Abdullah Gül, Armeniër of Jood?

28
11

Uit een opname van een telefoongesprek tussen de onlangs gearresteerde Ergenekon-verdachten Professor Yalcin Kücük en ODATV hoofdredacteur Baris Pehlivan, is volgens zeggen een merkwaardig detail naar voren gekomen. Kücük zou Pehlivan aangespoord hebben tot het verspreiden van de bewering dat Abdullah Gül, de president van de Turkse Republiek, van Armeense komaf is.

Iets dergelijks is in 2008 al eens beweerd door Canan Aritman, een lid van het parlement namens de Republikeinse Volkspartij (CHP). Aritman kwam tot die stelling omdat Gül niet protesteerde tegen het initiatief van een groep Turkse intellectuelen om Armenië excuses aan te bieden voor de moord op grote groepen Armeniërs door het Ottomaanse Rijk in 1915. De weigering van Gül om tegen die actie in opstand kon voor Aritman alleen verklaard worden via een Armeense familieachtergrond van de Turkse president. Gül reageerde ontkennend en begon een rechtszaak tegen Aritman.

Een jaar voordat Aritman deze bewering de wereld in slingerde, suggereerde de eveneens in verband met Ergenekon gearresteerde Soner Yalcin in het dagblad Hüriyet ook al een Armeense achtergrond van Abdullah Gül. Hij baseerde zich op een uitspraak van Güls oom, een neuroloog in een ziekenhuis te Izmir. Deze Ahmet Satoglu zou tegenover zijn medewerkers verklaard hebben van Armeense oorsprong te zijn.

De neo-nationalistische kringen rond Ergenekon lijken het niet eens te kunnen worden over de etnische achtergrond van Gül. De suggestie van Yalcin staat namelijk in schril contrast met de stelling van auteur Ergün Poyraz, die zich eveneens in het gevang bevindt in afwachting van een proces in verband met betrokkenheid bij Ergenekon. Poyraz schreef in zijn goed verkochte boek De roos van Mozes dat Abdullah Gül in werkelijkheid een Jood is, die door een stel samenzweerders (‘de ouderen van Zion’ volgens Poyraz) in Turkije is geplaatst om het Turkse secularisme om zeep te helpen. Over deze bewering zal men in Israël hartelijk hebben gelachen en hetzelfde geldt wellicht voor Likoed Nederland, dat deze website regelmatig bezoekt. De zionisten hebben voor deze keer eens het gelijk aan hun kant. Al is het alleen maar omdat de pro-Israëlische en neoconservatieve ARI Foundation zich in de VS inzet voor de vrijlating van Ergenekon verdachten als Poyraz, Yalcin en Kücük. Het ligt daarnaast voor de hand dat de zionistische staat het zou verwelkomen wanneer een stel pro-Israëlische militairen gewapenderhand de AK-partij uit Ankara verdrijft. Evenmin leidt het twijfel dat men in Israël graag terug zou keren naar de situatie voor de opkomst van de AK-partij. Zoals naar de tijd van de zeer seculiere Tansu Ciller. Inclusief haar criminele praktijken, zoals de handel in heroïne, die door Israël zonder meer geaccepteerd werden. O.K., dat is een andere kwestie, maar het illustreert wel dat er voor Israël geen enkele reden bestaat om het Turkse secularisme naar het verleden te verwijzen, zoals Ergün Poyraz meent.

Een ander niet onbelangrijk terzijde bij dit alles is wat de Turks/Armeense journalist Hrant Dink ooit schreef over Sabiha Gökcen, de geadopteerde dochter van Mustafa Kemal Atatürk, de stichter van de Turkse Republiek. Volgens Dink had ook Gökcen een Armeense familieachtergrond. Dat droeg ertoe bij dat Dink een proces aan de broek kreeg. Dat werd tegen hem aangespannen door aanklager Kemal Kerinczis, wegens belediging van de Turkse identiteit. Dink werd daarop vermoord door een jonge nationalist, een incident dat later in verband werd gebracht met Ergenekon. Kerinczis ging op zijn beurt achter de tralies op verdenking van betrokkenheid bij Ergenekon. Daarmee is deze weliswaar kronkelige cirkel weer min of meer rond.

Tenslotte: uiteindelijk doet het er natuurlijk helemaal niet toe of Abdullah Gül van Armeense, Israëlische, Turkse, dan wel Joodse, Islamitische, of Christelijke komaf is. Van belang is of hij als president van Turkije voldoet. Of hij aan die eis voldoet zullen we hier in het midden laten. Dat is een andere vraag.

(Peter Edel/Istanbul)

28 REACTIES

 1. turken die beweren dat we allemaal broeders zijn, maar de vermeende Armeense of joodse afkomst van iemand als argument benoemen van een hen onwelgevallig gedrag/motief. dat zegt toch genoeg over het democratische principe (lees etnisch nationalisme) van sommige secularisten en lieden binnen republikeinse kringen. gelijkheid als het maar zoals henzelf is!

 2. Hatice,

  als puntje bij paaltje komt is er in ieder land sprake van “etnisch nationalisme”. Denk je nou werkelijk dat dit alleen in Turkije het geval is?
  Guess not..

 3. Maar ik geloof wel degelijk dat Israel zich actief bemoeit met binnelands en buitenlands beleid van landen waar zij direct of indirect belang bij heeft. De Mossad is niet voor niets een van de grootste spionage organisaties die er zijn. Daar is zo’n mytische waas omheen gecreeerd dat het bijna publieksvriendelijk wordt…bijna. Maar steeds meer mensen weten wel beter!

  Likoed Nederland. het is opvallend hoeveel werk jullie maken van het telkens weer afschilderen van Israel als het slachtoffer van Arabische/Islamitische achterlijke regimes en ideologien…

  Israel heeft dat over zichzelf afgeroepen toen ze willens en wetens in het gevecht de zwakkeren tot tegenstander hadden gemaakt!

  Koloniseren, propaganda inzetten als argument om dat in stand te houden en dan ook nog verbaasd zijn over tegenstand in welke vorm dan ook…lol…maar niet heus. het is alles behalve lol. en dat zal het voor Israeliers ook nooit worden als het zo blijft!

  Nu weer het bouwen van illegale nederzettingen. Dan weer een muur ver over het land van anderen, dan weet bezetten van gebieden, dan weer internationale blokkades uitroepen die niet gerechtmatigd in stand worden gehouden, collectief straffen met het argument op eigen veiligheid…tjah, alle ellende die je dan over jezelf afroept moet toch geen verbazing wekken…

  Dit alles werkt ook destabiliserend in bijna alle buurlanden. Enm dat weet Israel donderds goed en gebruikt dat al naar gelang het regime waar het om gaat en waar de belangen mee samenvallen…

  interne en extrene souvereiniteit zijn zaken die in balans moeten zijn wil men in een democratische sfeer werken aan verandering en of verbetering. maar dit is nou precies wat niet kan in/voor een stuk of 7 landen alleen al in het midden oosten als directe gevolg van de Kwestie Israel en Palestina. feitelijk kan het simpelweg niet. dan moet dat geen verbazing wekken…

 4. Gadamer

  in Turkije is het ook zo zonder puntje bij paaltje…

  het is een ingebakken ideologie bij bijna alle bestaande partijen, het leger, de overheidsinstellingen, de meeste kranten, een meerderheid van de mensen en tot voor kort ook het rechtssysteem…

  dat is geen situatie van puntje bij paaltje…in Turkije heb je ideologische beargumentering van 1 ras, 1 volk, 1 geloof in de praktijk en zelfs in de wetten, en in theorie heb je gelijkheid en een overheid die zich niet bemoeit met het geloof van haar verschillende onderdanen. Daarom heeft Turkije minder etnische christenen dan welk ander Arabisch land dan ook..vreemd? nee…die hebben we altijd gewantrouwd!!!

  Zelfs nu nog…het is een scheldwoord nota bene…

 5. opvallend toch dat je iemand beticht van niet genoeg vaderlandsliefde of geen juiste handeling en dat verklaard door hem Armenier of Jood te noemen. dat zegt topch genoeg over welke kwalificaties men hecht aan het anders zijn?

 6. Hatice,

  als je eens even een blik werpt op de geschiedenis van Turkije dan weet je dat er reden genoeg is geweest om laten we zeggen “mensen die het Christelijk geloof” aanhangen te wantrouwen. Helaas komt dat wantrouwen dus ergens vandaan en oud zeer vergaat niet.
  “Etnisch nationalisme” is een gegrond verschijnsel, i.e. het is te begrijpen waar het vandaan komt. Er zijn tig Christenen die in Turkije arme gezinnen het Christendom opleggen mbv financiële hulp.
  Vergeet ook even niet dat Christenen veel zaken in Turkije bezitten zoals land,huizen,hotels etcetera zonder dat ze een woord Turks spreken.

  Als het werkelijk zo was geweest dat er alleen in theorie gelijkheid is dan hadden er geen Armeniers,Christenen en Koerden in het parlement gezeten want die zitten er wel degelijk.

 7. Helemaal gelijk Hatice. Aan Israël gelieerde organsiaties zetten in Washington de volledige Midden-Oosten politiek van de VS naar hun hand, maar Likoed Nederland blijft zich wentelen in de slachtofferrol. We zien hier ook weer zo’n algemene reactie waar Likoed Nederland zich vaker van bedient. Ontkent wordt er niets. Kan ook moeilijk, want het valt niet te ontkennen dat Israël in zee ging met Tansu Ciller, waarvan iedereen in Turkije ondertussen werd dat ze haar zakken vulde met winsten uit heroïnehandel. Was voor Israël zoals ik al schreef, geen bezwaar. De helaas overleden Israëlische publicist Israël Shahak kwam in zijn boek Open Secrets overigens met een zeer interessante analyse van de betrokkenheid bij drugshandel van Israëlische diensten als Shin Beth.

 8. Naar je eigen website verwijzen kan iedereen natuurlijk. Wat betreft de invloed van aan Israël verbonden organisaties verwijs ik naar de alom gerespecteerde analyse The Israel Lobby and U.S. foreign Policy van John Mearsheimer and Stephen Walt. Dit tweetal heeft de invloed van aan Israël gelieerde organisaties in Washington haarfijn uiteen gezet. Mearsheimer is professor aan de universiteit van Chicango, terwijl Walt aan de Aarvard Unioversiteit doceert. Twee wetenschappers dus die je onmogelijk weg kunt zetten als anitisemieten. Mearsheimer en Walt achten het ‘ongepast’ om van een ‘joodse lobby’ te spreken. Dat doe ik zelf dan ook evenmin. om het simpele feit dat joden en zionisten niet hetzelfde zijn. Bovendien bevinden zich binnen de Israël lobby in de VS ook niet-joden, zoals fundamentalistische christenen. Wat Likoed Nederland schrijft over een ‘joodse lobby’ is dan ook geheel voor de rekening van deze organisatie. Persoonlijk ben ik van mening dat het gebruik van dit begrip naar antisemitisme riekt.

 9. Gadamer

  welke Christenen in het parlement dan?

  Ik heb nooit een Christelijke parlementarier in Turkije gezien of horen pleiten voor de wettelijk opeisbare gelijke rechten van Christenen waar het gaat om de bouw en onderhoud van bijvoorbeeld Christelijke begedshuyizen of om een plek in het curriculum op nota bene openbare schole. De zogenaamd seculiere democratische Turkse staat is er een van wat men kan noemen de witte, sunni etnische Turk…

  Het is maar zeer recent dat er etnische Koerden openlijk als Koerd in het parlement kunnen zitten. Zeer recent. Als je dat 15 jaar geleden deed kon je wegens separatisme worden berecht, en dat is dan ook gebeurt!

  De eerste Cem Huizen in Turkije waren reden voor de arrestatie van de oprichters omdat ze het Alevi-Bektashi Cem Evi noemden. Dit was volgens de aanklagers separatisme…en het is ze gelukt ook nog!

  kom op zeg, vergelijk het Turkse nationalisme aub niet met het nationalisme van andere landen. Die is specifiek voor Turkije zo bijzonder en eigen, maar des te meer niet te rijmen met nationalisme binnen volledig werkende democratrien!

  opvattingen, waarden en grenzen aan het denken en handelen voortkomend uit een zgn staatsnationalisme waar in de praktijk zowat alle partijen van zijn doordrongen (behalve de enkele partij die zich daar op etnische basis juist tegen keert zoals de DTP) is iets anders dan een nationalistische partij (tussen de voor de rest hen beconcurrerende niet nationalistische partijen) in veel andere echte democratien…

 10. Als aanvulling, of detail, bij de discussie tussen Gadamer en Hatice: ik las een paar dagen geleden dat de vier belangrijkste partijen in Turkije bij de verkiezingen in juni een Armeniër kandidaat zullen stellen.

 11. Hatice

  je kunt “nationalisme” en “politiek” niet in 1 zin noemen. Politiek wordt bedreven zoals het een politieke partij uitkomt; nationalisme en religie staan hier los van. Worden enkel ingezet als strategisch hulpmiddel. Zo gaat dat in de politiek.

  Dat een Christen niet kan pleiten voor gelijke rechten van Christenen heeft niets te maken met “etnisch nationalisme”. Of dat er sinds kort Koerden in het parlement zitten is ook onzin en heeft wederom niets te maken met “etnisch nationalisme” . Al sinds het Ottomaans tijdperk is er al sprake van een gemengd parlement. En als ze in het parlement zitten en ze worden vervolgd dan heeft dat te maken met het feit dat je niet loyaal bent aan het land waar je woont en waarvoor je dient te werken. Denk je nou echt dat Christenen/Koerden/Armeniers etc. die woonachtig zijn in Turkije loyaal zijn aan Turkije? Ik dacht het dus niet…Ik ben ook een groot voorstander van gelijkheid voor iedereen, dat is een mensenrecht maar ga niet lopen beweren dat het “etnisch nationalisme” in Turkije zo afwijkend is. Klopt, in Nederland kunnen we van alles roepen en schrijven, maar dat komt omdat de mensen loyaal zijn aan het land waar ze wonen en werken,namelijk Nederland.

  Dhr. Edel, hartelijk dank voor uw aanvulling.
  Het zou in deze correct zijn als we het hebben over een Turkse Armenier. Hij/zij dient zich in te zetten voor de belangen van alle inwoners van Turkije op het gebied van zorg,onderwijs,arbeid etc. Als het om een Armenier gaat dient hij zich kandidaat te stellen in Armenie.

 12. Vergat ik even Gadamer. Als je mijn stukjes vaker hebt gelezen zal je bijvoorbeeld gemerkt hebben dat ik het over de ‘Turks/Armeense’ journalist Hrant Dink heb. Groeten van een Nederlander in Turkije.

 13. Gadamer,

  nationalisme is een politieke ideologie. en in die zin de directe inzet van een aantal Partijen in Turkije. Voor het overige, alle andere partijen, behalve de DTP hebben ingredienten van politiek nationalisme in hun politieke bedrijf…

  1 volk, 1 staat, ondeelbaarheid van grenzen, Turks als enige officiele taal zijn in de grondwet vastgelegde elementen van een nationalisme die als politieke ideologie op zich zrlf niet slecht hoeven te zijn, maar in de praktijk in Turkije maar al te vaak hebben gediend als het uitschakelen van concurrende visies op deze punten…en met name als het gaat om die politieke concyurrentie van deze elementen van de grondwet, dienen in een echte democratie wel plaats te kunnen vinden. Echter, het politieke nationalsime in Turkije gaat veel verder dan dat. Met rare uitersten als beperkingen ikv Lozan overeenkomsten en rechten en plichten van etnische minderheden tot het feit dat iedereen wordt geacht alleen maar in het Turks te spreken. Er zijn voorbeelden van rechters die mensen niet lieten spreken omdat ze geen turks (konden) spreken, zelfs niet met Tolk…dat zijn uitspattingen van rachters die hun argumentatie ontlenen aan nationalisme en elementen daarvan in de grondwet!

  dus hoezo nationalisme en politiek niet in 1 zin noemen. waar haal je die nonsens vandaan?

  waarom hanteer je zo een beperkte definitie van politiek. dat gaat echt niet alleen om het werkwoord politiek bedrijven of politiek als bezigheid. het gaat om om zaken als discours, grenzen, macht en belangen van spelers los van de politieke partijen!

  gemengd parlement ja, dat heb je overal in de wereld, maar of dat ook qua inzet en vertegenwoordiging zo is, dat is nou juist de vraag. Niemand, ook jij kan niet beweren dat etnische minderheden hun eigen achterban kunnen vertegenwoordigen in het parlement. dat kan in TR alleen vanuit de algemene partijprincipes. en geen partij die zich jarenlang daaraan heft gewaagd.

  nog maar zeer recent was het bestaan van Koerden niet eens wettelijk toegestaan te noemen. er zijn zat voorbeelden van politici en journalisten die straf kregen omdat ze anders meensen door het te benoemen!

  kom kom, etnisch nationalisme heb je in alle soorten en maten in Turkije. zowel begrijpelijk vanuit nationaal standpunt gezien, als ook onbegrijpelijk en ongewenst vanuit democratisch perspectief gezien!

 14. dat is een zwaktebod Gadamer. mijn punt is gemaakt kennelijk…

  sorry, op mijn leeftijd en met mijn bezigheden tot nu toe denk ik niet dat een stage om het even bij welke parlementarier inhoudelijk iets oplevert. laat staan bij een partij discipline gebonden Turkse parlementarier in het huidige Turkije. Wel zou ik waarschijnlijk iets kunnen opsteken van hoe men in Turkije balletjes opwerpt en de verantwoordelijkheid wegstopt achter het rechtssysteem, benoemingen, kadervorming etc…daar zijn Turkse politici meester in!

 15. Hatice,

  daar zul je nu dan dus nooit achter komen waar Turkse politici meester in zijn..Punt niet gemaakt dus.

  P.s. Je bent nooit te oud voor een stage.

 16. Gadamer…je ontwijkt weer door de bal op de man te spelen. Ik denk dat jij in ieder geval nog niet oud genoeg bent!

 17. Ach…

  Veel Turken hebben een Oom ergens op een positie. De samenleving functioneert wat dat betreft net als in de stijl ouwe jongens krentebrood in Nederland, maar dan wat directer en exclusiever in TR. het kan gaan om snelle aansluitingen van glasvezelkabels in een bepaalde buurt of om het afkopen van dienstplicht voor rijkeluis kinderen of om benoemeingen op bepaalde posten of om kwijtschelding van schulden of om toekenning van opdrachten. Zoals de straatstenen van Taksim die 5 keer in 2 jaar worden vervangen door het duurste steensoort!

 18. Gadamer, ik zou me wat openstellen voor kleur in plaats van ja of nee in het leven! Zeker waar het gaat om een complex land als Turkije en al helemaal zeker daar waar het de Turkse politieke geschiedenis en politieke cultuur/structuur discussies betreft!

 19. Hatice,

  als jij je westerse roze bril afzet zal ik mij openstellen voor kleur.

  Inderdaad genoeg ooms in het parlement, de tantes zijn blijkbaar alleen actief op forums.

 20. @ Likoed Nederland

  Heeft u hier ook een mening over?
  Wat vindt u er bijvoorbeeld van dat een dergelijke klacht afgekocht kan worden…Makkelijke oplossing, vindt u ook niet?

  ‘ADO-voetballer kan klacht antisemitisme afkopen’
  Federatief Joods Nederland trekt de aanklacht tegen voetballer Lex Immers in als hij geld doneert”.

 21. Gadamer

  weer geen inhoudelijke reactie. als je het ergens niet eens mee bent, kan je ook een keer proberen op de argumenten in te gaan en niet op degene die argumenten heeft. of heb je geen argumenten bij je mening?

 22. Hatice,

  je zou men een plezier doen als je je eigen advies opvolgt.
  je mag pas een inhoudelijke reactie van iemand verwachten als je zelf inhoudelijk op zijn/haar comment in bent gegaan.
  Het enige wat jij doet is selectief op de comments ingaan. Je hebt dan het recht niet om te verwachten dat iemand anders wel inhoudelijk op jouw comments ingaat.

  Good day.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here