Afspraken voor preventie ‘eerwraak’

1
6

Vier grote koepels voor minderheden bundelen de komende jaren hun krachten om de preventie van eergerelateerd geweld te versterken. Zo moet in tien gemeenten de samenwerking tussen lokale minderhedengemeenschappen en instanties als de politie, de hulpverlening en bestuur worden verbeterd.

Dit schrijft minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie), mede namens minister Hirsch Ballin (Justitie) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Voor het programma ‘Aan de goede kant van de eer’ is tot en met 2010 € 2,3 miljoen beschikbaar.

Minister Vogelaar heeft voor de preventie van eergerelateerd geweld afspraken gemaakt met vertegenwoordigers van Vluchtelingenorganisaties Nederland (VON), het Inspraak Orgaan Turken (IOT), het Samenwerkingsverband van Marokkanen (SMN) en de Samenwerkende Turkse Organisaties (STO). Binnen het kabinetsbrede beleidsprogramma eergerelateerd geweld is minister Vogelaar verantwoordelijk voor het onderdeel maatschappelijke preventie.

Voor het kaderprogramma Aan de goede kant van de eer zijn samen met de vier koepels concrete doelstellingen geformuleerd. Naast het bevorderen van samenwerking ligt de nadruk op het verhogen van zelfredzaamheid en mentaliteits- en gedragsverandering. De minister zal in gesprek gaan met tien gemeenten waar een betere samenwerking moet komen tussen de minderhedenorganisaties en instanties als de politie en de hulpverlening.

1 REACTIE

  1. Ik uit mijn kritiek over de wijze hoe het de afgelopen jaren preventief omgegaan is met EERWRAAK. Het belangrijkste is om eerwraak tijdens lessen aan jongeren door te geven. Vooral in de zogenaamde zwarte scholen krijgen jongeren niet de voldoende informatie wat eerwraak eigenlijk inhoudt. EERWRAAK is een maatschappelijk probleem. Dat moet erkend worden. AL van begin af aan moet de overheid er strak op zitten. Als dat niet gebeurd dan is het moeilijk te voorkomen dat er nog steeds doden gaan vallen. Dus: Scholing is erg belangrijk. Voor de ouderen moet er vanuit moskeeen of diverse verenigingen scholingen gegeven worden dat men in dit land eerwraak niet tolereerd. Ik wil er op wijzen dat het turks strafrecht voor eerwraak forse gevangenisstraffen voorlegt. Ook de justitie moet hierbij geschoold worden. Nou heb ik zo een gevoel dat EERWRAAK bij diverse instanties voorgelegd wordt en bij falen trekt justitie zijn handen van af en wijst de vinger richting deze organisaties.

    BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here