wo 17 januari 2018, 06:06 uur

Ministerie LNV ondersteunt Turkije

Het Ministerie LNV is met twee Turkse Ministeries (Milieu en Energie) overeengekomen om door middel van een zogenaamd twinning project Turkije te helpen voldoen aan de eisen van drie Europese richtlijnen, te weten de Kaderrichtlijn water (2000/60EC), de Richtlijn gevaarlijke stoffen (76/464/EC) en de Richtlijn stedelijk afvalwater (91/271/EC).

De werkmethode is een intensieve kennisuitwisseling tussen de Turkse overheidsdiensten en de betreffende EU landen. Het project bestaat uit vier onderdelen: een analyse van wat Turkije zou moeten doen voor deze richtlijnen, implementatieplannen voor de richtlijnen, proefprojecten in een Turks stroomgebied en een communicatieplan.

Het project wordt gefinancierd door de EU commissie. Partnerlanden van het ministerie LNV zijn het Verenigd Koninkrijk en Slowakije. Afhankelijk van de besluitvorming in Brussel, zal het project naar verwachting in oktober 2007 starten. De looptijd is twee jaar.Laat als eerste een reactie achter!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste Video: Erdogan veroordeelt bloed...
Het laatste nieuws van Lokum.nl