Afgelopen tien jaar 250.000 kinderen seksueel misbruikt in Turkije

19
129

Volgens de vooraanstaande onderzoeker Tuncer Günay zijn in het laatste decennium meer dan 250.000 minderjarigen seksueel misbruikt in Turkije. Alleen in 2010 werden al 7.000 kinderen het slachtoffer van verkrachting. Vaak zijn het familieleden die zich volgens Günay aan kinderen vergrijpen. Maar ook in het onderwijs en in andere beroepsgroepen waar men contact met kinderen heeft, komt het voor. Slechts in een klein aantal gevallen komt het daarbij tot een aangifte bij de politie.

Vooral op straat levende kinderen zijn vaak slachtoffer van seksueel misbruik. Verleden jaar werden 4.000 onder hen door een rechter naar een opvoedingsgesticht gestuurd. Op dergelijke locaties is het echter evenmin veilig, want over de laatste vijf jaar werden daar 250 kinderen verkracht. Günay heeft verder vastgesteld dat van de 23.000 porno-websites die verleden jaar in Turkije door de autoriteiten ontoegankelijk werden gemaakt er 15.000 op kinderpornografie betrekking hadden.

Er staat ons in absolute noch relatieve zin cijfermateriaal ter beschikking om de situatie wat betreft seksueel misbruik van kinderen in Turkije te vergelijken met andere landen, zoals in de regio, of in West-Europa. Misschien is het in die landen erger, of minder erg, maar dat neemt niet weg dat de door Tuncer Günay gepresenteerde cijfers ons erg hoog voorkomen. Schrikwekkend hoog zelfs.

(Peter Edel/Istanbul)

19 REACTIES

 1. als zelfs kinderprostitutie door de vingers wordt gezien (omdat het gaat om ‘slechts’ straatkinderen etc die het zogenaamd doen om rond te komen) dan vraag je je af wat een overheid uberhaupt wel of niet wil zien of erkennen qua probleem…

  Als in een land 80% van de vrouwen zegt slachtoffer te zijn van huiselijk geweld, dan vraag je je af wat je nog moet geloven van de rechterlijke macht (die nog altijd strafvermindering toepast) of politie die openlijk zegt eigenlijk niet in te willen grijpen in echtelijke ruzie…

  helaas moeten we erkennen dat geweld, en dan met name fysiek geweld te vaak nog wordt beargumenteerd in de Turkse samenleving. Er zijn zelfs nog steeds mensen die dit allemal, ondanks harde cijfers, jaar in jaar uit, niet willen zien of horen…

  Het is de schaamte voorbij dat verschillende overheden dit inmiddels wel erkennen, maar niet bij machte blijken te zijn geweld en dwang en mishandeling aan te pakken in Turkije…

  wat je wel ziet is populisme. Meteen na de arrestatie of het uitkomen van een zaak van kindermishandeling en moord in Kayseri komen nieuws en politici met luchtballonetjes over de herinvoering van de doodstraf. natuurlijk reageert 97% van de bevolking met een ja op die vraag…natuurlijk…zelfs mensen die zelf slaan, mishandelen en moorden. Dat is sociaal wenselijk. en daar voldoe je dan weer lekker met zijn allen aan. Lekker eerbaar!

  dat lijkt het enige te zijn waar een voor de rest ontzettend eerloze bevolking die slaat, nog te zeggen heeft…en de rest slaapt verder!

  Kindermishandeling en vrouwenmishandeling, gemiddels 20 moorden per jaar op travestieten, meer dan 50 moorden op prostituees etc etc…het geweld en de hypocrisie gaat door!

 2. In nl erkennen we dat ook. Maar voorkomen we dan daarmee de delicten? Je hoeft niet eens ver te graven in je geheugen; kijk eens naar het afgelopen jaar! Dat spreekt ook boekdelen. Als je schrijft om alleen maar kritiek langs de zijlijn te geven, wat wellicht het makkelijkste is, a la. Maar als je echt iets wilt oplossen dien je toch altijd de koe bij de horens te vatten. Te beginnen in je eigen omgeving en sterker nog; neem jezelf ook eens onder loep.

  Ik zie de toekomst met de huidige AKP glansrijk tegemoet. Nog nooit in haar bestaan heeft Turkije dergelijke hervormingen meegemaakt. Ja Özal i.m. heeft ook grote hervormingen en ontwikkelingen gebracht.

  En toch deel ik bepaalde zorgen die je hebt. Maar ik behoud mij om zo’n veeg uit de pan te geven als dat jij het doet.

  Last but not least, helaas in het Turks voor de NL lezers onder ons:

  Yufka yüreklilerle çetin yollar asilmaz.

 3. Als ik naar mijn eigen omgeving moet kijken komt dat goed uit, want ik woon in Istanbul. En als ik mezelf op dit punt onder loup moet nemen, kan ik je zeggen dat ik nog nooit van kindermisbruik beschuldigd ben. Verder heb ik in dit stukje niet meer gedaan dan de bevinding van onderzoeker Tuncer Günay wergegeven, zonder op iets of iemand kritiek te hebben. Ook de AK-partij heb ik hier niet genoemd. Ik denk dat dit probleem te diep ligt om een bepaalde partij er de schuld van te geven. Maar dat er een probleem is met alleen 7000 verkrachte kinderen verleden jaar, staat als een paal boven water. Als je het daar niet mee eens bent moet je denk ik eens goed over je zelf nadenken. Of vind je dat dit soort zaken maar onder het mom van nationale trots weggepoetst moeten worden?

 4. Turken lijken moeite te hebben met de waarheid. Ze kunnen slecht tegen kritiek en voelen zich meteen aangevallen, lijkt het als ik sommige reacties op Peter’s berichten lees…

 5. Huseyin,

  waarom (en vooral hoe) lees jij toch dat het alleen maar selectieve kritiek is?

  Waarom denk je dat dit over de AKP alleen gaat?

  waarom heb je er kennelijk zo’n behoefte aan kanttekeningen te plaatsen bij terechte kritiek…

  Ik maak me zorgen over types die dergelijke kritiek en artikelen denken te nuanceren dmv een verwijzing naar wat er wel goed zou zijn/gaan…

  dat is nou eenmaal de clue. het wordt veels te gemakkelijk weggewuifd…

  de moord op 2 kinderen in kayseri praat al niemand meer over. Een verkrachtingszaak van kinsren is hoogstens 2 dagen massal normatief afkeurenswaardig nieuws, zonder gevolgen…helaas!

  dus kritiek vanaf de zijlijn? nee, ik werk wel degelijk aan oplossingen op dit punt. De vrouwenbeweging wordt al jaren niet gehoord in Turkije. Hoe goed ken jij dat met al je kritiek en nuances!

 6. Huseyin…

  aynen dedigin gibi, yufka yureklilerle cetin yollar asilmaz…ben iste bu agzi laf yapan ve bir turlu cetin yollara baslamayan bircok yonetim ve idareciden biktim…

  mor cati kurumlarinin yurutmek zorunda kaldigi mucadeleyi ogrensen yuzun kizarin…gunumuz turkiyesinde bunlar!

  m.a.w….de koe bij de horens vatten Ja. kritiek van de zijlijn, alles behalve! veeg uit de pan?…bij lange na niet eens genoeg! en gaat dit dan nog om een politieke voorkeur of uberhaupt de AKP? nee…wellicht is kritiek en bewijsbare laakbaarheid voor jou hetzelfde als kritiek op de AKP…dat kan! Maar lee sde literatuur na en je zult zien dat deze problematiek al 20 jaar wordt aangekaart in Turkije en er gebeurt weinig tot niets. omdat het verder gaat dan alleen maar bestuurders. Geweld is in Turkije ook een kultureel probleem wat te zeer wordt goedgepraat…

  kizini dovmeyen dizini dover
  kocaninj vurdugu yerde gul biter
  eti senin kemigi benim
  erkek adam aglamaz
  cocouk dedigin karsi gelkmez, susar
  kadin dedigin itaat eder
  resmi nikahli dayak (bu resmen hakim karsisinda sunuldu!!!)

  en zo kan ik heel lang doorgaan!

  kindermishandeling blijft een (groeiend) probleem omdat de eercultuur (die in stand wordt gehouden door angst en schaamte, maakt dat zaken niet naar buiten komen, er geen bestraffingen zijn en intergenerationeel dader/slachtoffer circels ontstaan. de mishandelde mishandeld! en dat weet men al veel te lang!

 7. Kindermishandeling en seksueel misbruik van kinderen in Turkije wordt inderdaad in stand gehouden door bepaalde ongeschreven regels.
  De overheid heeft op dit gebied flink gefaald en faalt nog steeds. Geen enkel kind zou hier slachtoffer van mogen worden.

  De Akp ( en alle andere partijen) moet zich wat minder richten op het buitenland en wat meer op wat er in zijn eigen achtertuin gebeurt.

 8. Even een paar dingen rechtzetten. M.i. is er op dit punt een misverstand ontstaan mede door mijn toedoen. Dit was mijn eerste reactie, en fouten kunnen eenmaal worden begaan.

  Peter, mijn schrijven was gericht naar de reactie van Hatice. Ik ben het volledig eens met je artikel en ben blij dat je hierover schrijft. Het mag en kan niet onder welke voorwendsel dan ook in de doofpot belanden. Dat je hierover schrijft en er een discussie over ontstaat is alleen maar goed. Elk kind, sterker nog elk individu dat het slachtoffer wordt van dergelijke minachtende en eerloze (kan er wel veer meer bedenken) toedoen is te veel. Nogmaals mijn dank.

  Beste Hatice, je voelde mijn kritiek wel aankomen en deze was ook inderdaad gericht op jouw commentaar. Ik ben het op een aantal punten met je eens. Echter ik kan het geheel van je commentaar niet plaatsen.

  Nogmaals wil ik onderstrepen dat elk individu, maar vooral ook kinderen recht hebben op bescherming van de overheid. In je reactie heb je het over oneliners als dat kinderprostitutie door de vingers wordt gezien, 80% van de vrouwen zegt slachtoffer te zijn van huiselijk geweld. Deze missen naar mijn mening elk grondslag. Welke overheid ziet kinderprostitutie door de vingers?? Ja dat jij dat door het geheel van omstandigheden dit er afleidt, is natuurlijk puur jouw mening.
  Dat 80% van de vrouwen volgens jou zegt slachtoffer te zijn van huiselijk geweld, koppel je aan de geloofwaardigheid van de rechterlijke macht. Ook op dit punt blijf ik het met je oneens. De rechters hebben het strafrecht ook niet uit hun duim gezogen. De Turkse samenleving is toch mede door haar stemgedrag debet geweest aan de blokkade van welke hervorming c.q. modernisering dan ook? En dat dit enkel werd gevoed door je politieke kleur, en niet eens ging om de kernzaak?

  Je zinsnede ‘voor de rest ontzettend eerloze bevolking’ slaat kant noch wal. Ik voel me door deze uitspraken ook aangesproken en sterker nog geschoffeerd. Dat je kritiek geeft is prima. Echter weet je woede ook te beheersen in je uitdrukking. Enerzijds geef je kritiek op houding en gedrag van anderen (overheden, daders etc.) anderzijds ben je zelf ook debet aan ‘slaan’ naar ‘de eerloze bevolking’.

  Dat mijn reactie, waarin ik schrijf dat we naar onze eigen omgeving en zelfs naar onszelf moeten kijken, aanleiding is voor Peter om in de verdediging te schieten dat hij niet beschuldigd is van kindermishandeling betreurt mij zeer. Ook dat is zo tekenend. Je artikel staat in schril contrast met je reactie. Kritiek geven of iets onder de aandacht brengen is goed, als je maar ook open staat voor de discussie en eventuele feedback.

  Wat ik wel bedoelde met het naar onze omgeving kijken en naar onszelf, was temeer bedoeld om onze eigen houding en gedrag te wegen indien er zich een geval voordoet in onze eigen leefomgeving. Wat doen we als er sprake is van huiselijk geweld in onze netwerken. Gaan we dan in de achterhuiskamers hierover praten met onze eega of vrienden hoe erg het allemaal wel niet is, of hebben we het lef en moed om de dader hierover aan te spreken. Oftewel gaan we langs de zijlijn klagen?? Of gaan we de koe bij de horens vatten.

  Hatice wij communiceren op verschillende golflengtes met elkaar. Dit concludeer ik als ik de vragen lees die je stelt. Ik schrijf dat ik de toekomst met de AK-partij glansrijk tegemoet zie gezien de hervormingen waar je u tegen kan zeggen. Hieruit distilleer je mijn gedachtegang. Zo beweer je dat ik denk dat dit over de AKP gaat en heb je het over terechte kritiek. Nou als je informatie die jou toekomt op dezelfde wijze ontleedt als dat je mijn zinsnede ontleedt plaats ik daarbij mijn kanttekeningen.

  Om toch maar je vragen te beantwoorden:
  Waarom denk je dat het selectieve kritiek is?

  Nee, je kritiek is gegrond. Inderdaad kan er in Turkije nog veel meer worden gedaan. Vooral om het te voorkomen. Als het kwaad eenmaal is geschied, al zou je iemand ter dood veroordelen, voor de slachtoffers en de nabestaanden is er geen weg meer om. Maar enkel kritiek geven en niet komen met oplossingen is vaak wel de makkelijkste weg. Het neemt niet weg dat ik ondanks dat ik in je betoog enkel kritiek lees, zelfs dat weet te waarderen.
  Waarom denk je dat dit over de AKP alleen gaat?

  Dat denk ik niet. Dat zijn woorden die je in mijn mond legt. Ik prijs enkel de hervormingen van de AKP in de laatste 8 jaar. Als je inderdaad zo begaan bent met het lot van onze landgenoten of de Turkse samenleving in Turkije, weet je ook dat de laatste jaren o.a. het onderwijs, het rechtssysteem, gezondheidsapparaat sterk zijn hervormd. Is dit genoeg? Nee, zeker niet. Maar het lukt eenmaal niet om alles tegelijkertijd superieur te hebben. Net zoals Peter zegt heeft dit vele kanten. En dit is niet eens enkel het werk van een bepaalde kabinet.

  Waarom heb je er kennelijk z’n behoefte aan kanttekeningen te plaatsen bij terechte kritiek?

  Nou dat is niet zo moeilijk. Jij vindt je kritiek terecht. Ik vind dat er ook een probleem is, waar we iets mee moeten doen. De wijze waarop jij dat doet is niet mijn stijl. Kom met oplossingen. Wat heb je gedaan met je eventuele oplossingen. Dat wil ik horen, daar hebben we iets aan. Daarnaast kan je mijn gedachten ‘lezen’.

 9. Dag Hüseyin, Dank voor de verduidelijking. Het stond er allemaal wat vreemd in je aanvankelijke reactie, maar nu begrijp ik je beter. Mocht mijn aanvankelijke reactie de indruk hebben gewekt dat ik niet opensta voor discussie dan spijt me dat zeer, want dat is zeker niet het geval. Aangezien je tweede reactie vooral betrekking heeft op wat Hatice schreef, zal ik het kort houden. Eerlijk gezegd heb ik in mijn directe omgeving nooit zaken als misbruik van kinderen of geweld tegen vrouwen meegemaakt. Niet in Nederland, maar ook niet in Turkije. Als dat wel het geval zou zijn, zou ik daar zeker niet bij achterover leunen. Al is het maar omdat ieder onrecht m.i. tot protest moet leiden. Maar goed, ik ben een (weliswaar in Turkije woonachtige) Nederlander en het gaat er hier vooral om hoe er door Turken op gereageerd wordt op dergelijke misstanden. Het feit dat ik dit stukje schreef geeft echter al aan dat deze problematiek niet aan mij voorbij gaat. Groet, Peter.

 10. Mrb Hatice,

  Mor cati diye basladin, ve tam tahmin ettigim gibi bu yazilarinin altinde buyuk bir feminizm tutkusunun yattigini hissettim.

  Tekrar tekrar soyluyorum. Istedigin yorumu yapabilirsin, istedigini duymak yada duymamak isteyebilirsin. Bunda hürsün, ama elestiri yapmak cok kolay. Veya mor cati kurumlarina destek cikmak adina bazi davranislari sergilemen.

  Bunda kimi sucladiginida pek cikaramiyorum. Devletimi, milletimi, sucluyumu, tecavuz veya siddet magdurunumu. Kitabin iki yuzunu okumamiz gerek.

  O saydigin atasozlerinide harfiyen algilama ama arkasindaki mesaji anlamaya calis. Bunlara bu denli takilmani anlamiyorum.

  Senin saydigin gibi aileler biraz daha cocuklariyla ilgilenseler, cocuklari ne yapiyor kiminle geziyor bir bilseler, kontrolu elinde tutabilirler. Belki simdi sen diyeceksinki cocuklarda hur olmali, istedigini yapabilir. Ben sana bu konuda katilmiyorum. Hem cocuk hem kadin konusunda. Evet hur olacak, siddete maruz kalmayacak, cinsel istismara maruz kalmayacak. Ancak belli kurrallarada uymak zorunda.

  Ornegin, bunlari cok kez duyuyoruz. Turkiyenin bir yerinden kiz bir erkekle tanismis, oraya giderken yolda tecavuze ugramis, veya yanina gittigi erkegin tecavuzune ugramis vesayre. Ha bu magdurumu suclamak? Elbette degil. Ancak gunumuz Turkiye’sinde egitim ve yasam sartlari o kadar farkliki. Evet degissin, bende degisimden yanayim. Kim istemez guzelim Turkiye’de her sorun medeni yoldan cozulsun ve huzur olsun.

  Belki beni feminist dusuncelerinle lafla bastirabilirsin, belki kendince haklisin, ancak bu sorun o kadar derinki, senin verdigin tepki cok basit geliyor bana.

  Dahasi bunun dogu ve guneydogusuna baksan ürperirsin. Mor cati evlerine gelene kadar aksam olur. Kulagi kesilen kadinlarimi ararsin, burnu kesilen, yuzune kezzap atilan, saclari kesilen, ve dahasi oldurulen. Bunlarin asiretler icinde kalmasi ve kimsenin sesini cikaramamasi. Asiretlerin koy ve nüfuz sahibi olduklar ve bu oy potansiyeli her kesim partiye cazip gelmesini bilirmisin??

  Burda cok uzaga gitme, Hollanda’da, o kadar cok ornek varki, Turkiyeden gelin yada damat gelip, sonra evlendigi kisiden bosanan sinir tanimayan. Sen simdi bu Hollanda’daki blijf van mijn lijf evlerindeki kadinlarin hepsinin siddettenmi kactigini zannediyorsun?? Ben sahsen inanmiyorum. Kocasiyla evli olupta bosanmadan baskalariyla iliskiye girenlerin sayisiz ornekleri var. Sonra koca bunun farkina variyor ve buradaki imkanlar, kanunlar, yetkilileri suistismar edilerek blijf van mijn lijf huis’e gidiyorlar.

  Siddette hayir, ama kitabin iki yuzunu okumak gerekir ve her cephede aktif olmak lazim. Aslinda yazacak soyleyecek cok seylerim var, ancak simdilik randevum dolayisiyla kisa kesmeliyim.

 11. Huseyin,

  ik moet toegeven dat ik inderdaad vrij cynisch en boos heb gereageerd. mijn opmerking ‘voor de rest eerloze bevloking’ was daarbij misschien wel het meest opvallende, maar ik wil je er op wijzen dat dat in relatie tot gedrag en afkeuring t.o.v. volkswoede was bedoeld…natuurlijk heb ik het niet over een eerloze bevolking…wie ben ik om dat te zeggen. het gaat om specifiek handelen en wegkijken en goedpraten.

  als ik het heb over door de vingers zien wijs ik op de getallen bij politie, blijf van mijn lif huizen en kinderopvang en artsen die nu al 2 jaar wijzen op toename in gevallen van misbruik van kinderen. als bekend is waar dit te vaak gebeurt en men doet daar niets concreets aan, als bekend is wie de daders meestal zijn en men gaat daar niet actief naar op zoek, als bekend is dat er door rechters verzachtende omstandigheden naar voren gehaald voor strafvermindering, dan ben je wat mij betreft mede schuldig aan het in stand houden van een probleem…de woorden door de vingers zien zijn in die zin niet geheel op hun plaats. mee eens!

  ik geef toe dat ik vrij emotioneel heb gereageerd in mijn eerste posting, maar dat was dan ook niet perse bedoeld als reactie in een duscussie (immers, het was een eerste reactie, duscussie met wie) MAAR maar de feiten die ik opnoem zijn feiten die in Turkije al langer bekend zijn, maar helaas niet worden meegenomen in beleid. Er is weinig feminisme aan. Dit gaat over mensenrechten en staan ook bekend bij internationale instellingen op dit punt. Tukije staat al jaren bovenaan als het gaat om landen waar vrouwen om de eer worden vermoord.

  mijn argumenten hebben geen feministisch taal of selectie. Het gaat om mensenrechten waar ook door de huidige regering alleen in woorden aan wordt meegwerekt, maar in praktijk helaas niet. de vraag naar 15 extra opvanghuizen wordt al 6 jaar behandeld! Wel grappig dat jij dat ten eerste zo bedenkt maar ten tweede ook zo interpreteert in het vervolg. Ondanks het feit dat vrouwenorganisaties en andere civil society bewegingen hier herhaaldelijk om hebben gevraagd heeft juist deze regering daar het minst werk van gemaakt…nogmaals, de vrouwenopvang heeft het moeilijker, juist de laatste 3 jaar. Niks perse slechts over de AKP, want ik zie ook wel welke stabiliteit dit op veel beleidsterreinen heeft opgeleverd of op het gebied van de nationale economie heeft betekend (ook al heeft dit vrij weinig tot niet geresulteerd aan een herverdeling van de inkomsten). De AK prtij is in die zin vooral (nadruk vooral) een partij van het grootkapitaal gebleken. Een partij van openbare werken en van internationaal politiek allure en stem. niks mis mee, maar net als jou zeg ik niet genoeg…iyi ama yeterli degil zoals er zoveel terecht zeggen…

  waarom we het over de AK partij hebben is omdat jij geheel out of the blue over de huidige regeringsperiode (met akp als actor daarin) begint en dat koppelt aan een discussie die toevallig over veel meer dan de regering gaat als het gaat over actoren…ik noemde overheden. in meervoud, dat is nog altijd meer dal alleen de politieke partijen. het begrip behelst in dit verband ook bestuurders, uitvoerders, wetgevers en politie etc…

  als we het hebben over de feiten waarvan jij denkt dat dat ongegronde zaken zijn;
  bij monde van de Turks-Nederlandse Europarlementarier Emine Bozkurt weten we al vrij lang dat het percentage vrouwen die slachtoffer is geweest van huiselijk geweld (en dat is een brede maar wel consequent gehanteerde definitie) (1 of meerdere keren) 80% is. Dit is een Turks onderzoek van Turkse universiteiten in Ankara, Istanbul en Izmir. Bij herhaling uitgevoerd. Dit cijfers is in Turkije gangbaar bij alle instellingen die zich met het probleem bezighouden.

  De vrouwenbeweging heeft ism bogazici universiteit en ODTU herhaalde studies gedaan naar wat jij ook terecht ingewikkeld probleem van geweld en mishandeling noemt…

  daaruit komt ook naar voren dat kind-slachtoffers meestal het slachtoffer zijn van close kin-familie. Dat dit niet naar buiten komt heeft alles met de eer en schaamtecultuur te maken. Er zijn zelfs gevallen waarin het kind wordt verbannen na verkrachting. Dit zijn studies en rapporten die al sinds 1994 (periode van de samenwerking tussen universiteiten en vrouwenbeweging) ruim beschikbaar zijn.

  Verder heb ik ook gewezen op intergenerationeel overdracht en de link tussen de plek van geweld (als middel van opvoeding, corrigerend en of vorm van uiting) in de cultuur. en het lijkt me vrij overbodig dit verder uit te leggen. ik had gedacht dat je de bewezen relatie tussen geaccepteerd taalgebruik (al is het overdrachtelijk of slechts symbolisch bedoeld) en geweld in cultuur en de daaraan gerelateerde normen systeem wel zou kennen.

  Mijn punt is dat ik juist wijs op de concrete pijnpunten, op de voorstellen ter voorkoming, op de organisaties die zich hiervoor inspannen, op projectvoorstellen, op de complexiteit van zaken waar je naar moet kijken en die je erbij dient te betrekken als het gaat om prefentie, zorg en handhaving…echter, al deze concrete zaken ten spijt, lijkt het alsof je tegen een muur praat in Turkije.

  Een heel duidelijke ervaring; ik ken 30 politici waarmee is gepraat over deze problematiek. waarvan 29 mannelijk boven de 45 jaar! Zelfs Sema Aliye Kavak klaagde hierover! zelfs zij!

 12. Daar er weinig cijfers bekend zijn van omringende landen valt het niet mee te vergelijken. Veel mensen zien zowieso niet in dat Turkije gemiddeld 74 miljoen inwoners heeft, (bijna 5x nederland) wat zou kunnen excpliceren dat je het misbruik door 5 deelt en dan in Nederland kijkt… Per jaar worden er in Nederland zo’n 80.000 kinderen mishandeld/misbruikt/verwaarloosd. (bron:politie.nl) x 5 zou dit betekenen dat als Nederland net zo groot zou zijn als Turkije het misbruik op 400.000 kinderen zou zijn!!
  Dat zijn er 150.000 meer!

  Kunnen we ook nog stellen dat bovenstaand cijfer is gebaseerd op 10 jaar en het Nederlands cijfer op 1 jaar!!

  Enige andere berichten van rond de wereldbol:
  – 5 procent van de Amerikaanse kinderen wordt met een voorwerp door hun ouders geslagen (en dan niet op de billen);
  – 37 procent van de Egyptische kinderen vertelt dat zij geslagen en/of vastgebonden worden;
  – Tweederde van de Koreaanse ouders meldt dat zij hun kinderen meppen en bijna de helft heeft het over schoppen en slaan;
  – Bijna 5 procent van de Roemeense kinderen heeft verwondingen als gevolg van fysiek geweld in het gezin;
  – Ruim 20 procent van de Chinese kinderen meldt ernstig geweld in het gezin en hetzelfde geldt voor ruim 50 procent van de Koreaanse kinderen;
  – Ruim 20 procent van de Keniase kinderen voelt zich ernstig verwaarloosd door hun ouders;
  – 85 procent van de Amerikaanse ouders schreeuwt naar hun kinderen, 30 procent van de Indiase ouders scheldt op hun kinderen, 50 procent van de Egyptische ouders vervloekt hun kinderen, 20 procent van de Chileense ouders weigert met hun kinderen te praten, 30 procent van de Filippijnse ouders dreigt hun kinderen uit huis te zetten, 10 procent van de Chileense ouders dreigt hun kinderen te verlaten, 25 procent van de Filippijnse ouders dreigt met boze geesten, en dit alles is gebeurd in de zes maanden van het vergelijkend onderzoek. Het is een droevig stemmend overzicht van verontrustende berichten.

  Het toont aan dat hoe men kindermishandeling ook definieert, kindermishandeling is en blijft een wereldwijd probleem. (bron:liga rechten v.d. mens)

 13. Hatice sen nerenin oruspusun da turkiyeyi kalarliyosun hollandalilar cok iyi bir bokmu hollandalilar cocuklarina da cok istismarlarda bulunuyorlar bunlari gormeyecek kadar korsen duymayacak kadar da sagirsan OZAMAN SUSACAKSiN gelmis burda kimi savunuyosum sen iki cift hollandaca burda yazmak lan olmuyor canim haddini bil yoksa sana hadini bildirirler tmmi turkiyeyi madem bukadar kotu biliyorsan gitmesin okadar basit burda konusmakla gotunu kaldirma bosun konustugunun bir lafi dogru degil

 14. Helemaal waar wat camila zeg helemaal mee eens 2 jaar terug was er een nederlandse meisje verkracht en zwanger geraakt door zijn eigen vader in nederland gebeurdt dat vaker!!!

 15. Hier in nederland gebeurdt er zooooo veel maar wordt allemaal verborgen van de media thats it in turkije niet wat er gebeurdt tonen ze gelijk meda wilt alles verbergen maar we horen genoeg hier en daar wat er allemaal gebeurdt hier ze kunnen zoveel verbergen maar alles komt tog boven water;)

 16. Hier in Nederland worden
  Ki deren letterlijk figuurlyk by en met mede goed keuring vd staat gebruikt voor & by sex magie occulte satanische kannibalistische rituelen .. / sommige opa s worden onder bescherming vd staat gevoed met pedofiele praktyken blykbaar omdat ze een lintje hebben by de koning

  Een vd pedofielen woon e in polderlaan 48 / 50 / 52
  En de ander in Grondherendyk & Kaatsbaan ..

  Devstaat heeft verder projecten als melkkleuren.nl
  Een groepje elite samenzweerders die
  Pedofielen beschermen dmv hegemonie praktyken

  Kan zo nog even doorgaan
  Maar heb er nu weinig tot geen zin in
  Gegroet zei de Pelgrim,

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here