Eerste twee maanden in Turkije sprake van begrotingsoverschot

18
4

Hoewel de Turkse arbeider daar weinig van merkt is de economie in Turkije nog steeds booming. Over de eerste twee maanden van dit jaar is zelfs sprake van een begrotingsoverschot. Althans, dat verklaarde Minister van Financiën Mehmet Simsek afgelopen dinsdag. Met kennelijke trots, want het is 28 jaar geleden dat Turkije dit kunstje voor het laatste vertoonde. In 2008 was er weliswaar ook al eens sprake van een begrotingsoverschot, maar toen alleen over de maand februari.

Het begrotingsoverschot over februari alleen bedraagt nu bijna een miljard lira, wat neerkomt op 630 miljoen dollar. Volgens het rekensommetje gaf de Turkse staat 23,57 miljard lira uit, terwijl er 24,56 binnenkwam. Over de afgelopen twee maanden werd in totaal 46 miljard lira uitgegeven, terwijl er 48 miljard naar de staatskas vloeide. Een verschil van twee miljard dollar, tel uit je winst!

Het zou aardig zijn wanneer Ankara zou besluiten om dit overschot in te zetten om de sociale ongelijkheid aan te pakken. Een druppel op een gloeiende plaat weliswaar in een land waar de inkomensverschillen de pan uit rijzen, maar alle beetjes helpen, zou je zeggen. In dit verband is echter van regeringswege geen woord vernomen. Maar goed, de AK-partij staat dan ook niet bekend om haar sociale opvattingen.

(Peter Edel)

18 REACTIES

 1. “Maar goed, de AK-partij staat dan ook niet bekend om haar sociale opvattingen”
  zegt ene Peter Edel.
  GEZAKT..!! voortaan je huiswerk beter doen maat.

 2. Sinds wanneer is het weergeven van een eigen mening taboe? Zet er je eigen mening tegenover, zou ik zeggen. Daar is dit medium buitengewoon geschikt voor. Dat is constructiever dan de loze aantijgingen van het soort dat ik hier lees.
  Verder kan een kind zien dat het welzijn van de arbeidersklasse een erg lage prioriteit heeft voor de zeer conservatieve en op het bedrijfsleven gerichte AK-partij. Vandaar dat je in Nisantise struikelt over de Mercedessen, terwijl men aan de andere kant van Istanbul gedwongen is in een tent te leven. Begrijp me goed: onder vorige regeringen was het niet beter. Maar met de AK-partij zijn de lagere klassen er zeker niet op vooruit gegaan in Turkije.

 3. @Ahmet – je comment zonder verdere onderbouwing en dom geblaat geeft me juist de indruk dat JIJ niet spoort. Dus laat je nakijken, of lever onderbouwd commentaar waarom dit een vaag bericht is.

  O nee, was vergeten dat kun je helemaal niet…

 4. Goed ik zal twee voorbeelden noemen waarom het beleid van de AK-partij wat mij betreft niet sociaal is. Een berucht geval is bijvoorbeeld de tabak- en alcoholonderneming Tekel. Deze voormalige staatsonderneming kwam in 2009 op initiatief van de regering in privé handen. Als gevolg werd veel Tekel-arbeiders ontslag aangezegd. De vakbonden schreeuwden moord en brand en de werknemers van Tekel trokken naar Ankara om te demonstreren, Daar werd hun protest grof uiteengeslagen door de politie, waarbij gebruik werd gemaakt van traangas, waterkanonnen en wapenstokken. Kortom, de regering maakte met de Tekel-affaire volledig duidelijk dat haar prioriteit niet bij de arbeidende klasse ligt. Dat laatste bevestigde Premier Erdogan na een mijnramp in 2010 nabij Bursa, waarbij dertien mijnwerkers om het leven kwamen. ‘Mensen uit dit gebied zijn aan dergelijke ongelukken gewend’ zei Erdogan harteloos toen hij de plaats des onheil bezocht. Het was volgens hem nu eenmaal ‘het lot van deze beroepsgroep’. Over het feit dat slechte arbeidsomstandigheden de oorzaak waren van het ongeluk, haalde Erdogan de schouders op. Kritiek in dit verband deed hij af als een ‘provocatie’. En dat terwijl in 2008 en 2009 ook al 135 Turkse mijnwerkers bij ongelukken om het leven kwamen.
  Ahmet als jij op basis van deze twee voorbeelden vol blijft houden dat het beleid van de AK-partij als sociaal kan worden gekenschetst, dan zullen lezers van deze site snel tot de conclusie komen wie hier dom is, of niet spoort.

 5. de AKP is niet een sociale partij in de zin van gericht op arbeiders, wat dat betreft heeft peter Edel gelijk. Maar op dat punt moet dan ook gezegd worden dat er in Turkij eeigenlijk geen enkel partij is die dat doet. Alleen als ze in de oppositie zitten roept men dat, maar in de praktijk is het nooit anders geweest…

  de economische politiek van de AKP is gericht op het grootkapitaal, import, export en buitenlandse investeringen…

  verder is het wel zo dat de partij sociaal is waar het gaat om verzekeringen, onderwijs en welzijnsorganisaties in het algemeen…ook meer dana ndere partijen tot nu toe!

  de vraag is, is de AK partij daarmee een arbeiders gericht partij en daarom sociaal te noemen?

 6. Hatice, ik schreef al dat het onder vorige regeringen niet beter was. Maar meen je echt dat het met onderwijs zoveel beter gesteld is onder de AK-partij? Je moet nog altijd veel poen hebben om je kinderen naar een goede school te sturen. En dan heb ik het nog niet over de scholen die voorbreiden op universitair onderwijs waar dik geld aan wordt verdient in deze ondertussen uiterst kapitalistische samenleving.
  Een onderwerp dat je niet noemde is de gezondheidszorg. Nog zoiets. Als je geld heb zijn er ziekenhuizen die op vijfsterrenhotels lijken. Als je geen geld hebt ben je aangewezen op staatsziekenhuizen. Daar heb ik enige ervaring mee. Eerlijk gezegd ga ik nog liever naar een dierenarts in NL. Voor mij is Turkije rijp voor een nieuwe politieke stroming, met een socialer gezicht. Een stroming waar economische groei en een verbetering van de sociale omstandigheden hand in hand gaan.

 7. Je leeft in een kapitalistische maatschappij. Niet een communistische…waarom wordt er gezeurd dat het niet sociaal is en zo… Turkije is een kei harde kapitalistische land, Ak partij doet het goed, Als je de cijfers bestudeerd vergeleken met 10 jaar terug zul je zien dat de belastingdruk stuk hoger is komen te liggen op de rijke mensen en de rechten van de onderklasse juist meer uitgebreid is…tevens heeft Ak partij ook aangegegeven dat stabiliteit voorrang heeft boven armmoede bestrijding…logisch toch…als je in oorlog kogels op je afkrijgt ga eerst schuilen en terugschieten inplaas van even dorst lessen en als schietschijf dienen…zo is de economie ook…en Rijken moet jij dienen als overheid, geen enkele democratische kapitalitische overheid heeft een andere keuze.

  Mehmet

 8. Beste Dhr.Edel,

  u heeft groot gelijk wat betreft het onderwijs en de gezondheidszorg in Turkije. We moeten echter niet vergeten dat zo’n groot land als Turkije met zijn eigen geschiedenis niet te vergelijken valt met Nederland en andere Europese landen. Het kan altijd beter en daarom is het goed dat mensen als u daar zitten en er artikelen over kunnen schrijven. Keep up the good work!

 9. Dag Gadamer,
  Dat de gezondsheidszorg goed kan in Turkije blijkt wel uit de particuliere klinieken, waar het zeker goed geregeld is. Daar doet de zorg zeker niet onder voor ziekenhuizen in Nederland. in sommige opzichten is het er zelfs beter, omdat er geen lange wachtlijsten zijn. Het probleem bestaat er vooral uit dat veel Turken geen ziektekostenverzekering kunnen betalen die opname in een privékliniek dekt. Daardoor zijn ze aangewezen op de staatsziekenhuizen en daar is het veel minder. Laatst bezocht ik een familielid in een staatsziekenhuis. Toen ik naar het toliet wilde werd ik gewaarschuwd dat het daar erg vies was. En dat in een ziekenhuis. Dat moet voor Turken, die ik binnenshuis als schoner en meer hygiënisch dan Nederlanders heb leren kennen, een verschrikking zijn.

 10. En aan Mehmet,
  Nederland kan ik moeilijk een communistisch land noemen. Toch zijn de sociale voorzieningen daar beter geregeld en de inkomensverschillen kleiner dan in Turkije. Het probleem bestaat er voor mij uit dat verschillende regeringen sinds 1980 een klein Amerika van Turkije hebben gemaakt. De AK-partij heeft die tendens voortgezet. Daar kun je uiteraard voor kiezen en als je aan de goede kant van de lijn zit, heb je geluk. Ik neem echter de vrijheid om op de nadelen van een dergelijk economisch beleid te wijzen.

 11. Beste Dhr. Edel,

  hartelijk dank voor uw reactie.
  Ik erger mij er ook mateloos aan dat er dergelijke verschillen bestaan op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Het hoort geen commercieel gebeuren te zijn. Wat mij betreft worden alle prive ziekenhuizen staatsziekenhuizen en alles wat buiten het reguliere onderwijs valt zoals prive scholen en “dershaneler” en ook het OSS afgeschaft. Het is ook wel merkwaardig te noemen dat de kinderen van Erdogan onderwijs genieten in Amerika..

  Misschien zou het ook helpen als er druk wordt uitgeoefend vanuit Brussel…Het is in ieder geval goed dat er over wordt geschreven.

 12. Hallo dhr Edel,

  Zonder ak partij zou turkije nooit zo snel en groot land worden van midden oosten, de gelijkheid in inkomen komt nog wel, turkije heeft pas zijn booming gemaakt en uit zijn jaren crisis gekomen, dus kun je beter gaan investeren in iets waarvan er later meer banen of meer eerlijkheid in inkomen te creeeren, als je nu meteen het geld weggeeft kun je je niet daaruit die geld terugzien…tuurlijk is het belangrijk dat de mensen eerlijke inkomen krijgen maar laat turkije niet dezelfde fouten maken en weer in crisis vallen met hoge werkloosheid als gevolg…dus beste investeren in meer werkplaatsen….

 13. Beste meneer Edel,

  De AK-partij regeert nu al zo’n 10 jaar in Turkije. In die 10 jaar is Turkije zowel in politieke als economische zin dramatisch veranderd. Ik kan zelf haast niet anders spreken dan van een ware revolutie. Turkije heeft zich onder de AK-partij weten los te wrikken van een haast vicieuze cirkel: lenen om leningen te betalen.

  U hebt het in uw artikel over de begrotingstekort die is omgezet in een begrotingsoverschot. Wat mij tegenvalt is de haast (ik kan het niet anders formuleren) denigrerende houding die u aanneemt. Ten eerste geeft u slechts de cijfers van februari. Zou u het niet objectiever kunnen overbrengen door de cijfers te laten zien van de afgelopen 10 jaar, zodat alle lezers een beeld kunnen vormen van de verandering die de AK-partij op economisch vlak heeft bewerkstelligd? Ten tweede vermeldt u niets over de inflatie die zo hardnekkig is verminderd in die 10 jaar (wat zeker een positieve invloed heeft op alle inwoners van Turkije, maar vooral op micro-niveau). En hoe zit het met de miljarden die de regering pompt in de onderwijssector (uitgave nummer één sinds de AK-partij) om alle inwoners van Turkije een gelijke kans te bieden?

  Last but not least, de hele wereld kampt onder een wereldwijde economische crisis, juist daarom verwacht ik van u een enigszins positieve lading in uw artikel omdat de AK-partij in deze barre tijden de economie zodanig heeft geprofileerd dat het heeft kunnen floreren.

  Ankara moet niet meer geld pompen om sociale ongelijkheid aan te pakken, daar is zij al mee bezig, dat geld zou beter besteed kunnen worden om meer te investeren (never change a winning team).

  U brengt deze fantastische omwenteling haast over alsof de AK-partij iets slechts heeft bereikt door de gemiddelde arbeider als uitgangspunt te nemen. De inflatie (prijsstijging) was ruim 80 procent op moment van aantreden van de AK-partij, die bevindt zich momenteel ver onder de 10 procent. Het is geen wonder dat mensen massaal op de AK-partij stemmen, de economie floreert onder de AK-partij. Terwijl Nederland zich focust op het behouden van banen, worden er duizenden nieuwe banen gecreëerd in Turkije.

  Begrijpt u mij niet verkeerd, u bent als auteur/schrijver vrij in uw eigen aanvullingen, maar dit moet zich naar mijn mening beperken tot feiten. Uw economisch zicht is beperkt tot micro-niveau (gezien uw argumenten in een reactie), terwijl de economie juist interessant is op macro-niveau. Een wijs gezegde uit Nederland voor u dan maar: u ziet door de bomen het bos niet!

  Met vriendelijke groeten, Sedat

 14. Peter weet je wat ze hier in Nederland zeggen.
  “waarom ga je dan niet lekker terug naar je eigen land.”
  Als je het allemaal zo slecht en a-sociaal vindt, kom dan lekker terug naar je eigen land 😉

 15. Aan Fazil, Zoiets zul je mij nooit tegen een Turk in Nederland horen zeggen. Dus waarom jij wel tegen mij? Met andere woorden, waarom wil je je zo graag spiegelen aan Nederlanders die op Geert Wilders’ PVV stemmen? Ik woon mede in Turkije omdat ik het prima met de mensen om me heen kan vinden. Woorden als ‘slecht’ en ‘a-sociaal’ zijn voor jouw rekening, want ik herken ze niet in mijn dagelijkse omgeving. Neemt niet weg dat ik kritiek heb op het kapitalistische systeem van de AKP regering. Zoals ik dat ook in Nederland heb wat betreft CDA/VVD/PVV. Juist daarom heb ik me solidair verklaard aan organisaties in Turkije die streven naar een verbetering van de omstandigheden waarin de lager gesitueerde klassen zich bevinden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here