Gülens volgende stap tegen Erdogan [COLUMN]

29

Gulen[Door Peter Edel/Istanbul] – Dinsdagochtend verscheen het trieste bericht dat de vijftienjarige Berkin Elvan is overleden. Toen de politie verleden jaar het Geziparkprotest in Istanbul neersloeg werd hij door een traangasgranaat geraakt. Berkin raakte in een coma, waar hij niet meer uitkwam. Zijn dood leidde in tal van Turkse steden tot demonstraties. De begrafenis een dag later, liep uit op een massale protestbijeenkomst en zware confrontaties met de oproerpolitie.

Kemalettin Gülen
Later op dinsdag kwamen zoals verwacht meer gevangenen in (voorlopige) vrijheid die vastzaten in verband met Ergenekon, de vermeende seculiere samenzwering tegen de Gerechtigheids- en ontwikkelingspartij(AKP) en de Gülenbeweging. De vrijlating ging niet zonder slag of stoot. De ene rechtbank ontkende de autoriteit van de ander, maar het gebeurde toch.

Ook de moordenaar Alparslan Arslan kwam vrij. Dat wil zeggen, in de Ergenekonzaak, want voor een ander vergrijp bleef hij achter de tralies. Gelukkig maar, want in 2006 vermoordde Arslan in koele bloede een rechter van de Staatsraad (Danistay) en verwondde diverse anderen. Daarbij riep hij ‘Allah is groot’. Aanklagers noemden zijn misdaad een false flag aanslag in het kader van een seculiere samenzwering. Lang niet alles is echter verklaard.

Na zijn arrestatie legde Arslan een verklaring af waarin hij zei dat een advocaat hem had uitgelegd hoe hij de rechters kon herkennen op wie hij moest schieten. Volgens Arslan was deze Kemalettin Gülen een familielid van imam Fethullah Gülen.

Zelfs als Arslan de waarheid sprak zegt een familieverband uiteraard niet veel, maar het blijft opvallend dat Kemalletin Gülen niet werd gearresteerd. Terwijl een alledaags gesprekje met een Ergenekonverdachte destijds voldoende was om zelf als zodanig aangemerkt te worden door justitie.

Zelfs degenen die het Ergenekonproces nauwgezet volgden lijken Kemalettin Gülen vergeten te zijn, maar misschien horen we meer over hem wanneer premier Erdogan zijn zin krijgt en er een nieuw Ergenekonproces komt.

Mutah
In Turbo Turkije overwoog ik de mogelijkheid dat Gülen overgaat op een ander soort onthullingen over de AKP, nu corruptie niet of nauwelijks tot stemmenverlies van die partij lijkt te zullen gaan leiden bij de lokale verkiezingen van 30 maart a.s.

De AKP-gezinde journalist Rasim Ozan Kutahyali meent Gülens plannen te kennen. Kutahyali wijst op artikelen in Gülens kranten over het sjiisme en het sjiitische Iran, waarbij opvalt dat hij de hierin verwoordde kritiek grotendeels verwerpt. Ook noemt Kutahyali verwijzingen in de Gülenmedia naar zogenaamde mutah-huwelijken. Dat wil zeggen, het gebruik van huwelijksverbindingen voor korte duur in Iran, waarbij mannen alle rechten hebben en vrouwen nauwelijks. Critici stellen dat Mutah-huwelijken vooral om seks gaan en prostitutie kunnen legitimeren.

Erdogan vreest dat Gülen het bij zijn volgende aanval over deze boeg gaat gooien. Tegenover Kutahyali zei hij:

‘Onder het voorwendsel van mutah-huwelijken treffen zij (de Gülenbeweging) voorbereidingen voor een operatie tegen mijzelf en mijn regering.’

Misyar
Oost werden mutah-huwelijken door zowel sjiieten als soennieten goedgekeurd. Later werden ze afgeschaft binnen het soennisme. Kan wel zo zijn, maar tegenwoordig kent het soennisme haar eigen variant van mutah. Heet alleen anders: misyar. Vooral in Saoedi Arabië zijn misyar-huwelijken populair. Ook misyar kan als religieuze dekmantel voor prostitutie worden gebruikt.

De Gülenmedia hebben het wel over mutah in Iran, maar niet over misyar in Saoedi Arabië. Maar goed, Gülen en zijn club behoren natuurlijk zelf tot het soennisme. Bovendien staat Saoedi Arabië op goede voet met Gülens Amerikaanse gastheren, terwijl het met Iran precies tegenovergesteld ligt. Kutahyali heeft het overigens evenmin over misyar.

Hoe dan ook, de meeste religieuze Turken zijn onbekend met mutah en zullen er best van schrikken wanneer Gülens media onthullen dat AKP-ministers deze regeling gebruiken om de beest uit te hangen. Dat laatste hoeft niet eens waar te zijn, want de Gülenbeweging is goed in het fabriceren van bewijs. Dat hebben Gülens aanklagers wel bewezen tijdens de Ergenekon- en Balyozprocessen.

Erdogan schreeuwt in ieder geval al voordat hij geslagen wordt en dat duidt op zorgen aan zijn kant. Dat AKP-parlementariër Metin Külünk het onlangs over het ‘recht op zondigen’ had lijkt ook in deze context te passen.

In de ruim twee weken voor de verkiezingen op 30 maart zullen we ontdekken of Gülen iets speciaals heeft bedacht om een massaal stemmenverlies van de AKP te forceren. Er gaat het gerucht dat op 25 maart iets onthuld zal worden waardoor Erdogan zich niet meer kan vertonen (zal je altijd zien dat er juist op die dag niets gebeurt…)

Latif Erdogan
Van Gülenvolgelingen word je over het algemeen niet veel wijzer als het om de gang van zaken binnen hun beweging gaat. Het blijft bij holle frasen over wereldvrede en interreligieuze dialoog. Nee, dan zijn de uitlatingen van oud-volgelingen vaak interessanter. Zoals van Latif Erdogan (geen familie van de premier, Erdogan is een veel voorkomende voor- en achternaam in Turkije).

L.Erdogan sloot zich op elfjarige leeftijd aan bij Gülen en was lang een hoge ome binnen de cemaat (gemeenschap) van de imam. Hij schreef verder De kleine wereld, een boek over de beginperiode van de Gülenbeweging. In de loop der jaren zag hij echter dingen in de cemaat gebeuren die hem er afstand van deden nemen.

Onlangs klapte L.Erdogan uit de school. Hij vertelde onder andere over een man die na afloop van Gülens preek en public zei een groot bedrag aan de beweging te zullen schenken. L.Erdogan keek er vreemd van op, want hij wist dat de man niet buitengewoon kapitaalkrachtig was. Gülen wist dat ook. Het leek een opzetje om anderen stevig te laten doneren.

Allah
Gülen leidt niet aan een minderwaardigheidscomplex als het om zijn positie binnen de islam gaat. Volgens L.Erdogan meent hij dat Allah het universum voor de profeet Mohammed schiep, maar het voor hem en zijn beweging in stand houdt. Daarover zou Gülen zijn geïnformeerd tijdens een persoonlijk gesprek met Allah.

Gülen zegt verder dat Mohammed aan hem verschijnt in zijn dromen. De profeet bewoog hem ertoe om zijn volgelingen op te dragen meer te twitteren om Erdogan in een hoek te drijven. Toen een lid van een andere islamitische gemeenschap daar vreemd van opkeek, betichtte een Gülenvolgeling hem van jaloezie omdat ‘Mohammed niet in zijn dromen verschijnt.’

Silivri
Wat zou Erdogan graag zien dat Gülen naar Turkije terugkomt. Twee jaar geleden probeerde hij de imam al zo ver te krijgen en de laatste tijd daagt hij hem daar nog steeds toe uit. Gülen blijft natuurlijk in de VS. Heel verstandig, want nu het Ergenekonspul uit de gevangenis van Silivri vertrekt ontstaat daar ruimte voor nieuwe tegenstanders van de premier.

Gülenvolgelingen hebben altijd gezegd dat hun meester in de VS blijft omdat hij in Turkije vervolgd zou worden. Viel eind jaren negentig veel voor te zeggen. Later een stuk minder leek het, maar Gülens fethullaci kregen alsnog gelijk.

Obama
Onlangs sprak Erdogan met Barack Obama. Ik vraag me af hoe dat gaat, want Obama spreekt geen Turks en Erdogan geen Engels. Ze zullen echter wel een manier gevonden hebben. Vroeger spraken die twee elkaar vrij regelmatig, maar sinds Erdogan dreigt met de aankoop van Chinese afweerraketten is zijn populariteit grondig gekelderd in het Witte huis.

Het gesprek ging over regionale kwesties, maar ook Gülen kwam te sprake. Op het Turkse Tv-kanaal ATV zei Erdogan:

‘Ik vertelde Obama dat de persoon die verantwoordelijk is voor de onrust in Turkije in zijn land woont, in Pennsylvania. Ik zei het hem duidelijk: Ik verwacht de noodzakelijke stappen. Je moet iets doen wanneer iemand de veiligheid van mijn land bedreigt.’

Volgens Erdogan reageerde Obama positief en zei hij dat ‘de boodschap ontvangen was.’ Een woordvoerder van het Witte Huis zei kort daarop dat Erdogans weergave van het gesprek ‘not accurate’ was. Dat raad je de koekoek. Is Erdogan nu zo dom, of doet hij alsof?

Erdogan zal heel goed weten dat Obamas adviseur over islamitische aangelegenheden, Dalia Mogahed (de enige vrouw in het Witte huis met een hoofddoek) Gülen prijst alsof hij Sinterklaas is (komt ook uit Turkije, maar dat terzijde).

En dan verwacht Erdogan dat Gülen zomaar door Obama zal worden uitgeleverd? Nee, echt niet. Bovendien, daar is Gülen veel te populair voor onder figuren afkomstig uit het Amerikaanse inlichtingenwezen, zoals Morton Abramowitz en Graham Fuller.

Het zit anders. Met een negatieve reactie van Obama kan Erdogan zijn bewering onderstrepen dat er een buitenlandse samenzwering achter Gülens wraakactie schuilgaat. Dat soort argumenten zal hij hard nodig hebben wanneer de imam inderdaad verhalen over Mutah-huwelijken van AKP-ministers in de ring werpt.

Peter Edel/Istanbul

Van Peter Edel verscheen onlangs De diepte van de Bosporus, een politieke biografie van Turkije (Uitgeverij EPO, Antwerpen).

Volg Peter Edel op twitter.

29 REACTIES

 1. Gulen is geen soenniet peter!gulen is een verdwaalde idioot,en over de gulen beweging meer te kunnen achterhalen hoef je zeker niet in de gulen beweging te zitten,er zijn in saudie arabie genoeg soennitische geleerden die sektes goed kunnen onderscheiden van de authentieke soennitische leer je hoeft alleen maar interesse daarin te hebben en niet zoals de meerderheid van de turkse bevolking achter de imams van diyanet te lopen en te geloven,gulen is een zieke man die een extreme soefie is mix van hindoeisme,boedhisme,christelijk,joods,maotisch,communistisch,nou daar is de soennah zeer ver vandaan,en ik zal je vertellen dat de gulenbeweging over is,vooral de onderlaag van de beweging,ze moeten niet de lef hebben om nu nog ergens in europa bij de europese turken aan te komen en te zeggen we willen een donatie voor de hizmet beweging want dan krijegen ze er echt van langs of het nou een akp aanhanger is of de onwetende moslim!geen cent meer voor hizmet en zaman,er zijn genoeg cemaatler in turkije en west europa die akp gaan steunen aju peter

  • Ik heb nu een half jaar deze site gevolgd en kan alleen maar tot de slot som komen dat er een enorme kloof zit tussen de “Turken”. Zelf zo erg dat moorden gen probleem lijkt. Ik kan dat niet rijmen met het geloof! Het enige wat er in de discussie bij mij is bereikt dat de religie de oorzaak is van oorlogen. Ja…. en ik hoor de heren met de vreemde aangenomen namen Amsterdammer incl Belg Gastarbeider en niet te vergeten Alper al dat hun geloof in Allah de enige echte is. Weet echter beste heren, dat de hedendaagse Islamiet jullie sprookje echt niet gaat volgen omdat de vertaling naar het heden de enige juiste is. Het oerdomme gezwets over hindoeisme,boedhisme,christelijke,joodse,maotischtische,communistische, invloeden is een bijeen geraapte tekst uit het woordenboekje arme Amsterdamertje!
   Liever zie ik de Nederlandse nuchterheid welke ondanks de verschillen in meningen de ander in zijn/haar waarde laat. Daarom is het mogelijk om een democartie te hanetern zoals wij hier Goddank hebben. Elkaar de ruimte geven en een stevig debat niet uit de weg gaan vergt intellect beste discussiegenoten.

  • Voor de verandering ben ik het (gedeeltelijk) met je eens. Gülen is inderdaad niet erg representatief voor het soennisme. Zelf denk ik vaak over hem in termen van wereldreligie.

   Dat ik hem toch als zodanig heb aangemerkt, komt omdat hij zelf als soenniet beschouwd wil worden. In dit artikel is dat van belang omdat hij er niet op betrapt wil worden dat hij het soennisme afvalt. Omdat hij zijn aanhang wel degelijk onder soennieten moet vinden.

   Maar zou je dit niet beter aan de fethullaci uit kunnen leggen dan aan mij? Ooit geprobeerd? Ik wel. Grote pret…

   Overigens vraag ik me af hoe lang je al een probleem hebt met Gülen. Het is namelijk nog niet al te lang geleden dat ik van de AKP-kliek geen kritiek op hem mocht hebben. Beetje hypocriet, net zoals je grote baas?

 2. Gulen moest hals over kop Turkije verlaten eind jaren negentig dacht ik. Hij was heel populair. Zelfs bij de seculieren. Totdat er een video opdook, waarin hij in een Moskee haat predikte tegen seculier Turkije. Hij gedroeg zich als een ayatollah in die video. Met huilbuien etc etc omdat hij zogenaamd gevoelig werd. Vraag mij af of Gulen uberhaupt een academisch achtergrond heeft.

 3. Ja en ik weet dat een ayatollah net als khomeini bij de sjiieten voorkomt. Maar je had de video eens moeten zien. Net als de laatste video waarin hij de Akp en Erdogan vervloekt
  Past niet bij een zogenaamde intellectuele man.

 4. Zijn pr machine qad heel goed destijds. Hij had ongesluierde vrouwen als rechterhand, die overal in Turkije lezingen gaven. Hoe modern ze wel niet waren etc etc.

 5. Ik ben veel origineler dan jij. Jij bent alleen maar ordinair met dat gescheld van je. Ga eens de discussie aan. Durf je niet he? Ik snap zowiezo niet dat je nog niet verbannen bent van deze site. Je draagt niks bij dan alleen maar gescheld, gevloek en rasictische kletspraat . Alper je bent een intolerante fascistische boer uit de bergen. Nu speel ik helaas weer jou spelletje mee.

 6. Dus Alper jij bent saai. Mensen nemen jou niet eens serieus man. Verkondig jij dit ook bij collegas/klasgenoten? Jij bent vast zo een die poeslief is op straat.

 7. Dit is uitermate interessant en boeiend. Zo krijgen we toch de noodzakelijke achtergrond en duiding want er zijn toch weinig Engelstalige turkse kranten (hürrriyet) en duiding heb je toch wel erg nodig.

 8. De Gulen tijd is voorbij en dat weet hij zelf ook. Dit zijn allemaal wanhopige pogingen, de mensen in Turkije weten wat er allemaal speelt. Lafa degil icraata bakarim.. vertaald: ik kijk niet naar woorden maar daden ;)..

  • Hey Turkie. Hoe dacht je drie geleden over Gülen? Ik word zo ziek van dat hypcriete gedoe, zowel van de Gülenisten, als de AKP-aanhang. Drie jaar geleden vielen ze elkaar nog voortdurend in de armen en moet je nu eens zien. Alsof ze destijds niet wisten over respectievelijk corruptie en de paralellelle staat.

 9. Belkin Elvan?

  Wat is er met Serap Eser gebeurt?
  die is levend verbrand door die mensen van Belkin Elvan…

  Belkin Elvan en zijn ouders mogen in de hel rotten!
  Geen medelijden met straat terrorist!

 10. oh nog iets, Fethullah Gulen heeft gewoon een raar, maffe en eigen geloof gesticht…
  Hij is noch Soenniet, noch een moslim…
  gewoon een verdwaalde idioot die onzin uit zijn nek lult…

 11. Sinds 2007 ben ik tegen gulen!ik bekritiseer hierbij ook akp omdat zij pas sinds hun politieke ruzie onderling nu pas de waarheid over gulen vertellen!akp doet dit omwille zijn politieke vooruitgang als het om de religieuze vooruitgang van het volk zou zijn hoorden zij allang de ziekte van deze man te vertellen,jij vindt het mischien lache om met de gulenisten te babbelen ik niet meer,bij soefies kan je niet binnendringen kwa geloofsleer deze mensen zijn zeer verdwaald betreft hun leider of imam of gavs snappie?ze zijn de grens ver overschreden als het om verheerleking van hun imams gaat wat alleen toebehoort aan de schepper(alle soefies hebben dit ongeacht welke soefie sekte het ook is)ik wil je een oprechte vraag stellen!wie zouden de turken dan moeten kiezen peter?erdogan bouwt alleen maar!geeft hoop en toekomstvisie,heeft charisma,komt zeer zelfverzekerd over,ik zie geen andere gozer die hem na kan doen,k dacht eventjes dat mustafa sarigul wel wat tegenstand kon bieden maar die man maakt blunders joh!one two three foure six seven zegt iehahahahaha,hij zei laatst ik ga 50 procent van me bevolking omarmen bij cnn turk,kom op he!!!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here