‘Turkije glijdt verder af naar een religieus getinte politiestaat’

24
5

Verleden jaar legde de Turkse premier Erdogan een bezoek af aan Egypte. Tijdens een toespraak riep hij de Egyptenaren op tot de vorming een seculier staatsbestel. In Europa werd opgelucht gereageerd. Zoals door Helene Flautre, van het comité dat een brug vormt tussen het Europees Parlement en Turkije. De woorden van Erdogan werden als indicatie gezien dat zijn Gerechtigheids- en Ontwikkelingspartij (AKP) geen plannen koestert om Turkije verregaand te islamiseren. Erdogan sprak zich immers uit voor secularisme.

De seculiere critici van de AKP in Turkije waren niet overtuigd. Zij moesten terugdenken aan Erdogans woorden uit de jaren negentig, toen hij nog burgemeester van Istanbul was. Destijds sprak hij zich uit voor een herinvoering van de sharia en noemde hij zich de ‘imam van Istanbul’. Erdogan zou later van gedachten zijn veranderd, maar ook tegenwoordig laat hij zich nog uitspraken ontvallen die weinig met secularisme te maken hebben. Recentelijk deed hij dat in een aanvaring met oppositieleider Kemal Kilicdaroglu, een politicus die veel vraagtekens plaatst bij Erdogans bedoelingen. Kilicdaroglu verweet Erdogan de Turkse bevolking te verdelen op basis van religieus onderscheid. Erdogan reageerde furieus en draaide in al zijn woede niet om zijn intenties heen: ‘Verwacht je nu echt dat de conservatief democratische AKP atheïstische generaties voort zal brengen? Dat mag jij willen, maar wij niet. Wij zullen zorgen voor een conservatieve en democratische generatie die de waarden en historische principes van onze natie omarmt.’

Niet echt woorden van een regeringsleider die pretendeert vast te houden aan secularisme. In een seculiere staat laat het de regering immers koud of de bevolking voor een conservatief geloofsysteem of atheïsme kiest. Deze slip of the tongue van Erdogan illustreert dat Turkije gaandeweg geïslamiseerd wordt door de AKP, een feit dat alleen door slecht geïnformeerde buitenstaanders ontkend kan worden. Buitenstaanders die willen geloven dat de AKP voor een ‘gematigde islam’ staat, terwijl die partij de façade van gematigdheid vooral pretendeert om aansluiting bij de EU en de VS te behouden.

Dezelfde buitenstaanders ontgaat het dat de AKP voor een strategie van geleidelijkheid gaat. Door die slinkse aanpak zien zij niet dat de rol van het geloof binnen de Turkse samenleving in kleine stapjes aanmerkelijk nadrukkelijker is geworden sinds de AKP aan het roer staat. Dat de hoofddoek tegenwoordig in openbare gebouwen wordt toegestaan, is daarvan een uiterlijk aspect dat ook in West-Europa veel aandacht kreeg. Daar viel het echter minder op dat de religieuze stempel op het onderwijs gedurende tien jaar AKP eveneens veel krachtiger is geworden. Niet in de laatste plaats door de invloed op onderwijsinstanties van de in de Pennsylvania verblijvende religieuze leider Fethullah Gülen, wiens pro-westerse opstelling ook al per abuis met ‘gematigde islam’ wordt verward in de VS en de EU. De zeer conservatieve Gülenbeweging is niet identiek aan de AKP, maar kent er op zijn minst een symbiotische relatie mee. Verder beschikt Gülen over opvallend veel volgelingen binnen politie en justitie, waardoor in de verhouding tussen zijn beweging en de AKP de ene hand de andere wast bij het neutraliseren van critici.

De toegenomen religieuze invloed op de samenleving zou nog acceptabel zijn als deze niet vergezeld ging door een bedreiging van de vrijheid van meningsuiting en andere democratische basisprincipes. Er zijn onder de AKP beslist positieve ontwikkelingen op gang gekomen, laat daar geen twijfel over bestaan. Dat de macht van de militairen aan banden is gelegd, is er daar een belangrijk voorbeeld van. Het is alleen de vraag wat ervoor de macht van het traditionele kemalistische establishment in de plaats komt. Dat de AKP zich regelmatig uitspreekt voor democratisering, zegt daarbij lang niet alles. Ook daar verwijzen Erdogans tegenstanders naar zijn uitspraken in de jaren negentig. Zoals: ‘Democratie is als een bus, wanneer je je bestemming hebt bereikt, stap je uit.’ Erdogan zou wat betreft dergelijke denkbeelden natuurlijk ondertussen ook van mening kunnen zijn veranderd, maar de arrestaties van linkse journalisten en intellectuelen zijn hoe dan ook een veeg teken. De beweringen dat zij op het punt stonden de macht te grijpen, of contact onderhielden met beruchte figuren uit de ‘diepe staat’, kunnen niet overtuigen. Omdat de daartoe aangevoerde ‘bewijzen’ te veel op een samenzweringstheorie lijken om geloofwaardig te zijn. Dat de als Ergenekon bekend staande groep samenzweerders, die voornemens zouden zijn geweest om de AKP naar het verleden te verwijzen, zich volgens de aanklacht baseerden op ‘de structuur van de Maconieke Bilderberger organisatie’, is daarbij veelzeggend. Samenzweringstheorieën doen het nu eenmaal goed in Turkije. Niet alleen bij liefhebbers van spannende lectuur, maar kennelijk ook bij justitie.

Ondertussen leeft menig Turk in een staat van angst. Tijdens een telefoongesprek kritiek uiten op de AKP, of de Gülenbeweging, is een heikele onderneming. De kans is dan niet uitgesloten dat de politie de volgende dag voor de deur staat. Het loopt in ieder geval de spuigaten uit met het afluisteren door de Turkse politie. Ook al omdat bij een grondwetswijziging in 2004 de daaraan verbonden privacyregels overboord werden gezet. Hoe ver dat kan gaan blijkt uit een recente aanklacht van de oud-voetballer en AKP-parlementariër Hakan Sükür aan het adres van de voormalige vice-voorzitter van de Turkse voetbalfederatie Göksel Gümüsdag. Laatstgenoemde werd door de politie afgeluisterd in verband met een fraudeschandaal in de Turkse voetballerij. Tijdens een gesprek met de voormalige voorzitter van de voetbalfederatie, Hakki Özgener, sprak Gümüsdag enige lelijke woorden over Sükür. Het gesprek leverde geen enkel bewijs op in verband met het onderzoek naar match fixing, maar de aanklager was wel zo vriendelijk een transcript van het gesprek toe te voegen aan de tenlastelegging in verband daarmee. Dat wil zeggen, zonder dat passages werden verwijderd die buiten het doel van het onderzoek vielen en daardoor binnen het kader van privacy paste. Zo werd Sükür in staat gesteld om Gümüsdag aan te klagen.

Hoe absurd dit is blijkt als we de situatie verplaatsen. Stel dat de Nederlandse politie een telefoongesprek afluistert waarin ik mijn afkeuring uit over het propagandaoffensief voor de AKP en de Gülenbeweging door de aan GroenLinks verbonden publicist Hans Feddema op de discussiesite joop.nl. In Nederland zou het ondenkbaar zijn dat Feddema deze informatie door justitie krijgt doorgespeeld. Anno 2012 zijn dat soort zaken echter alledaagse realiteit in Turkije. En dat kan op zich al tot geen andere conclusie leiden dan dat Turkije onder de AKP hard op weg is om van een militaire staat tot een politiestaat te transformeren.

Ondertussen slaagt de AKP er aardig in om haar eigen zonden in de doofpot te stoppen. Neem het schandaal rond het in Duitsland geregistreerde liefdadigheidsfonds Deniz Feneri (vuurtoren). In 2008 veroordeelde een Duitse rechter drie betrokkenen van Deniz Feneri voor het achteroverdrukken van 16.9 miljoen euro, die door vrome Turkse moslims bijeen waren gebracht. Het drietal bekende schuld en verklaarde hoe dit geld illegaal was doorgesluisd naar ondernemingen in Turkije die zonder uitzondering werden beheerd door met de AKP geassocieerde figuren, waaronder een aantal medewerkers van premier Erdogan. Vervolgens kwam een strafrechtelijk onderzoek naar Deniz Feneri in Turkije op gang. Dat was echter geen lang leven beschoren, want de (kennelijk niet aan de Gülenbeweging verbonden) aanklagers werden verleden jaar van hun taak ontheven, omdat ze te net iets te ver gingen met hun onderzoek. Daar bleef het niet bij, want hen hangt sinds verleden week een gevangenisstraf tot zeven jaar boven het hoofd. Het aan de Republikeinse Volkspartij verbonden parlementslid Kamer Genc protesteerde demonstratief tegen deze gang van zaken, door met een lantaarn het parlementsgebouw te betreden. Prompt werd daar een regel ingevoerd die het parlementariërs verbiedt ‘verstorende objecten’ met zich mee te dragen…

(Peter Edel/Istanbul)

24 REACTIES

 1. kan mij ballen schelen wat erdogan doet, de merendeel van de turkse volk heeft immers voor hem gestemd dus dat betekent ook dat ze met alle beslissingen van Erdogan eens zijn, voordat Erdogan aan de macht kwam, gingen de seculieren turkse moslims zwaar onderdrukken…terwijl Turkije oorspronkelijk een islamitische land is en niet atheistisch of seculier, in Turkije woont bijna 90% moslims, je kunt met je kleine seculiere groep niet hun allemaal onderdrukken, anders krijgen we vanaf nu nog erger dan Egypte als de oppositie de macht van Erdogan verbreekt door valselijk of beschuldigingen jegens de islam…

 2. Het is jammer dat Peter Edel niet wat meer informatie had ingewonnen over hoe Bilderberg opereert, wie er wel en niet voor zijn uitgenodigd en op welk moment, om welk feit. Zijn gezwam over de AKP als een soort geheimzinnige theocratische anti-democratische partij lijken eerder op een complottheorie, dan de theorieen over de Bilderberg groep zelf. De AKP is nu 10 jaar aan de macht, en het land is vrijer en moderner dan ooit te voren.

  Het is overduidelijk dat de AKP sinds haar aantreden de corrupte westerse machten heeft proberen te breken door de centrale bank, het leger, de politiek, etc te ontdoen van zionisten en ander gespuis. De Kemalisten waren simpelweg uitgegroeid tot een groep landverraders die via het Gladio netwerk werden aangestuurd door de CIA en de Mossad, uiteindelijk natuurlijk voor het machtsspel van de rijke elite.

 3. Ene dictatuur(leger) maakt plaats voor de andere(AKP). Of je nou gebeten wordt door de hond of kat, voor de doorsnede volk maakt het toch niet uit.

 4. Wegkijken en naar een ander wijzen -lees Zionisten, Westen zoals altijd of complottheorie 😛 dat is ook een vak! Nou ja het is mijn land en partijbaas niet …en gelukkig kan ik hier gewoon schrijven dat ik de PVV een populistische politieke partij vind en dat juist hier de seculiere meerderheid vaak de ‘gelovige’ minderheid de wil wil opleggen.. maar ik krijg er gelukkig geen boete of gevangenisstraf voor !!

 5. @Marry

  het probleem is, er is een verschil tussen PVV en AKP,
  PVV maakt het land kapot door verschillende bevolkingsgroepen met elkaar te ophitsen door allerlei beschuldigingen…

  AKP probeert juist alle geloven, rassen bij elkaar te brengen en meer rechten te geven zoals 10 jaar en daarvoor niet geval was…
  zo kregen de koerden meer erkenning
  zo kregen de christen en joodse minderheid hun kerken terug en mochten ze weer praktiseren na 90 jaar…
  Armeniers mochten weer hun echte naam gebruiken…
  Maar AKP heeft gewoon veel vijanden die graag hun omver willen werpen vanwege dat ze islamitisch zijn terwijl Erdogan gewoon neutraal wilt overkomen, maar helaas wordt er nog steeds van links naar recht getrokken door verschillende oppositie’s, illegale organisatie (Ergenekon), PKK leden, corrupte journalisten enzovoort…

 6. @Yusuf
  Ben het helemaal met je eens dat er een groot verschil is tussen PVV en AKP, maar het grootste verschil zit hierin dat je in een democratisch land mag schrijven wat je wilt, geloven wat je wilt en zeggen wat je wilt (binnen de wet). en dat kán kennelijk niet onder de regering van nu! want er zijn nog nooit zoveel journalisten en ‘linksen’ gevangen gezet.. zijn dat allemaal mensen die de AKP omver willen werpen?? ik geloof meer en meer dat het een strijd is van het seculiere tegen het Islamisme.
  Armeniërs en Koerden kregen meer vrijheid maar het kost toch veel moeite om als één Turkije iedereen te laten zijn die hij/zij is.. en dat zijn niet allemaal de volgelingen van de AKP.
  Als een partij als de AKP zoveel ‘vijanden’ heeft zoals jij beschrijft dan moet Erdogan vrienden maken!
  De PVV kan in Nederland niemand achter de tralies zetten want wij hebben hier de vrije keus en dan kiest de bevolking gewoon weer voor de SP en raakt Wilders zijn zeteltjes weer kwijt, en dát is democratie!

 7. @Marry
  AKP probeert het ook, kijk voorbeeld een jaar geleden heeft AKP een goede economische benadering gezocht met armenie, de relatie tussen die twee landen waren erg koud maar ging weer verloop van de tijd weer goed door regelmatige bezoek van turkse PM en subsidies voor armenie en armeense gemeenschap in Turkije…maar tot dat die Sarkozy weer met zijn voorstel kwam met die wet om alle turken de mond te snoeren, ging armeniers weer vrolijk mee…dit deed weer de vriendschap verslechteren, niet alleen met Armenie maar ook met Frankrijk, terwijl Turkije(AKP) vriendschap opbouwt, komt er een ander persoon de pret bederven, hetzelfde ging met die Israel…Toen de turkse geheime inlichtingsdienst een spion stuurde naar PKK om achterhalen wie de top financierders waren van de pkk terroristen kwamen er 3 landen namelijk
  1. Israel
  2. Frankrijk
  3. Amerika (waarvan Obama er niks van wist)

  en andere is met Griekenland, de oud griekse president George Papendrou onderhield geheime contacten met pkk leider Abdul öcalan in Nairobi en werd die terroristenleider aangehouden…

  Die journalisten die aangehouden worden en in cel worden gezet is spijtig, tuurlijk ben ik voor persvrijheid, maar veel mensen in turkije zijn gewoon bang voor de val van de regering en dat de oude seculiere machten weer aan de macht komt en dat alles weer naar terug af gaat…waardoor meerderheid van de turkse bevolking wordt onderdrukt en plaats maakt voor seculiere groeperingen…die zelfde groeperingen beraamden ook een nieuw oorlog tussen Griekenland en Turkije door een imam, rabbijn en priester om te brengen en alle schuld op Grieken te leggen…
  dit was nog geen jaar geleden op het nieuws gekomen, daarom waren die oud generalen uit functie gezet…

 8. @marry,

  na al deze dingen, hoe kun je dan nog neutraal over komen en weer vriendjes proberen te maken?
  als een vriend van je waardevolle spullen van je steelt…zul je dan nog hem vriend noemen?
  er zijn weinig mensen die hem nog vriend zullen gaan noemen, want de relatie is niet snel te herstellen zijn als daarvoor het geval was…

 9. @ Yusuf
  Je wijst weer naar anderen! Je schrijft:
  “” maar tot dat die Sarkozy weer met zijn voorstel kwam met die wet om alle turken de mond te snoeren, ging armeniers weer vrolijk mee…”” enz.
  Het ligt volgens jou aan de Fransen en niet aan de houding van Turkije dat de verhoudingen tussen de Turken en Armeniërs slecht is.
  Ook noem je de PKK en Griekenland. Nu snap ik best dat de PKK een vijand is want dat is een terreurorganisatie en dat staat los van de gewone Koerdische bevolking.
  Ook begrijp ik het niet gemakkelijk is om in je geschiedenis terug te zien wat er niet zo mooi uitziet.. dat hebben Nederlanders ook hoor, er is genoeg te noemen waar wij ons diep voor moeten schamen!
  Maar……….nog steeds staat het voor mij vast dat als je in je hele prachtige land de mensen vrij laat om te kiezen welke politieke partij jij de beste vindt (van uiterst conservatief tot uiterst seculier) dat je ook in de krant mag schrijven dat Erdogan of de MHP leider iets niet goed doet..
  dat je liever niet in je paspoort hebt staan dat je Moslim bent, dán is er vrijheid.

 10. Ik weet niet onder welke steen Marry heeft gezeten, maar die onzin zoals `want er zijn nog nooit zoveel journalisten en ‘linksen’ gevangen gezet.. ` is totaal ongefundeerd. In de jaren 80 en 90 zaten honderdduizenden jongeren in de cel, enkel omdat zij links waren.

 11. San, over stenen gesproken, in welke grot ben jij opgegroeid?

  Wat een NON opmerking richting Marry. Fundeer jij eens je opmerking dat het ongefundeerd is dat er ‘nog nooit zoveel journalisten in de gevangenis zijn gezet’. Het is een keiharde feit dat er ontzettend veel journalisten in de bak zitten!!!

  Vervolgens probeer je het te bagetaliseren door te zeggen dat in de jaren 80 en 90 honderdduizenden jongeren in de cel zaten, enkel omdat zij links waren.

  Eerst ontkennen en vervolgens valt het eigenlijk allemaal wel mee??? Wat een logica!!!

 12. Jij kan ook niet lezen zeker. Kijk nog eens goed. Mary beweerd dat het nooit zo erg is geweest als nu. Ik beweer dat het nog nooit zo goed is geweest als nu. Vroeger zaten namelijk honderdduizenden onschuldige jongeren in de bak, duizenden journalisten, enkel en alleen omdat zij van links singatuur waren. Deze tijden zijn reeds lang voorbij. Journalisten zijn ook mensen en ik vind het niet vreemd dat in een land van 70 miljoen ook 70 journalisten in de bak zitten. Waarvan enkele voor dingen als bankovervallen, moorden, etc.

  Ahmet Altan is het met mij eens

  http://www.youtube.com/watch?v=lqSzwvAzK0c

 13. Citaat: “Brazilië spreekt nu Portugees omdat de Portugezen in tegenstelling tot de Spanjaarden ipv met zwaarden, met cadeaus kwamen en zo de inheemse volkeren hun “slaven” maakten” De Spanjaarden werden afgeslacht.

  Ik ben Elhamdulillah moslim en sinds een paar jaar Haci, praktiserend moslim. Helaas kan ik me niet vinden in de ideologie van deze regering in Turkije. Hij geeft het volk “cadeau’s” maar maakt ze tot zijn slaven, hij geeft ze “brood en spelen”. De prijs die betaalt wordt is veel groter. Ik ga niet in op de details maar ik rond het zo af:

  Na de bezetting hebben arm in arm aan elkaars zijde Koerden, Armeniërs, en zo veel meer volkeren (cerkez, gurcu, laz, arab, etc) maar wel onder 1 NATIE en VLAG nl de Turkse vlag onder 1 naam TURKSE volk, gestreden voor de vrijheid en onafhankelijkheid van Turkije en het Turkse volk. Anders was SanliUrfa nu Franstalig geweest. Deze jarenlange broederschap wordt nu niet alleen aan de tand gevoeld door verdeel en heers politiek, maar oude koeien uit de sloot te gehaald waarbij de “held” wordt gespeeld (zoals bijv in Davos 1 minute… nog steeds geen excuus trouwens voor de M. Marmara? Waar is onze held??) met openingen naar Koerden en excuses aan jan en alleman.

  Probeer in Nederland maar eens Aparte Publieke (door de belastingbetaler gesubsidieerd en ik bedoel niet de door de vele ruzies uit elkaar gevallen 30 minuutjes op de zondag nmo achtigen) Turkse zender onder de noemer democratische opening naar de Turken? Of moeten zij net als de PKK eerst de wapens pakken voordat de opening komt? Genoeg sarcasme weer even terug naar de realiteit, het ergste wat er in Turkije gebeurt is:
  ……..

  Voor elk cm land waar onze voorvaderen bloed voor hebben vergoten, worden nu 1000den hectares verkocht aan landen of machten met het meeste geld, het mag zich makkelijk raden welke dat kunnen zijn? Deze wetten zijn onder het nieuwe democratische ons welvaart brengende partij goedgekeurd en doorgevoerd!

  Last but not least: Ataturk (verwar zijn daden niet met die van I. Inonu!) was de grootste voorstander van het Turk zijn en het Turkse taal, al zijn redes tot het volk begon hij met “Ey buyuk Turk milleti” 1 ding staat vast: Wie geen taal meer heeft is geen (volk)natie, wie geen natie is heeft geen locatie, wie geen locatie heeft moet vrezen voor zijn vrijheden. Dus ook voor je vrijheden van je godsdienst. Ne mutlu ben Turkum! Elhamdulillah Musliman.

 14. Dit is zieke bla let op je fucking democratie die kinderen afslachten en vrouwen verkrachten mannen stokken in hun kont steken en aan electrische shocks vastbinden in palestina irak afganistan. cecenie en noem maar op. Rot de fuck om met jullie. En idd jullie mogen shariah vrezen want zodra die er is gaat het niet meer goed komen met de democratie dat kan ik je garanderen

 15. marry die stink gasten willen de akp niet omverwerpen ze willen hun precies hetzelfde laten ondergaan wat zij zelf meemaken NU!
  turkije is niet zoals de eu, iedere partij wil elkaar zijn graf graven,zoek maar eens uit wat er met adnan menderes is gebeurd wie hem heeft opgehangenen met de hulp van welke schrijvers,kranten!jaaaaa meneer peter edel zoek jij dat ook maar een x uit,maar dit zeg ik met hele grote trots,respect,bewondering,EUROPA heeft zo een soort leider heeeeelll lang niet gezien net zoals de turkse oppositie parijen en de stinksschrijvers en stink generalen van tk iedereen die ik daarnet opnoemde kunnen nieteens erdogan zijn stropdas zijn niet eens zijn sok niet eens zijn onderbroek,niet eens zijn doek waarmee hij zijn neus snuit en peter WORDT MAAR LEKKER GEEEEEEEEEEEEKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK erdogan blijft net zoals zijn aanhang en het wordt steeds meer,kom lekkker ons hier in nl helpen met die lompe vvd,pvda,pvv,sp,groen links schijtbakken allemaal,lesbos,homos,pedos in de 2 kamer

 16. zoals ik net al zei dat is wat peterje wil denk ik dat we dat in tk ook krijge lesbos homos pedos in tbmm sorry peter doe maar je best t zal nooit gebeure

 17. Ik ga weg wanneer alle haters, emperialisten ,europeanen,en iedereen die turkije kapot wil maken uit turkije weg is,maar dat gebeurt niet dus blijf ik ook hier in NL en gaat elke rooie cent die ik hier verdien. Naar tc is bankasi en naar appartementen,grond die ik en mijn akp vrienden daar kopen en helpen we tk en akp steeds hogerop en we moeten de schijnheilige politiek van eu ook in de gaten kunnen houden he marry.bedankt peter voor je compliment,je vindt het vast wel jammer he dat jullie niet zo een man leider hebbe,hij veegt ze allemaal van de vloer europese leiders turkse leiders arabische leiders jahahhahaahhah(balkenende hahahahhaahhaj dat is jullie leider hahahahhaha wat een figuur hhahahhaha zielige gaste en nu een premie die nog thuis bij zijn mammie woont hahahah en straks eentje die lesbo ofzo is gat toch weg joh.

 18. @ Amsterdammer
  Waarom schelden? Krijg je dan meer respect?
  Kijk nog maar s goed naar wat ik boven heb geschreven over je vriendjes.. Dan heb ik het nog kort en netjes gehouden als ik over details begin dan heb ik wel een paar webpagina’s nodig. Maar goed er is ook genoeg in wikileaks geschreven over hem en zijn partij. Heb je het gelezen of te druk met schelden?

  Om even terug te komen op je opmerking met de problemen hier met pvv etc. Voodat je zoiets roept wat heeft jou held van Davos “mr 1 minute” eigenlijk voor ons gedaan???? Ben je Solingen vergeten, ben je Mavi Marmara vergeten? In de jaren 70 zijn we voor nog minder dan wat ik je nu zeg Cyprus binnengevallen en in enkele dagen het probleem opgelost? Ben je dit allemaal vergeten?
  Of is je leeftijd nog te jong dat je dit niet allemaal weet, want je opmerkingen zijn zeker van een infantiel gradatie.

  Neem me niet kwalijk als je mijn laatste zin als een belediging opvat, het is geen belediging maar een constatering van jou manifestatie hier.

 19. europa glijdt af naar een piraterij gertinte continent door geld te stelen eehhhm bevriezen van kaddafi,mubarak enz zoals de christelijke europeanen zo moooi verwoorden zo wat als turkije afglijdt naar een islamitisch getint politie staat,is europa zo soepel en democratisch dan,engeland pakt ook journalisten op,ik lieg toch niet als ik zeg dat hier lesbo homos en mammaskindjes in de 2 kamer zitten,jaja jouw manifestatie is van een hoog intellectuel treetje k neem niemand iets kwalijk als persoon maar kan ook niet stil zijn als slimmerikken zoals jij en peter steeds maar akp willen onderuithalen,ik ben nog jong ja maar niet zo blind van ouderdom zoals jij professor muslim,AKP is de beste wat turkije op dit moment meemaakt na ATATURK en OZAL CIAO LADIEShahhhhhhhahah

 20. Eindelijk is Turkije af van crypto joodse politici, Bijna het volledige media bestaan uit Alevieten die niks met 90% zijnde Soennieten te maken heeft. Turkije zal een grootmacht worden als die het Islam puur beleeft en niet onderdrukt. Zoals de Ottomanen in de tijd. Hetgeen waarover het westen jaloers is, de achtergrond en de geschiedenis van de Islam en het midden-oosten, sorry Amerika, geen enkele profeet van Miami, geen enkele geschiedenis van culturen. =yusufummm konus kardesim, dokturdun vallaha

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here