‘Ongelijkheid en symboolpolitiek bij aanpak export uitkeringen’

0
4

Diverse uitkeringen (zoals kinderbijslag) aan mensen die buiten Europa wonen, worden aangepast aan het kostenniveau van het land waar de ontvanger of het kind woont. Het Nederlandse kabinet wil dit zogenoemde ‘woonlandbeginsel’ op 1 juli 2012 laten ingaan. Critici menen echter dat de uitkeringen op basis van verkeerde aannames worden beperkt, hetgeen negatief uitpakt voor onder andere Turkse Nederlanders.

Volgens het SMN is er hier sprake van een ongelijkheid gezien het feit dat 80% van alle uitkeringen juist naar EU-landen gaan. Hiermee wordt stelselmatig het beeld gecreëerd dat alleen de niet-westerse allochtonen gebruik maken van deze regelingen. Daarnaast vindt het SMN het voorstel juridisch onhoudbaar vanwege indirecte discriminatie. Dat schrijft zij vandaag in een persbericht.

Het SMN is van mening dat dit besluit aansluit bij de snoeiharde bezuinigingen die vooral voor minderheden slecht uitvallen. De cijfers liegen er niet om. Er gaat kinderbijslag voor 10.000 kinderen naar België, 7.500 naar Polen en ruim 4.000 naar Duitsland terwijl er naar Turkije voor ‘slechts’ 2.370 kinderen geld gaat(*). Daarnaast neemt het aantal gevallen waarin de kinderbijslag wordt geëxporteerd buiten de EU structureel af, maar neemt het juist binnen de EU structureel toe. Met name Polen. Als de Nederlandse overheid hierop wil bezuinigen dan moet ze dat evenredig doen, en niet alleen op de 20% niet westerse allochtonen. Kortom, het gaat om een symbolische bezuiniging.

Deze vorm van symboolpolitiek schept een verkeerd beeld van de verhouding tussen westerse en niet westerse allochtonen die gebruik maken van de exportregeling van uitkeringen. Voor minderheden in Nederland wordt wederom het gevoel bevestigd dat het hen moeilijker wordt gemaakt en het gevoel van ongelijke behandeling wordt hierdoor versterkt. Het kabinet schets een niet bestaand probleem en doet het voorkomen alsof het alleen door de niet westerse allochtonen komt.

(*) Overige relevante cijfers buiten Europa: In 2008 ging voor 5.028 kinderen bijslag naar Marokko, voor 2.370 naar Turkije, voor 1.332 naar de VS, voor 413 naar Suriname en voor 404 naar Thailand.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here