoeidheid, ziektes, voedselgebrek en hongersnood.
  Het aantal Armeense doden is niet precies bekend, maar volgens de Osmaanse volkstelling van 1914 (dus een jaar voor de relocatie) leefden er ongeveer 1,2 miljoen Armeniërs in het Osmaanse Rijk. De claim dat er 1,5 tot 2 miljoen dode Armeniërs waren, lijkt dan ook zwaar overdreven. De schattingen van historici Justin McCarthy, Bernard Lewis en Andrew Mango dat er ongeveer 200.000 tot 300.000 Armeniërs stierven ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog (inclusief de doden door vermoeidheid, ziektes, voedselgebrek en hongersnood tijdens de relocatie) lijken realistischer.
  Sommige mensen bestempelen de Armeense Kwestie nu als een “genocide”, “massamoord” of “volkerenmoord”, maar dit is onjuist.
  1.Moord is altijd met voorbedachte rade en dat was hier niet aan de orde. Het bevel was als volgt: “Reloceer de opstandige Osmaanse onderdanen aan het Oostfront naar Syrië”. Dat er vele doden gevallen zijn, is een betreurenswaardig ramp; maar meer ongeorganiseerdheid dan een “genocide”.
  2.Een genocide moet georganiseerd zijn van bovenaf; dus door de Sultan, het parlement of de overheid. Anders is het per definitie geen genocide. Verder moet het tegen een hele etnische bevolking gericht zijn en totaal vernietigend zijn.
  In het geval van de Armeniërs kloppen deze drie punten niet.
  – Het had geen vernietiging maar een relocatie/verplaatsing als doel.
  – Er is geen bevel van bovenaf tot “vernietiging”, enkel tot relocatie/verplaatsing;
  – Het was alleen gericht tegen de opstandige Armeniërs in Oost-Anatolië, de overige in het Osmaanse Rijk (zoals Istanbul, Ankara en Izmir) bleven ongedeerd;
  Daarom leven er nu nog bijna 100.000 Armeniërs in Turkije, inclusief de Armeens-Gregoriaanse Patriarch, en honderden van hun kerken en scholen. Verder zijn er 29 pa?a’s (hoogste legeraanvoerder), 22 ministers (waaronder van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken), 33 parlementsleden, 7 ambassadeurs en 11 consuls (diplomaten) van Armeense afkomst in dienst van het Osmaanse Rijk en later Turkije geweest. De Armeense terreurgroep ASALA heeft echter vanaf 1973 systematisch Turkse diplomaten vermoord.

  • NUJIJ.NL is elders liefje! Dit de Stratenmaker op zee show met in de hoofdrol Het Komische Duo Sen&Alpertje. Dus verkeerde site!!

   • Wimp,
    Lees JIJ de tekst nou maar eerst eens goed en probeer dat eens te doorgronden in plaats van mensen die niet JOUW taal spreken weg te jagen van dit forum.
    Of wordt het JE te heet onder de voeten nu JE merkt dat JE ook hier op dit forum in de minderheid begint te raken, overeenkomstig de werkelijke situatie in Turkije?

    • Ach Amice Straatje U ontkend op een bijzondere wijze de doden die vallen en gevallen zijn! U omzeilt telkenmale onderwerpen die U onwelgevallig zijn en U bent een ongelooflijke “straatjesmaker” die in herhaling valt. In UW straatje wonen alleen ontkenners.
     🙂

     • En het valt me mee dat KwAlper niet oreerd met kwalificaties als Zionist Jood Communist Westerling etc. Nee nu gebruikt hij vogels! hahahha

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here