Donorweek: ‘Nederland zegt Ja’

2
13

Op maandag 18 oktober is in samenwerking met NU.nl de eerste nationale online wervingsactie van orgaandonoren gestart. Hiermee start de Donorweek die van 18 t/m 24 oktober zoveel mogelijk nieuwe orgaandonoren probeert op te leveren. De wervingsactie is onderdeel van de campagne ‘Nederland zegt Ja’.

Deze campagne heeft tot doel het aantal registraties in het Donorregister te vergroten en is gebaseerd op de grote benefiet tv-programma’s waarin bekende Nederlanders in een telefoonpanel geld inzamelen voor een goed doel. Ditmaal worden mensen gevraagd om zich te registreren. Via allerlei communicatiemiddelen als Hyves, Facebook, Twitter, radio-oproepen en telefoon probeert het panel om orgaan- en weefseldonoren te werven. De bezoekers van NU.nl, iedere dag gemiddeld 1,3 miljoen, kunnen de Bekende Nederlanders live volgen. Ook wordt er de actuele stand van het aantal aanmeldingen bijgehouden.

Registreren in een online medium
Het is voor het eerst dat mensen binnen een digitaal nieuwsmedium vast kunnen leggen of ze wel of geen donor willen worden. In Nederland zijn er al bijna 5,5 miljoen mensen geregistreerd. Een groot aantal mensen heeft sinds de invoering van het Donorregister echter nog niet zijn of haar keuze vastgelegd. Door het registratieformulier binnen andere sites aan te bieden, zoals NU.nl en later in de Donorweek op YouTube.com, wordt de drempel verlaagd.

YouTube
Op zaterdag 23 oktober is er wederom een primeur, op youtube.com. Die dag zal de homepage overgenomen worden voor deze Nederlandse campagne. Tijdens de overname richt Willie Wartaal zich tot elke Nederlander op YouTube om duidelijk te maken hoe eenvoudig het is om iemands leven te redden. Als je op zijn verzoek ingaat, kom je op een speciaal videokanaal waar je je meteen kunt registreren.

Donorweek
De wervingsactie op NU.nl is op maandag 18 oktober de start van de Donorweek. Tijdens die week trekt er ook een voorlichtingskaravaan het land in, de zogenaamde donorroadshow. Op woensdag zal Hyves frontman Raymond Spanjar alle leden bedanken die in hun profiel hebben aangegeven dat ze wel of geen donor zijn. Ook wordt elke Hyver opgeroepen een ander te vragen om ook donor te worden. De donorweek wordt ondersteund door een landelijke radio-, tv- en online campagne.

De campagne ‘Nederland zegt Ja’ is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van VWS en diverse gezondheidsfondsen (waaronder de Nederlandse Cystic Fybrosis Stichting en de Nierstichting) en de Nederlandse Transplantatie Stichting en Stichting Transplantatie Nu!

Kijk ook op www.donorweek.nl.

2 REACTIES

 1. Zojuist heb ik op de website http://www.jaofnee.nl aangegeven dat ik geen donor wil zijn. Na mijn overlijden stel ik mijn organen en weefsels niet beschikbaar voor transplantatie. Al sinds 1988 draag ik in mijn portemonnee altijd een bijzonder kaartje. Het is een wilsverklaring waarop staat dat ik in geval van ziekte of ongeval:

  * geen toepassing wil van levensverlengende technieken indien geen waardige levensstaat te verwachten is
  * geen bloedtransfusie wil ontvangen
  * na mijn overlijden orgaandonatie verbied

  Vandaag is de nationale donorweek gestart. Deze duurt tot en met 24 oktober 2010. Deze actie is onderdeel van de campagne ‘Nederland zegt Ja’, die tot doel heeft dat meer mensen zich als orgaan- en weefseldonor in het Donorregister registreren. De vraag naar donororganen en – weefsels is onverminderd hoog. Voor mij betekent dat niet automatisch dat er in die behoefte moet worden voorzien.

  Vandaag spanden twaalf bekende Nederlanders zich in om van 9 uur ‘s ochtends tot 9 uur ‘s avonds zo veel mogelijk nieuwe orgaandonoren te werven. Zij gebruikten onder meer Hyves, Facebook, Twitter, radiostations en de mobiele telefoon om hun doel te bereiken. Deze online actie van onder meer acteurs Tygo Gernandt en Barry Atsma, dj Giel Beelen, schrijver Kluun, zangeres Ellen ten Damme en presentator Dennis Weening heeft ruim elfduizend ingevulde registratieformulieren opgeleverd. De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) hoopt in de donorweek zoveel mogelijk nieuwe orgaandonoren te werven. Middels dit blogbericht wil ik als onbekende Nederlander aandacht vragen voor het bewust en weloverwogen weigeren van orgaandonatie.

  Meer over de nationale donorweek is te vinden op de website http://www.donorvoorlichting.nl . Persoonlijk vind ik dat een wat misleidende term. Het woord voorlichting suggereert dat er objectieve informatie wordt gegeven zodat mensen zelf een beslissing kunnen nemen. Naar mijn mening is die voorlichting helemaal niet zo objectief omdat deze wordt gegeven vanuit een materialistisch wereldbeeld waarin maar zeer beperkt ruimte is voor de wezenlijke aard van het menselijke bewustzijn. De ‘voorlichting’ is vooral bedoeld om meer donoren te werven. Eigenlijk gaat het dus om de verspreiding van een ideologie. Bij het bijvak massacommunicatie heb ik destijds geleerd dat het dan niet gaat om voorlichting, maar om propaganda. Dat veroordeel ik niet, maar ik wil wel graag een andere kant laten zien.

  Op zich ben ik geen tegenstander van levensverlengende technieken, bloedtransfusie of orgaandonatie en ik heb respect heb voor mensen die daar voorstander van zijn. Alleen vind ik deze dingen voor mijzelf niet acceptabel omdat ik overtuigd ben van het spirituele uitgangspunt dat bewustzijn ten grondslag ligt aan alle manifestatie. Dat houdt onder andere in dat ik het menselijk bewustzijn niet beschouw als een resultaat van het menselijk lichaam, maar andersom: het menselijk lichaam is het resultaat van het menselijke bewustzijn. In diepste wezen zijn we geen menselijke wezens met een spirituele ervaring, maar spirituele wezens met een menselijke ervaring.

  Als het lichaam sterft is er nog wel degelijk bewustzijn. Ingewijden binnen alle culturen wisten dat van binnenuit. Ook de moderne wetenschap kan daar niet meer omheen. De bekende cardioloog Pim van Lommel beschrijft dat uitvoerig in zijn magistrale boek Eindeloos bewustzijn, een aanrader voor iedereen.

  Het leven op aarde stelt ons in staat te groeien in bewustzijn. Daarvoor krijgen we talloze kansen. Reïncarnatie is voor mij vanzelfsprekend. Binnen vele esoterische stromingen is het bekend dat de mens na de dood van het stoffelijke lichaam een een innerlijk terugblik heeft, waarbij de opgedane ervaringen worden verwerkt, zodat daarvan gebruik kan worden gemaakt in een volgende incarnatie. Die eerste terugblik duurt ongeveer drieëeneenhalve dag (84 uur). Als er in het dode stoffelijk lichaam gesneden wordt, kan dat de terugblik verstoren.

  Meer lezen: http://www.arendlandman.nl/2010/10/tegengeluid-in-de-donorweek-2010-waarom-ik-geen-donor-wil-zijn-geen-organen-wil-ontvangen-en-geen-voorstander-ben-van-orgaandonatie/

 2. mensen mogen overal in geloven… en het fijne is, het is waarheid voor alleen diegene die er in gelooft!

  dus reincarnatie bestaat niet als je er niet in gelooft – en bestaat alleen wel als je er wel in gelooft! Dat is het enige dat we met zekerheid kunnen zeggen, al het andere is geloof!

  dus met zekerheid een houding basseren op de vraag of je het leven van een ander wil redden/verlengen of niet, is iets wat je op basis van je geloof doet in dit geval…ik vind het op zijn zachts gezegd tricky…om maar niet te spreken over egoistisch!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here