Onduidelijkheid over immuniteit verkozen parlementsleden

2
1

Onlangs maakte de Republikeinse volkspartij (CHP) bekend een aantal Ergenekon-verdachten kandidaat te zullen stellen bij de komende verkiezingen in juni. Daarmee werd gerefereerd aan de Turkse grondwet, die immuniteit biedt aan leden van het parlement. De zaken liggen echter minder eenvoudig dan de CHP het voorstelt. Sommige clausules van artikelen in de Turkse grondwet kunnen weliswaar als zodanig gelezen worden, maar andere wijzen in tegengestelde richting. De kwestie berust daarmee vooral op interpretatie van de wet. Als gevolg is onder juristen een discussie ontstaan.

Ja, zegt voormalig Minister van Justitie Hikmet Sami Türk. De Ergenekon-verdachten kunnen wat hem betreft op vrije voeten komen als zij verkozen worden tot lid van het parlement. Hij baseert zich daarbij op twee clausules van artikel 83 uit de grondwet. De eerste daarvan leert dat een lid van het parlement niet vervolgd, verhoord of in hechtenis kan worden genomen voor een delict dat hij of zij voorafgaand of na verkiezing heeft begaan. De derde clausule van artikel 83 geeft aan dat een opgelegde straf wordt uitgesteld wanneer de veroordeelde tot parlementslid is verkozen.

De tweede clausule van artikel 83 kent echter twee uitzonderingen. De eerste treedt in werking waneer het parlement zelf tot een andere beslissing komt. De tweede is gericht op artikel 14, dat gaat over overtredingen van primaire beginselen als de ondeelbaarheid van territorium en natie, zowel als het misbruik van fundamentele rechten en vrijheden. Op basis van deze uitzonderingen komt de voormalige hoofdaanklager van het hoger beroepshof, Sabih Kanadoglu, tot de conclusie dat de Ergenekon-verdachten gevangen zullen blijven, ook als zij bij de verkiezingen verkozen worden. Voor Kanadoglu blijft in vrijheidstelling alleen mogelijk wanneer een rechter tot het oordeel komt dat het bewijs dat tot arrestatie leidde is komen te vervallen. Wie er gelijk heeft? De praktijk zal het leren na de verkiezingen in juni, als Mustafa Balbay, Tuncay Özkan, Mehmet Haberal of Ilhan Cihaner tenminste genoeg stemmen krijgen om een plaats in het parlement op te kunnen eisen.

(Peter Edel/Istanbul)

2 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here