Politicus wil verbod voor christelijk verkondigingswerk

19
4

Namik Kemal Zeybek, de voorzitter van de Turkse Democratische Partij (DP), stelt de invoering voor van een verbod voor christelijk verkondigingswerk in Turkije. De maatregel moet volgens hem de opmars van allerlei christelijke predikanten een halt toeroepen. Dat meldt KerkNet.

“Christelijke missionering bedreigt Turkije. Wij kunnen deze kwaal niet laten voortwoekeren onder het excuus van de godsdienstvrijheid.” De oppositieleider Zeybek verwijst naar verschillende ex-Sovjetlanden waar verkondiging nu al aan banden wordt gelegd: “Ook in Turkije moeten dergelijke wetten van kracht worden” aldus Zeybek.

19 REACTIES

 1. Dit is nou eens een ‘echte’ democraat!
  Vrijheid van geloof is nou juist één van de pijlers van een democratie.
  Als Christen snap ik zulke taal en meningen niet, waar is deze man bang voor? Als je Moslim bent is dat jouw keuze en als je Christen wilt zijn ook en als je niets wilt geloven dan is dat ook voor je eigen rekening.
  De moslims in Nederland mogen verkondigen in hun moskeeën en wie wil bekeert zich tot de Islam.
  Is het niet zo dat waar geweld begint de godsdienstvrijheid eindigt!
  Kijk maar hoe ‘gelukkig’ inwoners in Libië, Egypte, Tunesië enz. zijn, het zijn allemaal landen waar je alleen maar Islamiet mag zijn, met dictators aan de macht!

  Onze Kerk in mijn dorp (christenen) helpt een moslimgezin in Turkije. Dat zegt ons geloof en niet om ze moslim af te maken!

  Ik hoop maar dat mijnheer Zeybek wijzer wordt 😉

 2. Een democratie staat voor vrijheid, en vrijheid van Godsdienst is een van de belangrijkste vrijheden in een democratie, in die moet gerespecteerd worden, vooral in een land als Turkije, een land die een voorbeeld model voor de Moslim wereld dient te zijn.

 3. @ Marry/Ozan,

  het gaat hier niet om de issue “vrijheid van godsdienst” maar om Christelijke missionering. Dat is totaal iets anders. Geen enkele gelovige , moslim of christen heeft het recht om zijn/haar geloof op te leggen aan de medemens. Dit gaat vaak gepaard met financiële steun. Jij Christen, jij geld krijgen.
  Ooit een Imam langs de deuren zien gaan om de Islam “op te leggen”? Nou, ik niet hoor.

 4. Nee Gadamar, een Imam langs de deur heb ik nooit gezien of gehoord.
  Misschien lopen er wel mensen langs Turkse deuren om het Evangelie door te ‘willen’ geven. Maar dan nog..
  Jullie mogen laten weten dat Moslim zijn het beste geloof is (en sommigen bekeren zich) en een Christen mag ook zeggen dat dát de enige weg is!
  Daarom is de vrijheid van geloof belangrijk want je HOEFT er niet aan mee te doen toch?
  Ook Turkse mensen kunnen net als ik tegen de Jehohva’s Getuigen aan mijn deur zeggen.. nee dankuwel 😉
  Maar verbieden en daarna (oppakken enz. enz.) zal alleen maar geweld opleveren en nogmaals..
  Godsdienstvrijheid eindigt waar geweld begint!

 5. @ Marry,

  je moet echt beseffen dat je appels met peren zit te vergelijken. In Nederland bevinden mensen zich in een positie om “nee dank u wel” te zeggen.Je HOEFT er inderdaad niet aan mee te doen. In Turkije zijn er veel arme gezinnen waar Christelijke missionarissen maar al te goed op in weten te spelen. Zoals ik al zei: Jij Christen, jij geld krijgen en dat heeft totaal niets te maken met Godsdienstvrijheid! Een gelovige dat zijn overtuiging OPLEGT in ruil voor financiële steun is behoorlijk fout.

 6. gadamer

  opvallend hoe jij het officiele staats argument van 15 jaar geleden hier aanhangt. Hoe kant het toch dat er wel 2500 islamitische hulpinstellingen mogen helpen en bekeren en die 4 christelijke niet?

  iedereen kan en mag zelf bepalen of ie geholpen wordt, door wie en met welke gedachtes…in een democratie heb je geen overheid die daar selectief en al helemaal niet normatief mee omgaat!

  ik denk dat je onterecht een ondemocratische maatregel zit te verdedigen…

  In Turkije is men sinds jaar en dag, al sinds sevres en lausanne bang voor missionarissen…die wil men niet. Die ziet men zelfs als verantwoordelijke voor het verval van het Rijk destijds.

  Het grappige is dat men na het uitruimen van de christenen in Turkije van 4 miljoen (voorzichtige schattingen van ottomanen zelf) naar minder dan 35000, juist steeds meer is gaan zeggen dat christenen juist in Turkije wel samen kunnen leven, maar je ziet in 20 arabische landen (waar turkije politiek op neer kijkt) meer christenen en joden dan in Turkije!

  Dit is iets wat puur normatief is. het wordt getypeerd als een ‘kwaal’ en missionarissen worden simpelweg niet vertrouwd…Verder denkt men ook dat het eigenlijk niet ma en op het moment dat je dit probeert te stoppen, doen je in populistische zin iets heel goeds voor de eerbare, goed gekozen moslim samenleving (as opposed to ontmoslimd en anders)…

  iemand die bekeerd christen is, in turkije, verliest dan ook bijna zijn gehele omgeving…

  Los van dit alles, het allerbelangrijkste is:

  WAAROM moet de overheid, een politicus bepalen wie wel iemand mag helpen en wie niet. ook al zit daar bekering achter? Hoe doen we dat dan met al die vakfs en islamitische relief instellingen? een

 7. Hatice,

  het staatsargument kan mij niets schelen. Dat is jouw selectieve beargumentatie waar ik geen woord over heb gezegd in mijn voorgaande comments.
  Wat ik duidelijk probeer te maken is dat, zoals ik al eerder had opgemerkt het fout is om je geloof op te leggen. Dit geld voor zowel moslims als christenen. Christelijke missionarissen hebben wat betreft dit opleggen van geloof een behoorlijke naam opgebouwd.
  In de Bijbel staat: “help je medemens” en niet help je medemens alleen als hij/zij zich bekeerd tot het Christendom. Je medemens behoor je te helpen vanuit menselijkheid zonder tegenprestatie en niet vanuit religie.

 8. Je antwoord is aan Hatice gericht Gadamar maar eens dat hulp bieden bekeren als ‘dank’ moet zijn.
  God liefhebben en de naaste als jezelf.. dát moet ik doen (ik spreek voor mezelf) en doe dat vanuit die opdracht in de Bijbel.
  Ik lees dat de Islambroeders in Egypte hun medemensen helpen, dat de Akp de ‘armen’ kolen geven in de winter (is politiek handig).
  Je medemens helpen moet voorop staan en de bron waaruit is soms wisselend.
  Als de politiek bepaalt dat een geloof niet mag en als een bedreiging ziet dan is dat ondemocratisch.
  Hoop dat dit niet door gaat want je kunt nog beter een christen aan de deur krijgen dan dat je, zoals in Iran, de politie aan de deur krijgt als je niet genoeg moslim bent!

 9. @ Marry

  je zegt:
  “Als de politiek bepaalt dat een geloof niet mag en als een bedreiging ziet dan is dat ondemocratisch.”

  Dhr. Zeybek uit bovenstaand artikel zegt niet dat het Christendom niet mag. Zijn standpunt is dat hij tegen Christelijke missionering is.

  Nogmaals: je geloof opleggen is fout!
  Het mag niet zo zijn dat je in ruil voor hulp jezelf moet bekeren tot het Christendom OF de Islam. Er bestaat zoiets als vrijheid van keuze en binnen “Christelijke missionering” bestaat deze vrijheid niet!

 10. Gadamer

  wie bepaald dan op welek manier er wel en geen vrijheid is…

  gadamer; je gaat niet in op de meer dan 10 argumenten die ik heb aangegeven waaruit blijkt hoe selectief het crieterium is…

  ik kan meer dan 2500 voorbeelden geven van islamitisch missiewerk in Turkije met het doel bekering (duh, de naam zegt het al, te bekeren) dava is ook in de islam een van de geboden! maar daar is de burger persoonlijk nog altijd mens en burger genoeg voor om wel of niet voor te kiezen…

  De overheid moet zich hier afzeidig van houden…

  hoe kan je nou met droge ogen nog steeds beweren dat deze redenatie van deze mijnheer wel klopt?

  al helemaal in een land als Turkije waarin zendelingwerk nog maar 20 jaar geleden werd bestraft met staatsondermijnende en separatistisch politiek?

  dit was het OFFICIEEL!!! (men heeft het officieel betiteld als mogelijk separatistisch!)

  niet ingaan op alle argumenten die ik heb gegeven om dat ene selectieve argument te bewijzen (gebruik van burgers) als zijnde selectief aan de ene kant en ook nog eens als ondemocratisch (in de zin van relatie staat, religie, burger, keuze en organisatie vrijheid) vind ik geen functionele m,anier van discussieremn maar slechts verdedigen van iets waarvan je weet dat het alleen maar gevoelsmatig het liefst ‘moet kloppen’ maar rationeel niet!

 11. Turkije is van alle landen in de islamitische wereld altijd al het meest bezig geweest religie te controleren…en dat geldt zeker niet alleen voor de islamitische religie (die men ziet als de eigen religie en gewenste religie – mits controleerbaar) (lees: turk islam synthese) maar zeker ook voor de religie van de anderen die ‘in theorie ook tot de eigen mensen behoren’ maar in de praktijk altijd al als buitenstaander en de ander zijn gezien…dit gaat terug tot Murat de2e, de 3 welbekende pasha’s en zelfs tot aan Recep Tayyip Erdogan vandaag!

  dat heeft meerdere redenen, heeft ook te maken met historische inmenging van grootmachten, maar ook met eigen handelen. De Pax ottomanica was een logische, eerbare en eerlijke wet. Maar O wee als deze werd verstoord in het nadeel van de Ottomanen zelf. Ottomanen straften hele eilanden af bij opstand van notabelen. Daar maakte je geen vrienden mee…en vooral niet onder de Dhimmie (niet moslims) die ook veel vaker, sneller en eerder lijfelijk werden bestraft en van wie het leven in de praktijk minder waard was…

  Over en weer beelf wantrouwen. Tot de dag van vandaag heeft de Turkse staat een probleem met niet-moslim minderheden. Zijn altijd een vijfde kolonne. al helemaal als het buitenland zich ermee bemoeit…

  Maar o wee als Turkse moslims iets wordt aangedaan of in de weg wordt gelegd…daar hebben we nu meer dan ooit selectief verbaasde islamitische vaderfiguur politici voor…

 12. @ Hatice

  schei toch uit met je problemen met niet-moslim minderheden. Issue hier is “Christelijke missionering”. Mijn standpunt in deze is dat geen enkel mens, christen/moslim/jood whatever het recht heeft om uit naam van religie zijn geloof op te leggen. En al helemaal niet door eerst financiele steun aan te smeren, want dat is wat missionarissen doen!

  Je moet eens ophouden om steeds de overheid overal de schuld van te geven. Volgens jou mag de overheid zich niet bemoeien met religieuze aangelegenheden, wat is dit nou voor onzin? Wil je soms graag in Turkije in een Burka rondlopen? Zet je westerse roze bril eens af joh!

 13. Gadamer…je gaat gewoon niet in op het antwoord op jou stelling…ik heb het beantwoord, ontkracht en ook nog eens uitgelegd met context, zin/onziun in de zin van democratische principes, rol overheid en burgers, eigen keuze en recht op verkondigen van geloof en accepteren of niet van hulp…op geen van deze punten ga je in en je blijft doen alsof ik het over iets anders heb…leest…

  inmiddels is mijn punt ook al gemaakt in het Europees parlement en heeft Turkije dat ook erkend

 14. @ Hatice

  ik ben wel degelijk ingegaan op datgene wat centraal staat in het artikel. Namelijk “Christelijke Missionering”. Je bent een beetje blijven steken in argumenten die niets te maken hebben met de kern van het artikel en dan besluit je ook nog eens voor jezelf dat je het hebt ontkracht. Interessante academische benadering…Je ontkracht niets, je verkracht alleen maar.

  Je smijt met woorden als context,zin/onzin democratische principes, eigen keuze, recht op verkondigen van geloof bla bla blaa..
  Je gaat niet in op Christelijke Missionering. Christelijke missionering behoeft geen context, want het is niet correct om je geloof op te leggen door het aansmeren van geld. Christelijk missionarisme is geen democratisch principe, omdat veel mensen in Turkije niet de keus hebben om het te weigeren vanwege armoede. Hiermee vervalt ook jouw “eigen keuze” argument. Als laatste, tuurlijk mag je het recht hebben om je geloof te verkondigen, maar geen enkel mens mag het uit naam van geloof opleggen.

  Hahah, gefeliciteerd dat je punt is gemaakt in het EP. Maar goed, het EP is dan ook een christelijk clubje en zijn erg blij met marionettepoppetjes zoals jij. Keep up the good work of zal ik zeggen: missionary work..

 15. @ Hatice
  ik ben wel degelijk ingegaan op datgene wat centraal staat in het artikel. Namelijk “Christelijke Missionering”. Je bent een beetje blijven steken in argumenten die niets te maken hebben met de kern van het artikel en dan besluit je ook nog eens voor jezelf dat je het hebt ontkracht. Interessante academische benadering…Je ontkracht niets, je verkracht alleen maar.
  Je smijt met woorden als context,zin/onzin democratische principes, eigen keuze, recht op verkondigen van geloof bla bla blaa..
  Je gaat niet in op Christelijke Missionering. Christelijke missionering behoeft geen context, want het is niet correct om je geloof op te leggen door het aansmeren van geld. Christelijk missionarisme is geen democratisch principe, omdat veel mensen in Turkije niet de keus hebben om het te weigeren vanwege armoede. Hiermee vervalt ook jouw “eigen keuze” argument. Als laatste, tuurlijk mag je het recht hebben om je geloof te verkondigen, maar geen enkel mens mag het uit naam van geloof opleggen.
  Hahah, gefeliciteerd dat je punt is gemaakt in het EP. Maar goed, het EP is dan ook een christelijk clubje en zijn erg blij met marionettepoppetjes zoals jij. Keep up the good work of zal ik zeggen: missionary work..

 16. Zoals iedereen weet steunt een kleine minderheid deze partij. Als dat niet het geval is, dan weten jullie dat nu. Maar in ieder geval niemand hoeft zich zorgen te maken dat zoiets gebeurt. Dat kan ik jullie verzekzekeren, hoe erg Turkije dan ook aan het Islamisiren is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here