‘Turkije wordt bedreigd door al-Qaeda’ [COLUMN]

41

al-QaedaDoor Peter Edel/Istanbul – Niet eens erg lang geleden was het ‘zeroconflictbeleid’ van Turkije een succesverhaal. Nooit eerder waren de betrekkingen met de buurlanden zo goed. Helaas, het was van korte duur. Vooral met Syrië ging het finaal mis. De Turkse premier Erdogan kon het goed vinden met dictator Bashar al-Assad, maar toen het Arabische lentezonnetje ook in Syrië begon te schijnen was de vriendschap snel voorbij. Erdogan en zijn buitenlandminister Ahmet Davutoglu herkenden kansen in de opstand voor een soennitisch regime in Syrië. Sloot mooi aan bij hun ambities over een postmoderne restauratie van het Ottomaanse Rijk.

Al-Nusra
Dat Turkije de grenzen opende voor Syrische vluchtelingen viel toe te juichen. Dat rebellen in Syrië werden gesteund ook, tot op zekere hoogte. Kwalijker was dat ook al-Nusra op Turkse steun kon rekenen. Deze Syrische tak van al-Qaeda trok niet alleen fel van leer tegen het al-Assad regime, maar tegen alles dat afweek van de middeleeuwse versie van de islam. Zo konden ook seculier ingestelde soennieten kennis maken met de terreur van al-Nusra.

Met dit beleid belandde Erdogans Gerechtigheids- en Ontwikkelingspartij (AKP) in een meningsverschil met andere landen. Niet alleen met China, Iran en Rusland, waar al-Assad op steun kon blijven rekenen. Ook de VS, waar men met schade en schande wijzer werd over het samenwerken met jihadisten in de categorie al-Qaeda, had bezwaren. Nadat Washington al-Nusra op de lijst van terroristische organisaties had geplaatst, reageerde Ankara verontwaardigd. De AKP bleef tegen alle historische feiten in volhouden dat soennieten zich nimmer schuldig maken aan terrorisme. Dus ook al-Nusra niet.

Reyhanli
Volgens de AKP waren de dagen van al-Assad geteld. Was een kwestie van maanden, zei Erdogan niet al te lang geleden nog. Een verkeerde inschatting. Dat al-Assad hardnekkig stand hield kwam voor hem als een verrassing. Een oorlogsverklaring door de NAVO zat er op korte termijn bovendien niet meer in. Nadat het Syrische regime toestond haar chemische wapens te laten vernietigen was de kans daarop verkeken. In plaats daarvan ontstond een situatie waarin de VS en de EU zich (voorlopig) verzoenden met het aanblijven van al-Assad. Tot grote teleurstelling van Erdogan, die de neo-Ottomaaanse droom aan stukken zag vallen en zich abrupt met een nieuw probleem geconfronteerd zag.

Zo gaat het nu eenmaal met al-Nusra/al-Qaeda. Je geeft die knapen een vinger en ze nemen je hele hand. Al-Nusra wilde een militaire actie van Turkije tegen al-Assad en Erdogan had daar graag gevolg aan gegeven, maar niet zonder een groen lichtsignaal van de VS. Bij al-Nusra leidde dat voorbehoud tot een laaiend onbegrip.

Redhack
In deze context vond in mei van dit jaar de catastrofale aanslag plaats in de nabij de Syrische grens gelegen Turkse stad Reyhanli. Ankara schoof het een al jaren niet meer bestaande linkse organisatie in de schoenen. Die zou het zaakje voor al-Assad opgeknapt hebben. De Turkse hackersorganisatie Redhack wist beter. Daar onthulde men dat de Turkse autoriteiten over informatie beschikten waaruit heel duidelijk naar voren kwam dat al-Nusra/al-Qaeda een aanslag in Turkije voorbereidde. Dat deze informatie door een conflict tussen de nationale inlichtingendienst MIT en de politie niet op de juiste plaatst terechtkwam verandert daar niets aan.

Topalci
De AKP trachtte de doorvoer van wapens naar al-Nusra via de Turkse grens onmogelijk tracht te maken. Wapenleveranties vanuit Turkije lopen nu dan ook tegen de lamp, waar dat eerder niet gebeurde. Vorige maand werd in de stad Adana een vrachtauto aangehouden met wapens die Syrië als eindbestemming hadden. De chauffeur zei dat hij daar al twee keer eerder een lading had afgeleverd. De Turkse gendarme hield hem toen niet aan, maar nu opeens wel.

De chauffeur zei verder dat hij het afleveradres had doorgekregen van een in Turkije woonachtige Syrische burger met de naam Topalci. De naam van dit schimmige personage werd ook genoemd door de linkse activisten die werden gearresteerd na de aanslag in Reyhanli. Zij zouden eerder met hem samengewerkt hebben en meenden er via zijn betrokkenheid ingeluisd te zijn.

Duistere omstandigheden waarvan het fijne nog moet blijken. Zelf houd ik rekening mee dat die Topalci niet uit religieuze of ideologische overwegingen wapens aan al-Nusra leverde, maar slechts om er rijker van te worden. Het blijft gissen. Opvallend blijft dat Turkse gezagsdragers vooralsnog niets deden om Topalci aan te houden, ook niet om hem een verklaring af te laten leggen.

Auto’s
Dat de Turkse regering al-Nusra de rug toekeerde is niet vrij van risico’s, om niet te zeggen bloedlink. Want zoiets doe je doorgaans niet onbestraft met de al-Qaeda-achtigen. Zoals ik net al aangaf weet men daar in Washington alles van. Komt de AKP hier wel mee weg? Er zijn tekenen die doen vrezen van niet.

Vorige maand verschenen berichten dat 300 in Turkije gestolen auto’s met valse kentekenplaten naar Syrië verdwenen. De achttien personen die daarvoor werden aangehouden hadden banden met al-Nusra en andere jihadistische clubs. De inlichtingendienst van de gendarme leverde de onheilspellende waarschuwing dat de voertuigen gebruikt konden worden voor bomaanslagen in Turkije. In een rapport drukten inlichtingendiensten verder hun zorgen uit over de plannen van 47 aan al-Qaeda verbonden organisaties in Syrië om aanslagen te plegen in Turkije.

Serieuze dreiging
Kortom, het beleid van de AKP-regering om al-Nusra te steunen is ontaard in een totaal fiasco. Zal niet bijdragen aan de populariteit van Turkije in de regio, die volgens recente peilingen stevig is teruggelopen. Kan premier Erdogan er niet bij hebben, want hij ligt de laatste tijd ook al wakker over de onthulling door de krant Taraf dat hij 2004 een ‘actieplan’ van de Nationale Veiligheidsraad (MGK) ondertekende tegen de invloedrijke beweging rond de in de VS woonachtige imam Fethullah Gülen.

Erger voor de rest van Turkije is dat het land onder een serieuze dreiging van al-Qaeda is komen te liggen. Nederland, Duitsland en de VS plaatsten van die mooie Patriots om de Turken tegen raketaanvallen door al-Assad te beschermen, maar van hem komt het gevaar nu niet meer. Helaas begin je met Patriots weinig tegen autobommen. Maar goed, die dingen zijn daar natuurlijk vooral neergezet om Teheran te pesten.

Iran als bemiddelaar
Samenwerken met Syrië is de meest directe weg voor Turkije om te voorkomen dat al-Qaeda toeslaat. Na alle vijandigheid over en weer zal een overleg tussen Ankara en Damascus niet meevallen, maar de AKP doet er wel degelijk pogingen toe. Onderminister van Buitenlandse Zaken, Feridun Sinirlioglu, probeert behoedzaam contacten op gang te brengen, waarbij gehoopt wordt dat Iran een bemiddelende rol op zich wil nemen. Dat laatste behoort tot de mogelijkheden sinds de contacten tussen Iran, de EU en de VS iets zijn verbeterd. Turkije verwacht daar de economische vruchten van te plukken, maar ook ten aanzien van Syrië liggen hier mogelijkheden.

Dat buitenlandminister Davutoglu onlangs sjiitische leiders in Irak bezocht vloeide in de eerste plaats voort uit de Amerikaanse druk op Turkije om toestemming van de centrale regering in Bagdad te krijgen alvorens olie uit het autonome Koerdische gebied in Noord-Irak te betrekken. Aanpappen met sjiieten in Irak stimuleert echter ook een toenadering tot Iran, en daarmee tot Syrië.

Istanbul
Of dergelijke stappen afdoende zijn om de dreiging van al-Qaeda te keren kan alleen de tijd leren. In ieder geval dient de AKP volledig doordrongen te zijn van het gevaar. Dat is niet vanzelfsprekend. Toen al-Qaeda in 2003 vier aanslagen in Istanbul pleegde werden daaraan voorafgaande waarschuwingen nauwelijks serieus genomen.

Dat de AKP de deur volledig dichtgooit naar al-Qaeda is ook een vereiste. De links/nationalistische media in Turkije plaatsen daar vraagtekens bij. Daar verscheen onlangs het bericht dat Osman Nuri Gülacar, de AKP-kandidaat voor het burgemeesterschap in de stad Van bij de komende lokale verkiezingen, eerder gearresteerd werd vanwege banden met al-Qaeda…

Peter Edel/Istanbul

Van Peter Edel verscheen onlangs De diepte van de Bosporus, een politieke biografie van Turkije (Uitgeverij EPO, Antwerpen).

Volg Peter Edel op twitter.

41 REACTIES

 1. peter doet net of het niets is en dat Turkije niets voorstelt in dat gebied. goed zo knaap, verheerlijk je zionistische vriendjes en werkgevers maar.

  • Voor de Nederlanders die dit lezen: het associeren met zionisme en Israël is een favoriete manier geworden binnen de AKP-gelederen om op kritiek te pareren. Voor iedereen met een beetje hersencellen echter een wel erg transparant manier. Het toont voor alles een volstrekt gebrek aan argumenten.

   • Uiteraard een zwaktebod binnen de discussie en uitwisseling van meningen. Ook ben ik, beste Peter, van mening dat het ontbreken van respect van de mensen voor jouw initiatief om info uit te wisselen, totaal ontbreekt.Juist dat ongenuanceerde geeft helaas een geflatteerd beeld van de Turkse burger. De Turk in NL doet dit geen goed. Gemiste kans zou ik zeggen.

   • die argumenten van jou, die zuig je uit je duim of krijg je rechtstreeks van je werkgever. bronvermelding svp. Dan pas wordt je serieus genomen.

    • Maar als ik een bron noem ben jij er als de kippen bij om die als zionisten weg te zetten. Want iedereen die weigert aan te sluiten bij het autocratische beleid van meneer Erdogan en zijn neo-Ottomaanse fantasieën is een zionist. Waarom zou ik de moeite dan nog nemen om een bron te noemen?

     • Volgens mij is niet ik maar juist jij als de kippen bij als er slecht nieuws over Turkije verschijnt. Dit wordt door jou aangegrepen om dat nieuws verder te dramatiseren. “hoe negatiever hoe beter”..
      Je bronnen zijn gebaseerd op speculaties en niet op cijfers. Ben jij ook zo iemand die denkt dat de gemiddelde turk dom is en alles geloofd wat iemand schrijft. Erdogan zijn neo-ottomaanse fantasie is ook de fantasie van de vele miljoenen turken. Anders hadden ze niet op hem gestemd. Volgens mij is dit een doorn in je oog.Ach ja jaloezie, wie heeft hier geen last van he..

   • De kritische moslims associeren met al Quayda is ook een favoriete manier geworden door de nep journalisten met vooroordelen. Ze hebben niet te veel hersencellen om uit te zoeken hoe de vork in de steel zit. Die argumenten van jou zijn gebaseerd op je eigen fantasie.

 2. Peter, als ingewijde in de Turkse politiek, slaat de spijker op z’n kop: het is een “heikele Sache” voor Erdogan en de AKP. Ze draaien als bladeren in de Oosterse stormwind om erger te voorkomen, maar -helaas- het is niet meer te stoppen. De Turkse regering heeft zich belachelijk gemaakt in de regio. Ze moeten nu met de billen bloot en dat doet pijn. Wat is er toch geworden van dit eertijds mooie land?

 3. wat is mis met het oprichten van een nieuwe ottomaanse rijk? alleen zionisten zijn er bang voor dat ze macht rond israel kwijt gaan raken en de westerlingen in het midden-oosten. peter figuren worden betaald om propaganda te verspreiden zodat akp met hun ottomaanse gedachtegoed in een kwaad daglicht wordt gezet. dit is toch overduidelijk te merken wat hier gebeurd. de akp heeft zoveel goeds voor Turkije betekend en nooit lees je daar iets over van peter.

  • Ik schreef laatst nog dat de AKP van die mooie wegen heeft laten aanleggen… En de AKP heeft er toch maar mooi gezorgd dat de mensenrechten zijn verbeterd. Zo mogen vrouwen tegenwoordig hoofddoeken dragen op universiteiten en zelfs in het parlement. En nog veel meer mensenrechten zijn er op vooruitgegaan. Zoals… Tja, kan ik even niet bedenken…

  • Het wordt tijd dat je eens echt uitlegt wat de AKP echt goed heeft gedaan voor de emancipatie van vrouwen en of er indraag een gelijkwaardigheid is. Hoe staat het ervoor?
   Hoe is het gesteld met het respect voor andere geloven in Turkije en bij jou? En dan maar de kwestie van andere geaardheid. Ben benieuwd of je daar een genuanceerd verhaal voor hebt….. Uiteraard mag je een afwijkende mening hebben indien de ander dat ook mag. O, ja dat gemekker over zionisme en stiekeme betalingen mag je achterwege laten. Dat is zooooo zwak en niet take doende.

  • Idioot laatste ottomanen hebben Turkije verraden en zijn er met de Britse marine ervandoor gegaan. In plaats van een Ottomaanse rijk te praten
   Laten we de eenheid van Turkije beschermen. Onder Akp zullen we uitelkaar geacheurd worden. ISLISTEN ZIKN JALOERS OP DE SECULIEREN . Omdat de seculieren in vrijheid leven en jullie niet. Althans jullie vrouwen niet. Lekker elke avond de hort opgaan en vervolgens als jullie naar de gaan , proberen in de voorste rijen zitten proberwn te slijmen bij de imam. Houd jullie jezelf niet voor de gek met die show van jullie.

 4. Een nieuwe ottomaanse rijk.?Alsjeblieft zeg. En heeft Peter ongelijk hier. Je ziet wat de syriers elkaat aandoen in naam van god. Turlij heeft veel van dieidioten naar binnen gehaald. Alsof we noet genoeg jihadisten zelf hadden. Nu probeert de Akp Turkije te splitten. Turkije is verloren. Maar ik zeg jullie. De Turken zullen elkaar uitmoorden. De akp zijm landverraders enensheid verraders. Alper en kornuiten. Hou toch jullie kop allemaal. En immigreer terug naar centraal anatolie . De warw turken moeten niets van jullie. De soort die met volnichten en volneven trouwen. Dat mag toch van Allah. Krijg je ervan als je vrouwen behandelt zoals in afghanistan. Meest strenge moslland zo een beetje maar ook de meeste homos ken daarvandaan. In turkije in jullie gebieden is het niet veel beter. Ga toch lekket aan de veelwikverij. Oj wacht dat zal alleen maar voorbwhouden zijm aan de rijkaards en de sjeiks. Ga toch lekker morsi volgen

 5. izmirli senin gibi vatan hainlere zaten az kaldi.. kurtulus savasinda sizin gibi vatan hainler dedelerimiz canini vermediler bunu iyi bil. gavurlara hucum ederken, Allah Allah diye barip gavurlari denize döktüler bunu kafana iyi sok vatan haini. Turkiye Musluman bir ülke ve Musluman kalicak. en mocht er oorlog uitbreken, dan zullen de landverraders als jij als eerste sterven en voor de ongelovige landbezetters zal elke Turk genadig voor zijn.

 6. Nog steeds sta ik versteld van en ben ik benieuwd naar jou infobronnen petertje. Redhack??? MIT??? Heb je deze info mss van de NSA?? Of is Snowden mss een achterneef van je?? In dat geval zou je bij mij jouw geloofwaardihgeid versterken petertje. Ergens in een vorige sprookje van je noem je Alper paranoia??? Wat ben jij dan petertje?? In je eerdere sprookjes schreef je dat je getrouwd bent met een Turkse vrouw EN DAT JE WEL DEGELIJK WOONT IN ISTANBUL/TURKIJE!!! en nou ontken je dat in je ena laatste sprookje?? Ik citeer “Verder: wanneer ik in een ander land dan Nederland ben (ik kom vaak in Turkije, maar woon daar niet)”…. Vind je het gek dat mensen jou aanzien voor een spion van Israel. Wie ben jij petertje??? Afgelopen zomer heb je hier nog voor een verhitte discussie gezorgd tussen voor en tegenstanders van een paar bomen in de Gezipark. Het is jullie toen iig voor een gedeelte gelukt om chaos in Turkije te creeeren, maar gelukkig heeft de merendele ingezien dat de demonstraties niet meer om die paar bomen ging, maar om de val van de regering. Waarom schrijf ik dit laatste??? ik d8 dat ik toen tussen alle gescheld en gevloek (tussen de voor en tegenstanders) toen,….
  van jou gelezen had dat jij je terugtrok en niet meer zou reageren als er zo gevloekt en gescheld zou worden. Je hebt je inderdaad aan je woord gehouden en eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat ik je een tijdje niet gezien heb……iig niet als petertje edel. Want toen kwam Wim opeens in beeld…..of dit puur toeval is weet ik niet. Nu weer even terug naar jou inbeeldingsvermogen petertje. Ik lees hier heel veel serieuze en normale vragen die aan je gesteld worden, maar de antwoorden blijven uit??? Of je bent een arme sloeber die een paar euro’s verdient met je onzin verhalen, of je denkt een slimme speler te zijn die hoopt op duizenden lezers, of je bent 1 groot leugenaar die leeft met complot theorieen en doem scenarios…..als het maar verkoopt. Zeg eens eerlijk petertje…..WHO ARE YOU???

  • Mijn naam staat boven mijn artikelen. Dat kan van jouw reacties niet gezegd worden. Dus laten we de rollen eens omdraaien. Onlangs verschenen berichten in Turkije dat de AKP duizenden personen betaalt om op internet propaganda te verspreiden en critici aan te vallen. De AKP ontkende het niet eens. Uit betrouwbare bron vernam ik dat die personen zich niet alleen in Turkije bevinden, maar ook in andere landen. Dus wie ben jij Hasan? Worden jij en anderen die op deze website de AKP verdedigen door die partij betaald?

   • Ik heb geen zin om een kinderachtig welles nietes spelltje te spelen petertje. Je naam schrijf ik zonder hoofdletter omdat ik je kleinzerig vind, en het verkleinwoordje “tje” achter je naam gebruik ik om duidelijk te maken dat je met Hasan te maken heb die altijd kritiek heeft op jou sprookjes, zoals jij altijd kritiek heb op de AKP. Nu ff terug naar je reactie…..AKP zal heus wel toegegeven hebben dat ze mensen persoonlijk aanspreken of helpen om stemmen te winnen. Noem mij eens een partij en/of land die dat niet doet. Dat ze daarbij ook geld geven is mij compleet onbekend. Is dit mss geen fabeltje van 1 van je informanten??? Ik werk gelukkig voor mijn geld petertje, Ik ontvang geen cent van de AKP. En ik kan daar heel kort in zijn. Natuurlijk steun ik de AKP. Als ik van de afgelopen 25 jaar alle politieke partijen moet vergelijken, steekt de AKP er met vlag en wimpel bovenuit. Nobody is perfect….Zo ook Erdogan niet. Dat het de laatste tijd niet botert tussen Erdogan en Fetullah Gulen weet 1 ieder in TR. Het rommelt nu weer in TR petertje. je hebt dus weer schrijfvoer. Blaas het maar weer op….

     • De oorzaak van de ellende wordt veroorzaakt door de politiek en niet door een Peter. Andermans narigheid komt door mensen zoals, die zo onhoffelijkheid en egocentrisch
      zijn.

    • Het gaat mij er niet om hoe je mijn naam schrijft. Voor mijn part noem je me de kerstman. Mijn punt is dat mijn identiteit bekend is, maar die van jou niet. Dat brengt me tot de vaag wie jij bent. De Turkse media hebben er uitgebreid aandacht aan besteed dat de AKP 6000 personen betaald om propaganda te verspreiden. In Turkije en daarbuiten. Dus waarom zou ik je op je woord geloven? Overigens hoef ik de huidige situatie in Turkije niet op te blazen. Daar zorgen Erdogan en Gülen zelf wel voor.

     • petertje, je bent zo afhankelijk van de racistische buitenlandse propaganda machine dat je niet weet wat nou echt de waarheid is. Wij ( de turks sprekenden) kunnen die onderscheid wel maken. Je schrijf dat de turkse democratisch gekozen regering 6000 personen betaalt om propaganda te verspreiden. Dit klopt. Maar je hebt helemaal geen idee waarom ze dit doen. Waarschijnlijk ben je door je linkse bronnen ingefluisterd dat dit een fascistische reactie is tegen de vredelievende kleine groep turken.
      Ik zal je vertellen waarom deze 6000 mensen voor de overheid werken. Na de gezi terreur is er veel vernield en anti-turkse reclame gemaakt via de social media. Via twitter werd geprobeerd om te laten lijken dat er in turkije een burgeroorlog gaande was. Want op social media is iedereen journalist. Met of zonder een vakdiplopma. ( dit weet jij als geen ander natuurlijk)
      Daarom zijn er mensen aangesteld om de mensen die via internet leugens vertellen aan te pakken. Inmiddels is het strafbaar ophitsende uitspraken te doen via bv. twitter. Dit staat nu gelijk aan terreur.
      Zo petertje, bovenstaande is geen goed nieuws voor jou. Waar moet je nu je anti-turkse nieuws op baseren. Trouwens , wanneer ga je je vakdiploma journalistiek halen. Wat zeg je.. op social media hoeft dit niet. Daar is iedereen journalist. Arme echte journalisten, jaren gestudeerd voor een eed en een diploma…

 7. Jullie geloof is haat hypocrisie afgunst. Materialisten. Flat met uch paxen wonende maar wel perce bmw etc rijdende HANZO bergturkje. Inteel……

 8. izmirli heeft een te laag niveau om mee te praten, laten we zeggen een soort “tokkie” maar dan met een nicknaam van een Turkse stad

 9. Volgens mij zat jij te dreigen ik citeer: zaren senin gibi vatan hainlere az kaldi. Wat bedoelde je ermee anders.? Dat er nog maar weinig van mij soort is? Dan heb je een turkse taalfout gemaakt. Nu staat er.Dat er nog maar voor.vatan haimleri maar weinig zal zijn. Wat weinig tijd? Dat is een dreigement. Brute beer

 10. zoals ik al zei, tokkies met een laag niveau. vatan hainler Turkiyenin kismetin nerden bilsinler, gavurlarin götlerini yalaya yalaya ne hale geldiler

 11. […] Eerder schreef ik zelf dat Al-Nusra het stopzetten van steun door Ankara wil vergelden met aanslagen in Turkije. Volgens andere berichten gaan er echter nog altijd wapens vanuit Turkije naar […]

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here