Armenië wil betrekkingen met Turkije

15
5

De Armeense onderminister van buitenlandse zaken Kirakosian heeft woensdag nogmaals nadrukkelijk de wens van zijn regering om diplomatieke betrekkingen met Turkije aan te knopen kenbaar gemaakt.

‘Het is de wens van Armenië om zonder voorwaarden diplomatieke betrekkingen aan te gaan’, zei Kirakosian. De onderminister sprak na afloop van een bezoek aan de familie van de vermoorde Armeens-Turkse journalist Hrant Dink in Istanbul, schrijft het Reformatorisch Dagblad.

Behalve dat zij geen betrekkingen onderhouden is de grens tussen de buurlanden Turkije en Armenië sinds 1993 gesloten vanwege het conflict dat Armenië met Azerbeidzjan, een bondgenoot van Turkije, heeft over de enclave Nagorno-Karabach.

15 REACTIES

 1. hakiki dialog INSANLIK ICIN BARIS ICIN. ayni peygamberlerin yaptiklari gibi, zaten ilk dialogu peygamberler baslatmislardir,yalan soyelmeyen tarihde sahit

  ” Een Islamitische visie over inzet voor een vredevolle wereld” en “Inspiratiebron(nen) uit de eigen spiritualiteit voor een maatschappelijke inzet en voor onverschilligheid: Fethullah Gülen; een levend voorbeeld…

  Fethullah Gülen, nu welbekend als ‘Hodjaefendi’ werd geboren in het dorp Korucuk in de provincie Erzurum in Turkije, in 1938.
  Na zijn opleiding begon hij les te geven in Edirne in 1958. Behalve aan onderwijs nam hij in deze periode ook deel aan andere sociale en religieuze projecten. Na zijn militaire dienst en nog enige tijd in het onderwijs in Edirne, werd hij overgeplaatst naar Izmir, de derde grootste provincie van Turkije.

  Zijn aanstelling in Izmir werd voor hem een keerpunt. Sinds zijn kinderjaren was hij helemaal toegewijd aan het religieuze leven en geïnteresseerd aan de levensomstandigheden, niet alleen van Moslims, maar van de hele mensheid. Toen hij in Izmir verbleef, beperkte hij zich niet tot onderwijs in één plaats maar reisde van stad tot stad om lezingen te geven over allerlei onderwerpen, van Darwinisme tot sociale rechtvaardigheid in Islam. Hij bezocht plaatsen zoals de grote cafés in Turkse stijl waar mensen meestal samenkwamen. Daar bracht hij zijn boodschap over.
  Fethullah Gülen heeft lang gedroomd van een jonge generatie die intellectuele ‘verlichting’ zou combineren met zuivere spiritualiteit, wijsheid en voortdurende actie. In één van zijn boeken noemt hij deze jongeren, “DE LEIDENDE VERHEVEN GEESTEN” en beschrijft ze als volgt:

  “Zuiver in gedachten, verheven in karakter, gezond en actief, wijs en met een diepe blik, vol menselijke gevoelens naar de héle mensheid en liefde en mededogen uitdragend naar hun eigen mensen: zo zijn de verheven leidende geesten”.

  FGülen was een expert in religieuze en sociale wetenschappen en vertrouwd met de principes van materiele wetenschap. De eerste studenten die zijn lessen volgden in Izmir werden de voorhoede van zijn vernieuwde generatie die zijn idealen beleefden. Deze kleine groep die zich had gevormd rond zijn idealen was in 1960 snel toegenomen en is sindsdien blijven groeien.
  De generatie die werd geboeid door zijn verdriet, eerlijkheid, onbaatzuchtigheid en liefde bewees diensten aan mensen zonder iets in de plaats te verwachten en doet daarmee steeds verder. Dit omvat prediking, onderwijs, privé-onderwijsinstellingen stichten over heel de wereld, boeken, tijdschriften en kranten publiceren, radio en TV uitzendingen en studiebeurzen voor arme studenten. Dit heeft geen verband met politiek en politieke ambities. Deze volgelingen hebben hogescholen en universiteiten opgericht, van Engeland tot Australië, in Russische steden zoals Petersburg, Moskou en Yakutsk en in Zuid Afrika. In totaal een 300 tal. Zij beheren een TV station waarvan de uitzendingen reiken van Turkije tot India en het Midden Oosten.

  Hij is welbespraakt voor zijn vurige ondernemingen om de banden tussen alle volkeren te versterken. Hij benadrukt dat de bindende krachten binnen één volk en tussen verschillende volkeren sterker zijn dan de scheidende krachten. Dus moet er een eerlijke en sterke dialoog en verdraagzaamheid tot stand komen. Om dit te bereiken heeft hij meegewerkt aan de Stichting van Journalisten en Schrijvers waarvan de activiteiten dialoog en verdraagzaamheid bevorderen tussen alle geledingen van de maatschappij. Bijna overal werd deze vereniging gunstig onthaald. Om dit te bereiken gaat Fethullah Gülen ook op bezoek bij leidende figuren binnen en buiten Turkije of ontvangt hun bezoek.

  Hij gelooft onvoorwaardelijk dat, om mensen onder controle te houden, het volstaat om hen kennis te ontzeggen. Hij benadrukt voortdurend dat deze onwetendheid moet worden vermeden. Alleen door kennis te verwerven is ontsnapping aan tirannie mogelijk.
  Fethullah Gülen is volledig toegewijd aan de oplossing van sociale problemen en gelooft dat het pad naar rechtvaardigheid voor allen verloopt via een degelijke, aangepaste universele opvoeding. Slechts dan is er voldoende begrip en verdraagzaamheid om respect te betonen voor andermans rechten. Hiervoor heeft hij jaar in, jaar uit de maatschappelijke elite en de leiders van de gemeenschappen, de industriëlen en zakenlieden aangemoedigd om een degelijke opvoeding te voorzien voor behoeftigen.

  Zijn onvermoeibare inspanningen op dit gebied hebben begonnen resultaten voor de maatschappij op te leveren als studenten hun diploma halen. In de Turkse en Centraal-Aziatische privé-scholen, die door privé-giften zijn opgericht en door zijn inspiratie gevormd worden, is de kwaliteit van het onderwijs als voorbereiding op de universiteit zeer geprezen. Zij zijn dan ook uitgekomen aan de top in de Internationale Kennis Olympiade, leverden een aantal wereldkampioenen op, vooral in exacte wetenschappen als wiskunde, fysica en biologie. In 1997 nog heeft een scheikunde ploeg van Yamanlar High School in Izmir deelgenomen aan de chemie Olympiade in Calgary, Canada en behaalde de hoogste onderscheiding.

  Fethullah Gülen stelt dat als een natie verwacht van én onwetend én vrij te zijn op een beschaafde manier, dan verwacht die natie iets wat er nooit is geweest en nooit zal zijn. Hij heeft enorme inspanningen geleverd om het belang van verdraagzaamheid en menselijk begrip aan de maatschappij uit te leggen.

  Zijn inspanningen, sinds 1960, voor sociale hervorming, hebben van hem één van de bekendste en gerespecteerde persoonlijkheden van Turkije gemaakt. Hij heeft miljoenen volgelingen in de hele wereld. Hij heeft zijn leven gewijd aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke kwalen en geestelijke behoeften. Hoewel uiterlijk onopvallend, is hij bijzonder origineel in zijn denkbeelden en werkmethodes. Hij verwelkomt de hele mensheid, zet zich fel af tegen ongeloof, onrechtvaardigheid en afwijkingen van de juiste levenswijze. Hij is diepgelovig en diepgevoelig en zijn ideeën en probleemaanpak zijn wijs en rationeel. Het kan tegenstrijdig lijken voor sommigen maar hij is in dezelfde mate een voorbeeld van liefde, ijver en gevoel en tegelijk buitengewoon evenwichtig in zijn gedachten, daden en behandeling van concrete situaties.

  De hedendaagse Turkse intellectuelen en geleerden die hem kennen, zijn stilzwijgend of uitdrukkelijk akkoord om hem als een van de belangrijkste en ernstigste hedendaagse denkers te beschouwen. Voor hen is hij een ‘wijze’ in het 20e eeuwse Turkije en zelfs in de hele Islamwereld.
  Sommigen vergelijken hem met Mevlana, die vooral bekend is met zijn oproep tot eenheid; “Kom, wat je ook bent”. Hij opent zijn deuren voor iedereen; roept iedereen op om naar elkander te gaan en elkaar te “verkennen”, elkaar lief te hebben, enkel en alleen al omdat we allen mensen zijn. Ondanks een eeuwenlange aanwezigheid van de verschillende religies binnen de grenzen van Turkije, hebben de vertegenwoordigers van deze religies altijd “naast elkaar maar ver van elkaar” geleefd. Tot Fethullah Gülen de eerste stap zette naar de verschillende geloofsgemeenschappen. Vandaag worden deze eerste stappen nog altijd met waardering verwoord binnen de verschillende geloofsgemeenschappen en door hun vertegenwoordigers. Gülen wordt hiervoor zelfs als de eigentijdse, moderne Mevlana genoemd.
  De ontmoeting van FGülen met Paus Johannes Paulus in 1998 was een hoogtepunt. Naast veel kritiek werd het bezoek ook sterk geaprrecieerd. Het was een ontmoeting dat vooral bij Turkse moslims de aandacht deed groeien naar interreligieuze dialoog.
  Ivm deze ontmoeting zei hij in een interview het volgende: “Moslims moeten en mogen geen angst hebben van de dialoog. We zullen niks verliezen wanneer we liefde, respect en hoffelijkheid verkondigen. Integendeel, door dit te doen hebben we meer kans om de zegen van God te verdienen. En dat is toch waar we allen naar streven”. Later schrijft hij, hierop verder gaande: “Vrede, liefde en hoffelijkheid zijn fundamentele zaken binnen de islam.”

  Ondanks zijn leidende rol in de heropleving van de sociale, spirituele en intellectuele aspecten van de Islam is hij nooit hoogmoedig en blijft een nederige dienaar van de Almachtige God en een zeer bescheiden vriend onder de mensen. Eén van zijn gouden levensregels zijn:
  ‘Het verlangen naar aanzien is hetzelfde als uiterlijk vertoon en praal. Het is als giftige honing die de geestelijke levenskracht van het hart uitdooft’

  Om FGülen en zijn beweging beter te leren kennen moeten we eventjes terug gaan in de tijd. De basis van deze beweging vindt zich voor een groot deel terug bij Said Nursi. De Nurcu-beweging (zo wordt de FGülen beweging ook wel eens genoemd) is gebaseerd op de religieuze geschriften van Bediüzzaman Said Nursi. De belangrijkste boodschap van Nursi was dat er een harmonie bestaat tussen het geloof in God en de natuurwetenschappelijke inzichten die de mens heeft verworven.

  Het kan echter gezien worden als een reformistische (neo)mystieke beweging. Nursi heeft altijd benadrukt dat de essentie van de openbaring niet in de mystiek mag gezocht worden, maar alleen door rationaliteit en systematisch onderzoek kan worden doorgrond. De Nurcu-beweging is met haar combinatie van rationaliteit en mystiek de belangrijkste beweging van die aard in Turkije. Het heeft, na de ontbinding van de traditionele organisatie en tarikats, het postsoeffisme helpen vestigen. Nursi beklemtoonde het belang van het religieuze en de morele bewustwording van het individu in de ontwikkeling van de moderne maatschappij.

  Na Nursi’s dood werd de beweging opgesplitst in een achttal subrichtingen waarvan de tak die geleid wordt door Fethullah Gülen, de belangrijkste is. Gülen hecht veel belang aan onderwijs en intellectuele vorming, dat ruimer mag opgevat worden dan louter religie.
  De FGülen beweging wil de koranieke boodschap uiteenzetten op een manier die aangepast is aan de moderne vereisten, op het vlak van taal en terminologie, wetenschappelijkheid, enz. De basis wordt gevormd door teksten van Said Nursi.
  Nursi stond afwijzend t.o.v. de traditionele, soefi-mystiek (tassawuf) en de ermee gepaard gaande hiërarchie van de inwijding.
  Inhoudelijk, echter, koos Nursi voor een gans verschillend antwoord op de uitdagingen van de moderniteit: geen “fundamentalistische” of misschien beter: ultra-orthodoxe terugplooiing op de (onveranderlijk geachte) geloofsbronnen en -idealen (de zgn. imitatio Muhammadi), maar een flexibele en eigentijdse interpretatie van de religieuze traditie. Dat moest het mogelijk maken het geloof te cultiveren zonder openlijk in conflict te komen met de moderniteit. Kenmerkend voor het modernisme van de Nurcu is de nadruk op de religieuze en morele bewustwording van het individu.
  Na Nursi’s dood is de beweging opgesplitst in een achttal subrichtingen, op basis van een aantal breuklijnen (politieke, sociale, etnische en culturele). Vermoedelijk de belangrijkste ervan, vandaag, is de “neo-nurcu” tak die geleid wordt door Fethullah Gülen.
  In nog hogere mate, inderdaad, dan bij Nursi het geval was, is Gülens aandacht en inzet toegespitst op onderwijs en intellectuele vorming. Deze laatste worden in een veel bredere zin begrepen dan louter religieus: dus met inbegrip van de “seculiere” wetenschappen. FG-scholen zijn, geen “islamitische” scholen; het gaat er vooral om een goed opgeleide elite of kaderpersoneel te vormen.
  Soms wordt deze beweging, !!!, in contrast gesteld met de “Arabische islam”, en wiens eigenheid o.m. toegeschreven wordt aan de historische inbreng van het “Anatolische soefisme, waartoe Mevlana Celaleddin Roemi, Yunus Emre, Ahmet Yesevi behoren”; van contacten of samenwerking met instituties of bewegingen in de Arabische landen is er geen sprake.
  Fethullah Gülens “volgelingen”, de “Fethullahcilar” (ze worden ook wel eens de “jezuïeten van de Turkse islam” genoemd).
  Zoals de bredere Nur-beweging, nochtans, is ook de FG-tak internationaal breed uitgewaaierd: naar Europa en, misschien méér nog, de VS.
  Maar ze is ook aanwezig in Oost-Europa (bv. Albanië), Afrika, Australië, Zuid-Azië (bv. Bangladesh), Mongolië, China en Rusland (verschillende Russisch-Turkse scholen). Bijzonder vermeldenswaard is ook, na het verdwijnen van de Sovjet-Unie, de actieve FG-aanwezigheid in alle republieken van “Turks” Centraal-Azië. De beweging meet er zich religieus weliswaar een low profile aan en concentreert zich op educatieve functies, met oprichting van tal van scholen en hogescholen, internaten en opleidingscentra.
  In totaal is er sprake van reeds meer dan 300 onderwijsinstellingen, over de hele wereld.
  In 2003 werd Gülen door de University of Texas (Austin) opgenomen in een erelijst van “Helden van de Vrede” (“Peaceful Heroes”), naast Martin Luther King, Mandela, Gandhi, de Dalai Lama…
  Vorige week nog is er in de VS, in Houston een 2-daagse symposium gehouden over Fethullah Gülen. Lezingen met de volgende titels werden er gehouden: “Dialoog, zoals het werd bedoeld in de Oude Griekse denkwereld, Habermas en Gülen”, “Globalisatie en dialoog in de 21e eeuw; FGülen en Arnold Toynbee”, “FGülen en Neo-Soefism” en nog andere titels.
  Interessanter was de volgende lezing: ‘De bijdrage van Fethullah Gülen aan de dialoog tussen Christenen en Moslims, doorheen een Abrahamitische visie”, waar de visie van FGülen werd vergeleken met Louis Massignon.

  Dit zeggende wil ik het hierbij laten wat betreft FGülen en eventjes verder praten over inspiratiebronnen binnen islam voor de inzet voor een vredevolle wereld. (De volgende tekst bevat vooral ideeen/gedachten van Fethullah Gülen. Een groot deel van deinhoud komt uit zijn boeken).

  Moslims halen hun kennis over Islam uit drie belangrijke bronnen: op de eerste plaats uit de Koran, Gods heilig woord; op de tweede plaats uit het leven van de profeet Mohammed, wiens leven eigenlijk de beste vertaling en vertolking is van de Koran, en op de derde plaats uit de ijtihad van de geleerden. Ijtihad betekent eigenlijk exegese.
  Moslims die zich inzetten voor alles en nog wat, halen hun inspiratie dan ook uit deze bronnen. Op vele plaatsen wordt de Koran als leidraad gehanteerd. Dit komt meer op het volgende neer, het theoretisch aspect van hun handelen halen ze uit de Koran. Het praktische komt meer uit het leven van Mohammed, de siyar-an-nebi en uit de ijtihad.

  Bijvoorbeeld: In de Koran staat het volgende: Bism. “En laat er een groep onder u zijn die tot goedheid aanspoort en tot rechtvaardigheid maant en het kwade verbiedt: dezen zijn het die zullen slagen.” Bij deze Koranvers wordt altijd de volgende vraag gesteld: ” Hoe moet een moslim de anderen aansporen tot goedheid en hoe moeten ze het kwade verbieden??? ” Ik zou zeggen, zeker op de eerste plaats door menselijke kwaliteiten te bezitten. Ik denk dat, om deel uit te maken van zo’n een groep, voor degenen die willen aansporen tot goedheid enzoverder, eigenlijk een aantal kwaliteiten aan verbonden zijn.

  Een eerste kwaliteit is een perfect geloof. Blijft gelijk in wat je gelooft, als je maar weet wat je gelooft. Een gelovige die de eigen oorsprong en de bestemming van het leven kent, samen met de eigen verantwoordelijkheid, zal alles duidelijk zien als het daglicht. In de Koran wordt het doel van het menselijk bestaan, beschreven als het geloof in Allah, dat wordt geweven van de draden van kennis van God, liefde, enthousiasme en spirituele voltooiing. Iedere moslim wordt aangespoord om het doel van zijn bestaan te kennen, en aldus zijn leven te weven met de draden van hetgeen ik juist opnoemde.

  Een tweede kwaliteit is liefde. Een persoon waarvan het hart gevuld is met liefde en kennis voor, zal een diepe liefde voelen voor alle menselijke wezens en zelfs voor de hele schepping. Islam zegt: “Echte liefde bestaat uit rechtvaardig handelen tegenover je medemens, zorg dragen voor de hulpbehoevenden en vrijgevig te zijn voor de armen.” De profeet zegt het volgende: ” Een goede moslim is diegene die noch met de tong noch met de hand enig kwaad berokkent aan de andere”. Dit is ook een belangrijke levensregel voor een moslim. Ter aanvulling nog het volgende; een bekende islamitische geleerde van deze tijd, uit Turkije, Fethullah Gülen zegt het volgende: “Wees zo verdraagzaam dat je boezem zo wijd als de oceaan wordt. Laat je inspireren door geloof en liefde voor de mensen. Moedig de goeden aan voor hun goedheid. Vergeldt kwaad met goed en houdt geen rekening met onhoffelijk gedrag.” Ik vindt dit een belangrijk onderdeel van de gehele context over liefde in de Islamitische leer.

  Een derde kwaliteit voor deze groep is het volgende, namelijk, het herzien en het herwaarderen van de gevestigde ideeën van de mens. Maar dit ga ik niet verder verdiepen.

  Met de openbaring van de Islam is Mohammed SAV ook meteen begonnen met de toenadering naar de andere geloofsgemeenschappen. Na de stille openbaring in Mekka, verhuisden de moslims naar Medina, waar zowel Christenen als Joden leefden. Het eerste wat Mohammed SAV deed, was het volgende; Hij riep de leiders van deze gemeenschappen samen en vroeg hen om samen een overeenkomst te sluiten. Mohammed’s woorden waren als volgt:
  “Wij allen, zowel moslims als Joden en Christenen, leven op hetzelfde grondgebied en in dezelfde stad. We eten en drinken van hetzelfde. Onze behoeften vervullen we uit dezelfde bronnen. We ademen ook dezelfde lucht.” (einde citaat) Dit was voor Mohammed en voor de anderen genoeg reden om een harmonieuze samenleving te starten. Aansluitend zijn de volgende woorden van Fethullah Gülen ook belangrijk:
  “Omwille van de redenen die Mohammed SAV aanhaalt, moeten we elkaar leren vertrouwen. Dit kan enkel via een kennismaking. We hebben dezelfde problemen, onze kinderen, onze wereld en onze gezamenlijke toekomst. Er zijn zaken die de vrede tegenhouden, deze kunnen we enkel samen wegwerken. Hiervoor moeten we wel samenwerken. ”
  Andere citaten van FGülen zijn als volgt:
  “Er zijn groepen die enkel voor hun eigen profijt de vrede niet wensen en tegenwerken. Om hen geen kansen te geven moeten we samenwerken; hoe verscheiden we ook zijn in kleur, ras en geloof, toch moeten we een eenheid vormen, een soort eenheid in verscheidenheid. Als het gaat over gemeenschappelijke waarden, en die zijn er meer dan de verschillen, dan moeten we die eenheid vormen”.

  “Er is een nood aan een soort verantwoordelijkheidsethiek, een soort planetaire verantwoordelijkheid; een verantwoordelijkheid voor de wereld met ons, rondom ons en na ons. We zijn allemaal verantwoordelijk voor onze omgeving, onze familie en ONZE wereld”.

  “Daar waar vroeger een kloof bestond van onwetendheid en onbemindheid tussen de diverse geloofsgemeenschappen is nu een vruchtbare vallei ontstaan door toenadering. Kwestie is om samen van deze vruchtbaarheid te genieten”.

  “In de behandeling van de anderen en in onze houding tegenover hen moet een moslim altijd de eigen voorkeur en afkeur als maatstaf dienen. Hij moet hen toewensen wat hij voor zichzelf wil en niet vergeten dat wat hem stoort, ook anderen zal storen.”

  “De Islamitische wereld (wie zij ook moge zijn), moet eens eindelijk de rekening maken van haar mislukking op vlak van economie, onderwijs, gezondheid enz. De gevolgen-resultaten van regimes die in de schaduw van despotisme en dwingelandij heersen, moeten eens kritisch onder de loep genomen worden. Een Turks spreekwoord luidt als volgt: “Het oog ziet altijd van zich weg”. Het is tijd om eventjes van spreekwoord te veranderen en in de eigen tuin te gaan werken. Men ziet wel de gebreken van een ander maar nooit de eigen gebreken. Vandaag moeten we de rollen eens omdraaien. Om maar een voorbeeld te geven: het gevoel van onveiligheid wordt vandaag geassocieerd met Islam. Volgens mij houdt dit verband met een groot gebrek aan transparantie vanuit de Islamwereld. Ik denk dat de wereld vandaag gediend zou zijn met een wereldwijde campagne rond het imago van de Islam. Vraag is natuurlijk: welk reclamebureau begint als eerste?”

  “Ik geloof dat de Islam en het Westen beiden een basis hebben die aanleiding kan geven voor een gezamenlijke samenwerking en ook samenleving. Beide werelden hebben een deel van hun successen te danken aan dingen die ze van elkaar hebben overgenomen.”

 2. http://www.nurpenceresi.com/moduller.php?modul=altkategoriac&id=0&kid=38&akid=5

  İslamiyet’i kıyamete kadar devam ettirecek olan Allah, Said Nursi’yi yirminci asır hastanesine baştabip olarak çıkardı. Hastalık iman zayıflığıydı. Said Nursi eserlerinin bütününü tahkiki iman üzerine yazdı.

  İmanın altı esasını ispatlı anlatmaya tahkiki iman denir. İmanı sarsılan Müslümanlara imanın altı esasını anlatırken imanın gücünü hayatının bütünüyle yaşadı ve gösterdi. Madenler içinde demire mıknatısiyet veren Allah, Said Nursi’ye mıknatısiyet vermişti. O, insanlara tesir ediyordu. Onu seven, eserlerini okuyan, hapse atıldığı halde çok sayıda insan Risale-i Nurları okudu, faydalandı. Çünkü o, insanlara tesir ediyordu. Pek çok ilim ve ideoloji adamlarının etrafında bir kişi bulunmazken, Said Nursi’nin peşinden kitleler gidiyordu. İman öyle bir nurdur ki insanların manevi dünyasını aydınlatır. Böylece insanlar hak ile batılı, iyi ile kötüyü birbirinden ayırır. Her türlü kötülüğü terk edip iyiliğin içine girerler.

  Risale-i Nur, İslam üniversitesinin bir fakültesi’dir. Cemaatlerin her biri İslam üniversitesinin fakülteleridir. Müslümanlar beşikten mezara kadar devam eden İslamî eğitimi ancak cemaatlerde bulabilirler. İslam alimleri Kur’an deryasından zemzem akıtan çeşmelere benzerler. İslam alimleriyle cemaatler zahir planda İslamiyet’in devamına sebep olmuşlardır. İslamiyet’siz hayat karanlıktır. Kimin nereye gittiği belli değildir. İslamiyet gönülleri aydınlatır. Basiret gözü gerçeği görür.

  Yollar boşaldı artık, yolcular buldu vaha.

  Yolcular gitmese de yollar gider Allah’a.

  İşte meyhaneye giden yolla camiye giden yolu birbirinden ayırmak, camiye giden yolları cemaatle doldurmak, iman hakikatleriyle mümkündür. Said Nursi’nin ömrü hapishanelerde ve sürgünlerde geçti. Risale-i Nurların ve Said Nursi’nin hizmetlerine mani olamadılar. Çünkü İslamiyet kıyamete kadar devam edecek. İslam’a hizmet edenler de bu yolda yürüyecek. “Mariz bir asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzvun reçetesi ittiba-ı Kur’an’dır.”

  Evet, dertlerin dermanı Kur’an’a uymaktır. Yazı ve lisan farkıyla Kur’an’dan uzaklaşan Müslümanlar, İslam alimleriyle Kur’an’la bütünleştiler. Her ırk, her ideoloji Kur’an’da bütünleşirse İslam milleti ortaya çıkar. Bu millet her bakımdan üstündür. Zaten inanan Müslümanlar üstündür. Süper güçler dünyayı idare edebilmek için ümmetçiliğe, İslam milletine karşı çıkar. Fakat şuurlu Müslümanlar teşkilatın adını koymadan da “müminler kardeştir” gerçeğine tabi olurlar.

  Bir kısım medeniyetler ahlaksızlık mikrobuyla can verirken, Müslümanlar İslam’ın yüce ahlakıyla adım adım bu gecenin şafağına doğru yürüyorlar. Müslümanların yıllarca karanlıkta kalması bitmektedir. Çünkü her gecenin sabahı, her kışın baharı vardır.

  Hadis-i şerifte buyuruluyor ki: “Ümmetimin alimleri İsrail peygamberleri gibidir.” Nemrutların karanlık dünyasında kalan Müslümanları İslam alimleri nura çıkaracaktır ve çıkardı.

  Said Nursi gibi bir İslam alimini anlamak için onu çok yönleriyle incelemek lazım. Bir tek insan nasıl oldu da günah bataklığına düşenleri tutup çıkardı, yolunu şaşıranlara sırat-ı müstakimi gösterdi? Devletlerin yapamadığı işleri nasıl oldu da Said Nursi Allah’ın izniyle yaptı? O, cevapsız kalan sorulara cevap vermişti. Şimdi karşımıza çıkan sorulara da Risale-i Nur talebeleri ispatlı cevaplar verecektir. İslamiyet kıyamete kadar devam edecektir. “Ümitvar olunuz! İstikbalde en güçlü seda İslam’ın sedası olacaktır.”

  Kaynak : 26.03.2005 – Zaman Gazetesi

 3. sanki mutlu mesut musluman olmak icin serdari dinlemek gerekirde.

  elbetteki islam alimlerini dinleriz essek serdar

  kiskancc kafirr

  pis herif sen musluman degilim demistin..simdide baska oyunmu planliyorsun .

 4. serdar sen kimsin yaw, ibne cok ters sin. Seni iyi bi dovmek gerekir. Volgens mij ben je zo een oetlul die thuis elke dag achter de pc zit en zichzelf aftrekt of zo

 5. Waarom kunnnen jullie niet de mening van een ander accepteren en respecteren? Hep ayni dusunceli insanlarla beraber olmak istiyorsaniz kendiniz icin ayriyetten bir forum yada site acin. Bu Lokum sitesinde herkez kendi dusuncesini yazabilir, elbette dürüstce olursa tabi. Bakin bazi kisisel hakaretler hicte yakismiyor. Lutfen terbiyeli kalalim.

  Selamlar

 6. ne kadar terbiyesiz genclersiniz siz…
  hic muslumana yakisirmi bu laflar, davranis ve mantik?

  bu arada kargasa yaratip isim ve sahsi saldirilar yapacaginiza musluiman olmayi ‘alimlerden’ degil, kuran, tefsirleri ve hadis aciklamalari ve bilim adamlarinin calismalarindan ogrenin…

  cok secici davraniyorsunuz ‘bilmek’ gibi birsey konu olunca…

  sadece yolunuza cikani alip, geri kalanini gereksiz ve yanlis olarak algilamak acikcasi gelismemis 13 yasindaki bir cocugun davranisi!

 7. Fethullah Gulen, Her ne kadar iyimser gözüksede Turkiye Cumhuriyeti icin en tehlikeli gelismelerden biridir. Temel düsüncelerini Said Kurdi deninen isyankar bir sahistan alan bir kurulusa ne kadar destek ve inanc gösterilmesi gerektigini sizlerin düsüncelerine birakiyorum. Elbette Said Kurdi bir baska ismiyle Said Nursi’ye gercekten tanimak bu konuyu anliya bilmek icin cok onemli.

 8. politik deger yargilari bir yana,
  Fethullah Gulen teror, anti teror konularinda bir yandan goz yasi showlariyla Turkiye insanlarini etkilemistir, diger yandan ayni Turkiyenin laik, cumhuriyetci temelini alttan alttan sarsmaya devam etmistir…bunu sol hep gostermistir ama anti sol bir yapida bu sol-paranoia olarak gorulmustur…ancak 28 subat muhtirasindan sonra kemalist sol’da bunu gormustur ve beraberinde askeriye ve diger yonetici kadrolar…

  kisacasi; fethullah Gulen islam alimligini, propagandayi, dini-milli duygulari kullanarak irticaci faaliyetleri ve kisisel konumu icin kullanan bir insandir!

 9. Serdar ve onun gibi hidayete muhtaç arkadaÅŸların dünyevi fikirleri, ÅŸuan ki konumları itibariyle cehennemlerine odun olmaktan öteye gidememektedir maalesef. Bu tür düştüğü yeri dahi yakamayan arz-u haller, O’nun nur’unu tamamlamasına engel olmayacaktır, olamayacaktır. Bu yüzdendir ki kabız eÅŸek gibi kıvranmanında bir anlamı olmadığı kanaatindeyim. Mevlanamsı bir kapanışla “Ne olursan ol yine gel” diyerek Yaradan’dan ötürü sevdiklerimi Furkan olmaya davet ediyorum…
  Hakk’ı batıl’dan ayırt edebilmeniz ümidiyle,

  Hayırda kalın

 10. ebuderda serdarin bu laflarinda ne sakinca var ben anliyamadim, muslumanligindan niye suphe edersin hic anliyamadim, adam gercekleri soylemis, ama elbette gercekler herzaman birilerini rahatsiz edecek.

 11. Ebuderda”ya Hakki batildan ayirmak icindiyse yazdiklariniz basarili olamamissiniz.Hakki anlamaniz lazim ki Hakki anlatabilesiniz.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here