Mentorproject van Turkse Stichting TEKEV

0
5

De Bergen op ZoomseTurkse stichting voor Welzijn, Cultuur, Educatie en Integratie – Stichting TEKEV- voert in samenwerking met haar jongerengroep TOF –Together One Future- een mentorproject uit op basisschool De Grebbe, locatie Kastanjelaan, en op basisschool ‘t Fort in Bergen op Zoom.

Het doel van het project is om leerlingen, ongeacht hun etnische achtergrond, uit de lesgroepen 3, 4 en 5 die wel de capaciteiten hebben, maar deze nog niet volledig kunnen benutten, te helpen met de lesstof. Met wat extra steun zijn zij in staat om de basisschool met succes te doorlopen, waardoor ook de kans van slagen in het voortgezet onderwijs aanzienlijk groter zal zijn.

In tegenstelling tot de meeste mentorprojecten, die zich richten op leerlingen van vmbo- en mbo-opleidingen, is bewust gekozen voor leerlingen uit de groepen 3, 4 en 5 van het basisonderwijs, omdat in deze fase van het onderwijs de basis op het gebied van taal en rekenen wordt gelegd.

Het is het enige mentorproject in de provincie Noord-Brabant dat specifiek voor deze leeftijdsgroep is opgezet.

Vrijwilligers van de Stichting TEKEV -mbo-, hbo- en universiteitsstudenten, de meeste van hen van allochtone afkomst, en sommige van hen oud-leerling van een van de scholen- begeleiden gedurende 2 keer 1 uur per week, na schooltijd, 1 of 2 leerlingen.

De inhoud van de begeleiding en de manier waarop deze wordt uitgevoerd worden bepaald door de leerkrachten van de betreffende leerlingen.

Het project is in januari 2008 gestart op basisschool De Grebbe. Vanwege het succesvolle verloop ervan – sterk verbeterde leerprestaties en meer zelfvertrouwen bij de leerlingen en intensievere contacten tussen ouders en docenten – is het project voortgezet en wordt het sinds maart 2009 ook op basisschool ‘t Fort uitgevoerd.

Vanaf oktober 2009 worden in totaal 40 leerlingen begeleid door 30 vrijwilligers.

De voortzetting en uitbreiding van het project worden gedurende dit schooljaar financieel mogelijk gemaakt door een schenking van de Stichting Kinderpostzegels Nederland en door een substantiële bijdrage van het Coöperatiefonds Bergen op Zoom van Rabobank Het Markiezaat in Bergen op Zoom. Het Coöperatiefonds heeft toegezegd om ook voor de volgende 2 schooljaren een financiële bijdrage te zullen geven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here