Ex-politie-agente bepleit aanpak huiselijk geweld

0
18

Handan Sahin is een fascinerende persoonlijkheid, met onverwachte antecedenten. Tot voor kort werkte ze als enige vrouw voor de anti-terreurafdeling van de politie in Ankara. Bij de explosievenopruimingsdienst om precies te zijn. Maar die betrekking heeft Sahin sinds kort geleden achter zich gelaten. Momenteel doet ze onder begeleiding van Professor Tülin Icli van de sociologiefaculteit van de Heceteppe universiteit een onderzoek naar huiselijk geweld. Een niet gering probleem in Turkije, waar menig vrouw onder gebukt gaat. Als oorzaken noemt Sahin alcoholmisbruik, maar ook financiële nood speelt volgens haar bevindingen een belangrijke rol bij het ontstaan van geweld tegen vrouwen in de huiselijke sfeer.

In verband met haar onderzoek sprak Sahin met een vertegenwoordiger van de parlementaire commissie voor gelijke rechten, die nauw bij de bestrijding van huiselijk geweld betrokken is. Ook had ze contact met een politiecommissaris, een openbaar aanklager, een familierechter en een expert op religieuze zaken. Op basis van deze ontmoetingen kwam Sahin tot de conclusie dat de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de bestrijding van huiselijk geweld stevig langs elkaar heen werken en dat daar veel ruimte is voor verbetering.

Handan Sahin komt tot verschillende aanbevelingen. Politiepersoneel is weliswaar getraind in verband met huiselijk geweld, maar het ontbreekt volgens Sahin aan bepaalde afdelingen. Die dienen volgens haar bovendien niet aan een politiepost gekoppeld te zijn, maar behoeven een aparte vestiging. Zoals rechtbanken gericht op familiezaken als huiselijk geweld volgens Sahin ontkoppeld moeten worden van reguliere rechtbanken.

Culturele normen en gebruiken waar het gelijke rechten betreft vormen volgens Sahin een belangrijke hindernis bij het voorkomen van huiselijke geweld. Daarom dient dit aspect voor haar een prominente plaats te hebben bij initiatieven ter bestrijding van dit probleem. Sahin wijst er op dat veel vrouwen de man die hen mishandelt niet verlaten omdat zij veelal in financiële zin afhankelijk van hem zijn. Dat aspect staat een oplossing voor haar eveneens in de weg. Als remedie denkt Sahin verder aan een verplichte psychologische behandeling voor mannen die zich schuldig hebben gemaakt aan mishandeling van hun vrouw.

(Peter Edel/Istanbul)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here