Erdogans AKP wint de lokale verkiezingen in Turkije [COLUMN]

89

erdogan321[Door Peter Edel/Istanbul] – Zelf zette ik vooraf in op 42% van de stemmen voor de regerende Gerechtigheids- en Ontwikkelingspartij (AKP). Hoewel de definitieve uitslag op het moment van schijven nog niet vaststaat, zou het goed een aantal procenten meer kunnen worden. Een hoger percentage in ieder geval dan bij de lokale verkiezingen in 2009. De 49,3% van de algemene volksraadpleging in 2011 wordt waarschijnlijk echter niet gehaald.

Het werd nergens spannend. Vooraf leefde de verwachting dat Mustafa Sarigul van de Republikeinse Volkspartij (CHP) burgemeester van Istanbul kon worden, wat een gevoelig verlies voor de AKP had betekent. Kadir Topbas blijft echter burgemeester namens de AKP in de Turkse metropool. In de hoofdstad Ankara blijft het burgemeesterschap eveneens behouden voor de AKP.

Conclusies
De onthullingen gedurende de laatste maanden over corruptie in AKP-kringen hebben duidelijk niet het effect gehad waar imam Fethullah Gülen en zijn volgelingen op hoopten. Achteraf was die verwachting naïef en wellicht uit wanhoop geboren. Erdogan blijft nu eenmaal de politicus die indruk op de Anatolische massa maakte door een einde te maken aan de decennialange heerschappij van het seculiere establishment. Corruptie verandert daar niets aan.

De kracht van de door Erdogan gewekte nationalistische illusies mag evenmin onderschat worden. Niet in Turkije, waar nationalisme met hoofdletters wordt geschreven. Niemand kan die emotie beter benutten dan Erdogan.

De oppositie wist ook nu weer geen vuist te maken. De CHP, de grootste oppositiepartij, was zelfs met steun van Gülens media geen partij voor Erdogan. De Nationale Actiepartij (MHP) en de Koerdisch georiënteerde Partij voor Vrede en Democratie (BDP) kwamen evenmin in de buurt.

Voor de CHP kan deze verkiezingsuitslag gevolgen kunnen hebben voor het leiderschap van de partij. Niet denkbeeldig dat de positie van de huidige leider, Kemal Kilicdaroglu, onder druk komt te staan.

Bedrukte gezichten bij de oppositie, maar de vreugde beperkte zich niet tot de AKP. Ook bij de communistische partij van Turkije (TKP) was er reden voor feest. Die levert voor het eerst in de Turkse geschiedenis een burgemeester. In een district van de provincie Tünceli, om precies te zijn.

Gevolgen
Voorafgaand aan de verkiezingen plaatste Erdogan de stemmers in de stoel van de rechter. Zij zouden bepalen of hij en anderen binnen de AKP zich aan corruptie schuldig maakten. Daar zal hij de wereld nu fijntjes aan herinneren. Het is de vraag of het onder die omstandigheden nog tot een echt proces komt over corruptie in AKP-kringen.

Erdogan zag de verkiezingen ook als referendum over de antidemocratische maatregelen die hij de laatste maanden nam om zich tegen de aanvallen van Gülen te verweren. Zoals de nieuwe internetwet, aan de hand waarvan Twitter en Youtube ontoegankelijk werden. Het laat zich raden dat Turkije meer van dergelijke onaangename verrassingen te wachten staat nu Erdogan de hindernis van de verkiezingen heeft genomen.

Voor een nog verder verval van de vrijheid van meningsuiting valt te vrezen. Slecht nieuws voor de Turken die in tegenstelling tot hun conservatieve landgenoten aan vrijheid hechten.

Voor volgelingen van Fethullah Gülen breken mogelijk nog moeilijker tijden aan. Erdogan zal de verkiezingsuitslag als het groene licht zien om hen nog massaler uit de Turkse staat te verdrijven dan hij eerder al deed. Als het daarbij blijft, want er doen al langer geruchten de ronde over processen tegen honderden Gülenvolgelingen.

Verder ligt een wet klaar die de nationale inlichtingendienst MIT, Erdogans persoonlijke veiligheidsdienst, aanzienlijk machtiger zal maken. Weinig kans dat MIT-baas en Erdogans vertrouweling Hakan Fidan het veld moet ruimen. Nu blijkt dat zijn wilde plan om via een false flag-raketaanval een oorlog met Syrië uit te lokken geen negatief effect had op de verkiezingsuitslag voor de AKP, zal Erdogan daar geen reden toe zien.

Erdogans toekomst
Nu de verkiezingen achter de rug zijn ligt het voor de hand dat snel meer duidelijkheid zal ontstaan over Erdogans politieke toekomst. De statuten van de AKP bepalen dat hij drie termijnen premier kan zijn. Dit betekent dat hij na de volgende algemene verkiezingen, die voor vorig jaar op het programma staan, geen premier meer kan worden.

Erdogan lijkt er echter niets voor te voelen om de politiek achter zich te laten. Hij kan de situatie omzeilen door de statuten van de AKP aan te passen, maar aangezien hij die zelf heeft ingesteld ligt dat lastig.

Wanneer de AKP-statuten ongewijzigd blijven, is het presidentschap de enige optie voor Erdogan om in de politiek te blijven. Het is echter geen uitgemaakte zaak dat hij daarin zal slagen. Om te beginnen heeft hij dan meer dan 50% van de stemmen nodig. Daarnaast moet de AKP hem eerst nog kandidaat stellen. Dat is niet zo vanzelfsprekend als het klinkt. De stemmers kunnen hem dan als een sultan vereren, maar binnen de AKP ligt zijn positie gecompliceerder.

Gül
De huidige president, de eveneens aan de AKP verbonden Abdullah Gül, zou er graag nog een termijn aan vastknopen. De laatste tijd hield Gül zich op de vlakte en zette hij zelfs zijn handtekening onder wetten waarvan verwacht werd dat hij er bezwaar tegen zou aantekenen. Nu de lokale verkiezingen zijn gestreden zou Gül echter meer kritiek kunnen gaan hebben op Erdogan.

Gül kan steun kunnen vinden bij andere AKP-prominenten. Door twijfels over Erdogans gezondheidssituatie, waar al langer over wordt gespeculeerd, maar ook omdat de meer rationele geesten binnen de partij vraagtekens plaatsen bij het huidige beleid. Niet ten onrechte.

Wanneer Erdogan de komende maanden geïntensiveerd doorgaat met ingrepen die de democratie in het geding brengen, zal dat tot meer buitenlandse kritiek leiden. Bovendien zal een grootschalige vervolging van Gülenvolgelingen evenmin op goedkeuring vanuit het buitenland kunnen rekenen. Zeker als Erdogan daarop reageert met antiwesterse retoriek en samenzweringstheorieën waarin de EU en de VS een rol spelen, is het mogelijk dat Turkije (nog meer) geïsoleerd raakt van die delen van de wereld.

Economie
Westerse investeerders bekommeren zich meer over de gunstige voorwaarden die Erdogan biedt dan over een verval van democratische normen in Turkije. Wanneer dat laatste tot een geïsoleerde positie voor Turkije leidt zullen ook bij hen echter bedenkingen ontstaan. Vooral als dat gepaard gaat met sociale onrust en toenemend politiek geweld.

De Turkse economie is sterk afhankelijk van buitenlands geld. Het (gedeeltelijk) wegvallen daarvan zou desastreuze gevolgen hebben. Zeker onder omstandigheden waarin de economische groei sowieso al stagneert en de Turkse Lira devalueert, zoals momenteel het geval is. Inflatie en werkloosheid namen het laatste jaar al toe, maar zullen nog verder toenemen als westerse investeringen wegvallen.

Armoede
De toename van de armoede door economische krimp zal in de eerste plaats gevoeld worden door de lager opgeleide bevolkingsgroepen waar de AKP het bij verkiezingen van moeten hebben. Voor hen zijn Erdogans nationalistische sentimenten mooi en aardig zolang ze niet in de portemonnee gevoeld worden. Als dat verandert kan de verering van Erdogan snel omslaan in ontevredenheid die bij de stembus tot uiting komt.

Het is voor de AKP-regering zaak dat deze situatie in ieder geval uitblijft tot na de algemene verkiezingen van volgend jaar. Geruchten dat die verkiezingen vervroegd plaats zouden kunnen vinden, duiden op zorgen daarover.

De enige structurele uitweg om aan het hier geschetste scenario te komen is een terugkeer naar de democratische hervormingen die de eerste jaren van het AKP-bestuur kenmerkten en voor goede relaties met de EU en de VS zorgden. De buitenlandgeoriënteerde Gül wil dat en anderen binnen de partij zullen daar eveneens voor te porren zijn. Een dergelijke koerswisseling staat echter op scheve voet met Erdogan autocratische bestuur.

Met een eventueel vertrek van Erdogan is het bovendien de vraag of er een einde zal komen aan de door Gülenvolgelingen bemande structuur in de staat. Dat wil zeggen, de ‘parallelle staat’, die al even weinig met democratie te maken heeft als de maatregelen die Erdogan er tegen treft. Dergelijke tegenstrijdige vuren zullen Turkije in hun greep blijven houden.

Paradox
Erdogan zal de verkiezingsuitslag als een overwinning van de democratie beschouwen. Wanneer een groot deel van de bevolking haar vertrouwen schenkt aan een premier die veel democratische normen aan zijn laars lapt, is het echter een pyrrusoverwinning voor de democratie.

De uitslagen van de verkiezingen bevestigen eerder de paradox der democratie dan de democratie op zich. 30 maart 2014 doet zo een beetje aan 5 maart 1933 denken en dat geeft een rotgevoel.

Peter Edel/Istanbul

Van Peter Edel verscheen onlangs De diepte van de Bosporus, een politieke biografie van Turkije (Uitgeverij EPO, Antwerpen).

Volg Peter Edel op twitter.

89 REACTIES

 1. Je krijgt dus een rotgevoel dat de akp heeft gewonnen. Dat is fijn om te horen. Ik ben heeeel blij dat de akp heeft gewonnen. Ha ha ha kneus…

 2. Je vergeet de fraude die in grote getallen heeft plaatsgevonden! Er is een video met vrouw die op heterdaad wordt betrapt met fraude plegen voor de Akp. Gestolen stemkisten, verbrande stembiljetten, op heterdaad betrapte stembiljetzak dieven, in de vuilnis belandde stembiljetten, etc etc . Akp=fascist/nazi

 3. Hallo Alper als je zo heet lees me react?e op je commentaar van de andere artikel en wees een kerel en als je blij ben dat jouw AKP heb gewonnen kom dan ook lekker terug en geniet niet van de luxe leven in Nederland want je weet zelf dat je hier niet meer ben dan je eigen voor doet

 4. ik ben blij dat erdogan gewonnen heeft. ik hoop nu dat hij de landverraders oppakt en de gevangenis ingooit. keihard aanpakken dat gespuis!

   • Dat is democratie. Samenwerken heet zoiets. Als jij nou uit je chp getto komt en met moslims omgaat zul je begrijpen wat ik bedoel.

    • Het is dus o.k. om met personen samen te werken die tegelijkertijd als landverraders te boek staan. Interessant. Of beter: veelzeggend.

     Overigens ken ik CHP-stemmers die braaf naar de moskee gaan. Ik neem aan dat ze dat niet doen omdat ze ongelovig zijn. Of zijn er moskeeën voor ongelovigen?

     Nog iets Alper. Waarom schrijf je zelf iet eens een stuk voor deze website. Je bent zo slim, dus daar moet je toch toe in staat zijn. Ik heb anderen ook al eens hetzelfde voorstel gedaan, maar daar is nooit gevolg aan gegeven. Hopelijk doe jij dat nu wel. Ik ben benieuwd.

     • Beste Peter,

      Laten we nu eens een bekende democratie bij de horens vatten: de Nederlandse.
      Momenteel werken de PvdA en de VVD nota bene samen in 1 kabinet. Hoe tegenstrijdig is dat? En je ziet ook dat het maar moeizaam werkt, en dat beide partijen aan de lopende band hun idealen moeten bezoedelen om met regeren verder te kunnen gaan.
      Nog erger: in een vorig kabinet Rutte kreeg dit kabinet gedoogsteun van iemand met wie ze nu gloeiende ruzie hebben: Wilders.
      Het antwoord op je vraag is daarmee ook gelijk gegeven, waarom Erdogan eerder samenwerkte met mensen waar hij nu ruzie mee heeft. Eigenbelang. En dat is gewoon een gerechtvaardigd argument in de politiek, ondanks dat je terecht je vraagtekens erbij kunt plaatsen.

  • Dat zeggen alle idioten die achter een leider aanlopen. Laat je ff nakijken. Landverraders??
   Ik heb meelij met de vrouwen in jullie stam. Mogen die ook niet anders denken?

   • Keer op keer die aantijging over jaloezie vind ik erg grappig. Het suggereert dat iedere niet-Turk net zo nationalistisch in elkaar steekt als veel Turken. Kennelijk zijn figuren als Alper niet in staat om te begrijpen dat het in de praktijk vaak heel anders werkt. Voor mij persoonlijk, als Nederlander, zegt nationalisme mij vrijwel niets. Ik denk er eigenlijk alleen een beetje aan bij het WK/EK voetbal. Dan is nationalisme aardig. Voor de rest vind ik nationaal onderscheid eerder een probleem, dan een reden voor trots of jaloezie. Dus wat mij betreft kun je dat argument beter vergeten.

    • waarom schrijf je geen artikel over de CHP petertje. Maar dan ook alleen over de CHP…Je zit vol met vooroordelen over de turkse moslim. Ook al probeer je iets positiefs te verwerken in je artikelen, het eindigt met een negatieve agressieve slot.

     • Ga eens in op wat ik schrijf Alper. Dat wil zeggen, verander het onderwerp niet.

      Je begint eentonig en vervelend te worden met je ‘Petertje’ en met je gezeur om kritiek op de CHP.

      Ik help je eraan te herinneren dat de CHP niet regeert. Komt op hetzelfde neer als in Nederland zeuren om uitsluitend kritiek op het CDA, terwijl de PVDA en de VVD de regering vormen en daarmee verantwoordelijkheid dragen.

      Eentonig worden ook je aantijgingen dat ik in opdracht van wie dan ook mijn artikelen zou schrijven.

      Om maar te zwijgen over je gezeur omtrent jaloezie. Maar als ik daar iets over schrijf reageer je niet. In plaats daarvan probeer je de aandacht weer te verleggen.

      Ach ja, ik heb het Erdogan al zo vaak zien doen. dus waarom jij niet?

      Omdat ik niet anders van je gewend ben, verwacht ik ook nu geen inhoudelijke reactie op wat ik hier schrijf.

      In plaats daarvan zal je wel weer met een ander slap verhaal komen waar ik moe van wordt en waar niemand wijzer van wordt.

      Oh ja, als het iemand is die vooroordelen heeft over Turkse moslims ben jij het. In mijn ervaring bestaan er in Turkije veel verschillende invullingen van de islam. Volgens jou maar een, terwijl de rest uit ‘ongelovigen’ bestaat. Dat noem ik een vooroordeel.

      Sterker, dat noem ik een vooroordeel waar ik ziek van wordt, omdat het tot haat leidt. Maar haatzaaien ben jij een meester in. Net als je grote voorbeeld.

      Ik wens je hoe dan ook een prettig weekend.

 5. Goeiedag iedereen,

  Ook degenen die tegen erdogan zijn wil alleen duidelijk maken dat sinds erdogan aan de leiding is de staatsschuld van turkije als sneeuw voor de zo’n is verdwenen ook de ruim 30 jaar durende conflict is langzaam als sneeuw aan het wegsmelten ondertussen zijn er honderden miljarden opgebufferd !! Enne Patrick Johannes doornekamp sinds wanneer beslist iemand die zo voor de democratie is voor iemand anders waar hij beter zou moeten wonen rare vorm van democratie prettige dag verder.

  Gr. Real Turk.

   • moeten mensen maar geen artikelen kopen met geleend geld. Eigen schuld dikke bult. Ik heb ook familie in TR die met geleend geld allerlei luxe artikelen kopen. Hoe slim kun je nog zijn.

    • Heb je nu echt niet door dat veel mensen zich in de schulden moeten steken om te overleven. Wat een harteloos figuur ben je toch. Echt slim ben je al evenmin, want van de economische situatie in TR begrijp je zo te zien helemaal niets.

 6. Geachte Heer Edel. Lees altijd met interesse uw artikelen.Ben het niet altijd met u eens. Maar de toon van uw columns is een soort ‘ middentoon’; van meerdere kanten belicht. Maar nu verwijst u naar 3 maart 1933. ?k heb gegoogeld, maar kom er niet uit. Wat is er gebeurd op die datum, dat u een relatie legt tussen 30 maart 2014 en bovengoemde datum????

 7. ik ben erg blij dat Akp heeft gewonnen. gaat de goede kant op. erdogan overwint altijd de vergavurdu nep-turken al meer dan 10 jaar. ga zo door naar 2023! Turkiye in de top 10 wereldeconomies. yasasin erdogan catlasin gavur turkleri

 8. U verwijst- na correctie- naar 5 maart 1933, min of meer de 1e aanloop naar het Duitse Rijk van Hitler. Een volkomen misplaatste associatie, naar mijn bescheiden mening,maar de geschiedenis zal het leren, wie gelijk heeft….. Overigens,ik vind de toon van de ingestuurde reacties niet prettig. Laten we op een correcte en respectvolle wijze reageren, ookal zijn we het niet met elkaar eens. ?k ben blij dat ik 17 jaar geleden vertrokken ben uit Nederland, een Nederland waar haat tegenover buitenlanders en moslims alleen maar groter wordt. ?n Turkije is het ook niet allemaal ‘koek en ei’, maar ik voel me als Nederlandse- Turkse moslima welkom , ookal is het niveau van democratie nog niet ‘je dat’,alles heeft zijn tijd nodig. ?k heb er in ider geval vertrouwen in!

  • Hey wat leuk een Nederlandse moslima in Turkije. Je hebt gelijk, de reacties hier tegen moslims is triest. Moslims worden vergeleken met holbewoners. Zelfs mensen die zich hier journalist noemen. Je kunt zonder een vakopleiding jezelf journalist noemen. Trieste kan van het verhaal is dat deze persoon de partij moet hebben die waarde hecht aan de moslim identiteit.

   • Kennelijk kan je je ook moslim noemen zonder een spat fatsoen…

    Ik reageer hier trouwens niet in de eerste plaats, want ik plaats artikelen (waar ik je toe heb uitgenodigd, maar wat je beantwoord met stilzwijgen). Dus vraag ik me af over wie mevr. Scholten het heeft als ze spreekt van een onprettige toon in reacties.

  • De geschiedenis heeft al aangetoond dat ik gelijk heb. Zoals nu in Turkije, werd de stembus in ’33 in Duitsland als argument gebruikt voor antidemocratische maatregelen: de paradox der democratie.

   Ik help u eraan herinneren dat democratie veel verder gaat dan verkiezingen.

   De vergelijking gaat natuurlijk niet geheel op. Daarom schreef ik ook ‘een beetje’. Wie haatzaait tussen bevolkingsgroepen heeft deze relatieve associatie echter geheel aan zichzelf te danken. Hetzelfde geldt naar mijn mening voor Geert Wilders in Nederland. Dat zijn haat tot een soortgelijke associatie leidt is niet minder dan begrijpelijk.

   Verder ben ik het geheel met u eeens dat de reacties op deze website vaak erg onplezierig zijn. Daarom beschouw ik die van u ook als een verademing. In andere gevallen moet ik vaak tot tien tellen om niet in hetzelfde onfatsoen te vervallen…

   • laat me niet lachen, je hebt voorspeld dat Erdogan dit keer gaat verliezen. Toch is hij sterker uit de verkiezingen gekomen. ha ha ha. Effe, mossad bellen..

     • je geeft aan dat de geschiedenis aangetoond heeft dat je gelijk hebt..
      Nog even en je verklaart je tot profeet..

    • En Alper maar zeuren over bewijs van Erdogans corruptie. Terwijl hij zelf niet in de buurt komt van bewijs dat ik voor de staat Israël zou werken. Btw, je eentonigheid is een signaal dat je geen nieuwe argumenten kan bedenken tegen me.

    • Wie Alper serieus neemt als hij schrijft dat ik iets met de staat Israël heb moet maar eens met de trefwoorden ‘Peter Edel’, ‘Zionisme’ en ‘Israël’ op google zoeken.

     Lijkt me onwaarschijnlijk dat de Mossad iemand in dienst neemt die tien jaar geleden een reputatie kreeg als een van de meest overtuigde antizionisten in Nederland.

     Ik bekritiseer mensenrechtenschendingen en ondemocratische praktijken, of dat nu in Turkije, Israël, of van mijn part in Broek in Waterland is.

     Nu jij weer Alper.

   • democratie is rekening houden met de minderheid. Niet de bevelen van de minderheid opvolgen. Petertje, je hebt een aparte kijk op democratie.

    • Jouw Erdootje denkt daar echt anders over kwAlpertje. Hij wil de minderheid graag opsluiten, monddood maken omdat ze mogelijk onwelgevallige onderwerpen naar buiten willen brengen. Democratie??? Let wel… zo is het ooit fout gegaan zoals Peter Edel middels shortcut http://nl.wikipedia.org/wiki/Duitse_Rijksdagverkiezingen_1933 kenbaar heeft gemaakt. Erdogan heeft ooit een mooie democratische start gemaakt maar heeft de realiteit uit het oog verloren en ontpopt zich als minimaal een autocratisch leider. En daar loop jij achteraan 🙂 en veroordeeld landgenoten en schoffeert ieder die jouw mening niet toegedaan is?! Ga je schamen!

    • Rechten waarborgen voor minderheden zoals dat in een democratie hoort, is iets anders dan ‘bevelen van een minderheid opvolgen.’ Je verdraait de boel.

     Trouwens, bedenk eens een andere beleding dan ‘Petertje’. Wordt afgezaagd.

 9. de nederlanders die hier reageren zijn net als geert wilders, ze wijzen met hun vingertje naar Moslims en liegen en bedriegen van alles en verheerlijken hun eigen racistische opmerkingen. wie neemt zulke idioten nou serieus? waar bemoeien deze idioten zich mee met Turkse zaken? nederland verkeerd zelf in een crisis en praten ze over een ander land, dan is er iets mis met jullie

  • Nou Kameel beste kerel er wordt niet naar Moslims gewezen maar naar ongenuanceerde hufters die zich verschuilen achter een zelfbedachte religie. De echte Moslims die ik ken zijn verdraagzaam en luisteren naar de ander. Daar heb ik hier weinig van gemerkt. Dus niet eikelen door te zeggen dat “de Nederlander” fout zou zijn. Er zijn juist landgenoten c.q. Turkse Nederlanders die gezonde kritiek hebben op lui zoals jij.En ja Europa is zich bewust van de teruggang op Economisch gebied. Daar staan we allemaal middenin. Ook jij kunt je er niet aan onttrekken indien je goed verantwoordelijkheid neemt.
   Racisme is hier niet aan de orde. Daarentegen wel de fascistoïde gedachten die helder verwoord worden door figuren zoals jij. Juist ik heb gewaarschuwd voor polarisatie en het in de kaart spelen van Wilders.
   Ja Peter Edel af en toe wordt een mens even boos. Ik heb respect voor jouw manier van discussie voeren. (LOL)

   • kneus , laat je behandelen. Je bent een en al anti-moslim. Jij moet respect hebben op een wereldgodsdienst. Misschien is de Islam in jouw ogen ” zelfverzonnen “, dit betekent niet dat je daar minachting voor moet hebben.

    • KWAlper menneke ik heb het over ongenuanceerde hufters die het Erdogeloof aanhangen en zeggen dat ze Moslim zijn. Ik ben absoluut niet antimoslim maar hou niet van Alperachtige dwalers.

  • dit is hun manier om eerst te proberen een burgeroorlog te ontketenen. De turken trappen hier niet in. Kijk maar naar de verkiezingen. Ze denken dat ze met tapes of leugens de mensen kunnen manipuleren. ha ha ha atheiistische idioten…

 10. wim dus als ik voor Akp ben, ben ik in jouw ogen zomaar een facist? terwijl akp juist voor vrijheid is voor alle etniciteiten in Turkije. ik snap niet waar jij op doelt eerlijk gezegd… of vind je dat de niet gelovige turken buiten worden gesloten omdat er niet na 22:00 alcohol verkocht mogen worden? of vind je dat niet gelovige turken de gelovige turken mogen weigeren omdat ze een hoofddoek dragen in overheidsgebouwen? Turkije werd vanaf 1923 een facistisch land onder bewind van chp, maar omdat zij de weg volgen van westerlingen, is het voor jou prima zolang Moslims maar onderdrukt worden en meer westerse slaven moeten worden… maar goed, kwestie van tijd om de westerse invloeden uit te roeien.

  • Ik heb het over “Naar elkaar luisteren” “Niet polariseren” over Turks-Nederlandse aimabele “Moslims” jongeman. Jij daarentegen werkt juist PVVers en niet nadenkende fundamentalisten in de kaart. Maar mogelijk wil je dat graag?

  • Weer dezelfde blabla alcohol dit alcohol dat ongelovigen. Hou op . Jullie snappen er niets van. 10 jaat geleden werd er statisitisch gezien meest alcohil in Konya geconsumeerd. Dat is hartje Turkije waar zogenaamd de vroomste Moslims wonen.

  • Heel mooi beantwoord..

   Ze hebben een grootheidswaanzin. Alles wat niet westers en blond is is voor hen minderwaardig. Maar ja.. Aan alles komt een eind.

  • Onlangs werd een kennis van me afgewezen voor een baan bij een islamitische bank. Omdat ze geen hoofddoek droeg. Nee echt,
   Turkije is er onder AKP een stuk op vooruit gegaan als het om vrijheid gaat. Maar niet heus.

   Begrijp me niet verkeerd. Iedereen die een vrouw het recht ontzegt om een hoofddoek te dragen is wat mij betreft verkeerd bezig. Maar het omgekeerde geldt in gelijke mate.

   Kemalisme is vervangen door dwingend islamisme. Dat is het probleem waar Turkije momenteel mee worstelt.

 11. Speciaal voor Peter Edel, die zich een contra-column wenste van Alper (ik het weliswaar geen Alper, maar misschien kun je het toch waarderen):

  Dames en heren,

  Ik begrijp het intussen traditionele moddergooien over en weer. In de ogen van een CHP’er zal een AKP’er nooit iets goed doen en vice versa en in Turkije zijn we intussen verzeild geraakt in iets dat lijkt op een vastgelopen loopgravenoorlog.
  Maar het moet toch mogelijk zijn om iets van objectieve waarnemingen en conclusies te trekken uit de recente verkiezingen?
  Het is te makkelijk om als verliezende partij van je af te bijten met non-argumenten als ‘de biljarttafel stond scheef’ en ‘de keu was krom’. Geef nou eerst gewoon eens toe dat je niet kunt biljarten.
  Voor de oppositie geldt hier: Geef nou eerst eens toe dat je niet in staat bent oppositie te voeren en met eigen inhoudelijke plannen te komen. Vind je het gek dat je niet in staat bent om de heersende AKP te bestrijden?
  Oppositie voeren is een vak en staat NIET gelijk aan simpelweg alleen maar obstructie plegen tegen de plannen van de regering.
  Het is een vereiste om zelf met betere alternatieven te komen.
  Daarnaast is het geen vanzelfsprekendheid dat ieder alternatief plan dat je aandraagt ook gelijk gesteund en uitgevoerd zal worden, want je bent en blijft een minderheid natuurlijk.

  De AKP komt met plannen en projecten die het algemeen nut van alle Turken dienen. Het verbeteren van infrastructuur, zorg, onderwijs, maar ook bijvoorbeeld minder bekende (sociaal-culturele) zaken als het restaureren en in ere herstellen van monumenten, waaronder overigens ook veel christelijke monumenten, etc. etc.

  Ik heb bijvoorbeeld naar Sarigul (CHP-kandidaat voor Istanbul) zitten luisteren, en ondanks dat hij als een intelligente man met oprecht goede bedoelingen overkomt heb ik me toch zitten ergeren aan zijn kortzichtige en categoriserende manier van denken. Voorbeeld: Hij vond dat met name leraren er onder zijn bewind toch eens goed op vooruit moesten gaan, want die groep is voor Turkije erg belangrijk volgens hem.
  Daar heb je gelijk al 2 dingen te pakken die niet in orde zijn.
  1: waarom 1 groep bevoordelen omdat ze zo ‘belangrijk’ zouden zijn? Ben ik niet belangrijk dan, vraagt de vuilnisman zich af? Of de bakker, of de winkelier etc.
  Voorheen had de CHP er een handje van om militairen te bevoordelen en nu wordt dus weer een andere groep in het zonnetje gezet. Ga nou eerst eens dingen doen voor ALLE Turken, misschien dat je dan een kans maakt bij verkiezingen.
  Ergo, de AKP wordt er steeds van beschuldigd macroni en kolen aan bepaalde groepen mensen uit te delen, maar daar maakt de CHP zich al sinds jaar en dag schuldig aan (bevoordelen van groepen Turken).
  2: Sarigul noemde veel extraatjes en projecten, alleen vertelde hij er niet bij hoe hij dat ging financieren. Dat hebben we in het verleden vaker gezien bij de CHP dat het budget niet sluitend te krijgen was, met name in de tijd dat het leger blanco cheques kreeg om te doen wat het wilde en soms wel 60% van het jaarbudget opsoupeerde om kale bergen in Zuid-Oost Turkije in puin te schieten.
  Misschien dat veel mensen hem een kans toedichtten als burgemeester van Istanbul, maar ik denk eerlijk gezegd dat met name de analytisch nadenkende luisteraar hem en de CHP in Istanbul heeft afgestraft.

  Maar er was ook iets wat wel in orde was aan zijn ideeen: namelijk dat hij uberhaupt ideeen had. Misschien waren het wel niet al te slimme ideeen, maar het is in ieder geval iets waar we over van gedachten kunnen wisselen. Hierdoor werd Sarigul van tevoren in ieder geval een kans op een overwinning toegedicht.
  En dat mis ik in de landelijke politiek van de oppositie. Zolang de landelijke oppositie zich niet meer gaat gedragen zoals Sarigul zal de AKP altijd de grootste partij in Turkije blijven en de oppositie bij voorbaat al kansloos zijn.
  Om te beginnen zou het aan te bevelen zijn om Kilicdaroglu met het charisma van een modderschuit weg te sturen. Er moet binnen de zogenaamd o zo intellectuele oppositie toch wel iemand anders te vinden zijn die de Turken meer aanspreekt?

  Het is te eenvoudig om de AKP stemmers weg te zetten als ongeletterd schaapvolk. Dit schaapvolk is toch maar in staat om zich flexibeler op te stellen dan de vastgerotte CHP achterban, die op CHP stemt omdat ze dat hun hele leven al deden. De AKP bestond voor 2002 nog niet. Alle huidige AKP-stemmers stemden voor 2002 dus op andere partijen.
  Het is daarom niet onmogelijk om deze AKP-stemmers ook weer net zo makkelijk weg te krijgen bij de AKP, als er maar een beter alternatief zou zijn.

  Turkije is echt wel een democratie en er zal vast wel ergens bij een stembureau iets mis gaan, maar niet in die aantallen dat het de landelijke uitkomst ook maar enigzins zou kunnen beinvloeden.
  Ook hier is het te makkelijk om de Turkse democratie weg te zetten als een schertsvertoning, puur en alleen omdat de uitkomst van de democratische verkiezing niet naar de wens van de persoon is die die stelling poneert.
  Het probleem voor hen is simpelweg te onderkennen, dat in een echte democratie iedere staatsburger 1 stem heeft, waarbij de achtergrond of opleiding van die burger er niet toe doet. Het beschuldigen van die persoon van laaggeletterdheid heeft geen enkele zin, want dat is geen grond om die persoon zijn stemrecht te ontnemen. Dat zou pas ondemocratisch zijn. Je hebt er gewoon mee te maken en moet ermee leren omgaan, of beter, manipuleer desnoods die mensen naar je toe met goede argumenten of betere projecten dan die van de AKP.
  Maar daarvoor hebben we dus eerst een betere, slimmere, sterkere, andere, misschien heel nieuwe oppositie nodig.

  Conclusie: De huidige oppositie kan dus gewoon niet biljarten en het ligt niet aan de keu, het krijtje of de tafel.
  Turkije heeft andere spelers nodig, die wel een bal kunnen raken!

 12. peter wel eens gehoord van positieve discriminatie? vast wel aangezien jij een hollander bent. hoofddoekvrouwen krijgen tegenwoordig voorrang omdat zij altijd geweigerd werden in het verleden, maar daar zei je natuurlijk niets over want dat was prima voor jou zolang het maar ongelovig is toch?

  • Als positieve discrimnatie leidt tot het weigeren van een vrouw die geen hoofddoek draagt, kan ik niet anders stellen dat positieve discrimnatie ook een vorm van discrimnatie is.

   • Voeg ik nog aan toe: het omdraaien van de rollen leidt niet tot rechtvaardigheid, maar tot een nieuwe vorm van onrechtvaardigheid.

  • wie worden hier het meest geweigerd: homo’s of getinte vrouwen met een hoofdbedekking. Je vergelijking slaat nergens op. Aan een homo kun je niet zien of hij homo is, aan een vrouw met hoofdbedekking weet iedereen dat het een moslima is, dus bij voorbaat al afgewezen.

   • Nou menneke ik wil hier alleen aantonen dat in Erdo’s land gelijkwaardigheid ver te zoeken is en dat jij dat ook laat zien door een vrouwonvriendelijke attitude. Overigens zie ik meer slimme Moslima’s dan mannen. De vrouwen pakken de verantwoordelijkheid prachtig op en gaan ervoor. Zo te zien kan jij van hen nog veel leren.

   • Transgenders kun je (helaas voor hen) vaak wel herkennen. Zij zijn vaak het doelwit van discriminatie in Turkije. Is altijd al zo geweest, maar het tegengaan daarvan heeft zeker geen prioriteit gekregen onder de AKP.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here